Đề tài Phân tích ảnh hưởng lối sống, văn hóa của giới trẻ Việt Nam đối với sản phẩm thời trang

Cơ sở lý thuyết  Khái niệm marketing  Hành vi mua của người tiêu dùng  Ảnh hưởng của lối sống văn hóa của giới  trẻ với xu hướng thời trang hiện nay  Ảnh hưởng từ nhu cầu thể hiện bản thân của giới trẻ.  Ảnh hưởng từ các xu hướng thời trang của nước khác.  Ảnh hưởng từ thần tượng.  Ảnh hưởng từ những sở thích

pdf22 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích ảnh hưởng lối sống, văn hóa của giới trẻ Việt Nam đối với sản phẩm thời trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THUY T Ế TRÌNH NHÓM 12 Đ tài th o lu n: ề ả ậ Phân tích nh h ng c a ả ưở ủ l i s ng, văn hóa c a gi i tr Vi t Nam đ i ố ố ủ ớ ẻ ệ ố v i s n ph m th i trang.ớ ả ẩ ờ NỘI DUNG CHÍNH Cơ sở lý thuyết Khái niệm marketing Hành vi mua của người tiêu dùng Ảnh hưởng của lối sống văn hóa của giới  trẻ với xu hướng thời trang hiện nay Ảnh hưởng từ nhu cầu thể hiện bản thân của giới trẻ. Ảnh hưởng từ các xu hướng thời trang của nước khác. Ảnh hưởng từ thần tượng. Ảnh hưởng từ những sở thích CƠ SỞ  LÝ THUYẾT Khái niệm marketing Marketing  là  quá  trình  làm  việc  với  thị  trường  để  thực  hiện  các  cuộc  trao  đổi  nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong  muốn  của  con  người.  cũng  có  thể  hiểu,  marketing  là  một  dạng  hoạt  động  của  con  người  (bao  gồm  cả  tổ  chức)  nhằm  thỏa  mãn  các  nhu  cầu  và  mong  muốn  thông qua trao đổi. HÀNH VI MUA C A Ủ NG I TIÊU DÙNG.ƯỜ Khái niệm hành vi mua của người  tiêu dùng. Những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi  mua của người tiêu dùng. KHÁI NI M HÀNH VI MUA Ệ C A NG I TIÊU DÙNGỦ ƯỜ . Hành  vi  mua  của  người  tiêu  dùng  là  toàn  bộ  hành  động  mà  người  tiêu  dùng  bộc  lộ  ra  trong  quá  trình  điều  tra,  mua  sắm,  sử  dụng  đánh  giá  cho hàng hóa và  dịch  vụ  nhằm  thỏa  mãn  nhu  cầu  của  họ. NH NG NHÂN T NH H NG Ữ Ố Ả ƯỞ T I HÀNH VI MUA C A NG I Ớ Ủ ƯỜ TIÊU DÙNG. ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG,  VĂN HÓA. Lối sống Lối sống của một con người hay phong cách sinh  hoạt của người đó, chứa đựng toàn bộ cấu trúc  hành vi được thể hiện qua hành động, sự quan  tâm  và  quan  điểm  của  người  đó  trong  môi  trường  sống,  có  thể  được  mô  hình  hóa  theo  những tiêu chuẩn đặc trưng. Lối  sống  một  con  người  theo  đuổi  có  thể  thay  đổi theo thời gian cùng với những biến động của  môi  trường  sống. Hành vi mua  sắm của người  tiêu dùng cũng thay đổi theo ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI SỐNG,  VĂN HÓA.  Văn hóa Văn  hóa  có  thể  coi  là  tổng  thể  những  nét  riêng  biệt  về  tinh  thần,  vật  chất,  trí  tuệ  và  cảm  xúc  quyết  định  tính  cách  của  một  xã  hội  hay  một  nhóm người trong xã hội.  Đặc trưng về ảnh hưởng của văn hóa tới hành vi  của người tiêu dùng Văn háo ấn định nhưng điều cơ bản về giá trị, sự  thụ cảm, sự ưa thích, và những sắc thái đặc thù  của sản phẩm vật chất và phi vật chất. Văn  hóa  ấn  định  cách  cư  xử  được  xã  hội  chấp  nhận Ảnh hưởng văn hóa có tính hệ thống và tính chế  ước. ẢNH HƯỞNG CỦA LỐI  SỐNG, VĂN HÓA. Sự hội nhập và biến đổi văn hóa Sự hội nhập văn hóa. Sự biến đổi văn hóa. SỰ HỘI NHẬP VĂN  HÓA SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA Nguyên nhân: Thứ  nhất:  do  ảnh  hưởng  của các nền văn hóa khác. Thứ hai: bắt nguồn từ nội  tạng của mỗi nền văn hóa NH H NG C A L I Ả ƯỞ Ủ Ố S NG VĂN HÓA C A Ố Ủ GI I TR VI T NAM T I Ớ Ẻ Ệ Ớ XU H NG TH I TRANG ƯỚ Ờ HI N NAY.Ệ NH H NG T S THAY Ả ƯỞ Ừ Ự Đ I L I S NGỔ Ố Ố V i s phát tri n c a xã h i, t duy con ng i cũng ngày ớ ự ể ủ ộ ư ườ càng thay đ i. Con ng i d n d n cũng có nh ng suy nghĩ ổ ườ ầ ầ ữ thoáng h n. Không còn b gò bó trong m t khuôn kh hay ơ ị ộ ổ b t kì quy t c nào.ấ ắ NH H NG T NHU C U TH Ả ƯỞ Ừ Ầ Ể HI N B N THÂN C A GI I TR .Ệ Ả Ủ Ớ Ẻ  Khao khát đ c th hi n mình, kh ng đ nh cái tôi và ươ ể ệ ẳ ị mu n mình không gi ng ai… đó chính là suy nghĩ c a ố ố ủ gi i tr hi n nay. Đi u này cũng ph n nào th hi n ớ ẻ ệ ề ầ ể ệ trong gu th i trang c a gi i tr hi n đ i.ờ ủ ớ ẻ ệ ạ NH H NG T CÁC XU Ả ƯỞ Ừ H NG TH I TRANG C A N C ƯỚ Ờ Ủ ƯỚ KHÁC.  Bên c nh vi c h i nh p kinh ạ ệ ộ ậ t , ti n trình h i nh p văn hóa ế ế ộ ậ cũng là m t t t y u không th ộ ấ ế ể né tránh.  Vì v y nh ng xu h ng th i ậ ữ ướ ờ trang t n c ngoài cũng đ c ừ ướ ượ du nh p vào n c ta m t cách ậ ướ ộ nhanh chóng. Và nh t là v i ấ ớ gi i tr nh ng ng i luôn luôn ớ ẻ ữ ườ năng đ ng và h cũng theo k p ộ ọ ị r t nhanh các xu h ng th i ấ ướ ờ trang c a th gi i.ủ ế ớ Xu hướng thời trang thu 2010 ­ HQ ẢNH HƯỞNG TỪ THẦN  TƯỢNG.  Đ i v i l a tu i ô mai, di n viên và ca sĩ th ng là ố ớ ứ ổ ễ ườ nh ng ngôi sao đ c “ u tiên s m t”. Các b n nhìn ữ ượ ư ố ộ ạ th y th n t ng thu c gi i này là m t t ng h p c a s c ấ ầ ượ ộ ớ ộ ổ ợ ủ ắ đ p, s thông minh, xúc c m và ngh nghi p đ c bi t. ẹ ự ả ề ệ ặ ệ Đây là nh ng đ c tính góp ph n l n trong vi c mê ho c ữ ặ ầ ớ ệ ặ gi i tr .ớ ẻ ẢNH  HƯỞNG  TỪ  NHỮNG  SỞ  THÍCH.  nh h ng t xu h ng âm nh cẢ ưở ừ ướ ạ  nh h ng t đi n nhẢ ưở ừ ệ ả  nh h ng t truy nẢ ưở ừ ệ NH H NG T XU H NG ÂM Ả ƯỞ Ừ ƯỚ NH CẠ  Âm nh c tác đ ng r t l n t i cu c s ng c a con ng i, ạ ộ ấ ớ ớ ộ ố ủ ườ t tâm t , tình c m đ n phong cách s ng. V i s phát ừ ư ả ế ố ớ ự tri n h i nh p c a n n văn hóa, hi n hay th tr ng âm ể ộ ậ ủ ề ệ ị ườ nh c Vi t Nam đang r t phong phú v th lo i, ngày ạ ệ ấ ề ể ạ càng có nhi u dòng nh c m i xu t hi n và phù h p h n ề ạ ớ ấ ệ ợ ơ v i gi i tr .ớ ớ ẻ NH H NG T ĐI N NHẢ ƯỞ Ừ Ệ Ả  Các nhà làm phim r t quan tâm đ n chuy n phim nh ấ ế ệ ả ph i ph n ánh đ c văn hóa ăn m c qua b c tranh th i ả ả ượ ặ ứ ờ trang đa d ng, nhi u màu s c.ạ ề ắ NH H NG T TRUY NẢ ƯỞ Ừ Ệ  H ng ngày ra ph , b n có th d ằ ố ạ ể ễ dàng b t g p nh ng b n tr di n ắ ặ ữ ạ ẻ ệ nh ng b đ th t b t m t mà l i... ữ ộ ồ ậ ắ ắ ạ giông gi ng nh m t nhân v t trong ố ư ộ ậ truy n tranh, phim ho t hình hay ệ ạ m t game nào đ y. Đó chính là ộ ấ nh ng cosplayer ữ , cosplay hi n đang ệ lan tràn trong đ i s ng c a teen ờ ố ủ Vi t.ệ Cosplay VN đang phát tri n v i m t ể ớ ộ t c đ chóng m t. Ch c n so sánh ố ộ ặ ỉ ầ m t l h i t ch c đ u năm và m t ộ ễ ộ ổ ứ ầ ộ l h i t ch c cu i năm cũng có th ễ ộ ổ ứ ố ể th y đ c s khác bi t rõ r t, quy ấ ượ ự ệ ệ mô càng ngày càng l n h n, ớ ơ cosplayer càng ngày càng đông h n, ơ trang ph c càng ngày càng đ p h n.ụ ẹ ơ
Luận văn liên quan