Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Nội

Trong những năm vừa qua, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể. Với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã dần dần hội nhập với kinh tế thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hợp tác thương mại quốc tế. Trong mối quan hệ đa phương, nhiều chiều đó, thanh toán xuất nhập khẩu đã ra đời như một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Thanh toán xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng trong kinh doanh quốc tế cũng như kinh doanh xuất nhập khẩu. Cùng với sự phát triển của quá trình giao lưu thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đã có những bước tiến đáng kể. Hiệu quả của hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các bên tham gia xuất nhập khẩu. Vì vậy, công tác thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán xuất nhập khẩu nói riêng của Ngân hàng TMCP Bắc Á đang góp phần tạo nên một trong những thế mạnh trong hệ thống các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống luôn được khách hàng tín nhiệm từ lâu. Thanh toán xuất nhập khẩu là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các nghĩa vụ kinh tế, thương mại và các mối quan hệ khác giữa các tổ chức, công ty và các chủ thể khác nhau của các nước. Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại Phòng thanh toán quốc tế thuộc Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội, em thấy hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh ngày một phát triển, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Do vậy em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội” để nghiên cứu trong quá trình thực tập của mình. Bố cục bài thu hoạch thực tập của em gồm có 3 chương: Chương I: Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Chương III: Phương hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội

doc37 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 15/03/2013 | Lượt xem: 1982 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm vừa qua, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể. Với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã dần dần hội nhập với kinh tế thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hợp tác thương mại quốc tế. Trong mối quan hệ đa phương, nhiều chiều đó, thanh toán xuất nhập khẩu đã ra đời như một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Thanh toán xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng trong kinh doanh quốc tế cũng như kinh doanh xuất nhập khẩu. Cùng với sự phát triển của quá trình giao lưu thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đã có những bước tiến đáng kể. Hiệu quả của hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các bên tham gia xuất nhập khẩu. Vì vậy, công tác thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán xuất nhập khẩu nói riêng của Ngân hàng TMCP Bắc Á đang góp phần tạo nên một trong những thế mạnh trong hệ thống các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống luôn được khách hàng tín nhiệm từ lâu. Thanh toán xuất nhập khẩu là việc thanh toán các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới các nghĩa vụ kinh tế, thương mại và các mối quan hệ khác giữa các tổ chức, công ty và các chủ thể khác nhau của các nước. Trong quá trình tìm hiểu và thực tập tại Phòng thanh toán quốc tế thuộc Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội, em thấy hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh ngày một phát triển, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Do vậy em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội” để nghiên cứu trong quá trình thực tập của mình. Bố cục bài thu hoạch thực tập của em gồm có 3 chương: Chương I: Khái quát chung về Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội Chương III: Phương hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á (Kí hiệu: NASB) I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI NHÁNH NASB HÀ NỘI 1. Lịch sử hình thành và phát triển Kể từ đầu những năm 90 hệ thống các ngân hàng thương mại đã không ngừng phát triển về loại hình và nghiệp vụ góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và ngân hàng TMCP Bắc Á ( tên giao dịch tiếng Anh là North Asia commercial Joint Stock Bank – viết tắt là NASB) là một trong những ngân hàng đó. Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập vào ngày 17/9/1994 theo quyết định 183/QD của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông uy tín đóng góp với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động kinh doanh lành mạnh. Trụ sở chính của ngân hàng ðặt tại 117 Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An với mạng lýới hoạt ðộng rộng khắp trên các tỉnh, thành phố kinh tế trọng ðiểm của cả nýớc. NASB ðýợc UBDN tỉnh Nghệ An cấp giấy phép thành lập số 004924/GP-TL-DN-03 ngày 1 tháng 1 nãm 1995, sở kế hoạch và ðầu tý tỉnh Nghệ An cấp ðãng kí kinh doanh số 06366229/SKH ngày 10/10/1995. Vốn ðiều lệ của Ngân hàng TMCP Bắc Á ðã không ngừng tãng tính từ nãm 2007 la 400 tỷ ðồng ðến nãm 2010 là 3000 tỷ ðồng. NHTMCP Bắc Á hoạt ðộng theo luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QD10 ngày 12/12/1997. Trong ðiều kiện kinh tế nýớc ta ðang trên ðýờng tham gia hội nhập kinh tế, mối quan hệ giao lýu hàng hóa, tiền tệ diễn ra ngày càng sôi ðộng giữa các thành viên trong nýớc cũng nhý ðối với các ðối tác khác trên thế giới. Nền kinh tế ðang ngày càng phát triển và hội nhập với khu vực cũng nhý trên toàn thế giới khi mà Việt Nam ðã là thành viên chính thức của tổ chức thýõng mại thế giới WTO thi NASB ðã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt ðộng của mình và hiện là một trong số các ngân hàng thýõng mại cổ phần với mạng lýới hoạt ðộng rộng khắp các tỉnh, thành phố kinh tế trọng ðiểm của các nýớc Một ðiều không thể thiếu là, ai khi ðến với Bắc Á ðều không khỏi ngạc nhiên trýớc thái ðộ phục vụ chu ðáo ðối với khách hàng, tự hào về trách nhiệm về kết quả kinh doanh và cam kết với khách hàng của mình trýớc pháp luật. Chính ðiều ðó ðã ngày càng làm cho mọi ngýời tin týởng và tìm ðến với ngân hàng TMCP Bắc Á nhiều hõn. Ngân hàng TMCP Bắc Á là thành viên chính thức của Hiệp hội Thanh toán Viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu, Hiệp hội các ngân hàng Châu Á, Hiệp hội các ngân hàng Việt Nam và phòng thýõng mại Công nghiệp Việt Nam. Trong hõn 10 nãm hoạt ðộng, Ngân hàng TMCP Bắc Á ðã vinh dự nhận ðýợc cờ thi ðua của Thủ Týớng Chính phủ, bằng khen của Thống ðốc Ngân hàng Nhà nýớc về thành tích hoạt ðộng kinh doanh và cờ thi ðua của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, là một trong 10 ngân hàng ðýợc chọn tham gia vào hệ thống thanh toán tự ðộng liên ngân hàng, ngân hàng Bắc Á còn chính thức ðoạt Cúp Bạch Kim “Ðỉnh cao chất lýợng Việt Nam nãm 2008” vào ngày 12/12/2008. Giải thýởng tôn vinh những doanh nghiệp thành công trong việc kiểm soát và nâng cao chất lýợng dịch vụ. Ðặc biệt ngân hàng ðã lọt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – VNR500, dựa theo các tiêu chí ðánh giá của Vietnam Report. Ngoài các dịch vụ chính của một ngân hàng thýõng mại nhý huy ðộng vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụ thanh toán…Ngân hàng TMCP Bắc Á còn tham gia các hoạt ðộng kinh doanh du lịch và khách sạn. Chi nhánh NASB Hà Nội là một trong mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch thuộc Ngân hàng TMCP Bắc Á, đặt trụ sở chính tại 46 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn Tp.Hà Nội. Chi nhánh NASB Hà Nội cung cấp một loạt các sản phẩm, dịch vụ tài chính trọn gói cho khách hàng với nòng cốt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động lành mạnh và những cá nhân, gia đình có thu nhập ổn định. Hoạt động của Chi nhánh NASB Hà Nội góp phần cùng với mạng lưới các Ngân hàng hiện có trên địa bàn phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Tp. Hà Nội. 2. Sơ đồ tổ chức Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội được đặt dưới sự lãnh đạo và điều hành của 1 Giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và tổng giám đốc về kết quả kinh doanh, hoạt động của chi nhánh. Giúp việc cho giám đốc có 2 phó giám đốc do tổng giám đốc NHTMCP Bắc Á bổ nhiệm, miễn nhiệm và điều động. Chi nhánh có 7 phòng nghiệp vụ, mỗi phòng nghiệp vụ ở NASB Hà Nội do một Trưởng phòng điều hành và có một số phó phòng giúp việc. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc toàn bộ các mặt công tác của phòng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội (nguồn: phòng hành chính nhân sự NASB) 3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 3.1. Phòng Kinh doanh: Phòng kinh doanh bao gồm các cán bộ giỏi nghiệp vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau: - Là nơi tiến hành giao dịch, đàm phán với khách hàng khi họ có nhu cầu vay vốn của ngân hàng. - Nghiên cứu xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và gắn tín dụng với sản xuất, lưu thông và tiêu dùng. - Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kinh tế kỹ thuật, danh mục khách hàng nhằm lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao. - Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền. - Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết. - Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và tìm hướng khắc phục. - Tổng hợp và báo cáo kiểm tra chuyên đề theo quy định. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh NASB Hà Nội giao. 3.2. Phòng Kế toán: -Trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng thông qua thực hiện các chức năng thanh toán (séc, ủy nhiệm chi…), theo dõi các công việc, thực hiện thu chi tiền vay và gốc trả lãi theo kế hoạch của phòng tín dụng, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh qua ngân hàng, vào sổ chi tiết và tổng hợp… Ngoài ra phòng kế toán còn thực hiện lập các báo cáo cân đối nguồn vốn,tài sản, bảng cân đối kế toán…theo ngày, tháng, quý, năm và các báo cáo thông tin tổng hợp cho các cấp quản lý, cho các phòng ban chức năng có yêu cầu, cung cấp cho khách hàng về số dư tài khoản của họ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh NASB Hà Nội giao. 3.3. Phòng ngân quỹ: - Chịu tránh nhiệm quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo quy định của Ngân hàng TMCP Bắc Á trên địa bàn. - Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. - Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước. - Chấp hành quy định về an toàn kho quỹ và định mức tồn quỹ theo quy định. 3.4. Phòng hành chính nhân sự: - Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của Chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt. - Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ Chi nhánh, trực tiếp làm thư ký tổng hợp cho Giám đốc Ngân hàng NASB Chi nhánh Hà Nội - Là đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc và công tác tại Chi nhánh. - Trực tiếp quản lý con dấu của Chi nhánh, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế. - Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Chi nhánh NASB Hà Nội - Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ công nhân viên. - Giải quyết những chế độ quy định với cán bộ công nhân viên, đào tạo và tuyển mộ nhân viên cho Chi nhánh. 3.5. Phòng kế hoạch: - Nghiên cứu đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn tại địa phương. - Xây dựng kế hoạch kim ngạch ngắn hạn, trung và dài hạn theo định hướng kinh doanh của Ngân hàng NASB - Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm, dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết. - Đầu mối thực hiện thông tin phòng ngừa rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng... 3.6. Phòng nguồn vốn, kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế: Phòng này có nhiệm vụ thực hiện hoạt động kinh doanh đối ngoại của Chi nhánh và thực hiện thanh toán quốc tế qua Ngân hàng cho mọi đối tượng khách hàng. Bộ phận nguồn vốn chịu trách nhiệm huy động vốn tối đa phục vụ cho nhu cầu phát triển của ngân hàng, nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ nguồn vốn cho các yêu cầu tín dụng, trực tiếp quản lý quỹ tiết kiệm của hệ thống để huy động từ mọi nguồn khác nhau, nhận tiền gửi từ dân cư, các tổ chức kinh tế, phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi…; đưa kế hoạch huy động vốn, trình cấp chủ quản xem xét, thông qua và thực hiện các kế hoạch đó. Bộ phận kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc thực hiện chức năng kinh doanh ngoại tệ trên thị trường lien ngân hàng và với khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế (séc du lịch, thư tín dụng), dịch vụ bảo lãnh nước ngoài, chuyển tiền kiều hối và huy động trên thị trường liên ngân hàng. 3.7. Phòng kiểm soát: - Kiểm tra công tác điều hành của Chi nhánh NASB Hà Nội và các đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết cuả Hội Đồng Quản Trị và của Tổng giám đốc Ngân hàng. - Kiểm tra giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ kinh doanh theo quy định pháp luật. - Giám sát việc chấp hành các quy định của Chi nhánh NASB Hà Nội về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. - Kiểm tra độ chính xác của báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, việc tuân thủ các nguyên tắc chế độ về chính sách kế toán theo quy định của Nhà nước, của Ngân hàng. - Báo cáo Tổng giám đốc Ngân hàng NASB, Giám đốc Chi nhánh NASB Hà Nội kết quả kiểm tra và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục khuyết điểm, tồn tại. - Làm đầu mối trong việc kiểm toán độc lập, thanh tra kiểm soát của ngành ngân hàng và các cơ quan pháp luật khác đến làm việc với Chi nhánh NASB Hà Nội II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NGUỒN LỰC CỦA CHI NHÁNH NASB Hà Nội 2.1. Lĩnh vực hoạt động Điều lệ của ngân hàng Bắc Á do đại hội cổ đông của ngân hàng quyết định thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20/9/2002.Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á được phép hoạt động theo giấy phép thành lập số 004924 GP/TLDN ngày 01/01/1995 do UBND tỉnh NA cấp và giấy phép hoạt động số 0052/NHGP ngày 01/09/1994 do thống đốc NHNN cấp Các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: 2.1.1. Huy động vốn: Bao gồm : - Nhận tiền gửi của các tổ chức ,cá nhân,và các tổ chức tín dụng khác,dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn ,tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác. - Phát hành chứng chỉ tiền gửi ,trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức ,cá nhân trong và ngoài nước khi được thống đốc ngân hàng nhà nước chấp nhận. - Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng hoạt động tại nước ngoài. - Vay vốn ngắn hạn của ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn. - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của ngân hàng nhà nước. 2.1.2. Hoạt động tín dụng: Ngân hàng Bắc Á cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới hình thức như cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống, chiết khấu, thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của ngân hàng nhà nước. 2.1.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ Bao gồm mở tài khoản, cung ứng các phương tiện thanh toán trong và ngoài nước ,thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ, thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt ngân phiếu thanh toán cho khách hàng. 2.1.4. Các hoạt động khác Thực hiện các hoạt đông khác được ngân hàng nhà nước cho phép như thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh vàng bạc kim khí quý, thu đòi ngoại tệ, chi trả kiều hối, cầm cố, cất giữ mua bán, chuyển nhượng, quản lý các chứng khoán và các giấy tờ giá lâm nghiệp và đại lý, uỷ nhiệm cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác, dùng vốn điều lệ và vốn dự trữ để góp mua cổ phần của doanh nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật, cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng - Sản phẩm và dịch vụ cung cấp - Mở tài khoản (nội tệ và ngoại tệ) - Huy động vốn (nhận tiền gửi tiết kiệm,trái phiếu,kỳ phiếu) - Đầu tư cho vay (ngắn, trung, dài hạn ) - Bảo lãnh - Thanh toán trong và ngoài nước - Tài trợ thương mại - Chuyển tiền nhanh - Kinh doanh ngoại hối - Phát hành và thanh toán thẻ - Séc du lịch - Homebanking - Ngân hàng trực tuyến Các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 3.1. Tình hình tăng trưởng vốn, tài sản So với mức vốn điều lệ lúc mới thành lập ( 20 tỷ đồng ), đến cuối năm 2010 tổng vốn điều lệ của ngân hàng đạt 3000 tỷ đồng, tăng 150 lần so với năm/’ Q|đầu thành lập và tăng 3,19 lần so với năm 2008. Tình hình huy động và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Về huy động vốn của các tổ chức kinh tế, cá nhân: Năm 2008, tổng số vốn NH huy động được là 5.365tỷ đồng, trong đó từ nguồn tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế, tín dụng khác là 5.318 tỷ đồng, chiếm 99,12%; từ nguồn tiền vay là 47 tỷ đồng chiếm 0,88% tổng nguồn huy động. Năm 2009, NASB huy động được 6.428 tỷ đồng, trong đó từ nguồn tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế, tín dụng khác là 6.372 tỷ đồng chiếm 99,12% tổng nguồn huy động và từ nguồn tiền vay là 56 tỷ đồng chiếm 0,88% tổng nguồn huy động. Năm 2010, NASB huy động được 7.031 tỷ đồng, trong đó từ nguồn tiền gửi của dân cư và các tổ chức kinh tế, tín dụng khác là 6.956 tỷ đồng, chiếm 98,93 %; từ nguồn tiền vay là 75 tỷ đồng chiếm 1,07% tổng nguồn huy động. 3.2. Tình hình đầu tư phát triển và đầu tư xây dựng cơ bản 3.2.1. Đầu tư cho đất đai, tài sản cố định Tài sản cố định vô hình mà ngân hàng đã đầu tư trong năm 2010 phần lớn là quyền sử dụng đất, có giá trị 32.717.303.659 triệu đồng Theo báo cáo thường niên 2010, tại ngày 31/12/2010 tổng tài sản cố định hữu hình là 97.534.494.333 triệu đồng. 3.2.2. Đầu tư cho việc đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới Ngân hàng đã thiết lập trang bị máy móc thiết bị hiện đại trong toàn bộ hệ thống, mạng internet để tạo điều kiện cung cấp thông tin toàn diện, cập nhật thường xuyên, nhiều chiều trong và cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á. Trong năm 2011, các dịch vụ cung cấp cho khách hàng được chú trọng đầu tư,bổ sung nhiều tiện ích mới như dịch vụ mobile phone – SMS banking, thanh toán chuyển khoản – Billing qua hệ thống ATM và mạng internet theo cơ chế 24/24. Ngoài ra thì đây cũng là năm với nhiều sản phẩm ngân hàng hiện đại như phát hàng thẻ, dịch vụ cho vay mua nhà, mua ô tô, dịch vụ thanh toán trực tiếp qua mạng, kết nối hệ thống thanh toán thẻ của Smartlink (gồm trên 30 thành viên ), bên cạnh đó còn có dịch vụ quản lý tiền của nhà đầu tư chứng khoán, dịch vụ tư vấn và quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài và nhận tiền kiều hối theo phương châm đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho khách hàng đầy đủ ,nhanh chóng và tiện ích nhất 3.2.3.Thị trường chứng khoán Trong tổng vốn đầu tư 184 tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á , chiếm phần lớn là chứng khoán nợ 179 tỷ đồng ( bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi của tổ chức tín dụng…), chờ đáo hạn hoặc có thể bán chiếm khoảng 5 tỷ đồng Và đáng chú ý là lỗ - lãi của khoản đầu tư vào đây được tính theo % lãi suất, không căn theo thị giá để có thể lỗ tới 50% như đầu tư cổ phiếu (chứng khoán vốn). 3.2.4. Đầu tư xây dựng cơ bản cho ngân hàng. Hiện tại, ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á đã xây dựng được một mạng lưới với chính sách phát triển mạnh hệ thống các phòng giao dịch nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của các chi nhánh nhằm tăng cường công tác huy động vốn và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận và nhận biết thương hiệu NASBank. Với định hướng đó, trong năm qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập mới 11 phòng giao dịch, chi nhánh Hà Nội thành lập mới 3 phòng giao dịch, chi nhánh Thanh Hóa thành lập thêm 1 phòng giao dịch. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cũng đã khai trương hoạt động chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó, ngân hàng sẽ phát triển hệ thống phòng giao dịch tại các tỉnh phụ cận thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI NHÁNH HÀ NỘI Thanh toán quốc tế là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua và bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay mà NASB đang áp dụng là: Phương thức thanh toán quốc tế L/C, phương thức nhờ thu xuất khẩu và chuyển tiền I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH NASB HÀ NỘI 1.1. Số lượng giao dịch thanh toán quốc tế NASB Hà Nội thực hiện phương châm của Ngân hàng TMCP Bắc Á là trở thành một “Ngân hàng tận tâm”, luôn gia tăng giá trị cho khách hàng. Hoạt động thanh toán quốc tế tại NASB Hà Nội được thực hiện theo phương châm nhanh chóng, an toàn, chính xác. Về mặt thanh toán xuất nhập khẩu, áp dụng cho hàng xuất khẩu chủ yếu là phương thức tín dụng chứng từ vì phương thức này đảm bảo cho người xuất khẩu được thanh toán an toàn nhất. Bảng 1: Số lượng các giao dịch thanh toán quốc tế tại Chi nhánh NASB Hà Nội Năm 2008 2009 2010  Thanh toán L/C 108 484 406  Chuyển tiền 87 264 319  Nhờ thu xuất khẩu 27 74 103  Tổng 222 822 828  (Nguồn: Báo cáo thanh toán quốc tế của chi nhánh NASB Hà Nội ) So sánh số liệu các năm, từ 2008 đến 2009 cho thấy hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu có những tăng trưởng rõ rệt. Số lượng giao dịch thanh toán quốc tế theo cả 3 phương thức hầu hết năm sau đều cao hơn năm trước do NASB Hà Nội đã đổi mới
Luận văn liên quan