Đề tài Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại tp.HCM

Tìmhiểunhucầunhàở xãhộitạiTp.HCM -Nhậnbiếtnguyênnhâncácđốitượng có nhucầumuanhàlại khótiếp cậnvớiloại hìnhnhàở xãhội -Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định mua nhà ở xã hội -Đềxuấtcácgiảiphápđểthu hútKHquan tâm đếnloại hìnhnhàở XH

pdf23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 5506 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại tp.HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương đề tài: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TP.HCM GVHD: PGS.TS. Hoàng Thị Phương Thảo Môn : PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Lớp : MBA12C Nhóm 6: 1. Trần Vĩnh Bình 2. Trần Ngọc Thương 3. Trần Hoài Nam 4. Lê Bảo Trâm MỤC TIÊU - Tìm hiểu nhu cầu nhà ở xã hội tại Tp.HCM - Nhận biết nguyên nhân các đối tượng có nhu cầu mua nhà lại khó tiếp cận với loại hình nhà ở xã hội - Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định mua nhà ở xã hội - Đề xuất các giải pháp để thu hút KH quan tâm đến loại hình nhà ở XH NỘI DUNG I. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu II. Tổng quan về thị trường, sản phẩm III. Cơ sở lý thuyết IV. Phương pháp nghiên cứu 1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Không gian: TP.HCM Thời gian: 4 tháng(8-12/2013) Đối tượng nghiên cứu: công chức, công nhân nghèo. Các yếu tố nghiên cứu Sự mong đợi của KH: thủ tục pháp lý, diện tích Chất lượng SP: chất lượng căn hộ, thiết kế, địa điểm Giá cả: giá nhà, giá đất, chi phí dịch vụ Thu nhập của khách hàng 2. Tổng quan về thị trường - Cả nước có hơn 1,7 triệu người khó khăn về nhà ở + 1,7 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở tương đương 700.000 căn. - Cả nước có 84 dự án NƠXH đang triển khai tương đương 52.000 căn. 39 dự án nhà ở cho công nhân tương đương 26.800 căn. - Tại Tp.HCM: đã chấp thuận 26 dự án với khoảng 22.950 căn. Tuy nhiên chỉ hoàn thành 4 dự án với khoảng 294 căn. Trong khi nhu cầu cần 134.000 căn. Kế hoạch đến 2015 xây được 67.000 căn Giới thiệu về nhà ở xã hội(NƠXH) Nhà ở xã hội (NƠXH) là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng quy định tại Điều 53, Điều 54 của Luật Nhà ở và quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP này mua, thuê hoặc thuê mua theo cơ chế do Nhà nước quy định;. Giới thiệu về nhà ở xã hội (NƠXH) Tại đô thị loại đặc biệt: phải có 5-6 tầng Tại đô thị loại 1-5: nhà không quá 6 tầng 30m2 < Diện tích < 60m2 Bảo đảm các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật Cơ sở lý thuyết 1 Các khái niệm nghiên cứu chính 2 Các nghiên cứu trước có liên quan 3 Mô hình nghiên cứu đề nghị 1. Các khái niệm nghiên cứu chính Nhà ở xã Sự thoả mãn hội của khách hàng Giá cả CÁC KHÁI Chất lượng NIỆM sản phẩm Sự mong đợi của khách hàng 2. Các nghiên cứu trước có liên quan 2.1 Mô hình các giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua sắm Philip Kotler Nhận biết Tìm kiếm Đánh giá Quyết định Hành vi nhu cầu thông tin lựa chọn mua sau mua 2007 2. Các nghiên cứu trước có liên quan 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua sắm • Khách hàng sẽ chọn mua hàng của những doanh nghiệp nào mà họ có thể nhận được giá trị dành cho họ là cao nhất và đáp ứng được mong muốn của khách hàng. • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng cũng chính là các yếu tố quyết định sự thỏa mãn của khách hàng: o Chất lượng sản phẩm o Giá cả o Giá trị nhân sự o Giá trị hình ảnh • Đặc tính cá nhân của khách hàng (tuổi, trình độ học vấn, thu nhập… ) cũng ảnh hưởng tới quyết định mua sắm 2. Các nghiên cứu trước có liên quan 2.3 Các mô hình nghiên cứu tham khảo Mô hình chỉ số thoả mãn khách hàng cho thị trường bất động sản Trung Quốc (Nguồn: Yujie Qi 2005) 2.3 Các mô hình nghiên cứu tham khảo Giá cả (giá căn hộ, chi phí dịch vụ) Chất lượng căn hộ (Diện tích căn hộ, thiết kế căn hộ, chất lượng vật tư) Sự hài lòng của Chất lượng dịch vụ (Tình hình an khách hàng ninh, dịch vụ công cộng, thái độ phục vụ của nhân viên) Hạ tầng kỹ thuật (Các dịch vụ điện, nước; giao thông thuận tiện) Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng Thương hiệu, vị trí địa lý đến sự hài lòng khách hàng của các căn hộ chung cư trên thị trường Khánh Hòa (Nguồn: Huỳnh Đoàn Thu Thảo, 2010) 2.3 Các mô hình nghiên cứu tham khảo Mô hình đo lường những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua căn hộ chung cư cao cấp của khách hàng tại TPHCM (Nguồn: Phạm Thị Vân Trinh, 2011) 2. Mô hình nghiên cứu đề nghị Sự mong đợi của khách hàng (Thủ tục pháp lý, diện tích căn hộ) H1 + Chất lượng sản phẩm (Chất lượng H2 + căn hộ, thiết kế, địa điểm) Quyết định H3 + mua nhà ở Giá cả (giá nhà, giá đất, chi phí xã hội dịch vụ đi kèm) H4 + Thu nhập của khách hàng IV. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu định tính Loại nghiên cứu: thảo luận tay đôi 1 Qui mô mẫu: 10 người 2 Đối tượng phỏng vấn 3 Thiết kế bảng câu hỏi định tính 54 IV. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu định lượng Qui mô mẫu 1 Phương pháp chọn mẫu 2 Phương pháp phỏng vấn 3 Thiết kế bảng câu hỏi định lượng 4 Phương pháp xử lý dữ liệu 5 IV. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu định lượng Qui mô mẫu 200 người Phương Phi xác suất pháp chọn thuận tiện mẫu IV. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu định lượng Phương pháp phỏng Phát bản câu hỏi vấn trực tiếp Bản câu hỏi định Thiết kế lượng được hoàn bảng câu hỏi chỉnh từ nghiên cứu định lượng định tính IV. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu định lượng Xây dựng thang đo Phương pháp xử lý dữ liệu Xử lý dữ liệu IV. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu định lượng Thang đo sự mong đợi khách hàng Thang đo chất lượng sản phẩm Thang đo giá cả Thang đo sự mong đợi khách hàng IV. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu định lượng Xử lý dữ liệu Mô tả 1. Cronbach Alpha Loại các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ, kiểm tra hệ số Cronbach Alpha ≥ 0,6 => thang đo có thể chấp nhận 2. Phân tích nhân Loại các biến có hệ số tải nhân tố (factor tố khám phá EFA loading) < 0,5 3. Phân tích hồi qui Kiểm định giả thuyết, đánh giá mức độ phù đa biến hợp của mô hình hồi qui với tập dữ liệu (R2) 4. Phân tích Anova Xem xét biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc
Luận văn liên quan