Đề tài Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In và Văn hoá phẩm

Ngày nay, nền kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập đang tạo ra cho mỗi doanh nghiệp nhiều cơ hội phát triển vững mạnh đồng thời cũng có nhiều thách thức, khó khăn. Vì thế nguyên tắc "Tiết kiệm - Hiệu quả", tức là làm thế nào để với một lượng tài nguyên nhất định có thể tạo ra nhiều giá trị sử dụng, nhiều lợi ích thiết thực phục vụ cho con người luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Tiết kiệm - Hiệu quả vừa là mục tiêu cuối cùng, vừa là tiêu chuẩn đánh giá trình độ, năng lực quản lý. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường như hiện nay thì vấn đề này ngày càng trở nên quan trọng. Do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động và mềm dẻo trong việc điều chỉnh kịp thời phương hướng sản xuất kinh doanh thông qua công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có được tốt hay không. Các loại chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp rất đa dạng và phong phú. Nhiệm vụ của kế toán là phải tập hợp đầy đủ, phân bổ chính xác chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi phí bằng các phương pháp thích hợp, giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được tình hình chi phí, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, định mức chi phí, đồng thời đề ra phương hướng tăng cường quản lý và tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn. Do vậy, việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí sẽ là tiền đề, là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm. Mà đối với doanh nghiệp, việc hạ giá thành là con đường cơ bản để hạ giá bán tăng sức canh tranh, tăng lợi nhuận, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Mặt khác, vấn đề hạ giá thành không chỉ là vấn đề quan tâm của các nhà sản xuất, các doanh nghiệp mà nó còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ giá thành sẽ mang lại sự tiết kiệm hoạt động xã hội, tăng tích luỹ cho nền kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp. Với tầm quan trọng như vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chiếm một vị trí đáng kể trong công tác kế toán nói chung và trong công tác tài chính nói riêng, đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình quản lý lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với Công ty In và Văn hoá phẩm hiện nay, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành, coi đây là khâu quan trọng nhất để đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch theo yêu cầu của khách hàng. Từ những nhận thức như vậy, trong thời gian thực tập tại công ty In và Văn hoá phẩm, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài '' '' cho luận văn tốt nghiệp của mình . Công ty In và Văn hoá phẩm sản xuất nhiều loại sản phẩm, rất phong phú và đa dạng. Tuy nhiên vì khả năng và thời gian có hạn, em xin được chỉ đề cập đến vấn đề này trong phạm vi sản phẩm in. Toàn bộ bài viết, ngoài phần mở đầu và kết luận, được kết cấu theo ba chương: Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất . Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In và Văn hoá phẩm. Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty In và Văn hóa phẩm.

doc84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 1475 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty In và Văn hoá phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan