Đề tài Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI của nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua

1/ Lí do chọn đề tài: Việt Nam có 64 tỉnh thành, trong đó nổi bật với thành phố Hồ Chí Minh- có thể nói đây là thành phố có sự phát triển kinh tế mạnh nhất nước ta. Và cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài- một trong những nguồn vốn quan trọng đối với cả nước, trong đó FDI được coi là nguồn vốn thích hợp. Dẫn đầu cả nước về việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong một thời gian dài, nhưng trong một vài năm gần đây việc thu hút nguồn vốn này tại TP.Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm dần khi đang tồn tại những vần đề cần được nghiên cứu, giải quyết. Mặt khác trong điều kiên cạnh tranh đang hết sức gay gắt như hiện nay thì để đạt được mức độ phát triển như mong muốn chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã, đang và sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của cả nước.Vì vậy vấn đề đặt ra là phải biết cách lựa chọn cũng như biết cách thu hút nguồn vốn FDI góp phần xây dựng hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta một cách toàn diện hơn. Đất nước ta đang chủ động hội nhập ngày càng sâu hơn, rộng hơn với nền kinh tế trên khu vực và thế giới. Đặc biệt vào tháng 1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Sự kiên này đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội thuận lợi để vươn mình ra thế giới hợp tác làm ăn với nước bạn, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra không ít những thách thức đòi hỏi chúng ta phải có hướng đi đúng đắn. Vì những lí do trên, sinh viên chuyên ngành kinh tế học chúng tôi đã quyết định tìm hiểu, nghiên cứu và ra mắt đề tài: ” Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI của nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua”. 2/ Mục đích nghiên cứu:  Làm rõ một số vấn đề lí luận về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.  Đem đến cho mọi người có cái nhìn tổng quan về những thành tựu trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI tại TP.Hồ Chí Minh trong những năm qua. Đồng thời thấy được những hạn chế. Từ đó, đưa ra các giải pháp thích hợp góp phần nâng cao số lượng cũng như chất lượng các dự án đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh nói riêng và VN nói chung. 3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng: Nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP.HCM về những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Qua đó, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: những vấn đề liên quan đến thành tựu và hạn chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - Phạm vi thời gian: Từ năm 1988-10/2008 - Phạm vi không gian: Trên địa bàn thành phố HCM . 4/ Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp linh hoạt các phương pháp: Phương pháp thống kê Phương pháp so sánh Phương pháp phân tích Phương pháp tổng hợp

doc24 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 2182 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI của nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1. Khái niệm và đặc điểm về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: Khái niệm Đặc điểm và hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 2. Quá trình hình thành nguồn vốn FDI 3. Vai trò của FDI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Những điều kiện thuận lợi góp phần thu hút nguồn vốn FDI 2. Thành tựu FDI của thành phố Hồ Chí Minh 3. Hạn chế FDI của thành phố Hồ Chí Minh 3.1 Hạn chế trong việc thu hút nguồn vốn FDI 3.2 Tác động tiêu cực trong việc sử dụng nguồn vốn FDI CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TRONG VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI 1. Tăng cường thu hút vốn đầu tư FDI. 2. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI . KÉT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU 1/ Lí do chọn đề tài: Việt Nam có 64 tỉnh thành, trong đó nổi bật với thành phố Hồ Chí Minh- có thể nói đây là thành phố có sự phát triển kinh tế mạnh nhất nước ta. Và cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài- một trong những nguồn vốn quan trọng đối với cả nước, trong đó FDI được coi là nguồn vốn thích hợp. Dẫn đầu cả nước về việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong một thời gian dài, nhưng trong một vài năm gần đây việc thu hút nguồn vốn này tại TP.Hồ Chí Minh đang có xu hướng giảm dần khi đang tồn tại những vần đề cần được nghiên cứu, giải quyết. Mặt khác trong điều kiên cạnh tranh đang hết sức gay gắt như hiện nay thì để đạt được mức độ phát triển như mong muốn chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã, đang và sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của cả nước.Vì vậy vấn đề đặt ra là phải biết cách lựa chọn cũng như biết cách thu hút nguồn vốn FDI góp phần xây dựng hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta một cách toàn diện hơn. Đất nước ta đang chủ động hội nhập ngày càng sâu hơn, rộng hơn với nền kinh tế trên khu vực và thế giới. Đặc biệt vào tháng 1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Sự kiên này đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội thuận lợi để vươn mình ra thế giới hợp tác làm ăn với nước bạn, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra không ít những thách thức đòi hỏi chúng ta phải có hướng đi đúng đắn. Vì những lí do trên, sinh viên chuyên ngành kinh tế học chúng tôi đã quyết định tìm hiểu, nghiên cứu và ra mắt đề tài: ” Những thành tựu và hạn chế trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI của nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua”. 2/ Mục đích nghiên cứu: ( Làm rõ một số vấn đề lí luận về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. ( Đem đến cho mọi người có cái nhìn tổng quan về những thành tựu trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI tại TP.Hồ Chí Minh trong những năm qua. Đồng thời thấy được những hạn chế. Từ đó, đưa ra các giải pháp thích hợp góp phần nâng cao số lượng cũng như chất lượng các dự án đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh nói riêng và VN nói chung. 3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1. Đối tượng: Nghiên cứu đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP.HCM về những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Qua đó, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: những vấn đề liên quan đến thành tựu và hạn chế trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - Phạm vi thời gian: Từ năm 1988-10/2008 - Phạm vi không gian: Trên địa bàn thành phố HCM . 4/ Phương pháp nghiên cứu: Kết hợp linh hoạt các phương pháp: Phương pháp thống kê Phương pháp so sánh Phương pháp phân tích Phương pháp tổng hợp ( Trong thu thập, xử lí và hệ thống nguồn tài liệu. CHƯƠNG I LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Trong thời đại ngày nay, với điều kiện kinh tế mở, hội nhập cạnh tranh quốc tế, vấn đề mở rộng phát triển quan hệ giữa các nước với nhau, kinh tế quốc tế ngày càng trở nên tất yếu, cấp bách. Đối với Việt Nam lại càng cưc kì quan trọng bởi nó không những thúc đẩy nền kinh tế nước ta đi lên mà còn tạo dựng tiền đề cơ sở cho nhà nước xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững và ổn định, có chổ đứng trên trường quốc tế, hội nhập mạnh mẽ vào xu hướng chung của toàn cầu. Nói đến quan hệ kinh tế quốc tế thì một hình thức chủ yếu và quan trọng không thể không đề cập đó là đầu tư quốc tế. Vì vậy, có thể khẳng định rằng việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) ngày càng lớn tạo điều kiện hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững, tăng trưởng cao. Vậy làm sao để biết được FDI được hình thành từ đâu? Nguồn nào thực sự tốt cho doanh nghiệp? Thu hút bằng cách nào? Sử dụng ra sao? Có những ưu nhược điểm gì? Những câu hỏi đặt ra sẽ được giải đáp ngay sau đây với dẫn chứng cụ thể được coi là môi trường lớn thuận lợi cho đầu tư FDI là thành phố Hồ Chí Minh- nơi tập trung các ngành kinh tế trọng điểm của nước ta. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐÂU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI: khái niệm: FDI là từ viết tắt của Foreign Direct Investment theo nghĩa đầu tư trực tiếp nước ngoài.Thực chất khái niệm FDI rất rộng, có nhiều khái niệm về nó mà sau đây là một số khái niệm điển hình mang tính chất tổng quát. ( Theo quỹ tiền tệ quốc tế IMP, FDI là một khoản đầu tư với những quan hệ lâu dài theo đó một tổ chức trong nền kinh tế được lợi ích lâu dài từ một doanh nghiệp đặt tại một nền kinh tế khác. Mục đích của nhà đầu tư trực tiếp là muốn có nhiều ảnh hưởng trong việc quản lý doanh nghiệp đặt tại các nền kinh tế khác đó. ( Tổ chức thương mại WTO định nghĩa FDI xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phưong diện quản lý là từ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong phần lớn trường hợp cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó nhà đầu tư hay được gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay chi nhánh công ty. ( Còn theo các nhà kinh tế quốc tế: đầu tư trực tiếp nước ngoài là nhà sỡ hữu tại nước này mua hoặc kiểm soát một thực thể kinh tế của nước khác. Đó là khoản tiền mà nhà đầu tư trả cho một thực thể kinh tế của nước ngoài để có ảnh hưởng quyết định đối với thực thể kinh tế ấy hoặc tăng thêm quyền kiểm soát trong thực thể kinh tế ấy. Một doanh nghiệp đầu tư trực tiếp là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân trong đó nhà đầu tư trực tiếp sở hữu ít nhất 10% cổ phiếu thường hoặc có quyền biểu quyết. Điểm mấu chốt của đầu tư trực tiếp là chủ định thực hiện quyền kiểm soát công ty.(tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD) ( Còn đối với Việt Nam thì sao? FDI được hiểu là đầu tư trực tiếp, sử dụng nguồn tiền có xuất xứ hoặc sở hữu từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, vận hành trên các tài sản nằm trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm nhà xưởng, bất động sản, tư liệu sản xuất và cả nhân công Viêt Nam (dù tỉ trọng có thể ít hay nhiều). Đã là đầu tư FDI thì thường là có dự án, nhà xưởng, cơ sở vận hành và nhà đầu tư trực tiếp điều hành bằng công việc kinh doanh hị mang vào. Theo luật đầu tư 2005 có đưa ra định nghĩa về đầu tư trực tiếp FDI, cụ thể như sau: “đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào tham gia quản lý hoạt động đầu tư” Trên đây là rất nhiều định nghĩa, khái niệm về FDI song chúng đều có một đặc điểm chung được hiểu một cách khái quát như sau: Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại một quốc gia là việc nhà đầu tư ở một nước khác đưa vốn bằng tiền hoặc bất kì tài sản nào vào quốc gia đó để có được quyền sở hữu và quản lý hoặc quyền kiểm soát một thực thể kinh tế tại quốc gia đó với mục tiêu tối đa hóa lợi ích của mình. 1.2 Đặc điểm và hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài: * Trong thực tiễn, FDI được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó bao gồm các hình thức đựoc áp dụng phổ biến (căn cứ vào hình thức góp vốn): Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BT. Đầu tư phát triển kinh doanh. Đầu tư việc thực hiện sát nhập và mua lại doanh nghiệp. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác. Khác với các hình thức đầu tư quốc tế cũ như đầu tư chứng khoán, trái phiếu, với FDI nước đầu tư vốn được quyền tham gia quản lý hoạt động kinh tế... * Ngoài ra còn một số hình thức đầu tư FDI như FDI tìm kiếm thị trường, FDI tìm kiếm hiệu quả, FDI tìm kiếm tài sản chiến lược. ( FDI tìm kiếm thị trường là hình thức đầu tư sản xuất cùng loại sản phẩm với nước đầu tư và tiêu thụ sản phẩm tại nước nhận đầu tư, được gọi là FDI theo chiều ngang. Hình thức này là động cơ chính đối với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của các nước đang phát triển trong các thập kỉ 60- 70 của thế kỉ XX. Đây là thời kì thịnh vượng của công nghiệp hóa thay thế nhạp khẩu ở các nền kinh tế mới công nghiệp hóa. Hình thức này xuất hiện do các rào cản thương mại và chi phí vận chuyển cao. ( FDI tìm kiếm hiệu quả là hình thức trong đó nhà đầu tư phân bổ một số công đoạn sản xuất ở nước ngoài để tận dụng chi phí nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, được gọi là FDI theo chiều dọc chủ yếu áp dụng cho các ngành công nghiệp hướng vào xuất khẩu. Hình thức cổ điển nhất của nó là đầu tư sang các nước đang phát triển nhằm tìm kiếm các nguồn lao động chi phí thấp. ( FDI tìm kiếm tài sản chiến lược là hình thức xuất hiện ở giai đoạn phát triển cao của toàn cầu hóa sản xuất, khi các công ty đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm khả năng hợp tác nghiên cứu và triển khai (R&D) 2.QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH NGUỒN VỐN FDI: FDI được hình thành do sự chênh lệch tỉ suất lợi nhuận của vốn đầu tư giữa các nước nhận đầu tư, khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nước ngoài khắc phục hạn chế của rào cản thuế quan, hạn ngạch buôn bán khai thác lợi thế và cước phí vận tải thấp về nguồn nguyên vật liệu tại chổ, giá nhân công rẻ ở các nước đang phát triển. Akamastu Kanme(1962) cho rằng: sản phẩm mới đầu được phát minh và sản xuất ở các nước đầu tư sau đó mới được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tại nước nhập khẩu, ưu điểm của sản phẩm mới làm nhu cầu trên thị trường nội địa tăng lên, nên nước nhập khẩu chuyển sang sản phẩm nhập khẩu này bằng cách chủ yếu dựa vào vốn, kỹ thuật của nước ngoài. Khi nhu cầu của thị trường của sản phẩm mới trên thị trường trong nước bão hòa nhu cầu xuất khẩu lại xuất hiện. Hiện tượng này diễn ra theo chu kỳ và do đó dẫn đến sự hình thành FDI. - Sự hình thành của FDI được giải thích bằng các lý thuyết kinh tế vĩ mô và vi mô: Ví dụ như : Lý thuyết Stephen Hymer, lý thuyết của Vernon về chu kỳ sản phẩm, lý thuyết chu kỳ sản phẩm bắt kịp của Akamatsu, hay lý thuyết Kojima, lý thuyết Krugman về thương mại và đầu tư quốc tế, mô hình lý thuyết Macdougall- Kemp….. Ở Việt Nam, vấn đề thu hút vốn đầu tư FDI được đặt ra từ lâu. Luật đầu tư nước ngoài 1987 đã xác định các mô hình tổ chức chủ yếu, hợp đồng kinh doanh xí nghiệp hoặc các công ty liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài. Năm 1992, có luật sửa đổi bổ sung, mở ra các hình thức mới: khu chế xuất, hợp đồng xây dựng, kinh doanh-chuyển giao (BOT) hợp đồng hợp tác kinh doanh. Năm 1996, có luật bổ sung hình thức mới, hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao. Từ kì họp thứ 2, Quốc hội khóa VIII đã thông qua luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, đặt cơ sở pháp lý quan trọng đầu tiên cho sư nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thực chất FDI được tiến hành từ mấy thập kỉ qua và ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế thế giới, trong đó có các nước đang phát triển cần sự hổ trợ như Việt Nam, mà ưu tiên hàng đầu là các tỉnh thành phố có hướng phát triển tốt, tiềm năng cao như thành phố Hồ Chí Minh. 3.VAI TRÒ CỦA FDI: Tại hội nghị tổng kết 20 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 24/1/2008, Bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư Võ Hồng Phúc đã đánh giá cao vai trò của vốn đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong 20 năm qua. Nó là nguồn vốn bổ sung quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cao đặc biệt là những nước kém hay đang phát triển như Việt Nam: có ít vốn, tích luỹ nội bộ thấp, đưa nước ta từ một nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế thị trường. Thông qua FDI, Việt Nam đã thu hút và chuyển giao được công nghệ cao, góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước như nhân lực, đất đai, tài nguyên dồi dào. Từ đó đóng góp một tỉ lệ không nhỏ vào GDP của cả nước và tăng dần qua các năm:1995:6.5%; 2000:14.8%;2008: 8.027 tỉ USD mặc dù tỉ trọng vốn đầu tư giảm dần: giai đoạn 1994-1995:30-31% đến năm 2005, FDI chiếm 16.3% trong tổng vốn đầu tư xã hội. FDI còn góp phần vào việc nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp và xuất khẩu: các dự án đầu tư FDI chú trọng đến những ngành công nghiệp nặng:dầu khí, ô tô, máy điều hoà, xây dựng cơ sở hạ tầng…Ví dụ: 100% vốn đầu tư nước ngoài ở ngành khai thác và sản xuất dầu khí, ô tô, máy điều hoà, 60% cán thép, 76% dụng cụ y tế, 28% xi măng…Mức độ tăng trưởng cao 15.7% và tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng trung bình của cả nước chiếm 54.6%(2004).Qua đó tạo điều kiện cho nước ta dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá tức là tỉ trọng công nghiệp nhất là công nghiệp chế tạo tăng lên, tỉ trọng nông nghiệp giảm xuống. Hơn nữa, khu vực đầu tư nước ngoài phát triển sẽ kéo theo các khu vực kinh tế khác phát triển (như doanh nghiệp tư nhân trong nước).Như thế họ sẽ tự đầu tư, đổi mới hoặc liên doanh vào công ti nước ngoài để học hỏi khoa học công nghệ kĩ thuật, kinh nghiệm và kĩ năng quản lí hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất. Nếu không họ sẽ bị phá sản. Các công ty nước ngoài còn cung cấp một lượng lớn công việc, giải quyết việc làm cho người lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Hiện tại, các dự án có vốn FDI ở Việt Nam sử dụng khoảng hơn 730.000 lao động, chiếm 1.5% tổng lao động có việc làm. FDI xuất hiện trong các ngành công nghiệp tập trung vốn và sử dụng lao động có trình độ cao, mức thu nhập trung bình của công nhân cũng cao hơn gấp hai lần các doanh nghiệp khác. Họ được tiếp cận với công nghệ hiện đại, kỉ luật lao động tốt, học hỏi các phương thức sản xuất tiên tiến. Nhiều chuyên gia Việt Nam có trình độ có thể hoàn toàn thay thế chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm việc quản lí doanh nghiệp và điều khiển các công trình hiện đại. Nó cung gián tiếp tạo việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, ngành công nghiệp phụ trợ thông qua quan hệ mua bán nguyên vật liệu hoặc hàng hoá trung gian. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước và địa phương trong quá trình hoạt động kinh doanh thông qua các loại thuế, thu phí vận chuyển. Đây là những tác động của nguồn vốn FDI đến kinh tế xã hội Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong hệ thống ảnh hưởng đó. Là một trong những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế hằng năm ở mức cao khoảng 8% và nằm trong vùng trọng điểm phía Nam, có nguồn nhân lực đồi dào, thuận lợi về giao thông, hệ thống cảng biển phát triển, nhiều khu công nghiệp tập trung…thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Và nguồn vốn FDI đã trở thành nguồn vốn quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kinh tế thành phố trở nên năng động, phát triển bậc nhất của cả nước với diện mạo thay đổi theo từng ngày. Sự xuất hiện nhiều khu vực công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao, khu chế xuất: Tân Thuận, Linh Trung, Tân Cảng và một số khu đang có dự án đầu tư như Thủ Thiêm với vốn 1 tỉ USD. Nhiều toà nhà chọc trời, khu thương mại, trung tâm mua sắm mọc lên do các nhà đầu tư rót vốn vào lĩnh vực dịch vụ và bất động sản, cơ sở hạ tầng được xây dựng: cầu đường thuận lợi cho việc đi lại. Nhà nước ta muốn đưa thành phố Hồ Chí Minh thành một cực kinh tế phát triển nhất nước như vậy cũng sẽ kéo theo nhiều tỉnh lân cận phát triển: Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Vũng Tàu… trở thành vành đai kinh tế vững mạnh. Trong những năm qua, nguồn vốn FDI đã đóng góp một phần không nhỏ vào tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thành phố khoảng 30% và 21.5% GDP của thành phố năm 2007. Khu vực doanh nghiệp FDI có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất: 22%/năm. Ngoài sự chuyển giao công nghệ cao, khu vực này đã giải quyết một số các vấn đề bức xúc xã hội như việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI GÓP PHẦN THU HÚT NGUỒN VỐN FDI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø vuøng noái lieàn Ñoâng Nam Boä vaø ñoàng baèng Soâng Cöûu Long, phía Baéc giaùp tænh Bình Döông, Taây Baéc giaùp tænh Taây Ninh, Đoâng vaø Ñoâng Baéc giaùp tænh Ñoàng Nai, Đoâng Nam giaùp tænh Baø Ròa – Vuõng Taøu, Taây vaø Taây Nam giaùp tænh Long An vaø Tieàn Giang. Naèm ôû Mieàn Nam Vieät Nam, Thaønh phoá Hoà Chí Minh caùch Haø Noäi 1730 km theo ñöôøng boä, trung taâm Thaønh phoá caùch bôø bieån Ñoâng 50 km theo ñöôøng chim bay.Vôùi vò trí taâm ñieåm cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ,Thaønh phoá Hoà Chí Minh laø moät ñaàu moái giao thoâng quan troïng veà caû ñöôøng boä , ñöôøng thuyû vaø ñöôøng khoâng, noái lieàn caùc tænh trong vuøng vaø cuõng laø cöûa ngoõ quoác teá. +Khí haäu : Naèm trong vuøng trong vuøng nhieät ñới gioù muøa caän xích ñaïo, Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù nhieät ñoä cao ñeàu trong naêm vaø hai muøa möa –khoâ roõ reät .Löôïng möa trung bình ñaït 1949mm/yeân moät naêm. Thaønh phoá Hoà Chí Minh chòu aûnh höôûng bôûi hai höôùng gioù chính laø gioù muøa Taây-Taây Nam vaø Baéc –Ñoâng Baéc coù theå noùi Thaønh phoá thuoäc vuøng khoâng coù gioù baõo + Cô sôû haï taàng: ( Heä thoáng thoâng tin lieân laïc: ( Laø moät trong hai trung taâm truyeàn thoâng cuûa Vieät Nam ,Thaønh phoá Hoà Chí Minh hieän nay coù 38 ñôn vò baùo chí thaønh phoá vaø 113 NXB ( Heä thoáng thoâng tin lieân laïc raát phaùt trieån nhieàu maïng ñieän thoaïi ra ñôøi caïnh tranh laãn nhau taïo neân mang löôùi roäng khaép vôùi giaù caû phuø hôïp vaø chaát löôïng toát taïo ñieàu kieân thuaän lôïi ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa khaùch haøng. Dòch vuï böu ñieän vaø internet phaùt trieån roäng khaép trôû thaønh ngöôøi baïn thaân thieát giuùp moïi ngöôøi caäp nhaät trao ñoåi thoâng tin vaø keát noái baïn beø trong nöôùc vaø quoác teá ( Laõnh ñaïo thaønh phoá ñaëc bieät quan taâm phaân boå ngaân saùch cho caùc döï aùn cung caáp cô sôû haï taàng nhö caàu ñöôøng ñieän nöôùc saün saøng tôùi chaân haøng raøo cuûa caùc döï aùn tieàm naêng.Trong ñoù chuù troïng ñaàu tö vaøo lónh vöïc caûng bieån , naêng löôïng, caùc tuyeán ñöôøng cao toác vaønh ñai keát noái caùc tænh. ( Heä thoáng saân bay lieân tænh quoác teá ngaøy caøng ñöôïc môû roäng . Beân caïnh caùc haõng haøng khoâng trong nöôùc coøn coù caùc haõng cuûa nöôùc ngoaøi taïo lích trình bay ña daïng phuïc vuï toát nhu caàu ñi laïi giao löu trong vaø ngoaøi nöôùc. ( Ngoaøi ra caûng bieån cuõng laø moät trong nhöõng ñieåm giuùp thu huùt voán ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi. Caûng Saøi Goøn laø caûng quoác teá raát thuaän tieän cho vieäc giao löu xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa. Ñaàu tö caûng bieån ñoøi hoûi nguoàn voán cöïc lôùn vaø thaät laø khoù cho ngaân saùch khi cuøng luùc lo quaù nhieàu voán ñeå ñaàu tö. Moät höông môû ñöôïc Nhaø nöôùc khuyeán khích laø keâu goïi ñaàu tö tö nhaân vaø ñaây chính laø cô hoäi cho caùc “ ñaïi gia” caûng bieån nöôùc ngoaøi boû voán vaøo Vieät Nam ñaàu tö caûng bieån. Nhöõng tín hieäu ñaàu tieân cho thaáy nhieàu khaû quan. Theo quy hoaïch ñeán 2010, ñònh höôùng ñeán 2020 thì heä thoáng caûng bieån coù khaû naêng thoâng qua 100 trieäu taán haøng hoùa. Tuy nhieân, soá lieäu caùc chuyeân gia kinh teá bieån cung caáp thì con soá thöïc teá hieän nay ñaõ vöôït quaù x
Luận văn liên quan