Đề tài Đánh giá tác động môi trường kho xăng dầu tuyến sau khu vực cảng Lễ Môn - Thanh Hóa

Thanh Hóa là tỉnh nằm ởvùng Bắc Trung bộ, có diện tích tựnhiên là 11.136,29 km 2 (ñứng hàng thứ 6 trong cảnước). Dân sốtrên 3,7 triệu người, có tuyến ñường quốc lộ1A nối liền Bắc Nam, có tuyến ñường sông, ñường biển thuận lợi nối liền các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, NghệAn. Lưu lượng phương tiện giao thông nhưô tô, xe máy, tàu thuyền ñi lại và hoạt ñộng SXKD khá nhiều, hàng năm tiêu thụmột khối luợng xăng dầu rất lớn. Theo sốliệu của Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá, hiện nay toàn tỉnh có: - Xe máy các loại: 65.000 chiếc. - Xe ô tô các loại: 7.200 chiếc. Ngoài ra, còn có các phương tiện ngoài tỉnh qua lại và tham gia hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh. Đặc biệt Thanh Hoá có các huyện ven biển nhưNga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia có một sốlượng tàu thuyền ñánh bắt cá tương ñối lớn, tiêu thụmột khối lượng lớn dầu Diezel. Hiện nay, Thanh Hoá ñang tập trung xây dựng và phát triển các vùng kinh tế ñộng lực: Thạch Thành - Bỉm Sơn; Lam Sơn - Mục Sơn; Thành phốThanh Hóa - Thịxã Sầm Sơn, khu kinh tếNghi Sơn và các khu du lịch Sầm Sơn, Lam Kinh, Bến En sẽlà một thịtrường rất lớn cho việc cung ứng xăng dầu. Theo Nghị ñịnh số55/2007/NĐ-CP

pdf73 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 2401 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường kho xăng dầu tuyến sau khu vực cảng Lễ Môn - Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan