Đề tài Bảo hiểm y tế học sinh - Sinh viên tại Việt Nam

“Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người”. Không một người dân nào lại mong muốn mình bị bệnh tật, ốm đau hay gặp tai nạn, song cũng không ai có thể tránh khỏi điều đó. Vì vậy ở bất kỳ quốc gia nào, công tác chăm sóc sức khoẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Với học sinh-sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước, việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục sức khoẻ được coi là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp trồng người của Đảng và Nhà nước, là mối quan tâm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Một trong những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ nói trên là thực hiện chương trình Bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện cho học sinh-sinh viên, được triển khai ở nước ta từ năm 1994. Sau hơn 10 năm thực hiện, công tác này đã thu được những kết quả nhất định, khẳng định hướng đi đúng và sự cần thiết của BHYT học sinh-sinh viên. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2010, nhằm mở rộng hơn nữa công tác BHYT học sinh-sinh viên, để BHYT học sinh-sinh viên thực sự là người bạn đồng hành của học sinh-sinh viên em đã lựa chọn đề tài: “BHYT HỌC SINH - SINH VIÊN TẠI VIỆT NAM ” Kết cấu đề tài gồm 4 phần: CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHYT. CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG BHYT CHO HỌC SINH – SINH VIÊN TẠI VIỆT NAM. CHƯƠNG III:. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP.

doc34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 29/07/2013 | Lượt xem: 2287 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bảo hiểm y tế học sinh - Sinh viên tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan