Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH du lịch Mondial

Kế toán có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Kế toán không chỉ cung cấp kịp thời những thông tin hữu ích mà còn phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn. Từ đó, giúp doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn góp phần nâng cao vị thế cũng như không ngừng phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong đó, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cũng góp một phần quan trọng không kém. Từ các thông tin về doanh thu, về chi phí, về kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp biết được làm ăn có lãi hay lỗ, từ đó đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ để đề ra chiến lược và giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tương lai. Vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial.” Đề tài kết cấu gồm 3 phần, 3 chương đã phản ánh các nội dung chính sau : - Một số vấn đề liên quan đề tài : Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết cấu đề tài. - Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. - Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial vào quý IV/2013. - Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, đề tài đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. - Cuối cùng, tổng kết lại vấn đề, đưa ra một số kiến nghị cho Công ty, nhà trường và hướng nghiên cứu tiếp để hoàn thiện đề tài.

pdf105 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH du lịch Mondial, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH ----------------------  ------------------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH MONDIAL Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS.Hoàng Thùy Dương Châu Thị Hải Tiến Lớp: K44B Kế toán - Kiểm toán Ngành học: Kiểm toán KHÓA HỌC 2010-2014 Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Lời cám ơn Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế đã hết lòng truyền đạt cho tôi những kiến thức về nghề nghiệp để tôi có hành trang kiến thức vững chắc không chỉ về lý thuyết mà còn một số kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế giúp tôi thêm tự tin bước vào cuộc sống. Và trên hết tôi xin chân thành cám ơn Cô Hoàng Thùy Dương đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn để tôi hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này. Tôi cũng xin cám ơn chân thành đến Ban Giám Đốc và tập thể các anh, chị trong phòng kế toán tại Công ty TNHH Du lịch Mondial đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tôi đi thực tập. Đặc biệt là chị Biện Thị Thanh Tín -kế toán trưởng đã rất tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ dạy cho tôi những kinh nghiệm làm việc và tạo mọi điều kiện để tôi tiếp cận với nguồn số liệu thực tế của Công ty góp phần làm cho bài khóa luận của tôi được tốt hơn. Và qua đây, tôi xin được gửi lời cám ơn đến gia đình, người thân và tất cả bạn bè luôn động viên, khích lệ tôi suốt thời gian thực tập để tôi hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình. Tôi xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và trong cuộc sống. Chúc quý Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. Xin chân thành cám ơn! Huế, ngày 17 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện Châu Thị Hải Tiến Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i h ọc K inh t H uế Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ. ............................................................................................... 1 I.1. Lý do chọn đề tài. .................................................................................................. 1 I.2. Mục tiêu nghiên cứu. ............................................................................................. 2 I.3. Đối tượng nghiên cứu. ........................................................................................... 2 I.4. Phạm vi nghiên cứu. .............................................................................................. 2 I.5. Phương pháp nghiên cứu. ...................................................................................... 2 I.6. Kết cấu đề tài. ........................................................................................................ 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. ............................................. 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP. .............................................. 4 1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.4 1.1.1. Khái niệm. ................................................................................................... 4 1.1.2.Nhiệm vụ công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. ...... 5 1.1.3.Ý nghĩa công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. ......... 5 1.2. Kế toán doanh thu. ............................................................................................ 6 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. ...................................... 6 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. ....................................................... 8 1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ........................................................... 10 1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán. ......................................................................... 10 1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. ..................... 11 1.3.3. Kế toán doanh thu tài chính. ...................................................................... 12 1.3.4. Kế toán chi phí tài chính............................................................................ 13 1.3.5. Kế toán thu nhập khác. .............................................................................. 14 1.3.6. Kế toán chi phí khác. ................................................................................. 15 1.3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. ............................................ 16 1.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ....................................................... 17 1.4. So sánh giữa kế toán doanh thu ở Việt nam và kế toán doanh thu quốc tế. Một số kinh nghiệm cho kế toán doanh thu Việt Nam. ....................................... 18 1.5. Những tồn tại trong các quy định của Nhà Nước về công tác kế toán doanh thu. .......................................................................................................................... 22 Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i ọc K inh tế Hu ế Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH MONDIAL. ............................................................................................................... 26 2.1. Tổng quan về Công ty. .................................................................................... 26 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. ............................................................ 26 2.1.2. Chức năng,nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu. ....................... 27 2.1.2.1. Chức năng. .......................................................................................... 27 2.1.2.2. Nhiệm vụ. ............................................................................................ 27 2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu. ........................................................ 27 2.1.3. Đặc điểm,tổ chức bộ máy quản lý. ........................................................... 28 2.1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý. ....................................................... 28 2.1.3.2. Chức năng,nhiệm vụ của các phòng ban. ........................................... 28 2.1.4. Đặc điểm,tổ chức bộ máy kế toán. ........................................................... 29 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. ..................................................................... 29 2.1.4.2. Chức năng,nhiệm vụ. .......................................................................... 30 2.1.5. Các chính sách áp dụng tại Công ty ........................................................ 31 2.1.5.1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. .............................................. 31 2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng. ................................................................. 31 2.1.5.3. Hệ thống tài khoản sử dụng. ............................................................... 32 2.1.5.4. Hệ thống báo cáo kế toán. ................................................................... 32 2.1.6. Tình hình nguồn lực chủ yếu của Công ty. ............................................ 33 2.1.6.1. Tình hình lao động của Công ty. ......................................................... 33 2.1.6.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty. ......................................... 34 2.1.6.3. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty. ........................................ 36 2.1.7. Một số khó khăn và thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. ......................................................................................................................... 37 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. .......................................................................... 38 2.2.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh và phân loại khách hàng tại Công ty. .. 38 2.2.1.1. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh. ........................................................... 38 2.2.1.2. Phân loại khách hàng. ......................................................................... 39 2.2.2. Kế toán doanh thu tại Công ty. ................................................................ 40 Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 2.2.2.1. Kế toán doanh thu. .............................................................................. 40 2.2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. .............................................. 52 2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. .................................. 54 2.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán. ................................................................... 54 2.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng. ................................................................... 58 2.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. ............................................... 61 2.2.3.4. Kế toán doanh thu tài chính. ............................................................... 65 2.2.3.5. Kế toán chi phí tài chính. .................................................................... 67 2.2.3.6. Kế toán thu nhập khác. ........................................................................ 68 2.2.3.7. Kế toán chi phí khác. .......................................................................... 68 2.2.3.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. ..................................... 69 2.2.3.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ................................................. 70 CHƯƠNG 3.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH MONDIAL. .......................................................................... 74 3.1. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. ............ 74 3.1.1. Ưu điểm ..................................................................................................... 74 3.1.2. Nhược điểm ............................................................................................... 75 3.2. Đánh giá về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. .......................................................................... 76 3.2.1. Ưu điểm ..................................................................................................... 76 3.2.2. Nhược điểm ............................................................................................... 77 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. ................................... 80 PHẦN III : KẾT LUẬN .............................................................................................. 84 1. Kết luận .................................................................................................................. 84 2. Kiến nghị ............................................................................................................... 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phương pháp kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. ................... 8 Sơ đồ 1.2: Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ( Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại). .................................................................. 9 Sơ đồ 1.3: Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ( Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thuế XK, thuế TTĐB). ............................................................. 10 Sơ đồ 1.4: Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán(theo phương pháp kiểm kê định kỳ). ....................................................................................................................................... 11 Sơ đồ 1.5: Phương pháp kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. ... 12 Sơ đồ 1.6: Phương pháp kế toán doanh thu tài chính. ................................................... 13 Sơ đồ 1.7: Phương pháp kế toán chi phí tài chính. ........................................................ 14 Sơ đồ 1.8: Phương pháp kế toán thu nhập khác. ........................................................... 15 Sơ đồ 1.9: Phương pháp kế toán chi phí khác. .............................................................. 16 Sơ đồ 1.10: Phương pháp kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành. ................................ 16 Sơ đồ 1.11: Phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh. .................................. 17 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức của bộ máy quản lý. .............................................................. 28 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. ..................................................................... 30 Sơ đồ 2.3: Trình tự luân chuyển chứng từ doanh thu khách sạn. .................................. 41 Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ doanh thu nhà hàng. ................................... 47 Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động của Công ty qua 3 năm (2011- 2013) ............................ 33 Bảng 2.2: Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng giai đoạn từ 2012 đến 2013 ( theo Luật BHXH (2006) và một số văn bản pháp luật khác có liên quan hiện hành ) : ....... 63 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIỂU Biểu đồ 2.1: Tình hình tài sản của Công ty trong 3 năm ( 2011-2013). ........................ 34 Biểu đồ 2.2: Tình hình nguồn vốn của Công ty trong 3 năm( 2011-2013). .................. 35 Biểu đồ 2.3: Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm (2011-2013). .... 36 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu doanh thu cung cấp dịch vụ của Công ty trong quý IV/2013. ...... 40 Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CMKT : Chuẩn mực kế toán. GTGT : Giá trị gia tăng. TSCĐ : Tài sản cố định. TT : Thông tư. TK : Tài khoản. TNDN : Thu nhập doanh nghiệp. HTK : Hàng tồn kho TNHH : Trách nhiệm hữu hạn. CP : Cổ phần. XĐKQKD : Xác định kết quả kinh doanh TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt XK : Xuất khẩu Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Kế toán có vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Kế toán không chỉ cung cấp kịp thời những thông tin hữu ích mà còn phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn. Từ đó, giúp doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn góp phần nâng cao vị thế cũng như không ngừng phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong đó, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cũng góp một phần quan trọng không kém. Từ các thông tin về doanh thu, về chi phí, về kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp biết được làm ăn có lãi hay lỗ, từ đó đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ để đề ra chiến lược và giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tương lai. Vì vậy, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial.” Đề tài kết cấu gồm 3 phần, 3 chương đã phản ánh các nội dung chính sau : - Một số vấn đề liên quan đề tài : Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết cấu đề tài. - Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. - Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial vào quý IV/2013. - Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, đề tài đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. - Cuối cùng, tổng kết lại vấn đề, đưa ra một số kiến nghị cho Công ty, nhà trường và hướng nghiên cứu tiếp để hoàn thiện đề tài. Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, ngành kinh doanh du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng đang là những ngành kinh tế hấp dẫn và ngày càng có tỷ trọng cao trong thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia. Trong những năm gần đây hoạt động du lịch đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thành phố Huế được xem là thành phố du lịch trung tâm của miền Trung với nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Thành phố Huế cũng được đánh giá là một trong năm thành phố du lịch lớn của quốc gia. Chính vì vậy ngày càng có nhiều các khách sạn được cải tạo nâng cấp và xây mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước nên dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khốc liệt hơn. Do đó, kinh doanh du lịch chính là cơ hội và cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và ở Huế nói riêng. Công ty TNHH Du lịch Mondial là công ty kinh doanh dịch vụ du lịch đã được thành lập hơn 3 năm và là một trong những khách sạn 4 sao hàng đầu tại Huế. Với những kinh nghiệm đã có từ việc kinh doanh đã lâu nhưng với thị trường đầy thách thức như hiện nay thì làm sao để tồn tại được cũng là một vấn đề mà Công ty phải quan tâm. Điều kiện để Công ty có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển là kinh doanh có lãi, tức là tạo ra doanh thu cao để không chỉ bù đắp đủ chi phí mà còn tạo ra lợi nhuận mong muốn. Muốn biết Công ty làm ăn có lãi hay không thì phải nhờ đến các thông tin về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Doanh thu là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh và là nguồn thu quan trọng để trang trải hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế việc hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh có vai trò rất quan trọng. Nếu hạch toán đúng và phản ánh đúng tình hình tài chính thực tế của đơn vị thì các nhà quản lý sẽ đưa ra được các quyết định đúng đắn và kịp thời nên sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh tốt hơn. Ngược lại, nếu hạch toán doanh thu và kết quả kinh doanh không đúng thì nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định sai lầm, điều này không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh mà còn làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của Công ty. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài “ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial ” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Sinh viên thực hiện: Châu Thị Hải Tiến - Lớp K44B Kế toán - Kiểm toán Trang 1 Đạ i h ọ K in tế H uế Khóa luận tốt nghiệp I.2. Mục tiêu nghiên cứu -Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp. -Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. -Trên cơ sở thực trạng nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. I.3. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Mondial. I.4. Phạm vi nghiên cứu -Về không gian : Công ty TNHH Du lịch Mondial. -Về thời gian: +Số liệu để phân tích tì
Luận văn liên quan