Đề tài Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty thủy sản khu vực I

Doanh nghiệp Công ty nào khi tham gia vào nền kinh tế thị trường đều có mục tiêu cơ bản đó là lợi nhuận. Nhưng để đạt được mục tiêu đó không phải là dễ dàng đối với nhà kinh doanh. Muốn thu được lợi nhuận đòi hỏi phải giải quyết tất cả các khâu của quá trình thu mua thuỷ hải sản của người dân qua đông lạnh chế biến mang đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố. Trong đó khâu tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng nhất của quá trình sản xuất kinh doanh và là khâu cuối của quá trình tái sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sant xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm. Công ty thuỷ sản khu vực I cũng như nhiều Công ty hay doanh nghiệp rất quan tâm tới việc tiêu thụ sản phẩm bởi nó mang đến lợi nhuận hiệu quả kinh doanh và nó là điêu kiện cho Công ty lớn mạnh như ngày nay. Trong thực tế việc tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty thuỷ sản khu vực I – Hà Nội được đầu tư nhiều công sức tiền của song vẫn tồn tại số vấn đề phát sinh cần giải quyết. Qua thời gian thực tập tại công ty thuỷ sản Việt Nam. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích thực tế tình hình tiêu thụ sản phẩm ở công ty tác giả đã hoàn thành bản báo cáo thực tập với đề tài: “ Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thuỷ sản khu vực I – Hà Nội vì đó là một trong những khâu trọng yếu của doanh nghiệp sản xuất như Công ty thuỷ sản khu vực I – Hà nội”.

doc26 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty thủy sản khu vực I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan