Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Anh Đào

Bất kỳ một doanh nghiệp nào đang hoạt động đều tự đặt ra cho mình các câu hỏi như: “Phải làm thế nào bán nhiều hàng hóa nhất, cung cấp nhiều dịch vụ nhất?, Làm thế nào để có được lợi nhuận cao và ngày càng tăng?”. Đây là điều mà các nhà quản lý quan tâm và đó cũng là một trong những nhiệm vụ của công tác kế toán quản trị và kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Việc đề ra các dự toán, định mức, mục tiêu là nhiệm vụ của kế toán quản trị nhưng việc phản ánh tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp lại là nhiệm vụ của bộ phận kế toán tài chính nói chung mà cụ thể ở đây là kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Doanh thu và lợi nhuận là hai chỉ tiêu cần phải theo dõi thường xuyên và phải phản ánh chính xác, kịp thời của bộ phận kế toán tài chính. Hai chỉ tiêu này là một trong những chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nếu có sai sót toàn bộ báo cáo của doanh nghiệp sẽ không thể cân đối và nó cũng ảnh hưởng tới các chỉ tiêu còn lại trên báo cáo từ đó liên đới ảnh hưởng tới thông tin cung cấp cho nhà quản trị, nhà đầu tư, tổ chức tài chính Gắn liền với việc tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh , công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một công việc vô cùng quan trọng, nó phản ánh toàn bộ quá trình tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp đồng thời cung cấp thông tin nhanh nhất, kịp thời cho các nhà quản lý về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, so sánh giữa phần dự toán và thực tế tìm hiểu nguyên nhân, phân tích đánh giá lựa chọn phương thức kinh doanh thích hợp nhất nếu xét thấy nó không mang lại hiệu quả kinh tế. Các số liệu mà kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cung cấp cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh, hoàn thành công việc của bộ phận kế toán doanh thu và xác định kết qủa kinh doanh từ đó tìm những biện pháp thiếu sót mất cân đối giữa khâu mua- khâu dự trữ và khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời.

pdf126 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Anh Đào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận thực tập tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo trường Đại Học Kinh Tế Huế cùng với thầy cô giáo khoa kế toán kiểm toán đã tạo điều kiện cho em được có cơ hội đi thực tập nhằm tiếp cận thực tế công tác kế toán tại doanh nghiệp tư nhân Anh Đào. Em xin đặc biệt gửi lời cám ơn đến thầy giáo Nguyễn Quốc Tú đã trực tiếp hướng dẫn nhiệt tình để em có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này. Bên cạnh đó, nhờ sự hướng dẫn tận tình và sự giúp đỡ của các anh chị ở phòng kế toán cùng ban lãnh đạo của doanh nghiệp tư nhân Anh Đào em mới có thể có cơ hội thực hành công tác kế toán thực tế tại doanh nghiệp và thu thập số liệu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Em xin gởi lời chân thành cám ơn đến toàn thể công ty đã giúp em trong thời gian qua. Xin kính chúc Ban Giam hiệu nhà trường, quý thầy cô trong trường dồi dào sức khỏe, thành đạt.Kính chúc ban lãnh đạo, các anh chị trong công ty dồi dòa sức khỏe, may mắn gặt hái nhiều thành công trong công việc. Kính chúc quý công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp, do hạn chế về thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm cũng như kiến thức nên đề tài nghiên cứu còn nhiều sai sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Qúy thầy cô và các anh chị trong phòng kế toán để em có thể hoàn thành tốt đề tài này Một lần nữa em xin chân thành cám ơn! Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực hiện SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Cao Thị Như Ý SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQSXKD Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh BCTC Báo cáo tài chính BHXH Bảo hiểm xã hội CKTM Chiết khấu thương mại CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân DT Doanh thu ĐTCK Đầu tư chứng khoán DV Dịch vụ GGHB Giảm giá hàng bán GTGT Gía trị gia tăng GVHB Gía vốn hàng bán HBBTL Hàng bán bị trả lại HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài chính HMTSCĐ Hao mòn tài sản cố định HTK Hàng tồn kho LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế PC Phiếu chi PNK Phiếu nhập kho SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán i Đạ i h ọc K in tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PPTT Phương pháp trực tiếp PT Phiếu thu PXK Phiếu xuất kho SXKD Sản xuất kinh doanh TGHĐ Tỷ giá hối đoái TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNTT Thu nhập tính thuế TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TTDB Tiêu thụ đặc biệt TTS Tổng tài sản XK Xuất khẩu SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán ii Đạ i h ọc K i h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng trực tiếp. ......................................................... 10 Sơ đồ 1.2. Kế toán doanh thu tại doanh nghiệp ký gởi. ................................................ 11 Sơ đồ 1.3. Kế toán doanh thu tại doanh nghiệp nhận ký gởi......................................... 11 Sơ đồ 1.4. Kế toán doanh thu bán hàng trả góp. ........................................................... 11 Sơ đồ 1.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu......................................................... 12 Sơ đồ 1.6. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên .......... 15 Sơ đồ 1.7. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. ........................ 17 Sơ đồ 1.8. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ........................................................ 19 Sơ đồ 1.9. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ............................................................. 20 Sơ đồ 1.10. Kế toán thu nhập khác. ............................................................................... 22 Sơ đồ 1.11. Kế toán chi phí khác ................................................................................... 22 Sơ đồ 1.12. Kế toán thuế TNDN hiện hành .................................................................. 25 Sơ đồ 1.13. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 27 Sơ đô 1.14. Sơ đồ bộ máy quản lý tại DNTN Anh Đào ................................................ 30 Sơ đồ 1.15. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán .................................................................... 31 SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán iii Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Phân tích cơ cấu tài sản năm 2012-2014 ....................................................... 34 Bảng 2.2. Phân tích BCĐKT 3 năm 2012-2014 ............................................................ 36 Bảng 2.3. Phân tích BCKQKD 3 năm 2012-2014 ........................................................ 39 Bảng 2.4. Bảng phân tích tình hình lao đông năm 2012-2014 ..................................... 41 Bảng 2.5. Danh mục các nhà cung cấp hàng hóa .......................................................... 42 Bảng 2.6. Hóa đơn 2169 ................................................................................................ 47 Bảng 2.7. Phiếu thu 50 .................................................................................................. 49 Bảng 2.8. Hóa đơn bán lẻ .............................................................................................. 50 Bảng 2.9. Phiếu giao hàng ............................................................................................. 51 Bảng 2.10. Bảng dự toán chi tiết công trình sửa chữa cải tạo các hạng mục nước ...... 54 Bảng 2.11. Sổ Nhật ký chung ........................................................................................ 56 Bảng 2.12. Sổ cái TK 511 ............................................................................................. 57 Bảng 2.13. Hóa đơn 17282 ............................................................................................ 59 Bảng 2.14. Phiếu chi 52 ................................................................................................. 61 Bảng 2.15. Phiếu xuất kho 179 ...................................................................................... 63 Bảng 2.16. Sổ cái TK 632 ............................................................................................. 64 Bảng 2.17. Sổ chi tiết 632 ............................................................................................. 65 Bảng 2.18. Hóa đơn 0458737 ........................................................................................ 67 Bảng 2.19. Phiếu chi 35 ................................................................................................. 68 Bảng 2.20. Hóa đơn 0004545 ........................................................................................ 70 Bảng 2.21. Phiếu chi 50 ................................................................................................. 71 Bảng 2.22. Sổ cái TK 6422 ........................................................................................... 72 Bảng 2.23. Sổ chi tiết TK 6422 ..................................................................................... 73 Bảng 2.24. Hóa đơn 0194914 ........................................................................................ 74 Bảng 2.25. Phiếu chi 40 ................................................................................................. 75 Bảng 2.26. Sổ cái TK 6421 ........................................................................................... 76 Bảng 2.27. Sổ chi tiết TK 6421 ..................................................................................... 77 Bảng 2.28. Giấy báo có ................................................................................................. 78 Bảng 2.29. Sổ phụ tài khoản tiền vay ............................................................................ 80 Bảng 2.30. Sổ cái TK 635 ............................................................................................. 81 Bảng 2.31. Biên bản bù trừ công nợ tiền bù khấu ......................................................... 83 Bảng 2.32. Sổ cái TK 711 ............................................................................................. 84 Bảng 2.33. Sổ cái TK 821 ............................................................................................. 88 SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán iv Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.34. Sổ cái TK 911 ............................................................................................. 92 MỤC LỤC Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt .......................................................................................................i Danh mục sơ đồ ............................................................................................................. iii Danh mục bảng biểu .......................................................................................................iv Mục lục ............................................................................................................................ v PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2 3. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................................. 2 4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................. 2 5. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 2 6. Kết cấu đề tài ........................................................................................................... 3 PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................. 4 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ..................................................................................................... 4 1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, xác định kế quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại ............................................................................................ 4 1.1.1. Khái niệm ...................................................................................................... 4 1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh ..... 5 1.1.3. Ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh ........ 5 1.2. Kế toán doanh thu tại doanh nghiệp thương mại ................................................. 6 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ......................................... 6 1.2.1.1. Khái niệm doanh thu ............................................................................. 6 1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu ................................................................. 7 1.2.1.3. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 7 1.2.1.4. Chứng từ kế toán sử dụng ....................................................................... 9 1.2.1.5. Phương thức bán hàng ............................................................................ 9 1.2.1.6. Phương thức hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu .................................... 10 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ........................................................ 11 1.2.2.1. Khái niệm ............................................................................................. 11 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 12 1.2.2.3. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 12 1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................ 13 1.2.3.1. Khái niệm ............................................................................................. 13 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 13 1.2.3.3. Chứng từ kế toán sử dụng ..................................................................... 14 SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán v Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp 1.2.3.4. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 14 1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ........................ 16 1.2.4.1. Khái niệm ............................................................................................. 16 1.2.4.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 16 1.2.4.3. Chứng từ kế toán sử dụng ..................................................................... 16 1.2.4.4. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 17 1.3. Kế toán hoạt động tài chính ................................................................................ 17 1.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ........................................................ 17 1.3.1.1. Khái niệm ............................................................................................. 17 1.3.1.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 18 1.3.1.3. Chứng từ kế toán sử dụng ..................................................................... 18 1.3.1.4. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 18 1.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ............................................................. 20 1.3.2.1. Khái niệm ............................................................................................. 20 1.3.2.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 20 1.3.2.3. Chứng từ kế toán sử dụng ..................................................................... 20 1.3.2.4. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 20 1.4. Kế toán hoạt động khác ...................................................................................... 20 1.4.1. Kế toán thu nhập khác ................................................................................. 20 1.4.1.1. Khái niệm ............................................................................................. 20 1.4.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng ..................................................................... 21 1.4.1.3. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 21 1.4.1.4. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 21 1.4.2. Kế toán chi phí khác .................................................................................... 22 1.4.2.1. Khái niệm ............................................................................................. 22 1.4.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng ..................................................................... 22 1.4.2.3. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 22 1.4.2.4. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 22 1.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ...................................................... 22 1.5.1. Khái niệm .................................................................................................... 22 1.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng ............................................................................ 23 1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................................. 25 1.6.1. Khái niệm .................................................................................................... 25 1.6.2. Phương pháp hạch toán ............................................................................... 26 1.7. Tính mới của đề tài ............................................................................................. 27 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP ..................................... 28 SVTH: Cao Thị Như Ý – K45B Kiểm toán vi Đạ i h ọc K inh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp TƯ NHÂN ANH ĐÀO ................................................................................................. 28 2.1. Tổng quan về doanh nghiệp ............................................................................... 28 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh ngiệp. ...................................... 28 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ............................................................................... 29 2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý ............................................................................ 30 2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý ........................................................................... 30 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận ................................................. 30 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp ................................ 31 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ....................................................................... 31 2.1.4.2. Tổ chức hạch toán kế toán. ................................................................... 32 2.1.5. Tổng quan nguồn lực của doanh nghiệp qua 3 năm 2012-2014 ................. 34 2.1.5.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn ............................................................ 34 2.1.5.2. Tình hình kế quả kinh doanh qua 3 năm 2012-2014 ............................ 39 2.1.6. Tình hình lao động qua 3 năm ..................................................................... 40 2.2. Thực trạng kế toán doanh thu tại Doanh nghiệp tư nhân Anh Đào .................... 41 2.2.1. Khái quát hoạt động chung của doanh nghiệp ............................................ 41 2.2.1.1. Đặc điểm khái quát của hàng hóa ......................................................... 41 2.2.1.2. Đặc điểm về phương thức tiêu thụ hàng hóa ........................................ 42 2.2.1.3. Đặc điểm phương thức thanh toán tại doanh nghiệp ............................ 43 2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng năm 2014 ....................................................... 43 2.2.2.1.Mô tả chu trình doanh thu ..................................................................... 43 2.2.2.2. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng ................................................... 44 2.2.2.3. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 45 2.2.4. Kế toán giá vốn ............................................................................................ 58 2.2.4.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng .................................................. 58 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng ................................................................................ 58 2.2.4.3. Phương pháp hạch toán ........................................................................ 58 2.2.4.4. Trình tự ghi sổ ....................................
Luận văn liên quan