Đề tài Mạng máy tính DNS

(Bản scan) Máy tính trên mạng muốn liên lạc với nhau phải biết địa chỉ IP. Việc nhớ IP với ta là rất khó khăn. Dịch vụ DNS sẽ ánh xạ địa chỉ Ip thành tên máy tính cho dễ nhớ. Không ảnh hưởng khi địa chỉ IP đổi. Hoạt động theo mô hình Client- server phải có 1 server cài đặt dịch vụ DNS

pdf36 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 2690 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mạng máy tính DNS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên