Công tác kế hoạch hoạt động của công ty thiết kế công nghệ hóa chất

Trong những năm qua, từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung quan liêu đến cơ chế thị trường định hướng XHCN có bàn tay điều tiết của Nhà nứơc đã có nhiều thay đổi cả về chính sách quản lý, cơ chế điều hành, cả về trình độ chuyên môn lẫn quan điểm lập trường, cả chính trị, lẫn kinh tế, thậm chí cả tâm lý con người .Theo đó công tác tổ chức quản lý cũng không ngừng bổ sung thay đổi. Trong nền kinh tế được điều khiển bằng tri thức mới, Công ty thiết kế công nghệ Hoá Chất luôn áp dụng những chiến lược kinh doanh mới, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của Công ty vẫn là Thiết kế và nghiên cứu triển khai và qua với nhiều thời gian khó khăn, Công ty luôn kịp chuyển mình theo cơ chế thị trường. Xuất phát từ thực tế và dựa trên cơ sở nhận thức lý luận cơ bản về tổ chức công tác quản lý trong doanh nghiệp, nhận rõ những hạn chế tồn tại phải cải tiến quản lý nhân sự của Công ty và tôi sẽ cố gắng tìm ra đựơc giải pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý của Công ty. Trong 2 tháng thưc tập ở công ty, giúp tôi phần nào hiểu sâu thêm về ngành hoá chất và hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của Công ty Thiết kế Công nghệ Hoá chất. Nội dung báo cáo của tôi gồm: 5 phần. Phần 1: Tổng quan về doanh nghiệp Phần 2: Công tác kế hoạch hoạt động của Công ty Phần 3: Công tác quản lý các mặt Phần 4: Kết quả hoạt động kinh doanh Phần 5: Thực trạng,vấn đề nghiên cứu

doc28 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác kế hoạch hoạt động của công ty thiết kế công nghệ hóa chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Trong những năm qua, từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung quan liêu đến cơ chế thị trường định hướng XHCN có bàn tay điều tiết của Nhà nứơc đã có nhiều thay đổi cả về chính sách quản lý, cơ chế điều hành, cả về trình độ chuyên môn lẫn quan điểm lập trường, cả chính trị, lẫn kinh tế, thậm chí cả tâm lý con người….Theo đó công tác tổ chức quản lý cũng không ngừng bổ sung thay đổi. Trong nền kinh tế được điều khiển bằng tri thức mới, Công ty thiết kế công nghệ Hoá Chất luôn áp dụng những chiến lược kinh doanh mới, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của Công ty vẫn là Thiết kế và nghiên cứu triển khai và qua với nhiều thời gian khó khăn, Công ty luôn kịp chuyển mình theo cơ chế thị trường. Xuất phát từ thực tế và dựa trên cơ sở nhận thức lý luận cơ bản về tổ chức công tác quản lý trong doanh nghiệp, nhận rõ những hạn chế tồn tại phải cải tiến quản lý nhân sự của Công ty và tôi sẽ cố gắng tìm ra đựơc giải pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý của Công ty. Trong 2 tháng thưc tập ở công ty, giúp tôi phần nào hiểu sâu thêm về ngành hoá chất và hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của Công ty Thiết kế Công nghệ Hoá chất. Nội dung báo cáo của tôi gồm: 5 phần. Phần 1: Tổng quan về doanh nghiệp Phần 2: Công tác kế hoạch hoạt động của Công ty Phần 3: Công tác quản lý các mặt Phần 4: Kết quả hoạt động kinh doanh Phần 5: Thực trạng,vấn đề nghiên cứu Nội dung báo cáo Phần1 tổng quan về công ty thiết kế công nghiệp hoá chất i/ quá trình thành lập và phát triển công ty 1/ Sự hình thành của Doanh nghiệp Tên gọi Công ty : Công ty thiết kế công nghệ hóa chất Tên giao dịch quốc tế : CHEMICAL ENGINEERING CORPORATION Tên viết tắt : CECO Địa chỉ : 21A-Cát Linh - Đống Đa – Ha Nội Điện Thoại :08448455777 E-mail : CECO @ fpt.vn Công ty Thiết kế Công Nghiệp Hoá chất-Hà Nội thuộc tổng công ty Hoá chất Việt nam-Bộ Công nghiệp, tiền thân là viện thiết kế Hoá chất thuộc Bộ Công nghiệp Nặng được thành lập ngày29/5/1967 theo quyết định số 1775/CNN của Bộ Công nghiệp Nặng. Năm 1973 để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ Nhà Nước giao, Viện thiết kế Hoá Chất được tách ra thành lập Công Ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất theo quyết định số 789/HC-QLKT ngày 2/6/1973 của Tổng Cục Hoá chất trên cơ sở nhập Bộ phận thiết kế xây dựng, Cơ khí của Viện thiết kế Hoá chất và bộ phận Thiết kế của Viện Hoá học Công nghiệp gồm các bộ môn: Thiết kế công nghiệp Hoá, Thiết kế Cơ khí , Cơ giới hoá lắp đặt, thiết kế năng lượng và Thiết kế xây dựng. Để thuận tiện cho công tác quản lý và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phát huy hết khả năng chuyên môn của mình trong việc thiết kế, hoàn chỉnh các công trình sản xuất với quy mô vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước cũng như việc thực thực hiện một số đề tài nghiên cứu. Hội đồng chính phủ đã ra quyết định số 112/CP ngày 22/5/1978 thành lập Viện Thiết kế Công nghiệp Hoá chất thuộc Tổng cục Hoá Chất. Ngày 17/6/1993 Viện đăng ký chuyển thành Doanh nghiệp Nhà Nước theo qui định 388-HĐBT(hội đồng bộ trưởng) nay là chính phủ quyết định và đổi tên trở lại là Công ty Thiết kế Công nghịêp Hoá chất theo quyết định số 370 QĐ/TCNSĐT, thuộc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam(Tên giao dịch là Chemical Engineering Corporation –Viết tắt là CECO). Trải qua hơn 30 năm kể từ khi thành lập, Công ty luôn chuyển mình phù hợp với cơ chế, kể cả cơ chế thị truờng, góp phần không nhỏ trong xây dựng ngành Công nghệ hoá chất Việt nam như: khảo sát thiết kế các công trình ngành hoá chất, các công trình Công nghiệp và ngành dân dụng, nghiên cứu quá trình thiết bị công nghệ hoá chất, tổng thầu các công trình có vốn đầu tư nước ngoài đem được hiệu quả kinh tế rất cao. 2/ Lĩnh vực hoạt động CECO cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, tư vấn và thiết kế các công trình đầu tư mới, cải tạo và mở rộng công trình hiện có thuộc các ngành sau: + Hoá Chất Cơ bản + Tuyển quặng + Phân Bón và Nông Hoá + Dầu – Khí và Hoá Chất + Hoá Dược + Đường và Công nghiệp Thực phẩm + Chất dẻo, cao su, Sơn, Chất tảy rửa + Các sản phẩm công gnhiệp khác 3/ Vốn kinh doanh tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 2005 Tổng tài sản : 21.203.472.710 đồng a/ Phân theo cơ cấu vốn + Tài sản lưu động và đầu tư ngăn hạn : 16.453.192.530 đồng + Tài sản cố định và đầu tư dài hạn : 4.750.280.180 đồng b/ Phân theo nguồn vốn + Nợ phải trả : 12.453.192.530 đồng + Nguồn vốn chủ sở hữu : 8.750.280.180 đồng II- chức năng và nhiệm vụ kịnh doanh của Doanh nghiệp Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất là một Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản phẩm là các để án công trình. Do đó, các chức năng và nhiệm vụ của công ty bao gồm: + khảo sát thiết kế công nghiệp hoá chất và các công việc khác có liên quan. +Thiết kế tổng thể kỹ thuật và bản vẽ thi công đồng bộ các công trình công nghiệp hoá chất và các công việc khác như: Thiết kế công nghệ, thiết kế chế tạo máy thiết bị, thiết kế kiến trúc, xây dựng các nhà xưởng công trình phục vụ phục trợ và dân dụng, lập dự toán, giám sát quyền tác giả, kiểm tra quyền tác giả, kiểm tra kỹ thuật, tham gia hội đồng nhiệm thu. +Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm các thiết bị, công nghệ sản xuất và các lĩnh vực liên quan. +Tham mưu tư vấn, phát triển, chuyển giao công nghệ trong công nghiệp Hoá chất, tham gia lập kế hoạch ngành, lập dự án khả thi, trao đổi và thu thập các thông tin chuyên ngành trong lĩnh vực cho phép. +Tổ chức thực nghiệm, chế thử và sản xuất nhỏ, tổ chức các dịch vụ khoa học để thực hiện các quá trình công nghệ cơ bản phục vụ công tác nghiên cứu khảo sát tài sản thiết kế, tiến hành chế thử lấy thông tin phục vụ cho công tác. Các chức năng và nhiệm vụ này được phối hợp nhuần nhuyễn tại từng phòng ban chuyên trách dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các cán bộ điều hành để đảm bảo cho việc hoạt động kinh doanh đúng quá trình tiến độ. III/-Tổ chức bộ máy quản lý Doanh nghiệp 1/ Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp Tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp là khâu quan trọng nhất đối với mỗi cơ quan hay công ty, nó sẽ đóng vai trò quyết định khi mới bắt đầu thành lập công ty .Chính vì vậy nó sẽ là một trong những chức năng cơ bản nhất của quản trị kinh doanh, bởi lẽ Công ty Thíêt kế Công nghiệp Hoá chất đã áp dụng được việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của bộ máy để nó tồn tại và phát triển. Sơ đồ 1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Thiết kế Công nghệ Hoá chất Hà Nội Giám đốc Phó Giám đốc Văn phòng Phó giám đốc Phòng kỹ thuật và quản lý đề án Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng kế toán tài chính Phòng tổ chức lao động Trung tâm tư vấn đầu tư Phòng công nghệ lắp đặt Phòng điện đo lường Phòng thiết bị Trung tâm kỹ thuật Trung tâm thực nghiệm phát triển Trung tâm chống ăn mòn & kiểm định chất lượng công trình Phòng xây dựng Phòng cấp thải nước Phòng xuất bản Văn phòng đại diện & chi nhánh công ty tại THàNH PHẩM Hồ Chí Minh Phòng kế hoạch nghiệp vụ Phòng thiết kế tổng hợp */ Chức năng nhệm vụ của Giám đốc, Phó giám đốc và các phòng ban trong Công ty. + Giám đốc: là người đứng đầu Công ty, là đại diện pháp nhân của Công ty, chịu trách nhiệm và tổ chức điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty. + Phó giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc, giúp thủ trưởng trên mình quản lý và thay mặt điều hành Công ty trong nhiều trường hợp. + Văn phòng: Có nhiệm vụ quản lý, kiểm tra thể thức văn bản “đi”, làm thủ tục đăng ký, đóng dấu, chuyển giao các văn bản, tài liệu, thư từ điện tín... “đi” theo địa chỉ nơi nhận. Tiếp nhận đăng ký, phân loại công văn, tài liệu, văn bản “đến” trình Giám đốc giải quyết, chuyển và truyền đạt công văn, chỉ thị đến người thi hành. + Phòng kỹ thuật và quản lý đề án: Có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ công trình từ khi lập kế hoạch chào hàng, báo cáo nghiên cứu khả thi, giám sát thiết kế thi công các công trình cho đến khi hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. + Phòng kế hoạch kinh doanh: Xây dựng kế hoạch tác nghiệp cho Công ty và tổ chức theo kế hoạch vạch ra. + Phòng kế toán tài chính: Thực hiện chức năng Giám đốc về mặt tài chính, thu thập và phản ánh vào sổ sách kế toán và cung cấp các thông tin đầy đủ kịp thời, phục vụ cho việc ra quyết định của các thủ trưởng cơ quan, tiến hành các thủ tục thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, giải quyết vấn đề tiền lương co các bộ phận. + Trung tâm tư vấn đầu tư: thực hiện tư vấn đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi giúp chủ đầu tư hoạch định chủ trương đầu tư, tạo cơ hội kinh doanh có lợi nhất + Phòng công nghệ lắp đặt: Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm các quá trình thiết bị, công nghệ sản xuất, lập quy trình sản xuất mặt hàng mới, cải tiến nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng. + Phòng điện đo lường: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điện cho các hạng mục công trình, bảo đảm sự thẩm mỹ, tính tiện dụng và an toàn trong thi công và trong khi sử dụng. + Phòng thiết bị: Cung cấp các thiết bị, nghiên cứu chế tạo cải tiến các thiết bị làm việc. + Phòng cấp thoát nước: Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống cấp thoát nước tiên tiến, thiết kế hệ thống nước cho các công trình. Từ hệ thống nước sử dụng đến các hệ thống thoát và xử lý nước thải. + Phòng xuất bản: In ấn, xuất bản các tài liệu liên quan đến các công trình bản vẽ... + Trung tâm kỹ thuật môi trường: Cung cấp giải pháp xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng môi trường làm việc. + Trung tâm thực nghiệm phát triển: Tổ chức thử nghiệm, chế thử và tổ chức ứng dụng. Xây dựng các phòng thí nghiệm, các xưởng thực nghiệm và tiến hành chế thử sản phẩm để lấy thông số chứng minh cho các công nghệ, kỹ thuật cũng như chất lượng sản phẩm. + Trung tâm chống ăn mòn và kiểm định công trình(CAM): là trung tâm nghiên cứu các biện pháp bảo vệ công trình và bảo vệ môi trường trong các công trình hoá chất, đồng thời đảm đương nhiệm vụ kiểm định tính khả thi của công trình xây dựng. Khảo sát thiết kế, xử lý chống ăn mòn và giải cố cho công trình hoặc hạng mục công trình đang bị xuống cấp do tác động môi của trường và các loại hoá chất. + Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh đại diện cho Công ty để giám sát thi công, thiết kế các hạng mục công trình phía Nam. Là cơ sở là trung tâm thông tin cho Công ty cho các tỉnh phía Nam, đảm bảo sự uy tín cho Công ty. 3/ Cơ cấu lao động Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi khâu cũng đều phải cần có lao động. Đội ngũ lao động trong Công ty(CECO) là một yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định hiệu suất làm việc. Bảng: Tình hình lao động Chỉ tiêu 2002 2003 2004 So sánh(%) SL (người) Cơ cấu(%) SL (người) Cơ cấu(%) SL (người) Cơ cấu(%) 2003/2002 2004/2003 Tổng lao động 162 100 158 100 158 100 97,53 100 -Theo chuyên môn +Trên ĐH 7 4,32 7 4,42 7 4,42 100 100 +Đại Học 115 70,98 119 75,31 118 74,68 103,47 99,15 +Cao đẳng, trung cấp 16 9,87 16 10,12 16 10,12 100 100 +Công nhân kỹ thuật 24 14,81 16 10,12 17 10,75 66,67 106,25 (Nguồn: Phòng tổ chức lao động- Công ty thiết kế Công nghiệp hoá chất Hà Nội) Tình hình lao động của hai năm 2003 và 2004 giảm so với năm 2002 là 4 người. Theo chuyên môn qua 3 năm số cán bộ công nhân viên có trình độ trên ĐH không có gì thay đổi. Nhưng trình độ ĐH năm 2003 so với năm 2002 tăng lên 4 người tỷ lệ tăng 3,47% năm 2004 so với năm 2003 giảm 1 người tỷ lệ giảm 0,85% do có cán bộ chuyển đi. Số Cao đẳng, trung cấp không có gì thay đổi, số Công nhân kỹ thuật tăng 6,25%, tăng lên một người. Điều này chứng tỏ trình độ về lao động của Công ty qua 3 năm ít biến động. Công ty thuộc loại hình Doanh nghiệp Nhà nước nên đang theo qui định của Nhà nước đề ra, đó là giảm biên chế số cán bộ Công nhân viên, tăng cường đầu tư thiết bị máy móc để làm sao sản xuất tăng lợi nhuận, tạo đà phát triển cho Công ty. Ngoài ra Công ty còn có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh trong những giai đoạn tiếp theo. 4/ Quy trình tổ chức sản xuất của công ty Chủ nhiệm đề án Phòng kế hoạch kinh doanh Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh các khối liên quan Trung tâm môi trường Phòng xây dựng Phòng thiết bị phòng điện đo luờng Phòng công nghệ lắp đặt Kiểm tra chất lượng Dự toán Tổng dự toán Xuất bản Hoàn thành công việc Sơ đồ 2: Quy trình tổ chức sản xuất của Công ty Sau khi đã kỹ kết được hợp đồng, Trưởng phòng kế hoạch tham mưu cho Giám đốc kinh doanh sẽ lựa chọ chủ nhiệm đề án cho hợp đồng đó. Việc lựa chọn này thông qua phòng Tổ chức cán Bộ. Khi công trình có chủ nhiệm đề án thì chủ nhiệm đề xuất phân phối khối lượng khoán bằng phiếu giao việc cho từng phòng ban chức năng có liên quan. Việc đề xuất nàyđược thông qua phòng kế hoạch kinh doanh và được Giám đốc duyệt. Sau khi các phòng ban thực hiện các chức năng của mình thì chủ nhiệm đề án sẽ tiến hành kểm tra chất luợng công việc . Trên cơ sở đó cùng với việc căn cứ vào họp đồng kinh tế ký kết, các định mức chi phí của công ty. Chủ nhịêm đề án sẽ lập dự toán và tổng dự toán chi phí cần thực hiện cho công trình. Cuối cùng là công việc xuất bản các tài liệu này. Toàn bộ quá trình này được tuần tự thực hiện tuần tự khép kín, có mối liên hệ chặt chẽ giữa các phòng ban có liên quan trong Công ty, vì vậy đảm bảo được tính thống nhât và chất lượng của công trình. Phần 2 Công tác kế hoạch hoạt động của công ty 1/ Chiến lược kinh doanh của công ty Trong xu thế hội nhập và tiến bộ kỹ thuật của khu vực và Thế Giới, hiện tại sản phẩm tư vấn thiết kế của CECO mới đáp ứng được cho các dự án có quy mô vừa và nhỏ và yêu cầu kỹ thuật-Công nghệ không cao. Đối với các dự án lớn, có yêu cầu kỹ thuật hiện đại còn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường do chưa làm đủ đựơc kỹ thuật công nghệ hiện đại, việc áp dụng các phần mềm cho thiết kế còn ở mức ban đầu, đặc biệt trong thiết kế công nghệ, đường ống, quá trình thiết bị … chưa được hoàn thiện. Vì vậy Công ty đã đưa ra mục tiêu để duy trì sản xuất kinh doanh như sau: Duy trì các sản phẩm truyền thống theo giấy phép kinh doanh: +Tư vấn đầu tư và phát triển Công nghệ Hoá chất. + Tư vấn Xây dựng. +Khảo sát, Thiết kế các công trình ngành Hoá chất và liên quan, các công trình Công nghiệp và dận dụng. + Nghiên cứu quá trình thiết bị công nghệ hoá chất và biện pháp bảo vệ môI trường. + Chế tạo thiết bị ngành hóa chất. + Sản xuất thực nghiệm và dịch vụ khoa học kỹ thuật. + Sản xuất các sản phẩm hoá chất. Phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh: + Thầu và tổng thầu(EPC) xây dựng công trình ngành Hoá chất, Hoá dầu và các ngành công nghiệp liên quan với quy mô Vừa và Nhỏ. + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. + Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. + Kiểm tra và chứng nhận chất lưọng công trình xây dựng công nghiệp hoá chất, Hoá dầu và liên qua. + Và các dịch vụ tư vấn khác. Nâng cao chất luợng sản phẩm. + Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. +Tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm tra và tự kiểm tra và khảo sát thực tế. + Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thưởng phạt vật chất đã ban hành. + Phát huy của hội đồng khoa học để nâng cao chất lượng sản phẩm. + Công ty quyết định sẽ giao việc theo đúng chức năng nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. 2/Định mức kinh tế- kỹ thuật Hịên nay Công ty(CECO) áp dụng định mức lao động theo thống kê kinh nghiệm vì nó đơn giản, dễ làm, tốn ít công sức, đáp ứng được những kinh nghiệm tốt cho bộ phận thiết kế. Vì sản phẩm của Công ty là tư vấn, thực hiện thiết kế công trình nghiên cứu cho các dự án nước ngoài về công nghệ, thiết bị, cho nên đòi hỏi con người phải có trình độ và đúc kết được kinh nghiệm của công việc mới đem lại đuợc uy tín, hiệu quả cho Công ty. 3/ Công tác marketing Sản phẩm của Công ty(CECO) chủ yếu là thiết kế phần Công nghệ, thiết kế hệ thống phòng cháy, thiết kế sàn nền, thiết kế phòng sét và tiếp đất cho các công trình …vì vậy Công tác Marketing áp dụng cũng đơn giản: thường qua hệ thống giao tiếp với khách hàng để giới thiệu những sản phẩm có nhiều hàm lượng chất xám cao, mang tính đặc trưng của sản phẩm thiết kế. Để có được nhiều đơn đặt hàng Công ty đã mở rộng thêm giao tiếp và hệ thống truyền thông tin để tăng tính hữu ích cho việc quảng cáo. Công ty không chỉ phát triển sản phẩm dịch vụ tốt, mà còn định giá chung hấp dẫn cho khách hàng, cũng nhờ vào bộ phận sản xuất, tài chính, nhân sự, phân phối nghiên cứu với triển khai đã giúp cho Công ty phát triển nhanh về doanh số cũng như là lợi nhuận . Trong suốt nhiều thập kỷ qua, Marketing ngày càng đóng một vai trò to lớn trong quá trình triển khai và hành động, nó cũng góp phần thúc đẩy được nhiều sản phẩm khác nhau trên thị trường và tăng sức cạnh tranh của các đối thủ. 4/ Kế hoạch kinh doanh hàng năm +Đầu tư vào các công tác dự báo, thu thập các thông tin liên quan đến kế hoạch xây dựng các công trình mới hoặc các công trình mở rộng, cải tạo, nâng cấp. Kịp thời có quan hệ, chủ động thu hút, khai thác và ký hợp đồng với chủ đầu tư. +Có kế hoạch chuẩn bị trước để có thể tham gia phối hợp thiết kế với các công ty nước ngoài khi có hợp đồng. +Cải tiến công tác điều độ, tiến tới quản lý kế hoạch theo giờ công phù hợp với trình độ các nước tiên tiến, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để bảo đảm đúng tiến độ thiết theo quy định. +Nâng cao chất lượng xuất bản, chế bản và đóng gói tài liệu thiết kế. +Tăng cường thêm các phương tiện làm việc như máy tính, máy in, máy vẽ để tăng hiệu quả lao động. Tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sử dụng các phần mềm đã rút ngắn thời gian chi phí cho đề án, phát huy chất xám của đội ngũ thiết kế có nhiều kinh nghiệm. +Kế hoạch về thị trường Công ty cố gắng “phát triển Công nghiệp hoá chất đến năm 2010 phục vụ Công nghiệp hoá, hiện đại hóa Nông nghiệp, Nông thôn”, Công ty tiếp tục duy trì mạnh để giữ vững thị trường truyền thống và triển khai kế hoạch mở rộng thị trường trong Tổng Công ty Hoá chất Việt nam và các Công ty thành viên của Tổng Công ty hoá chất Việt nam như Công ty Apatít Việt nam, Công ty Supe Phốt phát và hoá chất lâm thao, Công ty hoá chất Việt trì, Công ty phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, Công ty Cao Su sao vàng, Công ty Cao Su Đà nẵng, các Công ty Bột giặt….Ngoài ra Công ty còn phải tăng cường giao lưu, quan hệ hợp tác với cá đối tác nước ngoàI để tham gia đấu thầu thực hiện các dự án lớn trong nước và học hỏi kỹ thuật công nghệ mà ta chưa giỏi. Các đối tác truyền thống như: TECHNIP-pháp, các viện thiết kế số 1,2,3,4 của Trung Quốc, TOMEN-Nhật Bản, BATEMAN, công ty SFECO GROUP và Ngũ hoàn…của Trung Quốc, SAM SUNG-Hàn Quốc,FOSTER UHEElER… 5/ Phương thức đánh giá thực hiện kế hoạch Mục tiêu lập ra kế hoạch của Công ty(CECO) là vạch ra đường lối tương lai cho Doanh nghiệp và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Chính vì vậy hàng năm phòng kế hoạch kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty phải nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch để chỉ ra mục tiêu hoạt động đúng hướng và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên Công ty (CECO) cũng đã đạt được chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra như duy trì chất lượng sản phẩm, ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường…Trong thực tế có những sửa đổi nhỏ trong kế hoạch không đủ đáp ứng các mục tiêu nên cũng thường xuyên lập lại kế hoạch cho toàn Công ty và một năm lại thay đổi kế hoạch một lần để đảm bảo cho sản xuất theo đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra. 6/ Vai trò, tác dụng của cơ quan quản lý Nhà nước đối với các Công tác khoa học của Doanh nghiệp Công ty(CECO) là một Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập. Nhà nước góp một không nhỏ như đầu tư máy móc thiết bị, nghiên cứu khoa học, xây dựng lên Kế hoạch hoạt động kinh doanh có hiệu qủa cho Doanh nghiệp cũng như cho lợi ích Nhà nước. Kế hoạch hàng năm của Doanh nghiệp đưa ra cũng được Nhà nước xem xét trong suốt thời gian bao cấp hỗ trợ và đánh gía kịp thời để điều chỉnh sao cho có hiệu quả, hạn chế được rủi ro. Tuy nhiên Nhà nước đã chủ trương đưa ra Kế hoạch phải đảm bảo được tính khoa học, tính dân chủ dựa trên cơ sở mà Công ty đã có để thực hiện. Doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, là chỗ dựa kinh tế cho Nhà nước thực hiện sự quản lý đ
Luận văn liên quan