Đề tài Một số biện pháp xây dựng tổ khối vững mạnh về chuyên môn

- Từ xưa, đội ngũ giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục , đối với giáo dục Tiểu học điều này càng quan trọng, vì đây là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên Tiểu học càng có vị trí , vai trò to lớn giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định trong thực hiện có chất lượng hoạt động dạy và học thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học. - Giáo viên Tiểu học hầu như phải dạy tất cả các môn học ở Tiểu học , từ đó có thể xem giáo viên tiểu học là chuyên gia nhiều môn học. Người giáo viên Tiểu học, giáo dục học sinh không chỉ bằng vốn tri thức của mình mà còn chính nhân cách của mình. - Trong bối cảnh cuộc cách mạng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triễn như vũ bão, thế giới đang hướng tới kinh tế tri thức và xã hội học tập, đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì thế giáo viên không chỉ còn đóng vai trò là người truyền đạt tri thức mà phải là người tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, gợi mở, cố vấn trọng tài cho các hoạt động học tập, tìm tòi, khám phá, giúp học sinh sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới . - Hơn thế nữa trong xã hội hiện nay phát triển nhanh , người giáo viên phải có ý thức có nhu cầu , có tìm năng không ngừng hoàn thiện nhân cách, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phát huy tinh thần chủ động, độc lập, sáng tạo trong hoạt động sáng tạo trong hoạt động sư phạm , có năng lực giải quyết những vấn dề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục bằng con đường tổng kết rút kinh nghiệm, phát huy sáng kiến, thực nghiệm sư phạm biết phối hợp với tập thể sư phạm nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục - Tập thể chuyên môn là tập hợp các cá thể trong môi trường giáo dục. - Tổ chuyên môn là tổ chức cơ sở của trường học trực tiếp quản lý giáo viên về mặt tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch giáo dục và giảng dạy , kết quả đào tạo học sinh. - Là nơi tổ chức thực hiện chương trình theo nội dung, phương pháp và biên chế đã quy định; nơi triển khai toàn bộ các hoạt động giáo dục tới học học sinh.

doc13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 2253 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp xây dựng tổ khối vững mạnh về chuyên môn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC NỘI DUNG TRANG PHẦN MỞ ĐẦU 2 I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 2 1/ Vị trí, tầm quan trọng của giáo viên tiểu học và tổ khối chuyên môn ở tiểu học 2 2/ Tình hình tổ khối chuyên môn hiện nay 2 II . PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 PHẦN NỘI DUNG 4 CHƯƠNG I : NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 4 1/ Người giáo viên và tập thể tổ chuyên môn 4 2/ Những tiêu chuẩn của một tập thể sư phạm vững mạnh 4 3/ Thực trạng tổ khối chuyên môn CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TỔ KHỐI VỮNG MẠNH VỀ CHUYÊN MÔN . 5 1/ Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt. 5 2/ Sắp xếp phân công việc trong tổ . 5 3/ Đề xuất bồi dưỡng đội ngũ giáo viên . 6 4/ Coi trọng sinh hoạt tổ khối chuyên môn . 6 5/ Xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí chân thành giữa các thành viên trong tổ . 7 6/ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của mọi thành viên . 7 7/ Người tổ trưởng chuyên môn 7 PHẦN KẾT LUẬN 8 1/ Kết quả đạt được 8 2/ Bài học kinh nghiệm 9 3/ Kết luận 9 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Vị trí , tầm quang trọng của giáo vien Tiểu học và tổ chuyên môn ở Tiểu học : - Từ xưa, đội ngũ giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục , đối với giáo dục Tiểu học điều này càng quan trọng, vì đây là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên Tiểu học càng có vị trí , vai trò to lớn giáo viên tiểu học là người góp phần quyết định trong thực hiện có chất lượng hoạt động dạy và học thực hiện phổ cập giáo dục Tiểu học. - Giáo viên Tiểu học hầu như phải dạy tất cả các môn học ở Tiểu học , từ đó có thể xem giáo viên tiểu học là chuyên gia nhiều môn học. Người giáo viên Tiểu học, giáo dục học sinh không chỉ bằng vốn tri thức của mình mà còn chính nhân cách của mình. - Trong bối cảnh cuộc cách mạng cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triễn như vũ bão, thế giới đang hướng tới kinh tế tri thức và xã hội học tập, đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì thế giáo viên không chỉ còn đóng vai trò là người truyền đạt tri thức mà phải là người tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, gợi mở, cố vấn trọng tài cho các hoạt động học tập, tìm tòi, khám phá, giúp học sinh sinh tự chiếm lĩnh kiến thức mới . - Hơn thế nữa trong xã hội hiện nay phát triển nhanh , người giáo viên phải có ý thức có nhu cầu , có tìm năng không ngừng hoàn thiện nhân cách, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phát huy tinh thần chủ động, độc lập, sáng tạo trong hoạt động sáng tạo trong hoạt động sư phạm , có năng lực giải quyết những vấn dề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục bằng con đường tổng kết rút kinh nghiệm, phát huy sáng kiến, thực nghiệm sư phạm biết phối hợp với tập thể sư phạm nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục - Tập thể chuyên môn là tập hợp các cá thể trong môi trường giáo dục. - Tổ chuyên môn là tổ chức cơ sở của trường học trực tiếp quản lý giáo viên về mặt tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kế hoạch giáo dục và giảng dạy , kết quả đào tạo học sinh. - Là nơi tổ chức thực hiện chương trình theo nội dung, phương pháp và biên chế đã quy định; nơi triển khai toàn bộ các hoạt động giáo dục tới học học sinh. Tình hình về tổ chuyên môn hiện nay : - Thực tế hiện nay quy định trường trường Tiểu học việc phận tổ khối rất rõ ràng. Mỗi trường đều có 5 tổ chuyên môn từ khối 1 đến khối 5. - Hiện nay ở trường Tiểu học1 Sông Đốc qua nhiều năm số thành viên trong mỗi tổ khối không đồng đều : Có tổ ít thành viên do phụ thuộc vào số lượng học sinh của tổ đó. - Các thành viên trong tổ khối thường không cố định mà thay đổi hàng năm do vậy về chuyên môn của giáo viên cũng có phần hạn chế . + Một số giáo viên còn bỡ ngỡ với chương trình, phương pháp , thiết bị dụng cụ học tập . + Một số giáo viên còn hạn chế bề dày kinh nghiệm giảng dạy ở khối lớp đó. + Còn một số giáo viên bảo thủ, tiếp cận với cái mới chậm. Bất kỳ giáo viên nào cũng có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đến tập thể tổ chuyên môn và ngược lại.. Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài :”Một số biện pháp xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh.” Trong đề tài này, tôi đã tìm ra một số biện pháp xây dựng tập thể tổ khối chuyên môn vững mạnh góp phần thức đẩy chất lượng giáo dục đạt kết quả cao. II . Phạm vi nghiên cứu : - Vai trò và chức năng của người giáo viên. - Sự gắn bó của các thành viên trong tổ phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một sức mạnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một tập thể vững mạnh . - Các hình thức nâng cao trình độ giáo viên trong tổ chuyên môn. III . Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu tài liệu . + Xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể sư phạm trường tiểu học Tiến Sỹ: Vũ Văn Dụ + Công tác xây dựng tập thể tổ - Nguyễn Chi. + Gợi ý nội dung sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường tiểu học – Phòng tiểu học Sở GD-ĐTCà Mau + Các tạp chí giáo dục. Tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp. + Số liệu thực tế đạt được của trường Tiểu học1 Sông Đốc năm học 2009 – 2010. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1- Người giáo viên và tập thể tổ chuyên môn: - Tuy mỗi thành viên trong một tổ đều có những đặc điểm riêng khác nhau (phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn…) nhưng họ đều có chung một mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ kế hoạch năm học. Cái chung đó chính là cơ sở của các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với tập thể và ngược lại. - Bất kỳ giáo viên nào cũng có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đến tập thể tổ chuyên môn và ngược lại. Đồng thời mỗi học sinh đều trực tiếp nhận sự giáo dục tập thể của giáo viên; chính vì vậy chất lượng học sinh không những tùy thuộc tinh thần trách nhiệm và năng lực của từng giáo viên mà còn tùy thuộc vào sự phối hợp giáo dục của các giáo viên. Giáo viên Học sinh Tập thể giáo viên Quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều thành viên trong tổ tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh ngược lại một tập thể vững mạnh sẽ tạo điều kiện tiến bộ của từng cá nhân. Sinh hoạt trong tập thể tổ chuyên môn là điều kiện của giáo viên phối hợp giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất với nhau về mọi mặt, về nhận thức và hành động. Khi đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người giáo viên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chuyên môn, trước hết là hoạt động tổ chuyên môn công tác chủ nhiệm. 2/ Những tiêu chuẩn của một tập thể sư phạm vững mạnh. - Đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng được không khí đầm ấm , dư luận lành mạnh trong tập thể. - Nắm vững và thực hiện tốt, quan điểm giáo dục của Đảng, hết lòng vì học sinh thân yêu. - Có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của Nhà nước, nội quy của nhà trường. - Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng cao của đội ngũ phấn đấu trở thành những con người mới, những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. 3- Thực trạng của tổ khối chuyên môn. -Thực trạng việc thực hiện quy chế chuyên môn : + Về thết kế kế hoạch bài học : Đủ bài, đúng phân phối chương trình . Một số giáo viên nòng cốt có ý thức tốt đầu tư nhiều cho bài soạn . Song với thiết kế giáo án tốt vẫn còn nhiều giáo án sơ lược , chưa chú ý đúng mức đén phương pháp dạy học đặc thù với những đối tượng học sinh, những giáo án này thể hiện trình độ chuyên môn hạn chế của giáo viên, năng lực sư phạm hoặc bị ảnh hưởng của lối làm việc được chăng hay chớ, thiếu đầu tư suy nghĩ tìm tòi. + Nhìn chung thực trạng giờ lên lớp của giáo viên trong nhà truờng là : Tác phong mẫu mực, ở mức độ nhất định đã làm chủ được giừo giảng song bên cạnh vẫn còn nhiều khuyết điểm như : Một số ít giáo viên chưa thực sự vững về kiến thức và phương pháp, đặc biệt việc sử dụng các phương tiện dạy học còn hạn chế, việc phối hợp dạy học các phương pháp dạy học trong một giờ sao cho hiệu quả nhất chưa được tốt . - Còn một ít thành viên chưa thực sự tâm huyết với nghề. - Ý thức chưa cao trong việc xây dựng tập thể tổ vững mạnh. - Ý thức phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa tốt. - Một số thành viên coi trọng hoạt động của tổ khối chuyên môn thể hiện ở hoạt động sinh hoạt chuyên môn. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng nêu trên là : Một sơ giáo viên chưa được đào tạo chính quy mà được đào tạo theo hệ trung học hoàn chỉnh nên việc năng lực có nhiều hạn chế, việc tự học và tự bồi dưỡng chưa được thường xuyên và gặp không ít khó khăn do điều kiện gia đình không cho phép. Do vậy có giáo viên chưa bắt kịp với đà đổi mới hiện nay. CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TỔ KHỐI VỮNG MẠNH VỀ CHUYÊN MÔN . 1/ Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt. - Nắm hoàn cảnh toàn diện của giáo viên: Lich sử, quá trình đào tạo, khả năng công tác trình độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình, sở trường nguyện vọng. - Biện pháp tìm hiểu: + Xem hồ sơ công tác, lý lịch giáo viên. + Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp. + Qua lắng nghe và phân tích dư luận. + Qua chất lượng công việc. 2- Sắp xếp phân công việc trong tổ. - Đây là khâu hết sức quan trọng trong công tác phân công việc hợp lý sẽ tạo điều kiện cho mọi người phát huy được tài năng, nâng cao hiệu quả , chất lượng giáo dục. - Việc lựa chọn người làm tổ trưởng là yếu tố then chốt . - Qua phân công công việc người tổ trưởng chuyên môn nắm được mặt mạnh, mặt yếu của mỗi giáo viên từ đó phân công hợp lý và kết hợp bồi dưỡng sử dụng lâu dài. - Một số nguyên tắc cần chú ý phân công: + Quán triệt quan điểm sử dụng theo đào tạo. + Xuất phát từ yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo vì lợi ích của học sinh (bố trí giáo viên cũ xen giáo viên mới, giáo viên giỏi kèm giáo viên còn hạn chế để hỗ trợ khi soạn giảng và trao đổi kinh nghiệm). + Đảm bảo khối lượng công việc vừa phải đối với mỗi giáo viên. + Quan tâm đúng mức tới nguyện vọng, sức khỏe của mỗi thành viên. - Tổ trưởng dự kiến phân công có sự trao đổi, tham khảo ý kiến của ban giám hiệu. 3- Đề xuất bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: 3.1 Ý nghĩa của công tác bồi dưỡng: Quá trình đào tạo ở trong trường sư phạm dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ mới đem lại cho người giáo viên một cái vốn cơ bản để dạy học và giáo dục. Trình độ tài năng sư phạm chỉ có thể đạt được khi tiến hành hoạt động sư phạm một cách tự giác, độc lập, khi thường xuyên rút kinh nghiệm về hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp, khi không ngừng học tập. Những sự thay đổi không ngừng diễn ra trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, những tiến bộ to lớn về khoa học và công nghệ - tất cả những điều đó đòi hỏi con người phải học, học nữa học mãi. Điều này lại càng đúng với người giáo khi đối tượng của lao động sư phạm tiểu học-trẻ em với tất cả tiềm năng vô tận-đang phát triển rất nhạnh về mọi mặt. Không phải ngẫu nhiên mà K.D.U-sin-xki đã từng nhận xét rằng: “Người giáo viên còn sống chừng nào còn học; khi nào ngừng học tập thì lúc đó con người giáo viên chết trong anh ta”. Tương tự như vậy có thể nói rằng khi một con người đã tự cho mình là hoàn chỉnh về đạo đức thì đạo đức của người đó cũng bắt đầu xuống cấp . 3.2 Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên : Rèn kỹ năng thực hiện những phương pháp mới trong dạy học. Tham dự các chuyên đề cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Nâng cao cập nhật thông tin qua báo chí, đài, mạng. 3.3 Những biện pháp : - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong tổ chuyên môn. - Coi bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng tổ chuyên môn thành đơn vị tự học, tự bồi dưỡng. - Toàn thể giáo viên tiểu học đề có nhiệm vụ tham gia học tập, nghiên cứu các chuyên đề bồi dưỡng được ghi trong kế hoạch, chương trình bồi dưỡng thường xuyên. 4/ Coi trọng sinh hoạt tổ chuyên môn : 4.1 Rút kinh nghiệm : Thực hiện chương trình : Tiến độ, thuận lợi, khó khăn. Thông qua việc dự giờ, thăm lớp, tổ chức chuyên đề(chú trọng việc sử dụng đồ dùng dạy học trong các tiết việc đổi mới phương pháp dạy học )….thực tế đã thực hiện . - Ưu điểm, khuyết điểm , biện pháp khắc phục. 4.2 Thống nhất việc soạn giảng : Soạn các môn học ở trường tiểu học. Thống nhất các dạng bài, bài khó trong tuần. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học . Thông qua kiểm tra về chuẩn kiến thức kỹ năng. Giải quyết những vấn đề nảy sinh trong soạn giảng. c/ Bồi dưỡng chuyên môn : Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp, bàn về biện pháp thực hiện. Thảo luận các vấn đề nổi bật về chuyên môn. 5/ Xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí chân thành giữa các thành viên trong tổ. Tăng cường việc xây dựng các mối quan hệ giữa các thành viên trong tập thể từ nhân cách của mỗi người: lòng yêu nước, yêu mến tôn trọng đồng nghiệp – học sinh, quan tâm hợp tác giáo dục, lo lắng việc chung của tổ, của trường, trách nhiệm với xã hội, ý thức tổ chức, tôn trọng lãnh đạo. Tổ trưởng và giáo viên trong tổ thực sự đoàn kết, đấu tranh phê và tự phê bình . Thực hiện vô tư, công bằng trong xử sự , tạo sự tin yêu của bạn bè đồng nghiệp. Dư luận quần chúng : Biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng , giải quyết kịp thời mâu thuẫn, thắc mắc, tạo sự hòa hợp thống nhất, gắn bó các thành viên trong tổ. Dân chủ hóa hoạt động của tổ. Tạo điều kiện cho người tham gia vào những công việc chung tích cực đóng góp xây dựng cho tập thể vững mạnh. 6/ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm của mọi thành viên : Phối hợp chặt chẽ với công đoàn cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên. Chăm lo đồng nghiệp, phản ánh kịp thời đầy đủ tình hình đời sống giáo viên với tổ chức công đoàn. 7/ Người tổ trưởng chuyên môn : - Là người có khả năng tổ chức, tập hợp thu hút được mọi người liên kết các thành viên thành một khối thống nhất. Người đồng chí, người bạn chân thành, sẵn lòng giúp đỡ mọi người, đóng góp tích cực xây dựng tập thể vững mạnh. Là người nhiệt tình, kiên quyết , dám quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, am hiểu công việc . PHÀN KẾT LUẬN Một tập thể tốt khi các thành viên đều tốt. Nhiều thành viên tốt sẽ xây dựng được tập thể vững mạnh . Nhân cách người giáo viên thực sự quyết định chất lượng giảng dạy và giáo dục. Năm học vừa qua với sự chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của trường Tiểu học 1 Sông Đốc đăc biệt là hoạt động của tổ khối. Chuyên môn qua những kinh nghiệm hướng dẫn chỉ đạo hoạt động chuyên môn của tổ khối như trên tôi thấy các khối trong trường từ khối 1 đến khối 5 đã tổ chức tốt các buổi họp tổ khối, từng bước nâng dần hiệu quả các giờ sinh hoạt. Đã tiến bộ hơn so với những năm học trước. Sinh hoạt tổ khối đều đặn 2tuần / lần đảm bảo nội dung chỉ đạo của nhà trường và chất lượng của mỗi buổi sinh hoạt chuyên cũng đựoc nâng cao dần . Giáo viên đã chủ động tham gia thảo luận trong các buổi họp. Không còn tình trạng áp đặt từ khối trưởng xuống tổ viên. Không còn các buổi sinh hoạt tổ khối dưới dạng hình thức và ít hiệu quả . Phong trào thi đua hai tốt của đơn vị tiến bộ rõ rệt . Có giáo viên giỏi cấp tỉnh, giáo viên giỏi cấp huyện , có học sinh giỏi khá cao . Cụ thể : về phong trào thi đua hai tốt . 1/ Kết quả đạt được : 1.1 Chất lượng giảng dạy của giáo viên : Năm học Số lượng GV Số lớp Xếp loại phẩm chất chính trị Xếp loại năng lực chuyên môn Xếp loại công tác chủ nhiệm Tốt Khá TB Tốt Khá Tốt Khá TB SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 2008-2009 33 26 29 87.5 4 12.3 0 29 87.8 4 12.3 15 57.7 8 30.8 3 11.5 2009-2010 34 26 31 91.1 3 8.9 0 31 91.1 3 8.9 20 76.9 6 23.0 0 2010-2011 35 26 35 100 0 0 0 33 94.0 2 6.0 23 88.4 3 11.6 0 Năm học GVG cấp trường GVG cấp huyện GVG cấp tỉnh 2008- 2009 9 3 1 2009- 2010 13 6 2 2010- 2011 25 11 Dự thi 2 40/40 giáo viên được xếp loại chuyên môn từ khá trở lên, không có giáo viên xếp loại ĐYC về chuyên môn nghiệp vụ. 1.2 Chất lượng học tập của học sinh : Năm Tổng số HS G % K % TB % Y % HSG vòng tỉnh 2008- 2009 817 193 23,6 113 13,8 472 57,8 39 4,8 5 em 2009 - 2010 781 312 39,9 296 37,9 162 20,8 11 1,4 5 em 2010- 2011 805 345 42.9 247 30.7 201 25.0 12 1.4 8 em Thống kê kết quả đạt được như trên là nhờ sự chỉ đạo sát xao của BGH tổ chức các buổi họp tổ khối chuyên môn các giáo viên thảo luận , tìm ra phương pháp , những điểm cần lưu ý khi dạy phân môn , tiết cụ thể trong từng bài, trong tuần mà chất lượng giảng dạy, học tập của trường đã tiến bộ hơn . 2 Bài học kinh nghiệm : Hoạt động chuyên môn của nhà trường là lĩnh vực chủ yếu trọng nhiệm vụ của nhà trường tiểu học . Muốn chuyên môn của trường phát triển mạnh cần phải quan tâm đặc biệt và phối hợp chặt chẽ giữa ban giám hiệu và các tổ khối trưởng để làm cầu nối trong công cuộc trồng người . Muốn nề nếp quản lý chuyên môn của trường ổn định và phát triển trước hết cần đầu tư phát triển có chiều sâu các buổi họp tổ khối chuyên môn . Khi tổ khối chuyên môn chưa tổ chức tốt nề nếp sinh hoạt thì những buổi sinh hoạt đầu Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng chủ trì sinh hoạt để định hướng và nâng cao chất lượng giảng dạy học tập . Tuy nhiên ban giám hiệu , tổ khối trưởng phải nhiệt tình , định hướng ,lường trước các tình huống có thể xảy ra trong buổi sinh hoạt tổ khối chuyên môn thì mới đạt được kết quả tốt . 3 . Kết luận : Qua thực tiễn cho thấy: Nhân cách và nỗ lực của người giáo viên thực sự quyết định chất lượng giảng dạy và giáo dục. Một tập thể tốt khi các thành viên đều tốt và nhiều thành viên tốt sẽ xây dựng được một tập thể vững mạnh. Tập thể vững mạnh thì mọi hoạt động của tổ sẽ đạt được hiệu quả cao nhất . Vì vậy, sau thời gian nghiên cứu và áp dụng các biện pháp chỉ đạo hoạt động của các tổ khối chuyên môn, chúng tôi rút ra được một số kết luận và bài học kinh nghiệm như sau : - Tổ chuyên môn có nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy trong nhà trường có vai trò quan trọng trong việc tập hợp đoàn kết, giáo dục, giúp đỡ các thành viên . Do đó Ban giám hiệu trường cần phát huy vai trò nhiệm vụ của các tổ, thông qua các tổ để phát triển mọi mặt cho giáo viên, giáo dục trong tập thể và bằng tập thể để giáo dục. Mà cốt lõi xây dựng tổ vững mạnh về chuyên môn trước tiên đòi hỏi người làm công tác quản lý . Vì vậy cần có chiến lược lựa chọn và bồi dưỡng người làm công tác quản lý. + Người làm công tác quản lý phải có trình độ chuyên môn tinh thông nghiệp vụ, kĩ năng quản lý. Trên cơ sở đó mới có khả năng áp dụng đầy đủ những biện pháp theo chức năng : xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra . + Người làm công tác quản lý phải am hiểu, say mê với công tác chuyên môn; biết sử dụng vi tính, thiết kế bài sọan; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chuyên môn hoạt động có hiệu quả . + Người làm công tác quản lý phải biết nắm bắt và sử dụng những thông tin từ tổ chuyên môn để quyết định chính xác, hữu hiệu trong mọi công việc . + Người làm công tác quản lý phải có năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát vấn đề đúc thành nghị quyết chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị + Phải tạo điều kiện giúp đỡ tổ chuyên môn hoạt động đúng mục tiêu đã định + Muốn nâng cao chất lượng dạy và học, người làm công tác quản lý cần chú ý đến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn, tập trung vào việc thực hiện đổi mới PPDH theo từng môn học, từng bài học; đổi mới cách kiểm tra – đánh giá HS theo chuẩn kiến thức kĩ năng cơ bản. Đồng thời phải coi trọng công tác bồi dưỡng của giáo viên , kiểm tra tự bồi dưỡng . + Phải biết chọn người tổ trưởng là người có năng lực quản lý, có tay nghề vững vàng, có uy tín với tập thể đặc biệt là phải có tính quyết đoán song phải biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tổ viên . + Thường xuyên tham gia sinh hoạt với tổ để giải quyết những thắc mắc của tổ cũng như chỉ đạo kịp thời . + Tổ chức các chuyên đề dạy học để tổ chuyên môn nghiên cứu, trao đổi, giao lưu với đồng nghiệp nhằm tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tinh thần tập thể và góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và tiến lên theo sự phát triển không ngừng của xã hội hiện nay . Trên đây là một số biện pháp khi thực hiện việc chỉ đạo