Đề tài Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Nghệ An

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, thế giới đang bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức mà trong đó tri thức trở thành một lực lượng kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Trên chặng đường đó, một xã hội văn minh với sự phát triển của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế có tính tất yếu. Trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế – xã hội Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ để có thể hoà nhịp với sự phát triển đa dạng và năng động của khu vực cũng như trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang thuộc nhóm các nước có tỷ lệ sử dụng tiền mặt thuộc loại cao nhất trên thế giới, do đó hiện đại hoá hệ thống thanh toán, xây dựng một nền kinh tế sử dụng “tiền điện tử” đang là mục tiêu và cũng là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với hệ thống Ngân hàngViệt Nam. Những năm vừa qua cho thấy dịch vụ thẻ ngân hàng đã đạt được những thành tựu đáng kể cho Việt Nam nói chung và các ngân hàng tham gia dịch vụ thẻ nói riêng. Qua hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, dịch vụ này đã đem lại cho nền kinh tế một lượng vốn đầu tư khá lớn, một lượng ngoại tệ đáng kể, tạo nguồn thu cho các ngân hàng góp phần vào phát triển kinh tế đất nước. Có thể khẳng định rằng nhu cầu thanh toán bằng thẻ là một nhu cầu tất yếu khách quan ở một nền kinh tế phát triển và là một phương tiện thanh toán nhanh chóng, tiện lợi nhất hiện nay. Tuy nhiên, dịch vụ thẻ ở Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế như số lượng thẻ phát hành còn ít, mạng lưới chấp nhận thẻ còn mỏng và yếu, tính tiện ích chưa cao, sản phẩm thẻ chưa đa dạng Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải có những giải pháp kinh doanh hợp lý. Trên thực tế hoạt động thanh toán thẻ của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói chung cũng như chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An nói riêng đang còn trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, còn nhiều bất cập trong nghiệp vụ, kỹ thuật cũng như trong nhân sự.

pdf54 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1361 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tài chính – Ngân hàng Đề tài: “Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An” BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 2 MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt. Danh mục bảng, biểu, sơ đồ. A. LỜI MỞ ĐẦU. 1 B. NỘI DUNG. 3 Phần I: Tổng quan về chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An. 3 1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển…………………… 3 1.2. Cơ cấu tổ chức…………………………………………………… 5 1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại thương Nghệ An trong thời gian qua …………………………. 8 1.3.1.Hoạt động huy động vốn ………………………………….. 8 1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn …………………………………… 9 1.3.3. Các mặt hoạt động khác…………………………………… 11 1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh……………………………. 14 Phần II: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An. 16 2.1. Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng Ngoại Thương Nghệ An………………………………………….. 16 2.1.1. Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại NH Ngoại Thương Nghệ An trong vài năm gần đây…………………………… 16 2.1.1.1. Hoạt động phát hành thẻ………………………………. 16 2.1.1.2. Hoạt động thanh toán thẻ………………………………. 21 2.1.2. Đánh giá về thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại NH Ngoại Thương Nghệ An ……………………………………………. 25 2.1.2.1. Kết quả đạt được………………………………………. 25 2.1.2.2. Hạn chế và nguyên nhân……………………………… 26 2.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Ngoại Thương Nghệ An trong thời gian tới……………………. 30 2.2.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Ngoại Thương Nghệ An……………………………………….. 30 2.2.1.1. Đối với nghiệp vụ phát hành thẻ………………………. 31 2.2.1.2. Đối với nghiệp vụ thanh toán thẻ……………………… 32 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 3 2.2.2. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Ngoại Thương Nghệ An trong thời gian tới…………………………. 33 2.2.2.1. Hoàn thiện và đơn giản hoá quy trình phát hành thẻ….. 33 2.2.2.2. Nâng cao các tiện ích của thẻ ………………………… 34 2.2.2.3. Hợp lý hoá chi phí sử dụng thẻ………………………… 35 2.2.2.4. Tăng cường hệ thống máy ATM và mở rộng ĐVCNT... 36 2.2.2.5. Tăng cường hoạt động Marketing……………………... 39 2.2.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực………………….. 41 2.2.2.7. Phòng chống rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ… 42 2.2.3. Một số kiến nghị .................................................................. 44 2.2.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ.......................................... 44 2.2.3.2. Kiến nghị đối với NHNN............................................... 45 2.2.3.3. Kiến nghị đối với NH Ngoại Thương Việt Nam............ 46 C. KẾT LUẬN 48 D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết Tắt Diễn giải NHNN Ngân hàng Nhà Nước NH Ngân hàng. NH TMCP NT Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương NHTM Ngân hàng thương mại. ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ VCB Vietcombank DN Doanh nghiệp TK Tài khoản TCTD Tổ chức tín dụng ST Số tiền UBND Ủy ban nhân dân TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế ATM/POS Máy giao dịch tự động BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 5 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ STT Tên bảng, biểu, sơ đồ Trang Bảng 1.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động 8 Bảng 1.2 Kết quả hoạt động tín dụng 9 Bảng 1.3 Cơ cấu đầu tư 10 Bảng 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 14 Bảng 2.1 Hạn mức tín dụng và phí thường niên 16 Bảng 2.2 Tình hình phát hành thẻ tín dụng quốc tế 17 Bảng 2.3 Tình hình phát hành thẻ ghi nợ 19 Bảng 2.4 Doanh số thanh toán thẻ của chi nhánh NH TMCP NT Nghệ An 22 Bảng 2.5 Doanh số giao dịch thẻ tại ngân hàng Ngoại Thương Nghệ An 24 Biểu đồ 2.1 Thu phí phát hành thẻ Tín dụng quốc tế 18 Biểu đồ 2.2 Doanh số thanh toán các loại thẻ tín dụng quốc tế 23 Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNT Nghệ An 5 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 6 A. LỜI MỞ ĐẦU Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ, thế giới đang bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức mà trong đó tri thức trở thành một lực lượng kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Trên chặng đường đó, một xã hội văn minh với sự phát triển của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế có tính tất yếu. Trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế – xã hội Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ để có thể hoà nhịp với sự phát triển đa dạng và năng động của khu vực cũng như trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang thuộc nhóm các nước có tỷ lệ sử dụng tiền mặt thuộc loại cao nhất trên thế giới, do đó hiện đại hoá hệ thống thanh toán, xây dựng một nền kinh tế sử dụng “tiền điện tử” đang là mục tiêu và cũng là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với hệ thống Ngân hàngViệt Nam. Những năm vừa qua cho thấy dịch vụ thẻ ngân hàng đã đạt được những thành tựu đáng kể cho Việt Nam nói chung và các ngân hàng tham gia dịch vụ thẻ nói riêng. Qua hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, dịch vụ này đã đem lại cho nền kinh tế một lượng vốn đầu tư khá lớn, một lượng ngoại tệ đáng kể, tạo nguồn thu cho các ngân hàng… góp phần vào phát triển kinh tế đất nước. Có thể khẳng định rằng nhu cầu thanh toán bằng thẻ là một nhu cầu tất yếu khách quan ở một nền kinh tế phát triển và là một phương tiện thanh toán nhanh chóng, tiện lợi nhất hiện nay. Tuy nhiên, dịch vụ thẻ ở Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế như số lượng thẻ phát hành còn ít, mạng lưới chấp nhận thẻ còn mỏng và yếu, tính tiện ích chưa cao, sản phẩm thẻ chưa đa dạng… Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải có những giải pháp kinh doanh hợp lý. Trên thực tế hoạt động thanh toán thẻ của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói chung cũng như chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An nói riêng đang còn trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, còn nhiều bất cập trong nghiệp vụ, kỹ thuật cũng như trong nhân sự. Để nâng cao ưu thế trong cạnh tranh, mở rộng dịch vụ thanh toán thẻ đã, đang và sẽ trở thành mối quan tâm lớn đối với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An. Nhờ nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề, với kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập tại nhà trường và đặc biệt là trong thời gian thực tập thực tế tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển hoạt động thanh BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 7 toán thẻ tại chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. - Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nghệ An, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị - Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nghệ An và đề xuất một số kiến nghị. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nghệ An. Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nghệ An từ năm 2009- 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài. Sử dụng 3 phương pháp cơ bản: - Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết nhằm thu thập các thông tin lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Phương pháp khảo sát, điều tra nhằm thu thập các thông tin thực tế có liên quan đến đề tài. - Phương pháp phân tích thống kê nhằm xử lý các số liệu đã thu thập được từ thực tế. Ngoài việc sử dụng 3 phương pháp trên thì em còn tham khảo một số tài liệu về hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại. 5. Kết cấu của đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận, báo cáo được kết cấu gồm 2 phần Phần 1: Tổng quan về chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An. Phần 2: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Nghệ An. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 8 B. NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG NGHỆ AN 1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có lợi thế rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, VCB Cyber Bill Payment,…đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, dần tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt (qua ngân hàng) cho khách hàng. Sau gần nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện có khoảng 11.500 cán bộ nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 9 phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước, gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở Giao dịch, 74 chi nhánh và gần 300 phòng giao dịch trên toàn quốc, 3 công ty con tại Việt Nam, 2 công ty con tại nước ngoài, 1 văn phòng đại diện tại Singapore, 4 công ty liên doanh, 2 công ty liên kết. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với khoảng 16.300 máy ATM và điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) trên toàn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.300 ngân hàng đại lý tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của hơn 5,2 triệu khách hàng cá nhân trong và ngoài nước. Ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Nghệ An tiền thân là Phòng Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An là một chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam được thành lập ngày 01/7/1989 theo quyết định số 15/NH-QĐ của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, hiện nay có trụ sở tại số 21 đường Quang Trung – TP. Vinh – Nghệ An. Được thành lập nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh đối ngoại, thanh toán quốc tế, các dịch vụ tài chính, ngân hàng quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ban đầu, đội ngũ cán bộ nhân viên của Chi nhánh chỉ có 20 người vừa chuyển từ cơ chế bao cấp sang hạch toán kinh doanh nên bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ; nguồn vốn hoạt động ít ỏi; cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, văn phòng làm việc phải đi thuê, công cụ lao động chủ yếu là các phương tiện làm việc thủ công. Bước vào hoạt động kinh doanh với biết bao khó khăn thiếu thốn như vậy nhưng đã được sự quan tâm, chỉ đạo của Ngân hàng Ngoại thương Trung ương, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các ngành chức năng trên địa bàn tạo điều kiện giúp Chi nhánh từng bước trưởng thành và ngày càng phát triển lớn mạnh, tạo được vị thế và niềm tin đối với đông đảo khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Là một trong những chi nhánh hàng đầu của ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các dịch vụ tự động hóa cao: VCB online, thanh toán điện tử liên mạng ngân hàng, hệ thống máy rút tiền tự động ATM Connect 24, hệ thống thanh toán SWIFT toàn cầu và mạng lưới đại lý trên 1400 ngân hàng tại 85 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt trong chính sách phát BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 10 triển, Ngân hàng luôn chú trọng đào tạo một đội ngũ cán bộ năng động, nhiệt tình, tinh thông nghiệp vụ. Với phương châm luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt, mục tiêu của Ngân hàng Ngoại Thương Nghệ An là luôn phấn đấu thành một trong những chi nhánh hàng đầu của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, xây dựng mô hình tổ chức tiên tiến theo các chuẩn mực quốc tế, đa dạng hóa hoạt động, đi đầu về ứng dụng công nghệ Ngân hàng hiện đại nhằm cung cấp những dịch vụ tài chính Ngân hàng chất lượng cao cho mọi thành phần kinh tế, giữ vững niềm tin của đông đảo bạn hàng trong và ngoài nước. 1.2. Cơ cấu tổ chức. Trải qua quá trình hơn 20 năm hoạt động cho đến nay Ngân hàng đã hoàn toàn hoà nhập được với hoạt động chung của cả hệ thống Ngân hàng trong cơ chế thị trường. Không những chỉ đứng vững trong cạnh tranh mà còn không ngừng mở rộng và phát triển với hiệu quả ngày càng cao. Ngân hàng Ngoại Thương Nghệ An có 8 phòng nghiệp vụ, hoạt động theo chức năng riêng đã được phân công theo sự chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NH Ngoại thương Nghệ An Phòng Tổ chức hành chính Ban Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp Phòng Khách hàng cá nhân Phòng Quản lý rủi ro Phòng Thanh toán XNK Phòng Tiền tệ kho quỹ Phòng Thông tin điện toán Phòng Kế toán giao dịch Phòng Giao dịch Điểm giao dịch Quỹ tiết kiệm độc lập BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 11 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nghệ An) Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban như sau: - Phòng tổ chức hành chính. Tham mưu giúp việc cho ban giám đốc trong việc bố trí, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiếp nhận cán bộ. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên trong ngân hàng. Quản lý bảo quản tài sản của chi nhánh như ôtô, kho vật liệu dự trữ của cơ quan theo đúng chế độ. Thực hiện công tác lễ tân, bảo vệ và một số nhiệm vụ khác. - Phòng khách hàng doanh nghiêp. Đây là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các doanh nghiệp, để khai thác nguồn vốn bằng VNĐ & Ngoại tệ; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dấn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng cho các Doanh nghiệp. - Phòng khách hàng cá nhân. Đây là phòng có chức năng trực tiếp giao dịch với các khách hàng là cá nhân, để khai thác vốn bằng VNĐ & Ngoại tệ; Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến huy động vốn, tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng; Trực tiếp quảng cáo tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng là cá nhân. - Phòng quản lý rủi ro. Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc chi nhánh về công tác quản lý rủi ro của chi nhánh; Quản lý giám sát thực hiện danh mục cho vay, đầu tư đảm bảo tuân thủ các giới hạn tín dụng cho từng khách hàng; Thẩm định hoặc tái thẩm định khách hàng, dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng; Thực hiện chức năng đánh giá, quản lý rủi ro trong toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Ngoại Thương VN. - Phòng kế toán Đây là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng; Các nghiệp vụ và các công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, chỉ tiêu nội bộ tại chi nhánh; cung cấp các dịch vụ NH liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch. + Bộ phận "Xử lý nghiệp vụ chuyển tiền": nhận yêu cầu chuyển tiền từ các giao dịch viên tại FRONT_END, bộ phận này có nhiệm vụ kiểm tra tính pháp lý và xử lý các yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền của khách hàng. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 12 + Bộ phận "Quản lý tài khoản": quản lý các bộ phận tài khoản của khách hàng và các tài khoản nội bộ. + Bộ phận "Quản lý chi tiêu nội bộ": Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới chi tiêu nội bộ và một số nhiệm vụ khác do ban giám đốc đề ra. - Phòng thanh toán xuất nhập khẩu. Phòng có chức năng tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh; Hỗ trợ phòng kế toán giao dịch thực hiện chuyển tiền nước ngoài; Phối hợp với phòng khách hàng thực hiện công tác tiếp thị để khai thác nguồn vốn ngoại tệ cho chi nhánh. - Phòng tiền tệ kho quỹ. Phòng Tiền tệ kho quỹ là phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của NHNN và NH Ngoại Thương Việt Nam. Ứng và thu tiền cho các quỹ tiết kiệm, các điểm giao dịch trong và ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho các Doanh nghiệp có thu chi tiền mặt lớn. - Phòng thông tin điện toán. Phòng Thông tin điện toán là phòng thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thông tin điện toán tại chi nhánh. Bảo trì, bảo dưỡng máy tính đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống mạng, máy tính của Chi nhánh. - Phòng giao dịch. Phòng giao dịch là một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NH Ngoại thương, trực tiếp thực hiện các giao dịch với khách hàng là các cá nhân để khai thác vốn bằng VNĐ và Ngoại tệ; Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng; cung cấp các dịch vụ Ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. - Điểm giao dịch. Điểm giao dịch là nơi thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn từ cá nhân, tổ chức Kình tế - Xã hội dưới mọi hình thức; Thực hiện các dịch vụ ngân hàng bán lẻ thanh toán và ngân quỹ, tư vấn nghiệp vụ ngân hàng theo quy định của NHNN và NH Ngoại Thương Việt Nam và thực hiện nghiệp vụ cho vay bằng hình thức cầm cố. Các phòng trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp với nhau để thực hiện tốt các hoạt động của ngân hàng. Cơ cấu tổ chức của các phòng ban ngày càng được cải tiến để ngày càng phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ của một ngân hàng đa năng, hiện đại và ngày càng có nhiều sản phẩm mới, đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng trong cơ chế thị trường. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: TH.S Đoàn Thị Thành Vinh Sinh Viên: Lê Minh Thúy MSSV: 0854025470 13 1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi n
Luận văn liên quan