Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có sự chuyển biến sâu sắc từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần hoạ động theo cơ chế thị trường có sự quản lý cuả Nhà nước . Việc hạch toán kinh doanh của các đơn vị tiến hành hoạt động sản xuất không chỉ tạo ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội thoả mãn nhu cầu tiêu dùng mà phải bù đắp chi phí không ngừng tăng doanh lợi . Như vậy đòi hỏi mọi đơn vị khi tiến hành bất kỳ một hoạt động sản xuất nào cũng phải quan tâm đến những chi phí bỏ ra sao cho với một lượng chi phí nhỏ nhất nhưng thu được hiệu quả kinh tế cao nhất . Hoạt động trong cơ chế thị trường có cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải hạ thấp chi phí sản xuất gắn liền với hạ giá thành sản phẩm . Tiểu luận “Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng Tam Đảo- Vĩnh Phúc “ nhằm mục đích phản ánh tầm quan trọng của việc sử dụng có hiệu quả công cụ quản lý bằng kế toán để giảm CPSX và hạ giá thành sản phẩm , đồng thời phản ánh tình hình sử dụng công cụ quản lý này ở công ty gốm xây dựng Tam Đảo – Vĩnh Phúc. Tiểu luận gồm 3 chương: Chương I : Những vấn đề lý luận về kế toán CPSX và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp Chương II : Tình hình thực tế về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở Công ty gốm xây dựng Tam Đảo , Vĩnh Phúc Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sẩn phẩm ở Công ty

doc34 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty gốm xây dựng Tam Đảo - Vĩnh Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan