Đề tài Kế toán nghiệp vụ mua, bán hàng hoá tại công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Việt Can

(Bản scan) Trong tiến trình hội nhập AFTA và chuẩn bị gia nhập WTO ở nước ta thì hoạt động của các doanh nghiệp không chỉ dừng ở quá trình sử dụng các tư liệu chế tạo sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu xã hội, mà các doanh nghiệp phải hoạch định.

pdf102 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 05/01/2013 | Lượt xem: 6217 | Lượt tải: 45download
Luận văn liên quan