Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Bình

Kể từ khi thành lập cho đến nay, hệ thống ngân hàng luôn chiếm vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế. Với nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng là huy động vốn để cho vay, đặc biệt la huy động vốn ngắn hạn NH đã đáp ứng được nhu cầu về vốn ngày càng tăng của khách hàng, phục vụ cho sự ngiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Đất nước ta sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá nhằm theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới, đòi hỏi phải có khối lượng vốn lớn, trong đó vốn trong nước giữ vai trò chủ đạo, nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn. Ngày càng tăng, bên cạnh các hình thức và công cụ huy động vốn của chính phủ, của các doanh nghiệp thì huy động vốn ngắn hạn qua kênh ngân hàng chiếm vị trí không nhỏ. Trong thời gian qua, công tác huy động vốn của các NHTM đã đạt được những kết quả đó là: cung ứng lượng vốn ngắn hạn đáng kể cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, ổn định giá cả và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên để tạo được bước chuyển mới cho nền kinh tế, công tác huy động vốn ngắn hạn của các ngân hàng đang đứng trước những thách thức mới đòi hỏi ngân hàng phải thực sự quan tâm chú ý nhằm nâng cao hiệu quả công tác này. Trên cơ sở lý luận được học tại trường và kinh nghiệm thực tiễn, học tập trong thời gian thực tập taị ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông bình, em mạnh dạn đi vào nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề này thông qua đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông bình”. Đề tài của em gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về vôn gắn hạn và huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn ngắn hạn tại NHNo và PTNT Đông bình. Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao hiệu quả huy động vốn Ngắn hạn tại NHNo và PTNT chi nhánh đông bình.

doc47 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1542 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan