Đề tài Lễ hội thả diều làng Bá Giang

Lễ hội thả diều truyền thống l àng Bá Giang, xã H ồng Hà là một lễ hội đặc sắc và đ ộc đáo trong hệ thống lễ hội cổ truyền của H à Tây, và của vùng đ ồng bằng Bắc Bộ. Cho tới nay, việc s ưu tầm và nghiên cứu về lễ hội thả diều làng Bá Giang, xã Hồng H à m ột cách thấu đáo, có hệ thống và khoa học vẫn chưa được đề cập tới trong một công trình nào. Chính vì th ế chúng tôi đ ã chọn lễ hội thả diều làng Bá Giang làm đ ối tượng nghiên cứu nhảm làm sáng tỏ những giá trị văn hóa, tính độc đáo của nó trong kho tàng lễ hội cổ truyền dân tộc là rất cần thiết. Nghiên cứu các sinh hoạt văn hóa tín ng ưỡng về lễ hội dân gian ở một địa b àn cụ thể nh ư làng Bá Giang s ẽ góp phần vào việc xây dựng bức tranh toàn c ảnh về văn hóa tín ng ưỡng v à lễ hội dân gian Việt Nam, đ ể giúp chúng ta hiểu rõ h ơn tâm thức của ng ười x ưa. Mặt khác, trong xu thế phát triển văn hóa du lịch, “l àng diều” truy ền thống Bá Giang có điều kiện trở th ành m ột địa chỉ du lịch văn hóa hấp dẫn khách quan trong tua du lịch l àng nghề của H à Tây và phía B ắc của thủ đô H à N ội. Với những lý do trên, tôi chọn đề tài “Gìn giữ nét đẹp lễ hội truyền th ống thả diều làng Bá Giang ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

pdf53 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lễ hội thả diều làng Bá Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan