Đề tài Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010

Bê tông truyền thống là vật liệu có khối lượng thể tích lớn (khoảng 2200 – 2600 kg/m3), tùy theo loại và lượng cốt liệu sử dụng. Nếu giảm trọng lượng của bê tông đi khoảng 25%, có thể giảm bớt trọng lượng bản thân của kết cấu một cách đáng kể. Bê tông cốt liệu nhẹ có khối lượng thể tích dưới 1900 kg/m3, có cường độ tương đương bê tông thường có thể khắc phục hạn chế của bê tông truyền thống và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trên thực tế, bê tông cốt liệu nhẹ đã được sử dụng thành công và phổ biến trong xây dựng nói chung và xây dựng cầu nói riêng từ hơn 70 năm qua trên thế giới [2], tuy nhiên vẫn hoàn toàn mới mẻ trên thị trường Việt Nam. Việc nghiên cứu thành phần, tính chất bê tông cốt liệu nhẹ chịu lực để ứng dụng trong kết cấu cầu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn hết sức to lớn, mở ra hướng mới trong việc tìm kiếm vật liệu thay thế cốt liệu bê tông truyền thống cũng như khả năng ứng dụng các kết cấu nhẹ hơn, vượt được khẩu độ dài hơn trong kết cấu cầu.

docx29 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 26/07/2018 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ____________________ LÊ QUANG CẦN CHỢ Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2010 Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 62.22.03.13 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ NGHỆ AN - 2018 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Vinh Người hướng dẫn khoa học: 1. PG.TS. Nguyễn Quang Hồng 2. PGS.TS. Hồ Sơn Đài Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp tại Trường Đại học Vinh Vào hồi .... giờ ... ngày tháng . năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường Đại học Vinh MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chợ truyền thống Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ là một bộ phận quan trọng cấu thành mạng lưới giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất kinh tế, mở rộng phát triển thị trường trao đổi mua bán nhằm phục vụ đời sống vật chất người dân và góp phần tạo nguồn thu ngân sách địa phương. Vùng Đông Nam Bộ có lịch sử hình thành, phát triển từ nhiều thế kỷ trước, nhưng việc nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển, diện mạo, vai trò,... của chợ truyền thống trong không gian địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa,... còn bỏ ngỏ. Đặc biệt, chưa có luận án Tiến sĩ sử học nào nghiên cứu về chợ ở miền Đông Nam Bộ trước, trong khoảng thời gian đề tài xác định. Do đó, lựa chọn hướng nghiên cứu về chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010 với hy vọng của chúng tôi, góp phần nhỏ bé nhằm khỏa lấp khoảng trống trong nghiên cứu lịch sử miền Đông Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung. Năm 1975, đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, từng bước cải cách kinh tế, hội nhập khu vực và thế giới. Trong bối cảnh chung đó, hầu hết các chợ truyền thống làng xã, huyện, tỉnh, thành phố,... đều có những thay đổi về quy mô, số lượng, hàng hóa trao đổi, phương thức thanh toán,... Sự chuyển biến của hệ thống chợ truyền thống miền Đông Nam Bộ (1975-2010) đã tác động đến nhiều mặt của đời sống vật chất và tinh thần người dân. Do đó, chọn đề tài nghiên cứu về chợ ở miền Đông Nam Bộ trong khoảng thời gian xác định, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần tái hiện một cách khá sinh động, toàn diện hoạt động của chợ truyền thống. Trước những biến động của điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế những năm 90 của thế kỷ trước và thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ có nhiều thay đổi về số lượng, quy mô, hàng hóa,... Quá trình hoạt động, phát triển chợ truyền thống miền Đông Nam Bộ trong thời gian này góp phần tăng thêm tầng lớp tiểu thương, những người buôn bán nhỏ, giải quyết công ăn việc làm, phát triển du lịch, tăng nguồn thu ngân sách địa phương,... Từ những lý do cơ bản đó, chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010” làm đề tài luận án Tiến sĩ sử học với hy vọng góp phần vào việc giải quyết những yêu cầu cấp thiết về khoa học và thực tiễn mà đề tài đặt ra. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu Nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về khoa học và thực tiễn mà đề tài đặt ra, luận án xác định rõ mục tiêu nghiên cứu là: Tái hiện một cách sinh động, toàn diện, có hệ thống sự hoạt động chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010. Không chỉ dừng lại ở mức độ trình bày diện mạo, hoạt động của chợ ở miền Đông Nam Bộ mà chúng tôi còn hướng đến mục tiêu phân tích, đánh giá sự tác động của chợ truyền thống đối với đời sống kinh tế - xã hội của các tầng lớp nhân dân trong không gian và thời gian đề tài xác định. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án tập trung giải quyết một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, nêu các nhân tố tác động đến sự hình thành, phân bố, diện mạo, hoạt động,... của chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ. Thứ hai, trình bày một cách khá toàn diện về quy mô, hoạt động, phương thức quản lý, đối tượng và hàng hóa trao đổi mua bán,... tại chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ trong khoảng thời gian đề tài xác định. Thứ ba, từ góc độ tiếp cận liên ngành, chúng tôi tập trung phân tích, đánh giá vai trò và tác động của chợ truyền thống đối với đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế. Thứ tư, từ góc độ nghiên cứu lịch sử, chúng tôi chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình đầu tư xây dựng chợ mới, mở rộng quy mô chợ cũ,... quản lý điều hành chợ ở miền Đông Nam Bộ trong thời gian qua. Chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị đối với các cấp chính quyền địa phương, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy vai trò của chợ truyền thống đối với mọi mặt của đời sống nhân dân ở miền Đông Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án được xác định cụ thể “Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010”. Sau năm 1975, bên cạnh chợ truyền thống, hệ thống cửa hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hợp tác xã thương nghiệp,... quốc doanh được thành lập ở miền Đông Nam Bộ từ thành thị đến nông thôn. Sau năm 1986, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện ích ra đời và phát triển mạnh mẽ ở miền Đông Nam Bộ đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của chúng tôi trong luận án này là chợ truyền thống theo thời gian và không gian địa lý đề tài xác định. Các vấn đề cửa hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hợp tác xã thương nghiệp,... quốc doanh, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện ích không thuộc đối tượng nghiên cứu của luận án. 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3.2.1. Về thời gian, luận án giới hạn nghiên cứu “Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010”. 3.2.2. Về không gian địa lý, luận án xác định phạm vi nghiên cứu là miền Đông Nam Bộ theo địa giới hành chính hiện hành gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. 3.2.3. Về nội dung, luận án tập trung nghiên cứu, phục dựng lại diện mạo hoạt động chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ trên các mặt: - Trình bày một số nhân tố tác động đến quá trình hình thành, phát triển chợ ở miền Đông Nam Bộ. - Tập trung trình bày sự chuyển biến chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 1985 và từ năm 1986 đến năm 2010 trên các phương diện quy mô, số lượng, nguồn vốn đầu tư mở rộng, xây dựng chợ mới, hình thức hoạt động, hàng hóa trao đổi chủ yếu, phương thức quản lý, điều hành, đối tượng tham gia buôn bán trao đổi chủ yếu ở chợ,... - Phân tích, đánh giá vai trò và tác động của chợ truyền thống đối với đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ở miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm phát huy vai trò của chợ truyền thống, khắc phục sự tồn tại, hạn chế trong quá trình khảo sát, đầu tư xây dựng, quản lý chợ ở miền Đông Nam Bộ. Những nội dung khác không nằm trong phạm vi nghiên cứu của luận án. 4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu 4.1. Nguồn tài liệu Để hoàn thành luận án, chúng tôi dựa trên các nguồn tài liệu chủ yếu sau: - Tài liệu lưu trữ: Chúng tôi đã tiếp cận và khai thác nguồn tư liệu là văn bản pháp lý về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến sự phát triển chợ ở miền Đông Nam Bộ và cả nước. Chúng tôi chủ yếu tiếp cận và khai thác nguồn tư liệu từ Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Luật của Quốc hội, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Quy định, Thông tư của Bộ thương mại (Bộ Công thương) về chính sách phát triển kinh tế, thương nghiệp, quản lý chợ của Việt Nam và miền Đông Nam Bộ. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần VI, VIII và Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ ở các địa phương miền Đông Nam Bộ về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Tài liệu từ Cục thống kê quốc gia và các địa phương hàng năm, 5 năm, 10 năm về số lượng chợ, tổng mức mua bán hàng hóa, sự gia tăng dân cư ở mỗi địa phương miền Đông Nam Bộ. Kế hoạch, chiến lược phát triển thương nghiệp, mạng lưới chợ của các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ. Các báo cáo về hoạt động chợ của Sở Thương mại (Sở Công thương) các địa phương trở thành nguồn tài liệu so sánh, đối chiếu sự hoạt động của hệ thống chợ truyền thống trong phạm vi không gian và thời gian đề tài xác định. - Tài liệu là các công trình chuyên khảo: Trong quá trình thực hiện luận án, chúng tôi đã tiếp cận các công trình chuyên khảo của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước có nội dung liên quan trực tiếp đến đề tài. Đồng thời, chúng tôi tiếp cận những bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành như tạp chí nghiên cứu lịch sử, tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, tạp chí khoa học xã hội TP. Hồ Chí Minh,... Chúng tôi sử dụng các bộ sách khảo cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, dân cư, xã hội Nam Bộ nói chung, miền Đông Nam Bộ nói riêng. Đồng thời, chúng tôi đã tiếp cận các công trình nghiên cứu từ kỷ yếu hội thảo khoa học do các Viện, trường Đại học,... tổ chức. Các luận văn thạc sĩ hành chính công, lịch sử, địa lý học, nhân học,... Các luận án Tiến sĩ sử học, kinh tế học, xã hội học,... có nội dung liên quan đến đề tài luận án. - Tài liệu điền dã: Để bổ sung nguồn tư liệu thực hiện luận án, chúng tôi đã tiến hành điền dã, khảo cứu thực tế hệ thống chợ cũ, chợ mới từng tỉnh, thành ở miền Đông Nam Bộ, đặc biệt phỏng vấn những tiểu thương gắn bó nghề buôn bán ở chợ từ năm 1975 đến năm 2010. Chúng tôi tiến hành điều tra xã hội học với bảng hỏi về nhận xét của giới tiểu thương buôn bán ở chợ truyền thống qua hai giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1985 với 20 câu hỏi và từ năm 1986 đến năm 2010 là 20 câu hỏi. Việc thực hiện điều tra này, đều có sự xác nhận của Ban quản lý chợ hoặc chính quyền địa phương, đảm bảo độ tinh cậy khi sử dụng. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ khoa học đặt ra, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành là phương pháp lịch sử và logic. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng các phương pháp liên ngành như phỏng vấn, hồi cố lịch sử, thống kê, so sánh, phân tích phần mềm SWOOT, đặc biệt là phương pháp điền dã, Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng phương pháp tham khảo ý kiến một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết và có các công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa, kinh tế,.... về miền Đông Nam Bộ đã công bố. 5. Đóng góp của luận án - Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên có hệ thống và tương đối toàn diện về “Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010”. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần thiết thực khỏa lấp khoảng trống trong nghiên cứu lịch sử ở miền Đông Nam Bộ nói riêng và nghiên cứu về chợ trên phạm vi cả nước nói chung. - Từ góc độ Sử học, đây là công trình nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự tác động của chợ truyền thống đối với đời sống vật chất, tinh thần, giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế,... theo thời gian và không gian đề tài xác định - Tập hợp nguồn tài liệu tham khảo phong phú, nội dung liên quan thực hiện đề tài, làm cơ sở nghiên cứu, đối chiếu khi mở rộng vấn đề nghiên cứu. - Luận án là tài liệu hữu ích trong biên soạn, giảng dạy Lịch sử địa phương, xây dựng đề án, kế hoạch phát triển hiệu quả hệ thống chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ thời kỳ hội nhập khu vực và thế giới trong thế kỷ XXI. 6. Bố cục của luận án Ngoài phần phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung chính của luận án được kết cấu trong 4 chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Chương 2: Chợ ở miền Đông Nam Bộ trong cơ chế quản lý bao cấp (1975-1985) Chương 3: Chợ ở miền Đông Nam Bộ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập (1986-2010) Chương 4: Vai trò tác động của chợ ở miền Đông Nam Bộ đối với đời sống kinh tế - xã hội NỘI DUNG Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1. Khái niệm về chợ sử dụng trong luận án Khái niệm chợ Định nghĩa về chợ có khá nhiều từ điển trong và ngoài nước định danh. Bộ Thương mại (Bộ Công thương), Nghị định của Chính phủ đều có định nghĩa khá cụ thể về chợ. Từ nhiều cách lý giải khác nhau về chợ, có thể thống nhất: Chợ là loại hình kinh doanh thương mại được hình thành và phát triển mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm công cộng, tập trung đông người mua bán, trao đổi hàng hoá dịch vụ với nhau, hình thành do yêu cầu của sản xuất, lưu thông, đời sống tiêu dùng xã hội và hoạt động theo các chu kỳ thời gian nhất định, phù hợp với nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân trong vùng. Trong “chợ truyền thống”, có thể phân chia thành các tiểu loại khác. Theo địa bàn, có chợ làng xã, chợ đô thị, chợ vùng biên, chợ ven biển, chợ ven sông rạch; theo thời gian, có chợ phiên, chợ sáng, chợ chiều, chợ đêm; theo loại hàng hóa, có chợ hoa quả, chợ trâu bò, chợ cá, chợ lao động; theo quy mô, có chợ tỉnh, chợ huyện, chợ làng, chợ cóc; theo chức năng, có chợ đầu mối, chợ chuyên doanh,... Theo Nghị định 2003 của Chính Phủ, chợ được phân thành 3 loại: Chợ loại 1 là chợ có trên 400 hộ kinh doanh lập cửa hàng, cửa hiệu, sạp hàng buôn bán cố định, thường xuyên. Chợ loại 2 là chợ có từ 100 đến dưới 400 hộ buôn bán cố định, thường xuyên. Chợ loại 3 là những chợ còn lại. 1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về chợ ở Việt Nam 1.2.1. Những nghiên cứu về chợ ở Việt Nam của tác giả trong nước Nội dung này bao gồm những công trình nghiên cứu với nhiều tác giả tên tuổi như Trịnh Hoài Đức có tác phẩm “Gia Định thành thông chí”, công trình “Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” của Lê Quang Định, Giáo sư Huỳnh Lứa với công trình “Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ”, tác phẩm “Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam” của Lê Quốc Sử, công trình “Tự vị tiếng nói miền Nam” của Vương Hồng Sển, Trần Gia Linh với tác phẩm “Chợ quê Việt Nam”, “Chợ nổi đồng bằng sông Cửu Long” của tác giả Nhâm Hùng, công trình “Chợ Việt” của tác giả Huỳnh Thị Dung, “Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia” của Trịnh Khắc Mạnh, Đặng Phong với công trình “Phá rào trong kinh tế vào đêm trước đổi mới” và “Tư duy kinh tế Việt Nam (1975-1989)”,... Các công trình nghiên cứu này đã giới thiệu khái lược về diện mạo, hiện trạng, vai trò, đóng góp, đặc điểm của chợ truyền thống Việt Nam từ xưa đến nay; tạo cơ sở lý luận và nguồn tư liệu tổng quát để tác giả luận án đi sâu nghiên cứu đề tài. 1.2.2. Những nghiên cứu về chợ ở Việt Nam của tác giả nước ngoài Chợ truyền thống là một trong số ít nội dung được giới nghiên cứu người nước ngoài đề cập qua một số công trình nghiên cứu như tác gải Jean - Pierre Aumiphin với tác phẩm “Sự hiện tài chính và kinh tế của Pháp ở Đông Dương từ năm 1858 đến năm 1939” được GS. Đinh Xuân Lâm biên dịch. Tác giả John Barrow với “Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà (1792-1793)” được Nguyễn Thừa Hỷ biên dịch, Litana với “Xứ đàng trong, lịch sử kinh tế-xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18” Nguyễn Nghị dịch, Kirstenw. Endres với bài viết “Kinh doanh quy mô nhỏ, chuyển đổi đô thị và cơ cấu lại không gian trong thời kỳ hậu cải cách ở Việt Nam”, do Nguyễn Thị Hồng Nhị và Nguyễn Thùy Trang biên dịch; Caroline Grillot nghiên cứu bài viết “Làm kinh doanh không dễ: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc”, do Nguyễn Văn Thắng dịch,... Mặc dù các tác giả này bước đầu đề cập đến một số góc nhìn về vai trò của chợ truyền thống nhưng đó là cơ sở lý luận, giúp nghiên cứu thực tiễn đối với chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ được thuận lợi. 1.3. Nhóm công trình nghiên cứu riêng về chợ ở miền Đông Nam Bộ 1.3.1. Những nghiên cứu về chợ ở miền Đông Nam Bộ của tác giả trong nước Đối với nội dung này được chính quyền đương thời, tác giả nghiên cứu đề cập tương đối nhiều vấn đề về chợ truyền thống. Theo đó, có các tác phẩm “Địa phương chí tỉnh Phước Tuy năm 1961”, “địa phương chí Gia Định năm 1971”; “Chợ trời biên giới Việt Nam - Cao Miên” của Lê Hương; Lương Văn Lựu với “Biên Hòa sử lược toàn biên”; công trình nghiên cứu “Địa bạ triều Nguyễn Biên Hòa” của Nguyễn Đình Đầu; bộ “Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh” do Nxb TP. Hồ Chí Minh phát hành; bộ “Địa chí Đồng Nai” do Nxb Đồng Nai phát hành; “Chợ và siêu thị trong đời sống văn hóa” của Nguyễn Hoàng Tố Uyên; “Chợ Bến Thành qua cuộc trăm năm” của Nguyễn Cát Ngọc,... Những nội dung về chợ được nghiên cứu, ghi chép trong các tác phẩm này là tài liệu có giá trị lý luận và thực tiễn đối với nghiên cứu chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975-2010. 1.3.2. Những nghiên cứu về chợ ở miền Đông Nam Bộ của tác giả nước ngoài Người nước ngoài nghiên cứu về miền Đông Nam Bộ còn khá khiêm tốn, tuy nhiên, chợ truyền thống là một trong nhiều vấn đề được các tác giả, nhà cầm quyền đề cập, nghiên cứu với bộ sách “Monographie de la province de Thu Dau Mot (chuyên khảo Thủ Dầu Một) của Bulletin de la Société des Études Indochinoise de SaiGon; tác phẩm “Monographie de la Province de Baria” (Chuyên khảo của tỉnh Bà Rịa) và Vilie du cap Saint - Acques (thành phố Vũng Tàu) của tác giả Fasgigule, SaiGon Imprimerie L. Ménard; sách “Monographie de la Province de Gia Dinh” (Chuyên khảo của tỉnh Gia Định), SaiGon Imprimerie L. Ménard (xuất bản năm 1902 tại nhà in L.Ménard Sài Gòn); sách “Monographie de la province de Biên Hòa 1923” (Chuyên khảo về tỉnh Biên Hòa) của tác giả M.Robert,... Những nội dung nghiên cứu, ghi chép về chợ thời thuộc Pháp là tài liệu quan trọng trong nghiên cứu khái quát chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ trước năm 1975. 1.4. Nhận xét tình hình nghiên cứu và nhiệm vụ khoa học của luận án 1.4.1. Một số nhận xét về tình hình nghiên cứu của đề tài Trước hết, đối với các công trình nghiên cứu của tác giả người nước ngoài: Có nhiều công trình, chuyên khảo, bài viết nghiên cứu về Việt Nam, Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ xuyên suốt lịch sử hơn ba trăm năm hình thành, phát triển trên nhiều phương diện: Địa lý, lịch sử, dân cư, kinh tế, hành chính, xã hội, chủ quyền, ngoại giao; trong đó, chợ ở miền Đông Nam Bộ ít nhiều được đề cập. Trong khả năng có hạn, chúng tôi chỉ tiếp cận được những công trình của tác giả người Pháp, một số ít luận án Tiến sĩ của người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam. Những nghiên cứu của người Pháp ở miền Đông Nam Bộ có liên quan đến giai đoạn đầu của đề tài nhưng sơ lược, riêng lẻ, chưa có sự thống kê toàn diện đầy đủ chợ nơi này. Thứ hai, đối với tài liệu chữ Hán, chữ Nôm thời phong kiến đến nay, có khá nhiều công trình nghiên cứu của Quốc sử quán nhà Nguyễn, một số tác phẩm của các nhà khoa bảng, từng giữ các chức vụ trong bộ máy chính quyền nhà Nguyễn đã được xuất bản và dịch sang tiếng Việt. Những công trình nghiên cứu này khá toàn diện, đầy đủ các mặt của vùng đất miền Đông Nam Bộ. Chợ là một trong những nội dung được đề cập ít nhiều, với mức độ đậm nhạt khác nhau. Tuy nhiên, chưa có công trình chuyên khảo nào nghiên cứu về chợ ở miền Đông Nam Bộ xuyên suốt trong lịch sử hình thành và phát triển trong không gian địa lý, lịch sử văn hóa ấy. Thứ ba, tài liệu tiếng Việt nghiên cứu về Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ rất phong phú, đa dạng về số lượng công trình, công phu về nghiên cứu, toàn diện về khảo sát, đối chiếu, so sánh trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh,... Trong bối cảnh chung đó, hướng tiếp cận, nghiên cứu về chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010 chỉ được đề cập sơ lược, chung chung, chưa cụ thể. Tuy nhiên, thành quả nghiên cứu khoa học của người đi trước thực sự là nguồn tài liệu hữu ích để chúng tôi đối chiếu, so sánh khi thực hiện đề tài Luận án Tiến sĩ “Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010”. Chúng tôi khẳng định vấn đề nghiên cứu “Chợ ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1975 đến năm 2010” là một đề tài hoàn toàn mới, có sự kế thừa kết quả nghiên cứu của người đi trước nhưng không trùng lập bất cứ công trình nào đã được công bố ở trong và ngoài nước đến thời điểm năm 2017. 1.4.2. Những vấn đề cần giải quyết của luận án Nhằm giải quyết những yêu cầu cấp thiết về mặt khoa học và thực tiễn mà đề tài đặt ra, chúng tôi đặt nhiệm vụ khoa học trong quá trình thực hiện luận án với những nội dung cụ thể như sau: Trước hết, chúng tôi tiếp tục kế thừa và sử dụng kết quả nghiên cứu của những nhà khoa học đi trước nhất là những công trình có nội dung liên quan trực tiếp đến đề tài chợ
Luận văn liên quan