Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Ninh Bình

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về số nhân công, vốn đăng ký, doanh thu Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được chia thành doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ban hành ngày 30-6-2009, Chính phủ quy định doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động từ 10 người trở xuống, doanh nghiệp có từ 10 người đến 200 người được coi là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa có từ trên 200 người đến 300 người.

ppt20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 2649 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề Tài: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Chi Nhánh NHNo&PTNT TP. Ninh Bình Sinh viên : Trần Thế Công Lớp : DHTN3TB Mã số sinh viên : 07782074 www.themegallery.com Kết Cấu Của Đề Tài Chương 1: Khái quát về hoạt động cho vay doanh nghiep nhỏ và vừa của NHTM 1 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh NHNo&PTNT TP. Ninh Bình. 3 Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi nhánh NHNo&PTNT TP.Ninh Bình. www.themegallery.com Doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về số nhân công, vốn đăng ký, doanh thu… Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được chia thành doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ban hành ngày 30-6-2009, Chính phủ quy định doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động từ 10 người trở xuống, doanh nghiệp có từ 10 người đến 200 người được coi là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa có từ trên 200 người đến 300 người. Khái Niệm DNNVV www.themegallery.com Chương 2: Thực Trạng Cho Vay DNNVV Tại Chi Nhánh NHNo&PTNT TP. Ninh Bình www.themegallery.com Chi Nhánh NHNo&PTNT Thành Phố Ninh Bình Địa Chỉ: Có trụ sở Số 29 - Đường Lê Đại Hành - Phường Thanh Bình - Thành phố Ninh Bình www.themegallery.com Lĩnh Vực Hoạt Động Chính Của Chi Nhánh NHNo&PTNT TP. Ninh Bình Bảo lãnh Cho vay Thanh toán Dịch vụ kho quỹ Thẻ và ngân hàng điện tử Huy động vốn Hoạt động khác www.themegallery.com Bảng 2.2: Dư nợ cho vay tại Chi nhánh NHNo&PTNT TP. Ninh Bình www.themegallery.com Bảng 2.5: Dư nợ bình quân một khách hàng là DNNVV www.themegallery.com Biểu đồ 2.2: Dư nợ bình quân đối với một khách hàng là DNNVV www.themegallery.com Bảng 2.6: Dư nợ cho vay theo hình thức sở hữu www.themegallery.com Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay DNNVV theo hình thức sở hữu www.themegallery.com Bảng 2.7: Dư nợ cho vay DNNVV theo thời hạn www.themegallery.com Biểu Đồ 2.4: Dư nợ cho vay DNNVV theo thời hạn www.themegallery.com Bảng 2.8: Dư nợ DNNVV theo nội tệ, ngoại tệ www.themegallery.com Bảng 2.9: Dư nợ DNNVV theo nghành nghề www.themegallery.com Biểu đồ 2.5: Doanh số cho vay www.themegallery.com Bảng 2.12: Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV www.themegallery.com Biểu đồ 2.7: Doanh thu từ hoạt động cho vay DNNVV www.themegallery.com Quy mô cho vay DNNVV Tín dụng trung và dài hạn cho DNNVV Quy trình tín dụng đối với các DNNVV Công tác Marketing Quy định về tài sản bảo đảm Tồn Tại www.themegallery.com Giải pháp Thiết lập quy trình cho vay Đa dạng hóa loại tài sản bảo đảm Chất lượng cán bộ tín dụng Đánh giá, phân loại và phân tích khách hàng Xác định dòng tiền Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay DNNVV
Luận văn liên quan