Đề tài An toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu

Sự phát triển lớn mạnh của công nghệ thông tin trong những năm qua đã dẫn đến sử dụng rộng rãi hệ thống máy tính trong mọi tổ chức cá nhân vàcông cộng, chẳng hạn nh-ngân hàng, tr-ờng học, tổ chức dịch vụ và sản xuất. Độ tin cậy của phần cứng, phần mềm ngày một đ-ợc nâng cao cùng với việc liên tục giảm giá, tăng kỹ năng chuyên môn của các chuyên viên thông tin và sự sẵn sàng của các công cụ trợ giúp đã góp phần khuyến khích việc sử dụng dịch vụ máy tính một cách rộng rãi. Vì vậy, dữ liệu đ-ợc l-u giữ và quản lý trong các hệ thống máy tính nhiều hơn. Cơ sở dữ liệu sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đã đáp ứng đ-ợc các yêu cầu về l-u giữ và quản lý dữ liệu. Nhiều ph-ơng pháp luận thiết kế cơ sở dữ liệu đã đ-ợc phát triển nhằm hỗ trợ các yêu cầu thông tin khác nhau và các môi tr-ờng làm việc của ứng dụng. Các mô hình dữ liệu khái niệm và lôgíc đã đ-ợc nghiên cứu, cùng với những ngôn ngữ thích hợp, các công cụ định nghĩa dữ liệu, thao tác và hỏi đáp dữ liệu. Mục tiêu là đ-a ra các DBMS có khả năng quản trị và khai thác dữ liệu tốt. Một đặc điểm cơ bản của DBMS là khả năng quản lý đồng thời nhiều giao diện ứng dụng. Mỗi ứng dụng có một cái nhìn thuần nhất về cơ sở dữ liệu, có nghĩa là có cảm giác chỉ mình nó đang khai thác cơ sởdữ liệu. Đây là một yêu cầu hết sức quan trọng đối với các DBMS, ví dụ cơ sở dữ liệu của ngân hàng với các khách hàng trực tuyến của nó; hoặc cơ sở dữ liệu của các hãng hàng không với việc đặt vé tr-ớc. Xử lý phân tán đã góp phần phát triển và tự động hoá các hệ thống thông tin. Ngày nay, đơn vị xử lý thông tin của các tổ chức và các chi nhánh ở xa của nó có thể giao tiếp với nhau một cách nhanh chóng thông qua các mạng máy tính, vì vậy cho phép truyền tải rất nhanh các khối dữ liệu lớn. Việc sử dụng rộng rãi các cơ sở dữ liệu phântán và tập trung đã đặt ra nhiều yêu cầu nhằm đảm bảo các chức năng th-ơng mại và an toàn dữ liệu. Trong thực tế, các sự cố trong môi tr-ờng cơ sở dữ liệu không chỉ ảnh h-ởng đến từng ng-ời sử dụng 3 hoặc ứng dụng, mà còn ảnh h-ởng tới toàn bộ hệ thống thông tin. Các tiến bộ trong kỹ thuật xử lý thông tin (cáccông cụ và ngôn ngữ) đã đơn giản hoá giao diện giữa ng-ời và máy phục vụ cho việc tạo ra các cơ sở dữ liệu đáp ứng đ-ợc cho nhiều dạng ng-ời dùng khác nhau; Vì vậy đã nảy sinh thêm nhiều vấn đề về an toàn. Trong các hệ thống thông tin, máy tính, kỹ thuật, công cụ và các thủ tục an toàn đóng vai trò thiết yếu, đảm bảo tính liên tục và tin cậy của hệ thống, bảo vệ dữ liệu và các ch-ơng trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp và tiết lộ thông tin trái phép.

pdf140 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 3195 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài An toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên