Đề tài Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng áp dụng của Việt Nam

(Bản scan) Giá trị tài sản cố định là chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong hệ thống tài khoản quốc gia, là cơ sở vững chắc cho việc hoạch định các chính sách và chương trình phát triển kinh tế phù hợp hơn với tiềm năng của đất nước. Đồng thời nó còn còn là một nhân tố chủ yếu để phân tích mối quan hệ hữu cơ giữa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất

pdf63 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng áp dụng của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan