Đề tài Nghiên cứu phản ứng quang oxi hóa hoàn toàn p-Xylen với xúc tác trên cơ sở TiO2

1. Mục tiêu -Nghiên cứu biến tính các hệ xúc tác trên cơ sở TiO2 bằng một số oxit mang trên các chất mang khác nhau nhằm tạo ra các hệ xúc tác có hiệu quả cho phản ứng oxi hóa sâu p-Xylen thành CO2 và H2O -Xác định điều kiện tối ưu cho phản ứng oxi hóa sâu p-Xylen trong khí thải 2. Nội dung chính - Nghiên cứu lựa chọn các oxit chế tạo xúc tác quang oxi hóa trên cơ sở TiO2 (3 mầu) - Nghiên cứu thành phần, tính chất và kích thước tinh thể xúc tác - Nghiên cứu phản ứng quang oxi hóa sâu p- xylen trên O3 hệ xúc tác đã lựa chọn - Tìm điều kiên hoạt hóa hệ xúc tác đã mất hoạt tính

pdf14 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2271 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu phản ứng quang oxi hóa hoàn toàn p-Xylen với xúc tác trên cơ sở TiO2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan