Đề tài Dự báo tình hình những năm đầu của thế kỷ XXI để làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng phát triển thủ đô đến năm 2010

Về các xu hướng lớn trong sự phát triển của thế giới kể từ đầu thập kỷ 1990, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và các nghiên cứu gần đây đã chỉ rõ: (1) Khoa học và công nghệtiếp tục sẽ có những bước nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất; (2) Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia; xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn kinh tế tưbản xuyên quốc gia chi phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực; (3) Hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn; (4) Khu vực Đông Nam á, châu á ưThái Bình Dương có khả năng phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Tuy vậy, bối cảnh quốc tế và khu vực đã và đang thay đổi rất nhanh chóng. Các xu thế chung nói trên, về cơ bản, vẫn là những xu thế chủ yếu của sự phát triển thế giới từ nay đến năm 2010, song chúng đã có những biến đổi. Mặt khác, các diễn biến mới của tình hình cũng cho phép chúng ta nhân diện rõ hơn, sâu sắc hơn các các xuthế tiến triển của thế giới, làm đậm nét hơn cả các thời cơ, các thách thức lẫn các giải pháp. Sự phản ứng chính sách chậm chạp của bất kỳ nước nào đều sẽ phải trả giá bằng việc đánh mất các cơ hội phát triển và làm gia tăng các rủi ro. Du?i dõy, chuyờn d?s?phõn tớch cỏc đặc điểm mới của bối cảnh quốc tế và khu vực từ nay đến năm 2010:

pdf66 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dự báo tình hình những năm đầu của thế kỷ XXI để làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng phát triển thủ đô đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan