Đề tài Hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty may Thăng Long

Trong điều kiện đất nước ta đang đổi mới hiện nay, ngành may mặc được coi là một trong những ngành quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ của ngành là góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, đảm bảo nhu cầu toàn xã hội, không ngừng tăng cường xuất khẩu và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Công ty May Thăng Long là một công ty may mặc xuất khẩu đầu tiên của nước ta ra đời vào năm 1985. Cùng với sự đổi mới về kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Công ty đã nhanh chóng thích nghi với thị trường, ổn định sản xuất và kinh doanh. Hàng may mặc xuất khẩu là một mặt hàng chủ lực của Công ty từ trước đến nay, mặc dù hiện nay một số thị trường truyền thống của Công ty như Liên Xô cũ và Đông Âu bị thu hẹp đáng kể nhưng Công ty đã nhanh chóng nghiên cứu và nắm bắt một số thị trường mới, không ngừng đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và khắt khe hơn của khách hàng mới. Hoạt động xuất khẩu hàng may mặc, duy trì và mở rộng thêm nhiều thị trường nước ngoài là một vấn đề mang tính chiến lược đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty hiện nay. Vì vậy, qua thời gian thực tập ở Công ty May Thăng Long, em mạnh dạn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: “Hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu sản phẩm may mặc của Công ty May Thăng Long”. Mục đích của đề tài là nghiên cứu, xem xét và đánh giá việc tổ chức thực hiện hoạt động Marketing xuất khẩu cho mặt hàng may mặc xuất khẩu của Công ty May Thăng Long trong thời gian qua. Qua đó kết hợp với những kiến thức đã học ở trường để đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu của Công ty. Do hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty rộng nên đề tài luận văn chỉ đề cập tới việc nghiên cứu Marketing, việc tổ chức và thực hiện các tác nghiệp Marketing xuất khẩu nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty bởi phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tiếp cận hệ thống biện chứng, lôgíc và lịch sử. - Phương pháp tiếp cận thực tiễn các vấn đề lý luận. - Phương pháp tư duy kinh tế mới – phương pháp hiệu quả và năng lực tối đa. Với mục đích giới hạn và phương pháp nêu trên, kết cấu nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những nội dung cơ bản của hoạt động Marketing xuất khẩu trong nền kinh tế mở. Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động Marketing xuất khẩu hàng may mặc của Công ty May Thăng Long thời gian qua. Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu sản phẩm may mặc của Công ty May Thăng Long.

doc49 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 18/02/2013 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện hoạt động marketing xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty may Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan