Đề án Một số vấn đề quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Gold của công ty nước giải khát Hoàn Cầu

Cách đây 5000 năm Quảng cáo đã ra đời từ khi có hoạt động trao đổi hàng hoá, nó là hoạt động của con người nhằm gây ảnh hưởng tới người khác. Quảng cáo tồn tại và phát triển theo thời gian từ xa xưa cho tới ngày nay. Vào những năm đầu của thập kỷ 20 Quảng cáo đã phát triển thành một ngành công nghiệp tại Mỹ. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các hoạt động kinh doanh được tự do đổi mới, sự cạnh tranh về sản phẩm của các doanh nghiệp rất gay gắt. Do vậy, quảng cáo là một trong năm công cụ chủ yếu mà các công ty sử dụng để hướng thông tin thuyết phục vào người mua và công chúng mục tiêu. Quảng cáo có vai trò quan trọng, các doanh nghiệp phải có các hoạt động quảng cáo để thuyết phục và gây ảnh hưởng tới khách hàng. Thông qua các chương trình quảng cáo người tiêu dùng sẽ phân biệt tốt hơn giữa sản phẩm của doanh nghiệp này với sản phẩm của doanh nghiệp khác, họ sẽ hiểu rõ hơn về đặc tính của doanh nghiệp khác, họ sẽ hiểu rõ hơn về đặc tính của sản phẩm và hình ảnh về sản phẩm của doanh nghiệp sẽ lưu lại trong tâm trí khách hàng. Quảng cáo chính là cầu nối ngắn nhất giữa doanh nghiệp với khách hàng người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải chương trình quảng cáo nào cũng đem lại thành công cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải biết đưa ra một chương trình Quảng cáo phù hợp truyền đạt được thông tin mà doanh nghiệp muốn giới thiệu với khách hàng. Khi xây dựng chương tình Quảng cáo những người quản lý Marketing bao giờ cũng phải bắt đầu từ việc phát hiện thị trường mục tiêu và động cơ của người mua. Từ đó đặt ra các vấn đề để giải quyết xây dựng một chương trình quảng cáo là: Mục tiêu của quảng cáo là gì? Có thể chi bao nhiêu tiền? Cần phải gửi đi thông điệp như thế nào? Cần sử dụng phương tiện truyền thông nào? Cần đánh giá kết quả như thế nào? Quảng cáo được sử dụng ở tất cả các nước trên thế giới, nó là cách tốt nhất để giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng, để in đậm hình ảnh về sản phẩm và doanh tiếng của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng, giúp khách hàng phân biệt rõ các sản phẩm và quyết định mua sản phẩm đem laị lợi ích cao nhất cho họ.

doc40 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 2190 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Một số vấn đề quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Gold của công ty nước giải khát Hoàn Cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU Cách đây 5000 năm Quảng cáo đã ra đời từ khi có hoạt động trao đổi hàng hoá, nó là hoạt động của con người nhằm gây ảnh hưởng tới người khác. Quảng cáo tồn tại và phát triển theo thời gian từ xa xưa cho tới ngày nay. Vào những năm đầu của thập kỷ 20 Quảng cáo đã phát triển thành một ngành công nghiệp tại Mỹ. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các hoạt động kinh doanh được tự do đổi mới, sự cạnh tranh về sản phẩm của các doanh nghiệp rất gay gắt. Do vậy, quảng cáo là một trong năm công cụ chủ yếu mà các công ty sử dụng để hướng thông tin thuyết phục vào người mua và công chúng mục tiêu. Quảng cáo có vai trò quan trọng, các doanh nghiệp phải có các hoạt động quảng cáo để thuyết phục và gây ảnh hưởng tới khách hàng. Thông qua các chương trình quảng cáo người tiêu dùng sẽ phân biệt tốt hơn giữa sản phẩm của doanh nghiệp này với sản phẩm của doanh nghiệp khác, họ sẽ hiểu rõ hơn về đặc tính của doanh nghiệp khác, họ sẽ hiểu rõ hơn về đặc tính của sản phẩm và hình ảnh về sản phẩm của doanh nghiệp sẽ lưu lại trong tâm trí khách hàng. Quảng cáo chính là cầu nối ngắn nhất giữa doanh nghiệp với khách hàng người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải chương trình quảng cáo nào cũng đem lại thành công cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải biết đưa ra một chương trình Quảng cáo phù hợp truyền đạt được thông tin mà doanh nghiệp muốn giới thiệu với khách hàng. Khi xây dựng chương tình Quảng cáo những người quản lý Marketing bao giờ cũng phải bắt đầu từ việc phát hiện thị trường mục tiêu và động cơ của người mua. Từ đó đặt ra các vấn đề để giải quyết xây dựng một chương trình quảng cáo là: Mục tiêu của quảng cáo là gì? Có thể chi bao nhiêu tiền? Cần phải gửi đi thông điệp như thế nào? Cần sử dụng phương tiện truyền thông nào? Cần đánh giá kết quả như thế nào? Quảng cáo được sử dụng ở tất cả các nước trên thế giới, nó là cách tốt nhất để giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp với người tiêu dùng, để in đậm hình ảnh về sản phẩm và doanh tiếng của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng, giúp khách hàng phân biệt rõ các sản phẩm và quyết định mua sản phẩm đem laị lợi ích cao nhất cho họ. Do vai trò quan trọng của Quảng cáo góp phần quyết định sự thành bại của doanh nghiệp nên em chọ đề tài "Một số vấn đề Quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên Gold của công ty nước giải khát Hoàn Cầu" để hiểu sâu sắc hơn nữa về vai trò của Quảng cáo và ảnh hưởng của nó tới sự thành công của doanh nghiệp. Khi làm đề tài này kiến thức của em còn hạn hẹp vì thế em mong được sự góp ý, chỉnh sửa cho đề tài của các thầy cô giao và các bạn sinh viên để đề tài của em được hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thanh Thuỷ đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề án này. PHẦN I: LÝ THUYẾT MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, TÍNH CẤP THIẾT CỦA QUẢNG CÁO 1. Khái niệm Quảng cáo 1.1. Quảng cáo có thể được hiểu: hướng tâm trí công chúng về một sản phẩm dịch vụ hay tư tưởng nào đó. Quảng cáo là mô tả dịch vụ hay sản phẩm để thuyết phục người ta mua hay sử dụng. 1.2. Theo Philip Kother: Quảng cáo là bất kỳ một hình thức giới thiệu gián tiếp và khuyếch trương các hàng hoá, dịch vụ do người bảo trợ thực hiện trả tiền. 1.3. Theo từ điển Tiếng Việt: Quảng cáo là cách làm rộng ra cho mọi người biết. 1.4. Theo pháp lệnh Quảng cáo: Quảng cáo là giới thiệu cho người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ có mục đích không sinh lời. 1.5. Theo Hiệp hội Marketing Mỹ: Quảng cáo là bất cứ loại hình nào của sụ hiện diện không trực tiếp của hàng hoá, dịch vụ hay tư tưởng hành động mà người ta phải trả tiền để nhận biết người quảng cáo. + Bất cứ loại hình nào: Quảng cáo có thể là bất cứ loại hình nào của sự hiện diện. Nó có thể là một dấu hiệu, biểu tượng, phác hoạ hay một thông điệp Quảng cáo trong một tạp chí hay một tờ báo, một chương trình thương mại trên đài, tivi, một phiếu quảng cáo gửi qua bưu điện hay một áp phích, pano quảng cáo ở ngoài đường phố mà người quảng cáo tưởng tượng sẽ thoả mãn những đòi hỏi của quảng cáo. + Không trực tiếp: Điều này nhấn mạnh rằng không kể hình thức trực tiếp bán hàng, một kiểu khá phổ biến trong thực tế. + Hàng hóa dịch vụ hay ý đồ hành động: Chúng ta biết rằng quảng cáo sử dụng thông tin truyền cảm về sản phẩm và dịch vụ. Rất ít người biết rằng Quảng cáo còn được sử dụng để khuyếch trương một tư tưởng, một ý đồ. Chẳng hạn, quảng cáo của Bộ thông tin và bưu điện nhằm khuyếch trương việc sử dụng Codepin để chuyển thư nhanh là một loại Quảng cáo về bán một tư tưởng hành động. Quảng cáo của vụ thuế thu nhập nhằm thuyết phục những đối tượng nộp thuế đúng hạn để tránh bị phạt cũng là một ví dụ về vận dụng quảng cáo.. + Người ta phải chú ý đến để nhận biết người Quảng cáo: Quảng cáo khác với sự công khai là ở chỗ Quảng cáo làm cho người ta chú ý tới và nhận ra ai là ngươì quảng cáo. Nếu không đạt được sự chú ý và không làm cho người ta nhận ra người quảng cáo thì nó chỉ là sự công bố mà thôi. Vật liệu để làm công khai một cái gì cái đó như xuất bản phẩm, có thể do một cơ quan hay một người nào đó bảo trợ nhưng người ta phải trả thù lao cho các toà báo tạp san, đài phát thanh những cơ quan làm công việc đó đặc biệt khi việc quảng cáo có liên quan đến nhà lãnh đạo dân tộc và quốc tế hoặc đưa ra một tin tức rất quan trọng. 2. Mục tiêu Quảng cáo Mục tiêu quảng cáo là những nhiệm vụ mà chiến lược phải hoàn thành, mục đích của chúng là chỉ ra tất cả các yếu tố của chương trình quảng cáo. Mục tiêu quảng cáo thường phản ánh các phản ứng được dự đoán trước tiên thị trường và có thể được diễn tả bằng nhiều cách. Hiệu quả trên thị trường đơn giản là sự tạo ra nhận thức về một sản phẩm mà trước đây người tiêu dùng chưa có nhận thức nào. Hoặc trên thị trường có thể là hành vi mua hay tiêu thụ. Như vậy, bất cứ một khuôn khổ mang tính khái niệm nào đối với việc phân loại mục tiêu quảng cáo nên liên hệ đến tính chất đáp ứng của thị trường. Việc xem xét về mục tiêu quảng cáo sẽ được tổ chức theo các giai đoạn chính phổ biến đối với tiến trình ra quyết định của khách hàng, nhận thức, hiểu biết, thuyết phục, và hành động. 2.1. Mục tiêu tạo sự nhận thức Một chiến dịch quảng cáo với mục đích tăng sự nhận thức trên thị trường cố gắng báo cho thị trường mục tiêu biết sự tồn tại của sản phẩm hay dịch vụ. Nói chung, một chiến dịch như vậy được chỉ ra làm các loại sau: 1. Tăng cường hay củng cố nhận thức của các khách hàng mục tiêu về một sản phẩm hay dịch vụ. 2. Tạo ra sự nhận thức về sự tồn tại của sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường mới. 3. Nâng cao nhận thức về một sản phẩm mới hay dịch vụ mới trong một thị trường chưa được tiếp cận trước đây. Chiến dịch tạo nhận thức có thể dành cho sản phẩm đã có chỗ đứng vững chắc cũng như cho các sản phẩm mới. Ví dụ, trong trường hợp một sản phẩm nổi tiếng như nước ngọt Coca-cola hoặc thuốc lá Marlboro, vai trò quảng cáo là củng cố thêm tên nhãn hiệu trong suy nghĩ của công chúng. Các quảng cáo như thế thường rất đơn giản với cách bố trí tên nhãn hiệu nổi bật trên mãu quảng cáo. Trong phần giới thiệu sản phẩm mới chúng ta bắt đầu thông báo sự sẵn có của sản phẩm mới với mong ước những thông tin thông thêm này có thể đến với người tiêu dùng thông qua các kênh chiêu thi khác như chào hàng trực tiếp hoặc trưng bày sản phẩm tại nơi mua bán. Trong trường hợp các sản phẩm mà khách hàng đã mua và quen thuộc với nó rồi, quảng cáo có tác dụng để nhắc nhở và động viên sức mua. Trong trường hợp tên sản phẩm và công ty đã được xây dựng tốt thì mục tiêu quảng cáo thường giữ tên công ty lên hàng đầu trong suy nghĩ của khách hàng. Sản phẩm có giá trị cao, vai trò chủ yếu của quảng cáo là lôi kéo sự chú ý đến sản phẩm. Sự truyền bá thông tin, thuyết phục và cùng sự hoàn thành việc bán hàng có thể đạt được tốt hơn thông qua các yếu tố như bán hàng trực tiếp và khuyến mãi. 2.2. Mục tiêu tạo sự hiểu biết Quảng cáo có thể được thiết ké để truyền đạt các chi tiết đặc trưng và lợi ích sản phẩm. Kết quả chủ đích là khách hàng mục tiêu sẽ không chỉ hiểu được tính lợi ích của sản phẩm mà còn giữ laị các thông tin hữu ích cho việc ra quyết định sau này. Mục tiêu thông thường của quảng cáo: - Thực hiện chức năng bán hàng hoàn chỉnh. - Gắn liền bán hàng với khách hàng triển vọng thông qua các nỗ lực quảng cáo trong quá khứ. - Thông báo về một lý do đặc biệt để khách hàng nên mua ngay. - Nhắc nhở khách hàng mua hàng - Liên kết với một số sự kiện mua đặc biệt. - Kích thích việc mua hàng bốc đồng. -Tạo nhận thức về sự tồn tại của sản phẩm - Tạo một hình ảnh về nhãn hiệu - Cung cấp thông tin liên quan đến lợi ích sản phẩm - Sửa chữa các ấn tượng sai lầm về sản phẩm - Tạo sự quen thuộc vớ tên sản phẩm hay nhãn hiệu thương mại - Xây dựng niềm tin vào công ty - Đặt công ty vào vị trí có quyền chọn lựa người bán hàng thích hợp - Bảo đảm việc phân phối rộng khắp - Hình thành nhận thức về nhãn hiệu - Duy trì thị trường phầnchống lại áp lực cạnh tranh - Chuyển khách hàng của đối thủ cạnh tranh sang thành khách hàng của nhãn hiệu quảng cáo - Biến người không sử dụng sản phẩm thành người sử dụng sản phẩm - Tăng khả năng sử dụng của khách hàng hiện thời - Quảng cáo công dụng mới của sản phẩm - Thuyết phục khách hàng triển vọng thăm viếng phòng trưng bày - Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm mẫu - Trợ giúp cho lực lượng bán hàng cho việc kiếm thêm được khách hàng và đơn đặt hàng - Xây dựng và củng cố thêm tinh thần cho lực lượng bán hàng Mục tiêu hiểu biết thường là mục tiêu của cái gọi là chiến dịch kiến thức . Chiến dịch đó xem quảng cáo như là sự truyền bá các thông tin cần thiết về sản phẩm với hiệu quả là niềm tin của đối tượng bị ảnh hưởng theo chiều hướng của nhà quảng cáo . Một chiến dịch quảng cáo như vậy có thể gồm một trong các nhiệm vụ sau : 1. Cung cấp cho đối tượng mục tiêu các thông tin mới 2. Sửa chữa các ấn tượng sai mà đối tượng có thể có trước đây 3. Củng cố niềm tin để ngăn ngừa sự lãng quên 2.3. Mục tiêu thuyết phục Một chiến dịch quảng cáo đôi khi nhắm vào việc tạo ra nhiều niềm tin nhất định về sản phẩm – cơ sở cho ý kiến hay thái độ chung của người tiêu dùng . Nhiệm vụ đầu tiên của nó là truyền đạt các thông tin tạo nên, nhưng có thể không trực tiếp duy nhất, cách đánh giá của đối tượng. Một chiến dịch quảng cáo có thể có mục đích kích thích hoặc củng cố cảm xúc hiện thời của đối tượng về một sản phẩm. Sự quan tâm của đối tượng có thể tăng lên khi đối tượng nhận các thông tin mà họ đã không có sẵn trước đây. 2.4. Mục tiêu hành động Mục tiêu quảng cáo đôi khi thể hiện dưới hình thức chỉ thị hành động. Các hành động có thể hoặc không nhắm trực tiếp vào việc mua sản phẩm . Mục tiêu hành động của các quảng cáo có thể bao gồm mục đích làm cho khách hàng viết phiếu yêu cầu gửi thêm thông tin về sản phẩm , hay gọi điện thoại lại để hỏi thăm thêm về sản phẩm mà không phải mất tiền gọi điện thoại, Công ty sẽ trả tiền đó cho bưu điện. Sau đó, một chiến dịch quảng cáo có thể nhận trách nhiệm về kết quả bán hàng ngay cả khi hiệu quả thực sự của nó đối với khách hàng có thể chỉ là sự nhận thức hoặc hiểu biết. Người phụ trách quảng cáo mong rằng chỉ với nội dung của chiến dịch quảng cáo hoặc với vai trò là chất xúc tác cho các yếu tố tiếp thị khác tác động thì sẽ dẫn đến việc mua hàng. Các mục tiêu của quảng cáo nhằm mục đích: - Nhằm thúc đẩy trực tiếp hành động mua sản phẩm của người tiêu dùng. - Nhằm khuyến khích công chúng tìm hiểu thông tin về sản phẩm - Tạo mối hiểu biết giữa sản phẩm với nhu cầu. - Làm thay đổi trạng thái tâm lí của công chúng nhận tin mục tiêu. Người quảng cáo cần xác định rõ mục tiêu của quảng cáo là thông tin thuyết phục hay nhắc nhở ngươì mua. 3. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của quảng cáo 3.1 Quảng cáo là sự cần thiét khách quan Ngoài hoạt động quảng cáo ta đã gặp trên đường phố hàng ngày nhằm tìm cách ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của bạn , còn có biết bao quảng coá trên báo, đài, tivi, rạp chiếu bóng . Rõ ràng quảng cáo là một bộ phận không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày đối với chúng ta , là sự trang nhã của thành phố mà ta thấy ở khắp nơi Quảng cáo ở khắp nơi khiến người ta đặt câu hỏi là liệu có thực sự cần thiết hay không ? Có người ủng hộ mạnh mẽ nhưng cũng không ít người phản đối trong nhiều chúng ta có thể hoàn toàn nhất trí về sự cần thiết của quảng cáo xuất hiện trong các cột phân loại (quảng cáo hôn nhân , quảng cáo về ở trọ , quảng cáo về tình hình nghỉ hè ….Một số quảng cáo này giúp người ta tìm thấy người thân , tìm được việc làm . Cuối cùng nhờ quảng cáo mà một phụ nữ trẻ có được quan điểm tổng hợp giúp cô ta chọn được người bbạn đời phù hợp . Tương tự nhò quảng cáo mà một người thuê nhà trộ tìm tháy chỗ ở phù họp mà không phải gõ cửa từng nhà để hỏi và anh ta cũng không phải đi tìmm nhà trên báo .Quảng cáo cũng rất cần cho những người tìm việc làm với người thuê công nhân, giúp họ tìm ra người lao động phù hợp với yêu cầu của họ trong khi người kia có điều kiện lựa chọn . Trong tất cả các trường hợp đó quảng cáo hối thúc quá trình thông tin truyền cảm . Nói tóm lại quảng cáo kiểu này rất cần thiết Quảng cáo cũng rất cần thiết trong việc tuyên truyền, lôi kéocông chúng thực hiện mục tiêu xã hội như : kế hoạch hoá gia đình , chống tội phạm xã hội , chống ô nhiễm môi trường, chống bệnh ung thư ngăn ngừa bệnh sida là căn bệnh hiểm nghèo của thế giới ngày nay … 3.2. Những tác dụng của quảng cáo a/ Quảng cáo tạo điều kiện cho sự tự do lựa chọn Những quảng cáo về sản phẩm cho nhiều người khác nhau sản xuất giúp người tiêu dùng một sự lựa chọn, nó cho người ta những thông tin về sản phẩm . Nếu không có quảng cáo thì người ta biết được rằng có những sản phẩm khác nhau , có sự khác nhau giữa các hãng cạnh tranh – cái rất cần để nâng cao chất lượng sản phẩm và đặt giá vừa phải. Điều này trái với quan điểm của một số nhà phê bình họ cho rằng quảng cáo khuyến khích độc quyền ở đây chúng ta không nên cho rằng quảng cáo khuyến khích độc quyền mà phải nói rằng nó giúp tạo sự cạnh tranh .Quảng cáo là một diễn đàn mà qua đó các nhà sản xuất cạnh tranh với nhau về sản phẩm của họ với quan điểm thuyết phục công chúng tiêu dùng. Nếu ai phê phán loại quảng cáo này thì tức là người đó phê phán quá trình cạnh tranh – một quá trình rất quan trọng cho sự phát triển của xã hội . Một khi ta đã đồng ý rằng quảng cáo cạnh tranh rất có ích cho xã hội thì nó cũng rất cần thiết cho xã hội b/ Quảng cáo tạo điều kiện bán hàng nhiều lần ( lặp lại ) Quảng cáo không phải là sự ồn ào huyên náo . Nhiều người cho rănngf quảng cáo được thiết kế để đánh lừa công chúng tiêu dùng . Nói như vậy là không đúng vì bán hàng không phải như bắn một phất súng. Tất cả các tổ chức tham gia phân phối đều phải lặp lại việc bán hàng . Trong quảng cáp một người có thể lừa được một số người một vài lần chứ không thể đánh lừa được tất cả moị người trong tất cả mọi lần .Vìi vậy các thương nhân phải quan tâm đến quảng cáo c/ Quảng cáo góp phần giẩm chi phí và cải tiến sản phẩm Quảng cáo góp phần giảm chi phí đối với người tiêu dùng đối với số lớn các sản phẩm và dịch vụ . Một sản phẩm được quảng cáo giá thành không rẻ hơn sản phẩm không quảng cáo . Quảng cáo góp phần phát triển sản phẩm mới và cải tiến chất lượng, nó cho người tiêu dùng lựa chọn tìm ra những hàng hoá phù hợp , thoả mãn nhu cầu của họ d/ Quảng cáo có tác dụng to lớn đối với người sản xuất, người bán buôn, bán lẻ, người tiêu dùng + Đối với người sản xuất Quảng cáo là mộy công cụ có hiệu lực để tạo ra nhu cầu cho sản phẩm cuẩ họ , để tăng bán hàng và cải thiện tỷ trọng trên thị trường Nố giúp cho lưu thông phân phối đỡ tốn kém Nó cho phép người sản xuất thông tin ra thị trường nhanh chóng về bất kỳ một thay đổi nào về sản phẩm hoặc dịch vụ Nó hỗ trợ người bán hàng , làm giảm nhẹ việc đưa hàng hoá vào thị trường + Đối với người bán buôn và bán lể Quảng cáo giúp cho việc phân phối và bán hàng thuận lợi Tạo uy tín cho hãng buôn, nhà hàng, cửa hàng Giúp cho những người bán buôn và bán lẻ đạt doanh số cao Tạo lập mối quan hệ gắn bó giữa các bạn hngf và với công chúng mà nó phục vụ + Đối với người tiêu dùng Nó cung cấp tin tức về sản phẩm mới , về giá cả và về nghên cứu phát triển Nó góp phần bảo vệ người tiêu dùng bởi vì cùng với quảng cáo các hãng , các cửa hàng phải thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm ,ai cũng đều làm như vậy nên sẽ không dẫn đến độc quyền về sản phẩm cũng như độc quyền về giá cả có hại cho người tiêu dùng Nó trang bị cho người tiêu dùng những kiến thức cần thiết để có sự lựa chọn thông minh Nó thúc đẩy người tiêu dùng khao khát có mức sống tốt hơn Nó tiết kiệm thời gian trong mua sắm Nó mách bảo người tiêu dùng rằng anh ta có thể mua hàng của anh ta ở đâu, khi nào và giá cả ra sao Nó nhắc nhở người tiêu dùng là nên thay thế những hàng hoá đã cũ rồi Nó có giá trị giáo dục rất sâu sắc bắt nguồng từ giấ trị đích thực của sản phẩm và thông qua sự hướng dẫn đúng đắn của quảng cáo 4. Lợi ích kinh tế của quảng cáo trong quá trình kinh doanh Trước hết quảng cáo góp phần mở rộng thị trường tiru thụ sản phẩm , số lượng người mua hàng nhiều hơn, một số người mua hàng mua với số lượng lớn hơn , khám phấ ra những thị trường mới . Việc quảng cáo qua thông tin đại chúng và mở rộng các thị trường tiêu thụ đem lại lợi ích lớn cho người sản xuất cũng như người bán hàng a/ Đối với người sản xuất - Bảo đảm thế lực trong kinh doanh ( phần thị trường ngày càng mở rộng) -Giữ vững nhu cầu cũ, tạo thêm nhu cầu mới , tạo lòng tin cho khách hàng , tăng lượng hàng bán - Chi phí sản xuất thấp , luaan chuyển vốn nhanh , giảm hàng tồn kho , nâng cao hiệu quả xản xuất - Tăng khả năng sinh lãi - Cho phép nhiều xí nghiệp kinh doanh với số vốn nhỏ - Không phụ thuộc các trung gian , hỗ trợ quan hệ bán buôn và bán lẻ - Giúp người sản xuất kiểm soát được tập quán mua hàng của người tiêu dùng b/ Lợi thế đối với người tiêu dùng Đảm bảo lụa chọn chất lượng hàng hoá Giá sản phẩm thấp hơn Bãi bỏ khâu trung gian Khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm sẵn có Tạo điều kiện dễ dàng cho người tiêu dùng trong việc mua hàng , tiết kiệm thời gian Có giá trị giáo dục c/ Lợi thế với nhà bán buôn Đạt doanh số cao Tạo ra nhiều khách hàng và nhiều mối quan hệ với chi phí ít nhất Tạo lòng tin của khách hàng Có thể thăm dò trước về thái độ khách hàng d/ Lợi ích đối với người bán lẻ Vòng quay vốn nhanh hơn Không cần mặc cả nhiều , quảng cáo đã làm công việc giao bán cho người bán lẻ + Giảm bớt chi phí bán hàng Tuy nhiên, hiệu quả của quảng cáo cao hay thấp còn phụ thuộc vào các yếu tố của bản thân sản phẩm và những tình huống liên quan đến quảng cáo . Các yếu tố đó là: +Sự xuất hiện của nhu cầu ban đầu , thuận lợi cho sản phẩm +Chất lượng tiềm tàng của sản phẩm +Mức độ khác biệt so với các sản phẩm khác. +Sự giao lưu truyền cảm, hấp dẫn của sản phẩm. +Mức độ ngân sách quảng cáo và giao lưu không gian quảng cáo phù hợp. +Sự hoàn hảo của sản phẩm với việc giới thiệu nó một cách có hiệu quả trên các phương tiện quảng cáo. 5. Thiết kế các chương trình quảng cáo có hiệu quả Khi xây dưng chương trình quảng cáo những người quản lý marketing bao giờ cũng phảI bắt đầu từ việc phát hiện thị trường mục tiêu và động cơ của người mua . Sau đó, khi xây dựng một chương trình quảng cáo họ có thể tiếp tục thong qua năm quyết định quan trọng được gọi là năm M. +Mục tiêu quảng cáo là gì? (mission) +Có thể chi bao nhiêu tiền? (money) +Cần phải gửi đi thông điệp như thế nào? (message) +Cần sử dụng phương tiện truyền thông nào? (media) +Cần đánh giá kết quả như thế nào?(measurement) Những quyết định chủ yếu của ban lãnh đạo quảng cáo 5.1. Xác định mục tiêu quảng cáo (Đã trình bày ở phần 2) 5.2. Quyết định ngân sách quảng cáo Sau khi xác định xong các mục tiêu quảng cáo các công ty có thể bắt tay vào xây dựng ngân sách quảng cáo cho từng sản phẩm của mình. Vai trò của quảng cáo là nâ
Luận văn liên quan