Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa với chức năng nhiệm vụ được Sở GD&ĐT, UBND tỉnh giao: Bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ Quản lý giáo dục các cấp (Mầm non,Tiểu học, THCS), phục vụ công tác nghỉ dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên của ngành, đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng anh, tin học trình độ A,B,C, liên kết với các trường Đại học, các Học viện trong cả nước Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh trên nhiều lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật v.v. Từ khi thành lập (Tháng 6/2013) cho đến nay, trung tâm luôn hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong những năm gần đây công tác mở lớp liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh gặp không ít khó khăn, quy mô số lớp liên kết giảm nhiều trong khi đó nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Cán bộ công chức (CBCC) nói chung không phải là ít.

pdf15 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 2665 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH Người thực hiện: Bùi Sỹ Hồng Chức vụ: Trưởng phòng QLĐào tạo SKKN lĩnh vực: Quản lý Đào tạo THANH HÓA NĂM 2013 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa với chức năng nhiệm vụ được Sở GD&ĐT, UBND tỉnh giao: Bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ Quản lý giáo dục các cấp (Mầm non,Tiểu học, THCS), phục vụ công tác nghỉ dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên của ngành, đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng anh, tin học trình độ A,B,C, liên kết với các trường Đại học, các Học viện trong cả nước Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh trên nhiều lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật v.v. Từ khi thành lập (Tháng 6/2013) cho đến nay, trung tâm luôn hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong những năm gần đây công tác mở lớp liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh gặp không ít khó khăn, quy mô số lớp liên kết giảm nhiều trong khi đó nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Cán bộ công chức (CBCC) nói chung không phải là ít. Vì vậy để đáp ứng đề án xây dựng xã hội học tập của tỉnh và đề án xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước hiện nay thì vấn đề liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh lại càng giữ 1 vai trò quan trọng trong đường lối chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh trong xu thế hội nhập và đổi mới hiện nay. Do vậy việc tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh mở lớp liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh có chất lượng hiệu quả đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi trên là việc làm cần thiết và quan trọng đối với Trung tâm GDTX tỉnh. Với lý do trên và qua thực tiển công tác liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm GDTX tỉnh trong những năm qua, tôi viết sáng kiến kinh nghiệm với tiêu đề : “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa”. 3 B. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Thực tiễn đã chỉ ra rằng, quy mô đào tạo và chất lượng đào tạo của bất kỳ 1 cơ sở đào tạo nào cũng phụ thuộc rất lớn vào số lượng và chất lượng nguồn tuyển sinh. Trung tâm GDTX cấp tỉnh (Thành phố trực thuộc Trung ương ) theo Quyết định số 01 ngày 02/01/2007 của Bộ GD&ĐT đã quy định rõ các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm GDTX cấp tỉnh, trong số các nhiệm vụ đó, có một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là liên kết với các cơ sở Đào tạo trong cả nước mở các lớp đào tạo ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Do vậy có thể xem Trung tâm GDTX cấp tỉnh như là 1 cơ sở liên kết đào tạo Đa ngành, đa hệ với nhiều loại hình và phương thức đào tạo khác nhau. Thanh Hóa là 1 tỉnh lớn trong cả nước với dân số đông, nhu cầu người học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là rất lớn ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau cho nên vấn đề đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ các mục tiêu phát triển Kinh tế- Văn hóa- Xã hội của tỉnh trong thời kỳ CNH - HĐH quê hương đất nước là một vấn đề quan trọng mang tính chiến lược, là nhân tố có tính quyết định đến sự thành công của sự nghiệp CNH- HĐH của tỉnh nhà trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay. Để thực hiện tốt chủ chương xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời và đề án xây dựng nông thôn mới của Đảng ta cũng như góp phần nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo, bồi dưỡng ngày một cao thì vấn đề điều tra khảo sát nguồn nhân lực phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC nói chung và Đội ngũ Cán bộ xã phường, thị trấn nói riêng lại càng có ý nghĩa vô cùng to lớn và thiết thực. Thực tiễn cũng đã chỉ ra rằng không có bất cứ 1 trường lớp nào mà chỉ qua 1 lần học (hoặc 1 khóa đào tạo) mà trang bị đủ lượng kiến thức để con người đó có đầy đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu công tác cũng nhu cầu phát triển của cuộc sống con người. Do vậy việc đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực nói chung là công việc trường tồn điều đó cũng đồng nghĩa với việc liên kết đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các địa phương là việc làm thường xuyên, liên tục cùng với sự phát triển đời 4 sống, kinh tế, xã hội của đất nước. Hiện nay trung tâm GDTX tỉnh đã và đang thực hiện chức năng nhiệm vụ đó. Song vấn đề đang cần được quan tâm đó là tìm ra được những giải pháp hợp lý để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyển sinh mở các lớp Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại địa phương nhằm tạo ra nhiều cơ hội cho người học, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của Xã hội cũng như nhu cầu học tập của cộng đồng đang được các cở sở liên kết đào tạo đặc biệt quan tâm và chú trọng. II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TTGDTX TỈNH a. Thực trạng trình độ chung nguồn nhân lực trong tỉnh: Nguồn nhân lực nói chung trong những năm gần đây luôn được các cấp các ngành quan tâm và chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kể cả nguồn lao động phổ thông tại các Xã, Phường, Thị trấn trên địa bàn Tỉnh cũng đang được các cấp chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, tỷ lệ người lao động qua đào tạo cũng đang được nâng cao từng bước đáp ứng được nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ CBCC xã phường và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay . Tuy nhiên nguồn nhân lực có trình độ cao mà đặc biệt có trình độ sau đại học còn quá thấp so với yêu cầu phát triển Kinh tế -Xã hội của tỉnh, chưa đáp ứng được xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Ngay trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh ta hiện nay tỷ lệ Cán bộ, giáo viên có trình độ trên đại học cũng còn quá khiêm tốn ( Các lĩnh vực khác tỷ lệ còn thấp hơn nhiều) . Do vậy việc nâng cao tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao ( Đại học, Sau Đại học) và người lao động qua đào tạo là việc làm cần thiết đối với một cơ sở liên kết đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh. b. Thực trạng công tác liên kết Đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh . * Những kết quả đạt được: Ngay từ khi mới thành lập (ngày 6/6/2003 ) theo Quyết định số 1847/QĐ -CT ngày 06/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh . Trung tâm đã xác định rõ trong các chức năng nhiệm vụ được giao, thì nhiệm vụ liên kết với các cơ sở Đào tạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực nói chung là một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với sự thành công của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Vì vậy công tác 5 liên kết đào tạo trong những năm qua luôn được Lãnh đạo Trung tâm quan tâm chỉ đạo sát sao và đã đạt được những thành quả tốt đẹp: - Số lượng lớp liên kết đào tạo dài hạn: Đạt 45 lớp tính đến năm học 2008- 2009 với tổng số gần 3.500.000 học viên tham gia học ở 12 chuyên ngành khác nhau.Tuy nhiên do khó khăn trong công tác mở lớp liên kết đào tạo trong những năm gần đây số lượng lớp tuyển vào ít, số lớp tốt nghiệp nhiều nên hiện nay tính đến năm học 2012-2013 trung tâm chỉ còn tổng số 29 lớp với 2.280 học viên. - Ngoài các lớp đào tạo liên kết dài hạn, trung tâm cũng luôn coi trọng việc liên kết mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như: Nghiệp vụ sư phạm, bổ túc kiến thức tiếng anh, nghiệp vụ kế toán, quản lý Hành chính Nhà nước, Quản lý giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên của ngành và bồi dưỡng tạo nguồn thạc sỹ ..v.v.hàng năm khoảng 3.000 lượt học viên tham gia bồi dưỡng các loại hình này. - Với 1 cơ sở vật chất tương đối khang trang, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy học theo hướng hiện đại hoá cùng với đội ngũ CBCC có trình độ , năng lực và kinh nghiệm trong công tác đào tạo; Trung tâm GDTX tỉnh đã và đang có một vị thế và uy tín đối với các cơ sở đào tạo liên kết và đã trở thành một địa chỉ tin cậy học tập cho đội ngũ CBCC và con em nhân dân trong Tỉnh. Hiện nay Trung tâm đã và đang liên kết đào tạo với 20 trường Đại học và Học viện trong cả nứớc, trong đó có nhiều trường Đại học là tốp đầu trong hệ thống giáo dục Quốc dân ( Đại học Quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân, ĐH ngoại ngữ , ĐH Giao thông vận tải, Học viện tài chính, Học viện Quản lý giáo dục, Học viện Hành chính, ĐH Huế, ĐH Đà nẵng.v.v.). - Việc chấp hành các văn bản pháp quy về giáo dục và đào tạo đặc biệt trong lĩnh vực Liên kết đào tạo : Trung tâm GDTX Tỉnh luôn được các cấp có thẩm quyền, các đoàn thanh tra của Trung ương và địa phương đánh giá là đơn vị thực hiện tốt các quy định trong công tác liên kết đào, chấp hành nghiêm túc các văn bản pháp quy, thủ tục mở lớp cũng như các quy định của Bộ GD&ĐT về liên kết đào tạo tạo . Đặc biệt là Quyết định số 42/2008/QĐ - BGDĐT ban hành ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. *. Hạn chế tồn tại : + Căn cứ vào các điều 8, 9 và 10 tại Quyết định số 42/2008/QĐ - BGDĐT thì văn bản của Bộ GDĐT cho phép Trường Đào tạo được liên kết với cơ sở phối hợp đào tạo ( Đơn vị đặt lớp) không thuộc hồ sơ lưu trữ tại các đơn vị phối hợp Đào tạo mà thuộc trách nhiệm của Trường Đào tạo, nhưng khi thanh tra việc liên 6 kết đào tạo tại Trung tâm thì thanh tra lại yêu cầu phải có Quyết định đó, nhưng khi đặt vấn đề xin trường Đào tạo thì các trường đào tạo lại trả lời vấn đề đó thuộc trách nhiệm của Trường Đào tạo với Bộ GDĐT chứ không thuộc trách nhiệm của cơ sở phối hợp Đào tạo, đây thể hiện sự quản lý thiếu thống nhất và đồng bộ giữa Bộ GDĐT với các Cơ sở Đào tạo và các cơ sở phối hợp liên kết Đào tạo. Do vậy Trung tâm cũng đang rất gặp khó khăn khi yêu cầu Trường Đào tạo cung cấp loại văn bản đó cho Trung tâm. + Trong những năm gần đây đã xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trong tỉnh đặc biệt là cá cơ sở liên kết ngoài công lập, thậm chí một số đơn vị liên kết Đào tạo lại không đảm bảo các yêu cầu quy định về liên kết đào tạo theo Quyết định số 42 của Bộ GDĐT, điều đó phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển sinh liên kết đào tạo tại Trung tâm. + Do đặc thù mỗi trường đào tạo có một cơ chế phối hợp tổ chức thực hiện và quản lý khác nhau nên công tác tuyển sinh nói riêng và công tác phối hợp quản lý dạy học giữa Trung tâm và các trường Đào tạo nói chung gặp không ít khó khăn, hiệu quả chưa cao. + Công tác quản lý học viên trên lớp mặc dù luôn được quan tâm và có nhiều biện pháp quản lý, nhưng do đặc thù học viên chủ yếu là Cán bộ đang công tác ( Vừa làm vừa học ) nên việc duy trì sĩ số học viên tham gia học tập thường xuyên trên lớp chưa cao, vẫn còn tình trạng học viên nghỉ học vô lý do và bỏ học. + Chất lượng đào tạo nhìn chung còn thấp, tỷ lệ học viên thi lại ở một số lớp chuyên ngành Kỹ thuật, kinh tế còn cao. + Nguồn tuyển sinh ngày một ít, trình tự thủ tục văn bản mở lớp và sự cạnh tranh trong đào tạo ngày một phức tạp hơn nên công tác tuyển sinh ngày môt khó khăn kéo theo quy mô số lớp đào tạo liên kết tại Trung tâm giảm dần. 7 III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC MỞ LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH 1- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể CBCC Giải pháp này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể CB,GV để mọi người thấy rõ được trách nhiệm của mình trong công tác khai thác nguồn tuyển sinh mở lớp đào tạo, coi đó là công việc chung của toàn thể cơ quan và gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ mỗi CB,GV. Giải pháp này càng có hiệu quả cao khi mà toàn thể Cán bộ, giáo viên nhận thức một cách đầy đủ trách nhiệm đối với tập thể thì bản thân họ sẽ trở thành một tuyên truyền viên làm công tác tuyển sinh, theo đó thông tin tuyển sinh sẽ được lan tỏa nhanh chóng tới người có nhu cầu học tập. 2- Tăng cường khảo sát nguồn tuyển sinh ở các sở ban ngành, các huyện thị, xã phường, thị trấn. Giải pháp này giúp nhà quản lý xây dựng được một kế hoạch tuyển sinh sát thực và đáp ứng được nhu cầu xã hội và nhu cầu học tập của người học đồng thời khắc phục tình trạng tuyển sinh kéo dài thậm chí không đủ số lượng người học để mở lớp. 3- Tăng cường công tác thông tin, quảng cáo. Đây là giải pháp quan trọng nhằm thông tin, tuyên truyền, quảng bá các nội dung về việc mở các lớp liên kết đào tạo tới các tập thể và cá nhân có nhu cầu học tập được biết. Giải pháp này có thể thực hiện một cách đồng bộ dưới nhiều hình thức khác nhau như: Gửi thông báo tuyển sinh qua các học viên đang theo học tại Trung tâm, qua CB,GV, gưỉ qua đường công văn tới các cơ quan ban ngành cấp tỉnh cũng các huyện thị, xã phường trong tỉnh, thông báo trên Báo và Đài truyền hình, đăng tải qua trang webside của Trung tâm và cử cán bộ trực tiếp đi giao dịch, tiếp thị tuyển sinh tại các Sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh...v...v.. 4- Tăng cường mối quan hệ với UBND tỉnh, các Sở ban ngành và lãnh đạo các địa phương. Giải pháp này nhằm tạo ra sự ủng hộ , đồng tình và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành về thủ tục văn bản mở lớp cũng như việc cung cấp nguồn nhân lực có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tham gia học tập tại Trung tâm. 8 5- Hình thành mạng lưới cộng tác viên trong công tác khai thác nguồn tuyển sinh: Giải pháp này thực hiện dưới hai hình thức: Cộng tác viên tập thể và cộng tác viên cá nhân. + Cộng tác viên tập thể: Có thể chọn một vài huyện có vị trí địa lý gần nhau làm một điểm cộng tác viên, đó là nơi giúp Trung tâm quảng bá thông tin tuyển sinh và là phát hành thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi cho Trung tâm . Cộng tác viên cá nhân: Là hình thức các cá nhân ở mọi vùng miền trong tỉnh làm có thể giúp Trung tâm trong việc giới thiệu và đăng ký người có nhu cầu học tập tham gia các lớp đào tạo tại Trung tâm. Thông qua mạng lưới cộng tác viên này mọi thông tin tuyển sinh sẽ đến được với người học ở mọi địa danh vùng miền trong tỉnh được kịp thời và đầy đủ, từ đó sẽ thu hút thêm người học kéo theo quá trình mở lớp được nhanh gọn (không quá kéo dài thời gian tuyển sinh). 6- Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hợp lý. Đây là giải pháp mang tính kích cầu trong công tác khai thác nguồn tuyển sinh. Cần phải xây dựng một cơ chế khen thưởng đối với CB,GV làm tốt công tác tuyển sinh và chế độ bồi dưỡng phù hợp đối với các cộng tác viên trong công tác khai thác nguồn tuyển sinh (Giá trị trích thưởng tương ứng với số lượng hồ sơ thu được của các cộng tác viên ). 7- Thành lập ban tuyển sinh: Ban tuyển sinh do Giám đốc Trung tâm quyết định thành phần : Giám đốc là trưởng ban, phó ban là phó giám đốc phụ trách đào tạo, ủy viên trực là trưởng phòng Quản lý đào tạo, các thành viên là đại diện một số phòng ban chuyên môn và cán bộ làm công tác tuyển sinh thuộc phòng Quản lý đào tạo. Ban này có trách nhiệm tư vấn , tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và đưa ra các chủ trương, cơ chế hoạt động cũng như các phương thức tổ chức thực hiện . Ban này hoạt động thường xuyên và báo cáo rút kinh nghiệm theo từng quý, từng kỳ học trong năm, từ đó sẽ có sự chỉ đạo và điều phối kịp thời để công tác tuyển sinh ngày đạt hiệu quả cao. 9 IV. KIỂM NGHIỆM ĐỐI CHỨNG Qua thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện một số các giải pháp trên và từng năm có bổ sung thêm các giải pháp ( như đã nêu đầy đủ ở trên) nên công tác khai thác nguồn tuyển sinh mở lớp mở lớp đào tạo,bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh tại trung tâm trong 2 năm gần đây đã thu được được những kết quả rỏ rệt, số lượng lớp tuyển sinh tăng dần trong 2 năm gần đây khi áp dụng và triển khai thực hiện các giải pháp trên Nhìn chung công tác liên kết đào tạo từ năm 2009 đến nay gặp không ít khó khăn do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đưa lại đã ảnh hưởng rất nhiều tới công tác tuyển sinh mở lớp.Trong năm 2010 -2011 số lớp tuyển mới còn ít nhưng Trung tâm lại được tiếp nhận 1 số lớp chuyển về từ các cơ sở liên kết không đủ các ĐK liên kết đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT ( có tổng số 9 lớp chuyển về Trung tâm nhưng tính đến nay đã có 7 lớp ra trường ). Kết quả đó dẫn đến sự mất cân đối giữa số lớp ra trường nhiều hơn so với số lớp tuyển vào trong các năm qua. Do vậy quy mô số lượng lớp liên kết đào tạo giảm nhiều. Hiện tại tính đến thời điểm 12/2012 còn 26 lớp = 2034 HV . Từ tình hình thực tiễn trên ngay từ đầu năm 2011 và 2012 dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng tuyển sinh của Trung tâm được thành lập và họp bàn hoạch định ra đường lối, phương hướng cho công tác tuyển sinh trong 2 năm (2011 và 2012).Với sự tham mưu trực tiếp của lãnh đạo phòng QLĐT; Trung tâm đã đưa ra được một số giải pháp bổ sung rất thiết thực và có hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh. Đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên ở 10 Trung tâm GDTX các huyện và 1 số cá nhân đang công tác tại các cơ quan , các địa phương khác nhau trong tỉnh, cộng vào đó là biện pháp kích cầu trong công tác khai thác nguồn tuyển và có sự đổi mới tư duy, phương pháp làm đối với đội ngũ CB làm công tác tuyển sinh. Vì vậy thông tin tuyển sinh cũng như công tác tư vấn người học được thông báo 1 cách sâu rộng hầu khắp tới các cơ quan ban ngành và địa phương trong tỉnh, số lượng hồ sơ thu được từ các cộng tác viên tuy chưa nhiều (Tổng cộng khoảng 280 hồ sơ và gần 200 hồ sơ 2 lớp ĐH Lâm nghiệp và ĐH Hành chính) song hiệu quả của công tác trên chính là ở chổ người học biết được thông tin và đến mua hồ sơ tại Trung tâm nhiều hơn hay nói 1 cách khác kết quả đó được thể hiện ở số lớp mà chúng ta tuyển sinh được trong năm 2012 ( Riêng năm 2012 tuyển mới được 11 lớp, tuyển bổ sung cho 2 lớp Tài chính ngân hàng và Kế 10 toán Đông Á là 51 HV và 1 lớp ĐH Xây dựng Cầu đường chuyển từ T/C Nghề GTVT. Tổng cộng là 13 lớp = 914 hv . Số lượng cụ thể các lớp tuyển sinh trong năm 2011 và 2012 được thể hiện cụ thể trong bảng tổng hợp sau: 1.Tổng số các lớp đã tuyển sinh trong năm 2010 STT Chuyên ngành Đào tạo Số lượng HV Trường đào tạo 1 ĐH Quản lý Giáo dục K1 70 Học viện Quản Lý GD 2 ĐHSP Mầm non K51D1 69 ĐH Vinh 3 ĐHSP Mầm non K51D 81 ĐH Vinh 4 ĐHSP Mầm non K51D3 132 ĐH Vinh 5 ĐHSP Tiểu học K51D 87 ĐH Vinh Tổng cộng 369 HV 2.Tổng số các lớp đã tuyển sinh trong năm 2011 ST T Chuyên ngành Đào tạo Số lượng HV Trường đào tạo 1 ĐH Quản lý Giáo dục K2 63 Học viên QLGD 2 ĐHSP Tiểu học K12 114 ĐHSP Hà nội 3 ĐH Quản lý đất đai 63 ĐH Tài nguyên-MT 4 ĐHSP Mầm non K52D1 89 ĐH Vinh 5 ĐHSP Mầm non K52D2 106 ĐH Vinh 6 ĐH Kế toán Đông Á 51 ĐH Đông Á 7 ĐH Kế toán K17 (Từ xa) 100 Viện ĐH Mở HN 8 ĐH QTKD K17 (Từ xa) 94 Viện ĐH Mở HN 9 ĐH Luật Kinh tế K11 (Từ xa) 98 Viện ĐH Mở HN Tổng cộng 778 HV 11 3.Tổng số các lớp đã tuyển sinh trong năm 2012 ST T Chuyên ngành Đào tạo SL HV Trường đào tạo 1 ĐHSP Mầm non K53D1 120 ĐH Vinh 2 ĐHSP Mầm non K53D2 122 ĐH Vinh 3 ĐH Quản lý Giáo dục K3 69 Học viên QLGD 4 ĐHSP Tiểu học 58 ĐHSP Hà nội 2 5 ĐHSP Mầm non A 116 ĐHSP Hà nội 2 6 ĐHSP Mầm non B 106 ĐHSP Hà nội 2 7 ĐH Tài chính - Ngân hàng k4 54 ĐH Thành Tây 8 ĐH Quản lý Kinh tế K45 67 ĐH KTQD Hà nội 9 ĐH Công tác xã hội 50 ĐH Lao động XH 10 ĐH TC- NH K3 + bổ sung (14 ) 85 ĐH Thành Tây 11 ĐH Kế toán bổ sung 2 đợt 37 ĐH Đông Á 12 ĐH Xây dựng cầu đường 30 ĐH Đà nẵng 13 ĐH Hành chính Học viện HCQG Tổng cộng 914 hv Từ bảng số liệu trên chúng ta thấy : Khi áp dụng đồng bộ các giải pháp trên kết quả tuyển sinh ngày một cao thể hiện rõ số lớp tuyển mới và theo đó là số học viên tuyển mới hàng năm tăng dần lên rõ rệt: * Số lượng lớp tuyển sinh năm 2010 : 5 lớp = 369 hv * Số lượng lớp tuyển sinh năm 2011 : 9 lớp = 778 hv Trong đó có 3 lớp ĐH Từ xa * Số lượng lớp tuyển sinh năm 2012 : 13 lớp với tổng số 914 hv Đánh giá chung về kế hoạch tuyển sinh trong năm 2011 và năm 2012 so với năm 2010:
Luận văn liên quan