Đề tài Mạng máy tính DHCP

(Bản scan) Mỗi thiết bị trên mạng nếu chỉ dùng giao thức TCP/ Ip thì đều phải có 1 địa chỉ IP hợp lệ, duy nhất trên mạng đó. Nếu máy trạm tự đặt IP cho mình hoạt quản trị viên cấu hình cho từng máy để sinh ra trung Ip và đây là công việc mất thời gian và không đảm bảo

pdf35 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2130 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mạng máy tính DHCP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên