Đề tài Đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn sau đổi mới

(Bản scan) Mục tiêu đề tài nhánh 2 nhằm nêu lên một bức tranh về hiện trạng của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở cấp toàn quốc và vùng kinh tế, đồng thời đánh giá chất lượng của quá trình chuyển dịch. Việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong chương này mới chỉ dừng lại ở cấp các yếu tố vĩ mô thông qua thống kê định lượng

pdf390 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn sau đổi mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan