Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực Quảng Ninh

Lao động là yếu tố quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nói đến yếu tố lao động ở đây tức là lao động sống hay sự hoạt động của sức lao động, sự hao phí có mục đích về thể lực và trí lực của con người để tạo ra sản phẩm lao động hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh. Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ tổ chức quản lý và đặc điểm tính chất của công việc. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán chính xác các chi phí về lao động sống, có như vậy tiền lương mới trở thành đòn bẩy kinh tế hữu hiệu, khuyến khích tinh thần hăng say lao động, kích thích tinh thần trách nhiệm trong sản xuất của người lao động, thúc đẩy năng suất lao động tăng lên. Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới của cơ chế thị trường và vận động chung theo quy luật của cơ chế thị trường, nên các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp cho người lao động cũng được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của xã hội, đảm bảo việc chăm lo đời sống cho người lao động để tạo động lực cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Qua thời gian tìm hiểu thực tế dựa trên sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo trong trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, các cô, chú trong Điện lực quảng ninh và các kiến thức em đã được học, em xin lựa chọn đề tài "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực Quảng Ninh" cho chuyên đề thực tập của mình. Luận văn kết cấu theo ba chương như sau: + Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương. + Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Điện lực Quảng Ninh. + Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Điện lực Quảng Ninh.

doc61 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 3548 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Điện lực Quảng Ninh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan