Đánh giá tác động của các chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông đến đội ngũ cán bộ khuyến nông và nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2007

Trong thời gian qua, nền nông nghiệp nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, đã và đang chuyển dần từ nền sản xuất tiểu nông, tự cung tự cấp sang nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa. Từ một nước phải nhập khẩu gạo, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu nông sản có thứ bậc trên thế giới: Đứng thứ nhất về điều với sản lượng xuất khẩu là: 127.000 tấn (năm 2006) [29]. Đứng thứ hai về gạo, chè, cà phê: 14.106.443 tấn chỉ sau Brasil [28], đứng thứ tư về cao su. Ngoài ra còn xuất khẩu nhiềuloại lương thực khác như rau quả, thịt Đời sống của đại bộ phận nông dân ngày càng được cải thiện. Có được những thành tựu này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, sự nỗ lực của hàng chục triệu nông dân và đóng góp to lớn của tất cả các ban ngành từ Trung ương đến địa phương trong đó có hệ thống khuyến nôngViệt Nam (Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2005) [1]. Hệ thống khuyến nông Việt Nam được chính thức hình thành sau khi Chính phủ ban hành nghị định 13/CP về công tác khuyến nông, ngày 2 tháng 3 năm 1993. Sự ra đời của hệ thống khuyến nông ViệtNam đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn nước ta. Qua hơn 10 năm hoạt động khuyến nông đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển nông nghiệp, nâng cao dân trí và trình độ kỹ thuật cho nông dân. Hầu hết các giống cây, con mới trong sản xuất hiện nay, chủ yếudo kênh khuyến nông (Khuyến nông nhà nước và khuyến nông tự nguyện) chuyển giao và tham gia phát triển, làm tăng nhanh năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Một trong những hoạt động khuyến nông được quan tâm đếntrong những năm trở lại đây, đó là hoạt động đào tạo, tập huấn khuyến nông. Công tác đào tạo, tập huấn khuyến nông đang ngày càng được chú trọng hơn cả về mặt số lượng và chất lượng (Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn,2005) [1].

pdf71 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá tác động của các chương trình đào tạo, tập huấn khuyến nông đến đội ngũ cán bộ khuyến nông và nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005-2007, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên