Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát

Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân là nơi trực tiếp tiến hành các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các sản phẩm vụ dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng muốn đạt hiệu quả cao, nghĩa là với chi phí tối thiểu phải đem lại lợi ích tối đa. Để đạt được điều đó đòi hỏi phải có sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ kỹ thuật cao. Từ đó xuất hiện nhu cầu tất yếu trong nền kinh tế, đặc biệt với nền kinh tế mở cửa hiện nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ trong nước phải đạt được trình độ ngang bằng với sự tiến bộ của thế giới. Song có thể khẳng định trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh thì khâu tiêu thụ có vai trò đặc biệt quan trọng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhưng muốn đẩy mạnh khâu tiêu thụ đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng rất nhiều biện pháp và công cụ khác nhau, trong đó kế toán là một công cụ hết sức hữu hiệu mà cụ thể ở đây là kế toán tiêu thụ thành phẩm. Nhờ có những thông tin do kế toán cung cấp, các nhà quản lý sẽ biết được tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp mình như thế nào, kết quả kinh doanh trong kỳ ra sao. từ đó có được những quyết định quản trị phù hợp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nhằm mục tiêu cao nhất là tối đa hoá lợi nhuận.

doc57 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 12/11/2013 | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo Cáo Thực Tập “Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát” SV: Nguyễn Thị Thu Lớp: KTTH18A17 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty... 1.1.1. Danh mục hàng bán (hoặc dịch vụ) của Công ty... 1.1.2. Thị trường của Công ty... 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty... 1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT 2.1. Kế toán doanh thu 2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu 2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 2.2.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 2.2.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 2.2. Kế toán chi phí bán hàng 2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 3.1.1- Ưu điểm 3.1.2- Nhược điểm 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát 3.2.1- Về công tác quản lý bán hàng 3.2.2- Về tài khoản sử dụng 3.2.3- Về chứng từ 3.2.4- Về sổ kế toán 3.2.5- Về báo cáo kế toán liên quan đến bán KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lêi nãi ®Çu Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân là nơi trực tiếp tiến hành các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các sản phẩm vụ dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng muốn đạt hiệu quả cao, nghĩa là với chi phí tối thiểu phải đem lại lợi ích tối đa. Để đạt được điều đó đòi hỏi phải có sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ kỹ thuật cao. Từ đó xuất hiện nhu cầu tất yếu trong nền kinh tế, đặc biệt với nền kinh tế mở cửa hiện nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, đòi hỏi trình độ khoa học công nghệ trong nước phải đạt được trình độ ngang bằng với sự tiến bộ của thế giới. Song có thể khẳng định trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh thì khâu tiêu thụ có vai trò đặc biệt quan trọng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất. Qua tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nhưng muốn đẩy mạnh khâu tiêu thụ đòi hỏi các nhà quản lý phải sử dụng rất nhiều biện pháp và công cụ khác nhau, trong đó kế toán là một công cụ hết sức hữu hiệu mà cụ thể ở đây là kế toán tiêu thụ thành phẩm. Nhờ có những thông tin do kế toán cung cấp, các nhà quản lý sẽ biết được tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp mình như thế nào, kết quả kinh doanh trong kỳ ra sao... từ đó có được những quyết định quản trị phù hợp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nhằm mục tiêu cao nhất là tối đa hoá lợi nhuận. Để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thởi tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng. Vì thế hoạt động bán hàng là hoạt động quan trọng, cơ bản và chủ yếu nhất của mỗi doanh nghiệp thương mại. Trong quá trình bán hàng của mỗi doanh nghiệp đều phát sinh các khoản doanh thu và chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng, các khoản doanh thu và chi phí đó cần được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, làm cơ sở xác định kết quả bán hàng. Để làm được điều đó doanh nghiệp cần tổ chức một bộ máy kế toán khoa học và hợp lý, trong đó kế toán bán hàng có vai trò quan trọng hơn cả. Xuất phát từ nhu cầu đó, cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS Phạm Quang và các chị trong phòng kế toán tại đơn vị thực tập em đã mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát” cho báo cáo tốt nghiệp của mình. Ngoài lời nói đầu và kết luận, báo cáo tốt nghiệp của em gồm 3 phần chính: Phần 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng củ công ty cổ phần thiết bị Tân Phát Phần 2: Thực trạng bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát Phần 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng ở Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Phát CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát Công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát - Tên giao dịch quốc tế là: Tan Phat equipment joint stock Company. Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 073450 ngày 27/09/1999. Năm 2006 Công ty chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010893 ngày 15/02/2006 do sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. - Địa chỉ trụ sở chính: Km 12 – Quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội. - Điện thoại: 043.6812043 - Mã số thuế: 0100981927 - Fax: 04.6812042 - Website: ww.tanphat.com; Email: tanphat@tanphat.com. - Tài khoản số: 10320032973011 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thăng Long. - Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). - Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Tân - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty - Số lượng công nhân viên Công ty: 200 lao động. - Hình thức pháp lý: Là Công ty Cổ phần, trong đó ông Nguyễn Trung Phong là Chủ tịch hội đồng quản trị nắm giữ 71.994 cổ phần. Ông Nguyễn Minh Tân là Tổng Giám đốc nắm giữ 71.994 cổ phần. Cổ đông khác giữ 9.126 cổ phần. - Văn phòng phía Nam: Số A8 Phan Văn Trị - Phường 10 – Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh. * Các đơn vị liên doanh của Tân Phát: + Công ty thép An Khánh: Sản xuất thép cho ngành khai thác than. + Công ty cổ phần TOYOTA Vinh: Đại lý uỷ quyền bán và sửa chữa xe TOYOTA. + Công ty nhíp ôtô 19/8: Sản xuất nhíp cho ôtô. * Thành tích đạt được. * ISO 1400:2004 * Cúp vàng thương hiệu Việt 2006 * Huy chương vàng do Bộ Công nghiệp cấp 2007 * Cúp vàng ISO do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 2008 * Cúp vì sự nghiệp phát triển doanh nhân Việt Nam * ISO 9001: 2000 được công nhận và cấp chứng chỉ vào 10-8 Danh mục hàng bán (hoặc dịch vụ) của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa người mua và doanh nghiệp thu tiền hoặc được quyền thu tiền. Trong công tác quản lý hoạt động bán hàng, vai trò của kế toán rất quan trọng. Nó phản ánh tình hình vận động của hàng hóa, hoạt động bán hàng. Các thông tin mà kế toán cung cấp không chỉ phục vụ cho công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp mà còn cho các đối tượng liên quan như các nhà đầu tư, cơ quan thuế, chủ nợ,... Thông tin kế toán giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nắm vững được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự biến động của nó, thiết lập sự cân đối giữa mua vào với tiêu thụ, tìm ra những phương án có hiệu quả nhất. Quá trình bán hàng ở công ty cổ phần Thiết Bị Tân Phát có những đặc điểm chính sau đây: Có sự trao đổi thỏa thuận giữa người mua và người bán, người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua thông qua báo giá hoặc hợp đồng kinh tế và người mua chấp nhận thanh toán. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh và khoản chênh lệch được gọi là lợi nhuận. Hiện nay Công ty đang thực hiện phương thức bán buôn và bán lẻ nhưng bán buôn là chủ yếu. Với mục tiêu đẩy mạnh khối lượng hàng bán ra và mở rộng thị trường tiêu thụ nên sản phẩm của công ty luôn đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp và kiểu dáng đa dạng, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán thích hợp. Do vậy, công ty luôn chú trọng các mặt sau: Về chất lượng hàng hóa: Trước khi chuyển tới tay khách công ty sẽ kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng, kiểu dáng, logo, chủng loại, quy cách để đảm bảo uy tín với khách hàng. Về giá bán: Được xác định trên giá thực tế nhập khẩu từ các nhà cung cấp cộng chi phí thu mua, thuế nhập khẩu, chi phí bảo quản... và gắn liền với sự vận động của giá cả thị trường. Đối tượng khách hàng chính của công ty là: Nhà máy Piagio Việt Nam, các hãng Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam, Honda Việt nam, vận tải xe buýt Hà Nội, các trường dạy nghề, các công ty sử dụng về nhiệt. Nhiệm vụ của công tác bán hàng : - Cập nhật và phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình hàng bán ra để xác định doanh thu, giá vốn hàng bán, thuế GTGT... - Theo dõi tình hình thanh toán chi tiết để Công ty kịp thời xử lý sai phạm và hạn chế tổn thất. - Xác lập phương pháp tính giá vốn hàng bán, phân bổ chi phí, kết chuyển giá vốn, doanh thu, chi phí... - Xác định kết quả bán hàng, lập báo cáo chi phí,... - Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận thanh toán kế toán hạch toán vào ghi nhận doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp. TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ T©n Ph¸t lµ v¨n phßng ®¹i diÖn cho mét sè h·ng ë Ch©u ¢u, thµnh lËp th¸ng 10 n¨m 1995.§Õn n¨m 1999, thµnh lËp C«ng ty TNHH T©n Ph¸t, ®Õn n¨m 2006 chuyÓn sang h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ T©n Ph¸t.Cho ®Õn nay C«ng ty T©n Ph¸t lµ mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu ViÖt Nam chuyªn cung cÊp dÞch vô th­¬ng m¹i vµ kü thuËt, thùc hiÖn c¸c gãi thÇu EPC hoÆc cung cÊp c¸c dÞch vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh­: t­ vÊn, thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ, chuyÓn giao c«ng nghÖ cho ®Õn dÞch vô b¶o hµnh, b¶o tr× dµi h¹n. C«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ T©n Ph¸t ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i dÞch vô gåm mét sè danh môc hµng ho¸ sau: + §¹i lý mua, b¸n, ký göi hµng hãa cho mét sè h·ng t¹i n­íc ngoµi: cÇu n©ng, phßng s¬n, m¸y nÐn khÝ, m¸y trµ ma tÝt,… + S¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ tù ®éng hãa: thiÕt bÞ kiÓm tra ®éng c¬ tù ®éng, thiÕt bÞ d¹y nghÒ tù ®éng,… + T­ vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc khoa häc, kü thuËt c«ng nghiÖp: chuyÓn giao thiÕt bÞ d¹y nghÒ c¸c lo¹i cho mét sè tr­êng d¹y nghÒ : M« h×nh hÖ thèng phanh ABSS, M« h×nh hÖ thèng ®¸nh löa ®êi míi Toyota,… + Bu«n b¸n m¸y mãc thiÕt bÞ nhiÖt n¨ng, ¸p lùc nh­ nåi h¬i, nåi dÉn dÇu t¶i nhiÖt, m¸y ph¸t ®iÖn, thiÕt bÞ tiÕt kiÖm n¨ng l­îng + Qu¶n lý, x©y dùng, l¾p ®Æt, cho thuª tr¹m thu ph¸t sãng BTS thiÕt bÞ viÔn th«ng,… 1.1.2. Thị trường của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát Hiện tại thị trường của công ty đã mở rộng đang hoạt động trên toàn quốc, các phòng ban sẽ chịu sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc trong toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Các phòng dự án (có 5 phòng dự án) thường làm các dự án lớn như: cung cấp thiết bị dạy nghề cho các trường dạy nghề tại các tỉnh trên toàn quốc, cung cấp một số thiết bị cho dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung cấp thiết bị cho các hãng Honda,… Phòng kinh doanh phụ trách toàn bộ các tỉnh trên toàn quốc nhưng các hợp đồng nhỏ hơn và được phân khúc thị trường cụ thể: + Phòng dự án 1: phụ trách thị trường Miền Nam; + Phòng dự án 2: phụ trách thị trường Hà nội; + Phòng dự án 3: phụ trách thị trường Tây Nguyên; + Phòng dự án 4: phụ trách thị trường miền trung Vinh, Nghệ An, Quảng Bình + Phòng dự án 5: phụ trách các hãng lớn như Hon đa, Toyota, Mishu,... + Phòng kinh doanh: thị trường trên toàn quốc như các gara sửa chữa ô tô, các công ty và một số khách nhỏ lẻ,… 1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát §Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa, doanh nghiÖp ph¶i ®a d¹ng hãa c¸c ph­¬ng thøc tiªu thô ®Ó phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp cã c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu sau ®©y: B¸n bu«n: Lµ viÖc b¸n hµng cho ®¬n vÞ kh¸c víi khèi l­îng hµng lín, gi¸ b¸n bu«n biÕn ®éng tïy thuéc vµo khèi l­îng hµng b¸n vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n.B¸n bu«n gåm b¸n bu«n qua kho vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. Công ty kinh doanh theo hình thức bán hàng trực tiếp đến khách hàng trên toàn quốc qua kênh bán buôn và bán lẻ không qua đại lý, ký gửi. Là một doanh nghiệp thương mại, chuyên về cung cấp các thiết bị cho ngành ô tô, cơ khí, nhiệt năng, mô hình cho các trường dạy nghề... nên hình thức bán hàng chủ yếu của công ty là bán buôn, chiếm đến 90% doanh thu, 10% doanh thu là doanh thu bán lẻ. Khách hàng là những công ty, nhà máy, trường dạy nghề đặt mua hàng hoá cho các công trình dự án với khối lượng lớn. Việc tiêu thụ hàng hoá được thực hiện thông qua đơn đặt hàng hoặc hợp đồng kinh tế để tạo cơ sở vững chắc về pháp luật trong quá trình kinh doanh. Hoạt động tiêu thụ hàng hoá theo hình thức bán buôn của công ty có tính ổn định khá cao, khách hàng của công ty là những đối tác làm ăn lâu dài và có uy tín. Bán lẻ: Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®Ó tiªu dïng néi bé, th«ng th­êng khèi l­îng mua mang tÝnh ®¬n lÎ, khèi l­îng nhá, gi¸ b¸n æn ®Þnh hoÆc là việc bán lẻ hàng hoá cho c¸c gara, c¸c cöa hµng kinh doanh lÎ ®Õn mua hµng trùc tiÕp tại c«ng ty, hoÆc nh©n viªn kinh doanh giao hàng trả tiền ngay. 1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát Thị trường hoạt động bán hàng của công ty Tân Phát là trên toàn quốc, với mục tiêu của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát là thu được nhiều lợi nhuận. Do đó khâu tổ chức quản lý hoạt động bán hàng được công ty thực hiện như sau: Phòng Kinh doanh Phòng kế toán Phòng dự án Phòng Xuất nhập khẩu Phòng kho hàng Ban Giám đốc Phßng KTCN Ghi chú : Quan hệ chỉ đạo Quan hệ phối hợp + Ban Giám đốc: Do thị trường hoạt động tương đối rộng trên toàn quốc nên Ban Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động bán hàng của công ty: Quyết định từ khâu nhËp mua hàng trong nước, khâu nhập khẩu đến xây dựng giá bán và ký kết hợp đồng với khách hàng . Do đặc thù chủ yếu là kinh doanh thiết bị kỹ thuật chuyên dùng nên hình thức quảng cáo sản phẩm của công ty không thông qua các kênh truyền hình mà chủ yếu là do nhân viên kinh doanh tiếp thị trực tiếp. Ngoài ra còn thông qua các hội trợ triển lãm định kỳ, qua trang Web của công ty và tham gia các hiệp hội khác,... + Phòng kinh doanh: Do thị trường rộng toàn quốc nên phòng kinh doanh được phân công việc rất cụ thể. Phòng kinh doanh bao gồm 12 nhân viên, mỗi nhân viên kinh doanh được giao quản lý một mảng thị trường khu vực khác nhau, có trách nhiệm khai thác và tiếp thị từng khu vực thị trường mình quản lý nên không bị trùng lắp. Sau khi tiếp thị trực tiếp với khách hàng, nhân viên kinh doanh tư vấn về các sản phẩm hàng hoá mà công ty bán, nắm bắt nhu cầu cần mua của khách để tư vấn bán sản phẩm phù hợp nhất cho khách. Sau khi biết được nhu cầu cần mua của khách, nhân viên kinh doanh báo giá sản phẩm cho khách lựa chọn, khách lựa chọn xong nhân viên kinh doanh lập hợp đồng bán hàng trình Ban giám đốc ký duyệt. Mỗi nhân viên phải tự chịu trách nhiệm về việc quản lý thu hồi công nợ của thị trường mình quản lý dưới sự giám sát của Phòng kế toán. Nhân viên kinh doanh được đi bán hàng thực tế phải có trách nhiệm phản ánh lại các ý kiến của khách hàng về sản phẩm, chính sách bán hàng, điều kiện và khả năng thanh toán của khách, ... cho Giám đốc đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp. Trong quá trình bán hàng phải nắm bắt được cụ thể từng mặt hàng để tư vấn cho khách. Khi tư vấn được khách hàng rồi phải có trách nhiệm xem hàng hoá tồn thực tế có đủ và đạt tiêu chuẩn hay không. Nếu hàng chưa có trong kho nhân viên kinh doanh phải đưa yêu cầu đặt hàng trình ban giám đốc ký duyệt và đưa về phòng xuất nhập khẩu đặt mua nếu là hàng hoá nhập khẩu. Nếu là hàng mua trong nước thì phải trình Ban giám đốc duyệt về giá cả thanh toán và làm thủ tục báo nhập hàng hoá về phòng kế toán. Sau khi các thủ tục nhập hàng hoàn thiện phải có trách nhiệm báo phòng kế toán làm phiếu xuất bán cho khách. Trong quá trình giao hàng phải bố trí nhân viên kỹ thuật phối hợp cùng bàn giao hướng dẫn cho khách. Căn cứ vào điều khoản thanh toán của Hợp đồng để thu hồi công nợ. Trưởng phòng kinh doanh: đóng vai trò then chốt trong tổ chức bán hàng. Trách nhiệm trọng yếu của trưởng phòng là quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng và là đại diện mối liên kết giữa công ty đối với khách hàng và thị trường. Đối với nội bộ công ty sau khi tổng hợp nắm bắt thông tin của khách hàng thì phản ánh lại cho ban lãnh đạo rồi truyền các chính sách bán hàng xuống từng nhân viên trong phòng. + Phòng Dự án: Hệ thống phòng dự án bao gồm 8 phòng, mỗi phòng đều được phân chia khu vực thị trường cụ thể. Nhiệm vụ chính của các phòng dự án là tư vấn bán hàng cho các lĩnh vực trường dạy nghề. Các phòng dự án phải tự khai thác mối quan hệ với các trường đào tạo nghề. Sau khi nắm bắt được thông tin đấu thầu dự án các trường nghề, các phòng dự án phải làm hồ sơ dự thầu chào giá dưới sự kiểm duyệt của Ban giám đốc. Sau khi trúng thầu tiến hành lập hợp đồng bán hàng cho các trường. Quá trình bán hàng cho các trường nhân viên dự án phải chịu trách nhiệm thúc đẩy việc thanh toán theo tiến độ hợp đồng, đồng thời theo dõi hàng hoá tồn kho để đảm bảo đủ số lượng hàng cho hợp đồng. Trường hợp phải nhập mua hàng ngoài hoặc nhập khẩu thì nhân viên dự án đều phải làm thủ tục yêu cầu đặt hàng về cho dự án trình Ban giám đốc duyệt. Ngoài ra phải chịu trách nhiệm theo dõi việc xuất hàng để giao cho khách. + Phòng kế toán: Lµm c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nép Ban gi¸m ®èc hµng th¸ng. Do đặc thù của công ty chủ yếu là nhập khẩu bán trong nước nên khi nhận được hợp đồng kế toán tiến hành kiểm tra lại giá bán so với giá thực tế nhập, nếu không thấy phù hợp có thể phản ánh lại với ban Giám đốc vì do hầu hết là hàng nhập khẩu nên thường xuyên có sự thay đổi về tỷ giá. Vì bán hàng là khâu rất quan trọng đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ tính toán chính xác doanh thu – chi phí - lợi nhuận của doanh nghiệp. Theo điều khoản thanh toán của hợp đồng khi nhận được tiền đặt cọc của khách hàng kế toán sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hợp đồng về tài khoản, tổng cộng doanh thu, model hàng hoá trước khi xuất hàng theo hợp đồng. Khi xuất hoá đơn, giao hàng hoá xong kế toán sẽ tiếp tục theo dõi công nợ của khách hàng để giục thu tiền. Nếu có chiết khấu cho khách hàng thì sẽ được giảm trừ khi khách hàng đã thanh toán hết tiền hàng. + Phßng xuÊt nhËp khÈu: Lµm nhiÖm vô giao dÞch víi c¸c nhµ cung cÊp n­íc ngoµi ®Ó liªn hÖ ®Æt hµng vÒ theo c¸c yªu cÇu ®Æt hµng tõ phßng kinh doanh vµ dù ¸n sao cho ®óng tiÕn ®é cña hîp ®ång. Ph¶i lµm viÖc víi h¶i quan vÒ viÖc më tê khai hµng nhËp khÈu. + Phòng kho: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¸ tr×nh xuÊt nhËp hµng ho¸, theo dâi hµng tån kho. Sau khi cã Hîp ®ång tõ c¸c phßng dù ¸n vµ kinh doanh yªu cÇu xuÊt hµng, phßng kÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho chuyÓn ®Õn phßng kho, căn cứ vào phiếu xuất kho thủ kho tiến hành kiểm tra vÒ sè l­îng vµ chất lượng hàng hoá trước khi giao cho khách. Có thể giao hàng trực tiếp tại công ty hoặc tại địa chỉ thoả thuận của nhà cung cấp. Phương thức bán hàng này giúp công ty quản lý chặt chẽ chất lượng hàng bán trước khi giao cho khách hàng. + Phòng kỹ thuật công nghệ: Theo hàng hoá cụ thể trong hợp đồng, phòng kỹ thuật công nghệ sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ cho khách hàng, đồng thời tiến hành theo dõi thời gian bảo hành của hàng hoá sau khi khách hàng đưa thiết bị vào sử dụng nếu có phát sinh trục trặc sẽ tiến hành bảo hành, thời hạn bảo hành thường là 12 tháng. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT 2.1. Kế toán doanh thu 2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán - Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ho¸ ®¬n b¸n hµng: dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l­îng, chÊt l­îng trÞ gi¸ cña hµng hãa, thuÕ suÊt, tiÒn thuÕ vµ sè tiÒn ph¶i thu cña ng­êi mua. - B¸o c¸o b¸n hµng: ph¶n ¸nh sè l­îng, chÊt l­îng, trÞ gi¸ gi¸ trÞ hµng b¸n, thuÕ suÊt , tiÒn thuÕ, sè tiÒn ph¶i thu, sè tiÒn thùc thu hµng ngµy, hµng th¸ng ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. - ThÎ kho: dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè l­îng cña hµng hãa xuÊt, nhËp hoÆc tån cña hµng ho¸. * B¸n bu«n qua kho C¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång kinh
Luận văn liên quan