Đề tài Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM&DV TH Hòa Khánh

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, sự thay đổi cơ chế kinh tế của xã hội đòi hỏi nền kinh tế quốc gia phải thay đổi một cách toàn diện. Nhằm tạo sự ổn định môi trương kinh tế, hệ thống phấp luật tài chính lành mạnh hóa các quan hệ hoạt động tài chính. Với tư cách là công cụ quản lý tài chính, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính, đảm bảo hoạt động tôt chức thông tin cho việc ra quyết định kinh tế có hiệu quả. Vì vậy, kế toán không những đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tài chính của nhà nước mà còn đặc biệt cần thiết với tài chính của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế ngày càng đi lên của đất nước, doanh nghiệp sản xuất không chỉ sản xuất ra sản phẩm mà còn tiêu thụ tốt sản phẩm để đảm bảo cho quá trình tái sản xuất liên tục và mở rộng. Nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở nên quyết liệt khiến cho quá trình tiêu thụ trở thành mục tiêu sống còn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều đã làm cho sự cạnh tranh đó không chỉ giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn cả các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy, phát triển và tồn tại trên thị trường này thì nhiều doanh nghiệp không ngừng thay đổi thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại, và chú trọng từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ một cách chặt chẽ và phát huy tối đa khả năng sinh lời của đồng vốn, tích lũy đề tài đầu tư và mở rộng. Nhằm để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả các doanh nghiệp, công ty cũng luôn tìm ra những giải pháp tối ưu chính sách thích hợp, nhằm hoàn thiện công tác hạch toán, bán hàng, tiêu thụ hàng hóa hóa và xác định kết quả tiêu thụ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sau một chu kỳ kinh doanh. Xây dựng tổ chức công tác hoạch toán kế toán kế hoạch hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc quyết định chỉ đạo điều hành sản xuất kết quả tiêu thụ hàng hóa có hiệu quả. Cng ty TNHH TM&DV TH Hòa Khánh là một doanh nghiệp thương mại chuyên kinh doanh về mặt hàng xăng dầu. Vì vậy việc tiêu thụ sản phẩm là rất quan trọng. Đồng thời việc xác định được kết quả tiêu thụ hay kết quả kinh doanh khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và thể hiện trình độ tổ chức, năng lực hoạt động, chiến lược kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp xuất phát từ những vấn đề trên nên em đã chọn đề tài : “ Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM&DV TH Hòa Khánh” để làm chuyên đề thực tập của mình. Đề tài gồm 3 phần : Phần I : Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu. Phần II : Thực trạng tổ chức công tác tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quảtiêu thụ tại công ty TNHH TM&DV Tổng Hợp Ha Khânh Phần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại cng ty TNHH TM&DV Tổng Hợp Ha Khânh

doc52 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3083 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TM&DV TH Hòa Khánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan