Đề tài Cơ sở khoa học của vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong tương lai

(Bản scan) Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã phát triển với tốc độ cao, trung bình giai đoạn (90-2000) đạt trên 7.5% trong đó ngành nông nghiệp đạt 4,47% ngành công nghiệp đạt 12% và ngành dịch vụ đạt 6,98 %. Với tốc độ tăng cao này không chỉ góp phần ổn định xã hội, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

pdf127 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cơ sở khoa học của vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong tương lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan