Đề án Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp dân doanh ở Việt Nam hiện nay

Từ sau Đại hội VI năm 1986 Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, đưa nền kinh tế nước ta từ kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó thành phần kinh tế dân doanh được công nhận và phát triển. Vai trò của thành phần kinh tế này được khẳng định cùng với tiến trình đổi mới kinh tế đất nước. Tuy nhiên thành phần kinh tế này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của nó. Thực tế ở các nước phát triển và các nước trong khu vực cho thấy thành phần kinh tế dân doanh chiếm chủ yếu trong nền kinh tế đóng góp tỷ lệ lớn GDP của các nước này, nó góp phần to lớn vào việc tăng trưởng kinh tế,giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động lớn Vấn đề đặt ra với chúng ta hiện nay là phải có cách nhìn tích cực, có chính sách và giải pháp đồng bộ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dân doanh phát triển tương xứng với tiềm năng và vị trí của nó trong nền kinh tế nước nhà . Để có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này, em đã chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp dân doanh ở Việt Nam hiện nay” cho đề án của mình. Đề án bao gồm nội dung chính sau: I. Vai trò của các doanh nghiệp dân doanh II. Thực trạng phát triển của các doanh nghiệp dân doanh ở nước ta. III. Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp dân doanh ở nước ta

doc34 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Thực trạng và giải pháp phát triển các doanh nghiệp dân doanh ở Việt Nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan