Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giáo dục bậc tiểu học

Giáo dục đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển kinh tế xã hội mỗi nước phụ thuộc vào sự phát triển của nền giáo dục và đào tạo. Nhận thực được tầm quan trọng đó qua các thời kì Đảng và nhà nước đã có những chính sách khuyến khích sự phát triển của giáo dục và đào tạo như phổ cập giáo dục toàn dân, khuyến khích mọi công dân đến trường, đầu tư hàng năm cho giáo dục ngày một tăng. . . Tuy nhiên giáo dục tiểu học với những đặc điểm riêng đòi hỏi phải có những tác động khéo léo, đúng phương hướng mới mong đem lại kết quả cao. Hiện nay chúng ta đã gần đạt được chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học nhưng chất lượng vẫn chưa thực sự được đảm bảo. Nguy cơ tụt hậu về giáo dục ngày một cao. Trước những thách thức to lớn đó đối với giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Những thông tin thống kê là hết sức cần thiết trong quản lí giáo dục-đào tạo để đưa ra những quyết sách hợp lí điều chỉnh, quản lí giáo dục. Là một quốc gia còn bị ảnh hưởng của tàn dư phong kiến và đang trong quá trình đổi mới. Việt Nam thực sự quan tâm đến việc phổ cập giáo dục toàn dân. Sự quan tâm đó được thể hiện ở chỗ nhà nước đã có nhiều chủ trương biện pháp đảm bảo quyền bình đẳng được học tập của mọi người dân trên khắp đất nước, tạo điều kiện được học tập cho những người ở vùng sâu vùng xa hay những người có điều kiện sống khó khăn . . . Trong thực tế nhiều năm qua Bộ Giáo dục & Đào tạo đã thực hiện công tác thống kê toàn ngành về giáo dục tiểu học và đã đạt được những thành công trong việc đề ra các chiến lược và mô tả được bức tranh toàn cảnh giáo dục bậc tiểu học. Tuy nhiên do xu thể phát triển của thời đại, hệ thống chỉ thiêu thống kê giáo dục bậc tiểu học hiện nay không còn phù hợp với thực đế đang có nhiều thay đổi. Vì vậy em chọn đề tài: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giáo dục bậc tiểu học”

doc76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1549 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giáo dục bậc tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan