Đề tài Báo cáo Đánh giá hiệu quả các, dự án khoa học, công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 1992 -2002 tại Phú Yên

(Bản scan) Đề tài nghiên cứu khoa học: " Đánh giá hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 1992-2002" được triển khai thực hiện theo quyết định và chỉ đạo của UBND tình trên cơ sở các đề nghị và yêu cầu của hội đồng khoa học Công nghệ tỉnh. Đề tài nghiên cứu này nhằm tổng kết đánh giá lại hoạt động nghiên cứu triển khai kết quả và hiệu quả của các đề tài, dự án

pdf158 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1863 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Báo cáo Đánh giá hiệu quả các, dự án khoa học, công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 1992 -2002 tại Phú Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan