Đề tài Hệ thống quản lý bán xe máy tại một Salon

1. Tên đề tài :Hệthống quảnlý bán xe máy tại mộtsalon 2. Giới thiệu: Hệ thống nàydùng để làmgì? Hệthống này ra đời nhằmhy vọng đemđến sự thuận tiện cho người quản lí,cũng như giúp cho cácnhà chủ quản có thểxemxét 1 cách tổng quát nhất tình hình kinh doanh củadoang nghiệp mình. Hệthống cònmanglại lợi ích kinh tế khi là giải pháp giúp việc quản lí xuất nhập trở nên đơn giản và thân thiện với mọi người Đặcbiệt Ông bà có thể kiểmsoátđược rất nhiềuchi nhánh của mình màkhông cầnphải có mặttrực tiếp. thông quahệ thống truyền dữ liệu từ xa qua mạng. Vìsaophải xâydựng ra hệ thống? Chắc hẳn ai cùng muốn tạo lợi nhuận caokhi làmăn! Đểđánh giá bạn là mộtnhà doanh nhân thành đạt?là mộtchủ cửa hàng? Là mộtngười quản lý vậy cácbạn mongchờ điều gì ở doanh nghiệp của mình? Chắc chắn rằng đó là “Lợi nhuận” là thương hiệu và sựpháp triển hiệnđại tối ưu hóa quảnlý. Và chúng tôi biết rằng cácbạn có rất nhiềucách để thực hiện điều đó. Quanghiêncứu về giải pháp quản lýbán hàngtại các salonvà tìmhiểukhảo sát thực tế trên thị trường chúng tôi đã đưara một sốthống kê về những lo lắng của cácông chủ doanh nghiệp như sau: - Mất kiểmsoát về lượng hàng tồn thực tế trong kho. - Luôn cảmthấy số lượng công việcquá lớn đè lên đôi vai. - Không có thời gian dành cho gia đình do quábận kinh doanh. - Muốn mởrộng sảnxuất kinh doanh nhưng lại sợ không quản lýđược. - Cácbáo cáo kế toán rất khó hiểu vì mìnhkhông có nghiệp vụ. - Cảmthấy không yên tâmvề đội ngũ bán hàng củamình.

pdf16 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 19/02/2013 | Lượt xem: 3906 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống quản lý bán xe máy tại một Salon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -- -- Hệ thống quản lý bán xe máy tại một salon Môn: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Công Hào Nhóm 5: GS. TS Nguyễn Ngọc Mạnh (NT) Phạm Trung Đức Trương Đình Sang Trần Khánh Minh Nguyễn Ngọc Minh Hải Huế, 2009 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. Tên đề tài 2. Giới thiệu II. THIẾT KẾ DỮ LIỆU 1. Thiết kế logic - mô hình hóa phân rã các chức năng 2. Giới thiệu chương trình III. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT 1. Môi trường phát triển 2. Công cụ phát triển và công nghệ sử dụng trong việc phát triển dự án V. TỔNG KẾT 1.Nhận xét 2. Hướng phát triển I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1. Tên đề tài : Hệ thống quản lý bán xe máy tại một salon 2. Giới thiệu: Hệ thống này dùng để làm gì? Hệ thống này ra đời nhằm hy vọng đem đến sự thuận tiện cho người quản lí,cũng như giúp cho các nhà chủ quản có thể xem xét 1 cách tổng quát nhất tình hình kinh doanh của doang nghiệp mình. Hệ thống còn mang lại lợi ích kinh tế khi là giải pháp giúp việc quản lí xuất nhập trở nên đơn giản và thân thiện với mọi người Đặc biệt Ông bà có thể kiểm soát được rất nhiều chi nhánh của mình mà không cần phải có mặt trực tiếp. thông qua hệ thống truyền dữ liệu từ xa qua mạng. Vì sao phải xây dựng ra hệ thống? Chắc hẳn ai cùng muốn tạo lợi nhuận cao khi làm ăn! Để đánh giá bạn là một nhà doanh nhân thành đạt?là một chủ cửa hàng? Là một người quản lý vậy các bạn mong chờ điều gì ở doanh nghiệp của mình? Chắc chắn rằng đó là “Lợi nhuận” là thương hiệu và sự pháp triển hiện đại tối ưu hóa quản lý. Và chúng tôi biết rằng các bạn có rất nhiều cách để thực hiện điều đó. Qua nghiên cứu về giải pháp quản lý bán hàng tại các salon và tìm hiểu khảo sát thực tế trên thị trường chúng tôi đã đưa ra một số thống kê về những lo lắng của các ông chủ doanh nghiệp như sau: - Mất kiểm soát về lượng hàng tồn thực tế trong kho. - Luôn cảm thấy số lượng công việc quá lớn đè lên đôi vai. - Không có thời gian dành cho gia đình do quá bận kinh doanh. - Muốn mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng lại sợ không quản lý được. - Các báo cáo kế toán rất khó hiểu vì mình không có nghiệp vụ. - Cảm thấy không yên tâm về đội ngũ bán hàng của mình. - Khi cần những báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu thì không có. - Luôn trong tình trạng cảm thấy thiếu nhân sự vì số lượng công việc quá lớn. II. THIẾT KẾ DỮ LIỆU 1. Thiết kế logic - mô hình hóa phân rã các chức năng Một vài chức năng tổng quát - Quản lý các thông tin về khách hàng, nhân viên, xe máy, thông tin về phụ kiện... - Lập hóa đơn thanh toán - Tìm kiếm thông tin - Sửa đổi thông tin - Xóa thông tin Thông tin cần quản lý: - Khách hàng - Nhân viên - Xe máy - Phụ kiện - Hóa đơn bán xe - Hóa đơn phụ kiện Xe máy Khách hàng Nhân viên Mã xe Mã khách hàng Mã nhân viên Số máy Tên khách hàng Tên nhân viên Số khung Địa chỉ Địa chỉ Hãng xe Số điện thoại Giới tính Màu sắc Số CMND Chức vụ Giá Giới tính Bộ phận làm việc Loại xe Nghề nghiệp Số ngày làm việc Trạng thái Khu vực Hình thức trả lương Dung tích xilanh Lương Hóa đơn Phụ kiện Hóa đơn phụ kiện Mã hóa đơn Mã phụ kiện Mã hóa đơn phụ kiện Mã khách hàng Tên phụ kiện Mã phụ kiện Mã giao dịch Số lượng Mã giao dịch Tên hóa đơn Ngày nhập Hình thức thanh toán Ngày xuất Giao dịch Thành tiền Giá thành Mã giao dịch Đặt trước Chất lượng Mã nhân viên Còn lại Loại phụ kiện Mã khách hàng Ngày lập Mô hình quan hệ: 2.Giới thiệu chương trình: Các chức năng chính: • Hiển thị danh sách thông tin • Nhập dữ liệu • Khởi tạo hóa đơn • Sửa đổi thông tin • Tìm kiếm • Xóa thông tin III. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT 1. Môi trường phát triển: Microsoft Visual Fox Pro 9.0 Service Pack 2 Xây dựng hệ thống trực tuyến để làm việc nhóm 2.Công cụ phát triển và công nghệ sử dụng trong việc phát triển dự án Subversion is an open source version control system. See here for a detailed feature list. Quy trình và nội dung thực hiện: 25/02/2009: Xây dựng hệ thống trực tuyến. 27/02/2009 – 30/02/2009: Phân tích tổng quát hệ thống • Phân tích yêu cầu hệ thống: - Mục đích xây dựng hệ thống. - Thống kê các chức năng cần triền khai - Tìm hiểu một số hệ thống đã ứng dụng trong thực tế. - Một vài tài liệu tham khảo(trang web, ebook..) ✔ Ngọc Mạnh: xây dựng hệ thống làm việc trực tuyến của nhóm phân chia công việc, phân tích cấu trúc của đề tài, tổng hợp các bài làm, phân tích sửa lối. (25/02/2009 – 27/02/2009) ✔ Trương Đình Sang: phân tích tổng thể các đối tượng, các thức hoạt động của phần mềm, sơ lược các chức năng, thông tin cần quản lý.(26/2) ✔ Trung Đức: giới thiệu đề tài, mục đích xây dựng hệ thống(27/2) ✔ Minh Hải: chưa hoàn thành ✔ Khánh Minh: xây dựng sơ lược hệ thống CSDL và mô hình thực thể mối quan hệ (28/02) (trễ 1 ngày). 04 /08/2009: Xây bộ câu hỏi để chuẩn bị cho công việc khảo sát thực tế – Minh Hải: hoàn thành. 00hAM06/03/2009 – Ngọc Mạnh: đã hoàn thành. 12h20AM 06/03/2009 – Sang: đã hoàn thành. 01hAM 07/03/2009 – Trung Đức: hoàn thành (09/03/2009). – Khánh Minh: chưa đạt yêu cầu(09/03/2009). 09/03/2009: Tiến hành khảo sát thực tế:  Công ty TNHH Phước Phú 117 Nguyễn Huệ Đại lý 3S Yamaha tại Huế  Công ty TNHH TMTH Huy Tuấn 45 An Dương Vương Cửa hàng mua bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm  Cty TNHH Thương Mại Quốc Hùng 86 An Dương Vương, TP. Huế 10/03/2009: Tiến hành phân tích cơ sở dữ liệu. – Trương Đình Sang: vắng. – Nguyễn Ngọc Minh Hải: đến trễ. 12/03/2009 – 25/05/2009: Tiến hành tạo form và các module cho hệ thống. 01/04/2009: Tiến hành viết code xây dựng phần mềm.  Ngọc Mạnh: Xử lý tất cả các form thêm mới hóa đơn, xử lý xóa thông tin, update và checkout code tử hệ thống Google SVN tổng hợp, sửa lỗi, bổ sung các phần còn thiếu xây dựng menu.  Trung Đức: Xử lý xóa tất các các form về giá trị mặc định và đóng tất cá các form(release) và đưa code .  Khánh Minh: xử lý các nút lệnh trong hiển thị danh sách, liên kết các form với nhau (do form, thiếu phần xử lý xóa form).  Trương Đình Sang: Xử lý các form tìm kiếm  Nguyễn Ngọc Minh Hải: Xử lý các form sửa thông tin (đã gởi kết quả các form đã xữ lý – hơi trễ) V. TỔNG KẾT 1.Nhận xét Hiện tại hệ thống chỉ đáp ứng được các chức năng cơ bản của hệ thống bán xe máy chưa thể hỗ trợ được các chức năng nâng cao. Trong quá trình làm việc nhóm, phần mềm gặp một số khó khăn một phần do một số thành viên chưa thu xếp được thời gian hợp lý, số lượng form phân tích nhiều cũng như nắm bắt công nghệ mới, một số thuật toán chưa chính xác phải chỉnh sửa rất mất nhiều thời gian. 2. Hướng phát triển - Mở rộng thêm các chức năng bảo hành bảo dưỡng. - Quản lý chi tiết công nợ đến từng khách hàng và nhà cung cấp. - Cảnh báo trước cho người chủ quản về giới hạn tồn của hàng hóa. - Có khả năng in và đọc mã vạch. - Phát triển và giới thiệu cho các salon lớn hơn.