Đề tài Kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà trường góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và quản lí nhà trường

Rất nhiều công việc của nhà trường như xếp thời khoá biểu, thống kê-phân tích chất lượng giáo viên, học sinh ở các bộ môn, tại các thời điểm, nắm bắt-báo cáo số lượng, tình trạng, tình hình sử dụng sách, thiết bị dạy học, . đã có các phần mềm ứng dụng được xây dựng cho các nhà trường. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học là một yêu cầu cấp bách để đào tạo lực lượng lao động trẻ có chất lượng cao, năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học Sketchpad, Powerpoint, Violet, . đã được phổ biến. Sử dụng các phần mềm này có thể tạo ra nhiều sản phẩm hỗ trợ cho việc tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên, thay thế cho khá nhiều các thiết bị dạy học hiện có cồng kềnh, tĩnh tại, vận hành khó khăn, phức tạp mà giáo viên phải mang theo khi lên lớp. Với ưu thế về việc cung cấp thông tin nhanh, nhiều, chuẩn xác, hấp dẫn cả về kênh chữ lẫn kênh hình, có thể tuỳ ý thay đổi vị trí, thứ tự cung cấp thông tin, hoạt hình hoá được các hình ảnh, đối tượng, các phần mềm này góp phần tạo ra được các quy trình tổ chức dạy học mới tiến bộ vượt trội, tích cực hoá được hoạt động của học sinh, nâng cao được chất lượng học tập. Như vậy, việc dùng các phần mềm này tạo ra các sản phẩm cung cấp cho các nhà trường, tích cực góp phần nâng cao chất lượng dạy học là rất cần thiết. Các phần mềm tự kiểm tra, đánh giá học sinh, phần mềm tự tìm hiểu khả năng nghề nghiệp tương lai, . góp phần hỗ trợ học sinh tự học, tự tìm hiểu và định hướng tốt hơn. Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT, triển khai ứng dụng CNTT vào nhà trường đã đem lại hiệu quả nên chúng tôi muốn trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp quản lý, giúp nhau thực hiện tốt hơn việc triển khai ứng dụng CNTT vào nhà trường.

doc16 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà trường góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và quản lí nhà trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên