Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty than Cao Sơn

Trong thời đại khoa kỹ thuật phát triển như hiện nay cùng với nền kinh tế thị trường đang mở cửa và hội nhập quốc tế đã đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất những cơ hội và thách thức mới. Mỗi doanh nghiệp muốn tạo được chỗ đứng trên thương trường và đảm bảo mục tiêu phát triển cần phải có tiềm lực về tài chính, sản phẩm hàng hoá dịch vụ sản xuất phải có chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo được uy tín với khách hàng.Một trong những vị trí quan trọng khẳng định vị trí tài chính của Doanh nghiệp là TSCĐ.TSCĐ là bộ phận chủ yếu của tư liệu lao động,là cơ sở vật chất của doanh nghiệp.TSCĐ thể hiện tiềm lực về vốn cố định và chiếm tỉ trọng cao trong tổng tài sản của doanh nghiệp . Để tạo đà cho sự phát triển vững chắc và đạt hiệu quả cao nhất các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến việc đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất,mua sắm các máy móc thiết bị,sửa chữa và nâng cấp những cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có đặc biệt là những TSCĐ của doanh nghiệp.Do đó TSCĐ giữ vai trò đặc biệt quan trọng và tính chất quyết định trong quá trình tạo ra sản phẩm hàng hoá,là nhân tố quan trọng trong kế hoạch hạ giá thành sản phẩm tạo ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Thông qua việc trang bị tài sản cố định của doanh nghiệp có thể đánh giá được năng lực sản xuất của doanh nghiệp đó, dây truyền công nghệ tiên tiến hay lạc hậu.Câu hỏi đặt ra làm thế nào để quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định. Muốn vậy, doanh nghiệp phải có một chế độ quản lý thích hợp và toàn diện tài sản cố định từ quản lý chi tiết đến tổng hợp, tình hình tăng giảm về số lượng và giá trị sử dụng hợp lý, đầy đủ. Vì vậy, phải xây dựng chế độ quản lý tài sản cố định một cách khoa học và hợp lý thông qua công cụ đắc lực là kế toán tài sản cố định. Qua đó giúp nhà quản lý nắm được khả năng tài chính, khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV cũng đứng trước những vấn đề làm thế nào để trang bị quản lý và sử dụng có hiệu quả, phát huy hết năng lực tài sản cố định hiện có.Cho đến nay sản xuất kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển đã có những thành quả đáng kể. Thành công đó nhờ một phần không nhỏ của công tác quản lý và sử dụng tốt tài sản cố định của doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng của công tác hạch toán tài sản cố định trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, trên cơ sở những kiến thức đã học và qua tìm hiểu thực tế về tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.Cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa kế toán đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Văn Vĩnh và các cô chú trong phòng kế toán tài chính công ty, em đã chọn đề tài:” Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty than Cao Sơn” làm chuyên đề luận văn tốt nghiệp.Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương1: Những vấn đề lí luận cơ bản về kế toán Tài Sản Cố Định trong các Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán Tài Sản Cố Định tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán Tài Sản Cố Định tại công ty

doc84 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty than Cao Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan