Đề tài Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Xu hướng đặc trưng trên thế giới hiện nay là toàn cầu hoá. Một quốc gia muốn phát triển thì không còn con đường nào khác là phải hoà nhập, trên cơ sở tận dụng tối đa thế mạnh của mình. Việt Nam ta không phải là một nước ngoại lệ. Kể từ khi thực hiện chính sách kinh tế mở, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đã phát triển rất đa dạng và mạnh mẽ, bước đầu tham gia vào thương truờng quốc tế. Hoạt động này nhanh chóng trở thành một trong những hoạt động có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu có trụ sở tại Hải Phòng - là một trong ba thành phố lớn nhất cả nước - là một trung tâm kinh tế, có thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng với thế giới. Với lợi thế trên, công ty luôn phát huy vai trò của mình - nhập khẩu máy móc, vật tư phục vụ sản xuất và tiêu dùng, nâng cao đời sống nhân dân, xuất khẩu những mặt hàng có sức cạnh tranh, như: nông sản, hải sản, thực phẩm, . để đạt mục tiêu thu ngoại tệ cho đất nước. Trong quá trình hoạt động, với một nền kinh tế thị trường phát triển đa dạng nhiều thành phần, Công ty luôn tự khẳng định mình là một trong những Công ty đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu của Thành phố cũng như cả nước. Để quản lý hoạt động kinh doanh xuất - nhập khẩu có hiệu quả thì hạch toán kế toán là một trong những công cụ quan trọng không thể thiếu. Kế toán là bộ phận cấu thành nên hệ thống quản lý kinh tế tài chính của Công ty và là bộ phận quan trọng quyết định sự thành đạt trong kinh doanh của một công ty, trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp muốn phát triển tốt cần phải có một hệ thống kế toán hoàn chỉnh và phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng cũng đã chú trọng đầu tư cho công tác kế toán tài chính để ngày càng hoàn thiện, phục vụ cho công việc quản lý kinh doanh của Công ty ngày càng đạt hiệu quả cao hơn . Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng xuất khẩu, cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Năng Phúc và sự giúp đỡ của các cán bộ công nhân viên phòng kế toán Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, em đã chọn đề tài thực tập: "Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng". Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, chuyên đề gồm các phần chính sau: Chương I: Những lý luận chung về hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. ChươngII :Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chương III: Phương hướng hoàn thiện về hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

xmlChia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 09/08/2013 | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng xuất khẩu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan