Đề tài Phân tích quy trình chiến lược thể hiện trong tác phẩm “bình ngô đại cáo” và bài học rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam

Hoàncảnhrađời củatác phẩmBìnhNgôĐại Cáo •Hoàncảnhrađời củatác phẩmBìnhNgôĐại Cáo 1 •Nộidung tácphẩm“BìnhNgô Đại Cáo” •Nộidung tácphẩm“BìnhNgô Đại Cáo” 2 •Quytrìnhquảntrị chiếnlược thểhiệntrongtácphẩm“Bình NgôĐại Cáo”

pdf29 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích quy trình chiến lược thể hiện trong tác phẩm “bình ngô đại cáo” và bài học rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN TÍCH QUY TRÌNH CHIẾN LƯỢC THỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM “BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO” VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Nhóm 007 Hà nội, 06/2012 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Welcome 1. Nguyễn Anh Tuấn 2. Nguyễn Việt Trung 3. Trần Thị Huyền Trang 4. Nguyễn Thùy Trang 5. Trần Anh Tuấn 6. Vũ Tuấn 7. Nguyễn Thị Vân 8. Lưu Tố Uyên 9. Nguyễn Thanh Tú 5 bước trong quy trình QTCL 1 • Xác định sứ mệnh, mục tiêu 2 • Phân tích chiến lược 3 • Các giải pháp chiến lược 4 • Thực thi chiến lược 5 • Kiểm soát chiến lược Xác định sứ mệnh, mục tiêu • Các căn cứ hình thành 1 sứ mệnh công ty • Xác định mục tiêu 2 chiến lược Phân tích chiến lược Phân tích môi Tổng hợp các Đánh giá năng trường bên kết quả phân lực cạnh tranh ngoài tích chiến lược Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty • Liệt kê các nhân tố tạo nên thành Bước 1 công then chốt • Đánh giá công ty và các đối thủ cạnh tranh Bước 2 then chốt • Tổng hợp các đánh giá sức mạnh Bước 3 riêng lẻ Bước 4 • Rút ra kết luận Phân tích môi trường bên ngoài Môi trường Môi trường ngành vĩ mô Cạnh tranh trong Chínhtrị - pháp lý ngành Sản phẩm thay thế Kinh tế Đối thủ nhập ngành Vănhóa – Xã hội Nhà cung Công nghệ cấp/Khách hàng Đe dọa Cơ ổ ợ hội T ng h p các kết quả phân tích chiến lược Các giải pháp chiến lược Các giải pháp chiến lược cạnh tranh điển hình Dẫn đầu Khác về chi biệt hoá phí thấp Tập Đại trung dương hoá xanh Các giải pháp chiến lược phát triển Liên minh Đa dạng chiến hoá lược Mua lại Liên kết và sát theo nhập chiều dọc Các giải pháp chiến lược trong chu kỳ ngành Ngành Ngành Ngành mới và Ngành chín toàn cầu tăng suy thoái muồi hoá trưởng THỰC THI CHIẾN LƯỢC kiểm soát chiến lược PHÂN TÍCH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCTHỂ HIỆN TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO Nội dung • Hoàn cảnh ra đời của tác 1 phẩm Bình Ngô Đại Cáo • Nội dung tác phẩm “Bình Ngô 2 Đại Cáo” • Quy trình quản trị chiến lược 3 thể hiện trong tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo Nội dung tác phẩm “Bình Ngô Đại Cáo” “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” • Sứ mệnh và mục tiêu chiến lược Quy trình quản 1 • Phân tích chiến lược trị chiến lược thể 2 • Hoạch định chiến lược hiện trong tác 3 phẩm “Bình Ngô • Thực thi Chiến lược 4 Đại Cáo” • Đánh giá chiến lược 5 Sứ mệnh và mục tiêu chiến lược “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo” Phân tích chiến lược Năng lực quân ta nh ạ m m ể “Nhân dân bốn cõi một Đi nhà, dựng cần trúc ngọn “Tuấnkiệt như sao buổi cờphấp phới sớm Tướng sĩ một lòng phụ Nhân tài như lá mùa thu, tử, hòa nước sông chén Việc buôn tẩu thiếu kẻ đỡ rượu ngọt ngào” đần “Tuymạnh yếu có lúc Nơi duy ác hiếm người khác nhau bàn bạc” Song hào kiệt đời nào cũng có” Đi ể m y ế u Năng lực quân địch “Nướng dân đentrên ngọn lửa hung tàn Vùicon đỏ xuống dưới hầm tai vạ Dốitrời lừa dân đủ muôn ngàn kế Gâythù kết oán trải mấy mươi năm Bạinhân nghĩa nát cả đất trời. Nặngthuế khoá sạch không đầm núi” “Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, Chính lúc quân thù đang mạnh” Hoạch định chiến lược “Đem đaị nghĩa đê ̉ thắng hung tàn Lấy chí nhân đê ̉ thay cường bạo” “Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều” THỰC THI CHIẾN LƯỢC “Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức” “Thừa thắng đuổi dài Tay kinh quân ta chiếm lại” “Hẹn đến giữa tháng mười giết giặc” “Trời thủ lòng trao cho mệnh lớn Ta gắng chí khắc phục gian nan” Chiến “Sĩ tốt kén tay hùng hổ Thời gian thuật Bề tôi chọn ke vuốt lanh” linh hoạt Tinh thực hiện Nhân lực thần, ý chí Đánh giá chiến lược “Xã tắc từ đây vững bền Giang sơn từ đây đôỉ mới” BÀI HỌC ? QUESTIONS?
Luận văn liên quan