Đề tài Nghiên cứu xử lí nước thải và bùn từ đáy ao nuôi cá tra và tôm càng xanh tỉnh Đồng Tháp

Tìm hiểu qui trình nuôi cá tra và tôm trên thực tế để nắm được chu trình xả nước thải và bùn thải. Đặc tính của nước thải và bùn đáy ao. Xây dựng mô hình thí nghiệm và qui trình thí nghiệm. Dự kiến phương pháp nghiên cứu.

ppt25 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 3168 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu xử lí nước thải và bùn từ đáy ao nuôi cá tra và tôm càng xanh tỉnh Đồng Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: GVC. Ts. TRẦN THỊ MỸ DiỆU SVTH : LÊ MINH TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CÔNG NGHỆ & QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CN&QL MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC THẢI VÀ BÙN TỪ ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA VÀ TÔM CÀNG XANH TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ TÀI NĂM HỌC 2009 - 2010 NỘI DUNG BÁO CÁO 1 NỘI DUNG THỰC TẬP. 2 ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP. 3 CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA VÀ TÔM Ở ĐỒNG THÁP. 4 KẾT QUẢ THỰC TẬP. 5 TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ NƯỚC THẢI VÀ BÙN ĐÁY AO (XLNT & BĐA) NUÔI THỦY SẢN. 6 XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM VÀ QUI TRÌNH THÍ NGHIỆM. NỘI DUNG THỰC TẬP Tìm hiểu qui trình nuôi cá tra và tôm trên thực tế để nắm được chu trình xả nước thải và bùn thải. Đặc tính của nước thải và bùn đáy ao. Xây dựng mô hình thí nghiệm và qui trình thí nghiệm. Dự kiến phương pháp nghiên cứu. ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP Công ty cổ phần thủy hải sản Mê Kông, Trà Vinh. Trại nuôi cá của ông Nguyễn Hữu Ánh, Đồng Tháp. Công ty Cổ phần Tô Châu, Đồng Tháp. Công ty thủy hải sản Binca, An Giang. Công ty thủy hải sản Agifish, An Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá, Đồng Tháp. Trại nuôi tôm của ông Lê Văn Dẫu, Bình Khánh, Cần Giờ. Trại nuôi tôm của ông Võ Văn Quận, Bình Khánh, Cần Giờ. Trại nuôi tôm của ông Lê Văn Tuôi, Bình Khánh, Cần Giờ. Trại nuôi tôm của ông Thái Văn Chính, Cần Giờ. CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA Nuôi bè trên sông Hậu, 19/11/2009. NUÔI CÁ LỒNG BÈ Hiệu quả khá cao, chủ yếu nuôi cá hú, cá basa. Mật độ nuôi cao và lượng thức ăn lớn => dễ gây ô nhiễm môi trường và lây nhiễm bệnh. NUÔI TRONG AO ĐẤT Chủ yếu là cá rô phi, cá tra, cá lóc, thác lác. Hiệu quả kinh tế cao, chất lượng ổn định. CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA Nuôi cá trong ao đất, 20/11/2009. CÁC MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA NUÔI ĐĂNG, QUẦNG VEN SÔNG Chủ yếu nuôi cá tra và tôm càng xanh Nuôi trong tự nhiên, mật độ cá sạch cao. Quầng nuôi cá, 19/11/2009. CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM Nuôi tôm trong ao đất, 8/12/2009. Nuôi tôm trên ruộng lúa. NUÔI TÔM TRONG AO ĐẤT NUÔI TÔM TRÊN RUỘNG LÚA KẾT QUẢ THỰC TẬP – NUÔI CÁ TRA Hầu hết, tất cả các ao nuôi cá đều được thực hiện theo tiêu chuẩn ngành 28 TCN 175 : 2004 Xử lý ao KẾT QUẢ THỰC TẬP – NUÔI CÁ TRA Chuẩn bị ao nuôi: Chuẩn bị mặt bằng Phát quang ao nuôi Vệ sinh ao nuôi Thả giống: Thu mua cá giống Vận chuyển cá giống Quản lí chăm sóc: Cá bột Cá giống Thu hoạch: Vận chuyển về nhà máy Vệ sinh ao nuôi chuẩn bị đợt nuôi mới Cho ăn Vệ sinh phòng bệnh KẾT QUẢ THỰC TẬP – NUÔI CÁ TRA Mương dẫn nước sang ao lắng Ao lắng, Binca Thả lục bình trên ao lắng Ao lắng, Cty Hùng Cá KẾT QUẢ THỰC TẬP – NUÔI CÁ TRA Vào mùa nước lớn, ao nuôi được thay nước hằng ngày dựa vào con nước. Vào mùa nước kiệt, ao nuôi được thay nước theo kinh nghiệm của người chăm sóc. Mục đích của việc thay nước ao nuôi chủ yếu để cung cấp thêm lượng oxi hòa tan vào ao nuôi. Việc thay nước ao nuôi còn dựa vào độ tuổi của cá. Thay nước bề mặt. Lượng nước thay khoảng 20% lượng nước trong ao nuôi Sau mỗi vụ nuôi, ao nuôi được tát cạn hết nước và bùn, hoặc sẽ tát cạn bùn và một phần nước. KẾT QUẢ THỰC TẬP – NUÔI TÔM THẻ Qui trình nuôi tôm thẻ chân trắng về cơ bản cũng tương tự như qui trình nuôi các loại tôm khác gồm các công đoạn sau: - Chuẩn bị ao nuôi - Thả tôm giống - Quản lí chăm sóc tôm giống - Quản lí chăm sóc tôm trưởng thành - Thu họach tôm Đào ao Bón vôi KẾT QUẢ THỰC TẬP – NUÔI TÔM THẻ Thức ăn cho tôm Vó cho tôm ăn. Quạt tạo nước cấp oxi Ao lắng KẾT QUẢ THỰC TẬP HIệN TRạNG NUÔI TÔM THẻ CHÂN TRắNG TạI CầN GIờ Bố trí máy quạt nước Quạt nước cung cấp oxi Bạt lót đáy ao Thức ăn công nghiệp cho tôm TổNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP Xử LÍ NƯớC THảI VÀ BÙN ĐÁY AO NUÔI THủY SảN Xử lí nước thải bằng hệ vi sinh vật: * Xử lí hiếu khí. * Xử lí kị khí. Xử lí nước thải bằng hệ động thực vật * Xử lí nước thải bằng tảo. * Xử lí nước thải bằng các loại động vật bậc 1 – động vật ăn thực vật. Xử lí nước thải bằng các công nghệ xử lí * Xử lí nước thải bằng hồ sinh học * Xử lí nước thải bằng hồ sục khí (Aerated Largoon) TổNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP Xử LÍ NƯớC THảI VÀ BÙN ĐÁY AO NUÔI THủY SảN * Xử lí nước thải bằng đất ngập nước kiến tạo (Constructed wetland). * Xử lí nước thải bằng phương pháp Purolite tốc độc cao. * Xử lí nước thải bắng phương pháp xiphong. * Xử lí nước thải bằng tia cực tím, ozone. * Tận dụng bùn thải và nước thải cho sản xuất nông nghiệp XÂY DựNG MÔ HÌNH THÍ NGHIệM VÀ QUI TRÌNH THÍ NGHIệM Thành phần nước thải và bùn đáy ao nuôi Lựa chọn phương pháp xử lí XÂY DựNG MÔ HÌNH THÍ NGHIệM VÀ QUI TRÌNH THÍ NGHIệM XÂY DựNG MÔ HÌNH THÍ NGHIệM VÀ QUI TRÌNH THÍ NGHIệM Phương pháp sinh học có nhiều ưu điểm. BOD/COD ~ 0,53 > 50%  ta có thể sử lí nước thải ao nuôi cá tra bằng phương pháp sinh học. Với hàm lượng BOD = 950 mg/l < 4.000 mg/l, ta có thể xử lí nước thải bằng quá trình bùn hoạt tính hiếu khí. Sơ đồ dây chuyền công nghệ đề xuất Phương án 1 XÂY DựNG MÔ HÌNH THÍ NGHIệM VÀ QUI TRÌNH THÍ NGHIệM Phương án 2 Bể chuẩn bị dung dịch XÂY DựNG MÔ HÌNH THÍ NGHIệM VÀ QUI TRÌNH THÍ NGHIệM Chiều dài mô hình 20 cm. Chiều rộng 15 cm. Chiều cao 30 cm, chiều cao mực nước 25 cm. Thể tích nước 7,5 l Lưu lượng nước vào mô hình 0,005 l/ngày đêm Thể tích nước trong mô hình Mô hình bằng nhựa Acrylic Mô hình SBR XÂY DựNG MÔ HÌNH THÍ NGHIệM VÀ QUI TRÌNH THÍ NGHIệM Qui trình thí nghiệm * Thí nghiệm khảo sát loại bùn cho hiệu quả xử lí tốt nhất (bùn septic, bùn đáy ao, không sử dụng bùn). * Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của tải trọng chất hữu cơ * Thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của tải trọng thủy lực Lấy mẫu mang di phân tích các chỉ tiêu pH, COD, N_NH3, Ntổng, Ptổng, TSS. Lấy mẫu phân tích vào 8h mỗi ngày. Xác định những điều kiện tối ưu cho quá trình hình thành bông cặn lắng có khả năng lắng tốt, cần tiến hành thí nghiệm để khảo sát các yếu tố thích hợp cho quá trình keo tụ tạo bông gồm: Xác định pH tối ưu. Xác định chất keo tụ tối ưu Xác định liều lượng chất keo tụ tối ưu. Thí nghiệm keo tụ - mô hình Jatest
Luận văn liên quan