Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý mua bán laptop ở siêu thị điện máy

A. Mục tiêu Phân tích thiết kế hệ thống quản lý mua bán Laptop là quá trình tin học hoá việc quản lý mua bán Laptop nhằm đơn giản hóa việc quản lý , mua bán và giúp cho việc trao đổi , mua bán Laptop được thuận tiện , nhanh chóng và hiệu quả hơn B Phạm vi đề tài Phạm vi đề tài không nằm ngoài môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin và những kiến thức đã học C Khảo sát hệ thống Siêu thị điện máy là trung tâm mua bán laptop với nhiều hình thức : giao dịch , trao đổi , Các công ty , nhà sản xuẩt , các nhà cung cấp trong và ngoài nước là nguồn hàng cung ứng chính của siêu thị .Đối tượng bán hàng của siêu thị là những người tiêu dùng , những cửa hàng hay những đại lý nhỏ .Siêu thị quản lý rất nhiều các lọai laptop của các hãng như : TOSHIBA ,SONNY , .

doc54 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý mua bán laptop ở siêu thị điện máy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN – TIN HỌC MÔN : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MUA BÁN LAPTOP Ở SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY Giảng viên : Th.s NGUYỄN GIA TUẤN ANH Sinh viên : 1.Nguyễn Duy Anh – 0411077 2.Nguyễn Thị Phương Thức - 0411162 Lời nói đầu Với sự phát triển mạnh mẽ của nghành công nghệ thông tin như hiện nay thì việc tin hoc hoá các khâu quản lý và mua bán là nhu cầu cấp thiết và không thể thiếu .Chúng em thực hiện đồ án “ phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí mua bán laptop ở siêu thị điện máy” nhằm mục đích đơn giản hoá việc quản lý cũng như góp phần làm cho việc quản lý mua bán laptop được nhanh chóng và thuận tiện hơn , nhưng cũng không ngoài mục đích tìm hiểu thêm những kiến thức trong lĩnh vực này . Chúng em chân thành cảm ơn thầy trong thời gian qua đã tận tình chỉ dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin này để chúng em làm hành trang bước vào đời cũng như có thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất . Tuy nhiên , sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vưc này còn nhiều thiếu sót nên chúng em rất mong được sự thông cảm và góp ý chân thành của thầy . Chúng em chân thành cảm ơn Mụclục Lời nói đầu………………………………………………………………………………1 Mục lục ………………………………………………………………………………….2 II.MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI …………………………………………………..3 A.Mục tiêu …....…………………………………………………………………3 B.Phạm vi đề tài ..……….……………………………………………………..3 C.Khảo sát hệ thống ..……………………………………………………..…..3 III.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG……………………………………………………………4 A.Mô hình thực thể ERD ..…………………………………………………….4 B.Mô hình ERD chuyển sang mô hình quan hệ ……………………………8 IV.THIẾT KẾ GIAO DIỆN ……………………………………………………………19 A.Các menu chính ……………………………………………………………19 B.Mô tả form …………………………………………………………………..23 V.THIẾT KẾ Ô XỬ LÝ ……………………………………………………………….41 VI. ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ………………………………………………………..52 VII.PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ……………………………………………………...53 II.Mục tiêu và phạm vi đề tài A. Mục tiêu Phân tích thiết kế hệ thống quản lý mua bán Laptop là quá trình tin học hoá việc quản lý mua bán Laptop nhằm đơn giản hóa việc quản lý , mua bán và giúp cho việc trao đổi , mua bán Laptop được thuận tiện , nhanh chóng và hiệu quả hơn B Phạm vi đề tài Phạm vi đề tài không nằm ngoài môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin và những kiến thức đã học C Khảo sát hệ thống Siêu thị điện máy là trung tâm mua bán laptop với nhiều hình thức : giao dịch , trao đổi ,… Các công ty , nhà sản xuẩt , các nhà cung cấp trong và ngoài nước là nguồn hàng cung ứng chính của siêu thị .Đối tượng bán hàng của siêu thị là những người tiêu dùng , những cửa hàng hay những đại lý nhỏ .Siêu thị quản lý rất nhiều các lọai laptop của các hãng như : TOSHIBA ,SONNY ,……. III. PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG A. Moâ hình thöïc theå ERD : a. Phát hiện thực thể : Thực thể : LAPTOP -Mỗi thực thể tượng trưng cho laptop mà khách hàng có nhu cầu mua -Các thuộc tính : malt , tenlt , tgbh, lkien ,dtinh (Ñaëc tính ) Thực thể : NHOM -Mỗi thực thể tượng trưng cho cho 1 nhóm các sản phẩm laptop cùng loại . Vd nhóm các laptop INNOPEN T2250 , các laptop ARDORY T5500 , …. -Các thuộc tính : + Mã nhóm ( manhom ) : Thuộc tính khóa để phân biệt Nhóm laptop này với nhóm laptop khác + Tên nhóm ( tennhom ) : Tên của nhóm laptop Thực thể : HANG -Mỗi thực thể tượng trưng cho một hãng sản xuất laptop , vd : TOSIBA , VOPEN , COMPAQ-HP ,…. -Các thuộc tính : + Mã hãng ( mahg ) : Thuộc tính khoá để phân biệt Hãng này với hãng khác + Tên hãng ( tenhg ) Thực thể : NHACC -Mỗi thực thể tượng trưng cho một nhà cung cấp : nhà sản xuất , công ty trong và ngoài nước cung cấp các loại laptop cho siêu thị điện máy -Các thuộc tính : + Mã nhà cung cấp ( mancc ) : Thuộc tính khoá để phân biệt nhà cung cấp này với nhà cung cấp khác + Tên nhà cung cấp ( tenncc ) : Mô tả tên nhà cung cấp + Địa chỉ (dchincc ) : Địa chỉ của nhà cung cấp + Số điện thoại của nhà cung cấp ( sdtncc ) + Địa chỉ email ( email ) + Số fax ( fax ) Thực thể : NUOCSX -Mỗi thực thể tượng trưng cho một quốc gia sản xuất ra các loại laptop cho siêu thị điện máy -Các thuộc tính : + Mã quốc gia ( maqg ) : Thuộc tính khoá để phân biệt quốc gia này với quốc gia khác + Tên quốc gia ( tenqg ) Thực thể : HOADON -Mỗi thực thể tượng trưng cho một hoá đơn trong quá trình mua bán laptop được lập ra -Các thuộc tính : + Mã hoá đơn ( mahd ) : Thuộc tính khoá + Số tiền phải trả ( stpt ) + Ngày hợp đồng ( ngayhd ) : ngày lập nên hoá đơn + Người lập hoá đơn ( nglhd ) Thực thể : HOADON-1 -Mỗi thực thể tượng trưng cho một hoá đơn được trả duy nhất một lần trong quá trình mua bán laptop -Các thuộc tính : + Tiền đã thanh toán ( tiendtt ) Thực thể : HOADON-n -Mỗi thực thể tượng trưng cho một hoá đơn trả nhiều lần trong quá trình mua bán laptop -Các thuộc tính : + Tiền đã thanh toán ( tiendtt ) Thực thể : NHANVIEN -Mỗi thực thể tượng trưng cho một nhân viên làm việc trong siêu thị điện máy -Các thuộc tính : + Mã nhân viên (manv ) : Thuộc tính khoá để phân biệt nhân viên này với nhân viên khác + Tên nhân viên ( tennv ) + Số điện thoại nhân viên ( sdtnv ) + Địa chỉ nhân viên (dchinv ) + Giới tính ( gtinh ) + Ngày sinh ( ngsinh ) + Chức vụ ( chvu ) Thực thể : PHIEUTHANHTOAN -Mỗi thực thể tượng trưng cho một phiếu trả cho khách hàng khi mua laptop trả góp -Các thuộc tính : + Mã phiếu thanh toán ( maptt ) : Thuộc tính khoá để phân biệt các phiếu thanh toán vơi nhau + Ngày trả (ngtra ) + Số tiền (stien ) + Người nhận (ngnhan ) Thực thể : PHONGBAN -Mỗi thực thể tượng trưng cho một phòng ban nơi làm việc của các nhân viên -Các thuộc tính : + Mã phòng ban (mapb ) : Thuộc tính khoá để phân biệt phòng ban này với phòng ban khác + Tên phòng ban ( tenpb ) Thực thể : CHUCVU -Mỗi thực thể tượng trưng cho một chức vụ của nhân viên làm việc trong siêu thị -Các thuộc tính : + Mã chức vụ ( macv ) : Thuộc tính khoá để phân biệt chức vụ này với chức vụ khác + Tên chức vụ (tencv ) Thực thể : HANGKHUYENMAI -Mỗi thực thể tượng trưng cho một loại hàng khuyến mãi khi khách hàng mua laptop trả một lần khách hàng được hưởng -Các thuộc tính : + Mã hàng khuyến mãi ( mahkm ) : Thuộc tính khoá để phân biệt các hàng khuyến mãi với nhau + Tên hàng khuyến mãi ( tenhkm ) Thực thể : PHIEUBH -Mỗi thực thể tượng trưng cho một phiếu bảo hành của một chiếc laptop -Các thuộc tính : + Mã phiếu bảo hành ( mapbh ) : Thuộc tính khoá để phân biệt phiếu bảo hành này với phiếu bảo hành khác + Ngày kết thúc ( ngaykt ) : Ngày hết hạn bảo hành + Mã số laptop (malt ) Thực thể : PHIEUNX -Mỗi thực thể tượng trưng cho một phiếu nhận xét mà khi mua laptop khách hàng được nhận -Các thuộc tính : + Mã phiếu nhận xét ( mapnx ) : Thuộc tính khoá để phân biệt phiếu nhận xét này với phiếu nhận xét khác + Lý do bảo hành ( lydobh ) + Lý do lổi (lydoloi ) + Giá tiền (giatien ) + Linh kiện ( linhkien ) Thực thể : KHACHHANG -Mỗi thực thể tượng trưng cho một khách hàng mua laptop tại siêu thị -Các thuộc tính : + Mã khách hàng (makh ) : Thuộc tính khoá để phân biệt các khách hàng với nhau + Tên khách hàng (tenkh) + Địa chỉ khách hàng (dchikh ) + Số điện thoại khách hàng ( sdtkh ) b. Moâ hình ERD : mapnx lydobh lydoloi giatien linhkien HANGKHUYENMAI PHIEUNX HOADON LAPTOP NHANVIEN NHACC NUOCSX HANG NHOM PHIEUBH HOADONN PHONGBAN CHUCVU PHIEUTHANHTOAN mapbh ngaybd ngaykt malt manhom tennhom mahg tenhg mahkm tenhkm maqg tenqg macv tencv mapb tenpb mahd ngayhd sotienpt nguoilaphd manv tennv sdtnv dchinv ngaysinh gtinh chvu malt tenlt tgbh lkien dtinh tiendtt tiendtt maptt ngtra stien ngnhan mancc tenncc sdtncc dchincc fax email coù coù coù coù thuoäc ccap sxuat thuoäc laäp laäp KHACHHANG makh tenkh dchikh sdtkh thuoäc coù coù HOADON1 coù -soluong -dongia -soluong -dongia B.Chuyeån moâ hình ERD thaønh moâ hình quan heä : LAPTOP ( malt , tenlt , tgbh , lkien , dtinh ,mancc, maqg, mahkm ) NHOM ( manhom ,tennhom , mahg) HANG ( mahg , tenhg ) NHACC ( mancc , tenncc ,sdtncc , dchincc ,fax , email ) CUNGCAP ( mancc , malt , soluong , dongia ) NUOCSX ( maqg , tenqg ) HOADON ( mahd , ngayhd , stpt , nglhd ,manv , makh ) HOADON-1 ( mahd , tiendtt ) HOADON-n ( mahd , tiendtt ) SOLUONG ( malt , mahd , soluong , dongia ) NHANVIEN ( manv , tennv , sdtnv ,dchinv , ngsinh , gtinh , macv ) PHIEUTHANHTOAN ( maptt , ngtra , stien , ngnhan , manv , mahd ) PHONGBAN ( mapb , tenpb ) NV-PB ( manv , mapb ) CHUCVU ( macv , tencv , HANGKHUYENMAI ( mahkm , tenhkm ) PHIEUBH ( mapbh , ngaykt , malt ) PHIEUNX ( mapnx , linhkien , lydobh , giatien , mapbh ) KHACHHANG ( makh , tenkh , dchikh , sdtkh ) Phát hiện các ràng buộc Nếu hoá đơn thanh toán theo kiểu trả góp thì thời hạn trả tối đa là 3 năm (mỗi tháng trả 1 lần) Khách hàng mua laptop ở siêu thị sẽ được bảo hành tại siêu thị và tại nhà phân phối của hãng Nếu khách hành mua theo kiểu trả một lần sẽ được nhận theo hàng khuyến mãi , còn những khách hàng mua theo kiểu trả góp sẽ không nhận được hàng khuyến mãi - Kiểu dữ liệu : + S : số +C : chuổi +N : ngày tháng + L : logic +H : hình ảnh +A : âm thanh - Loại dữ liệu : +B : buộc +K : không +Đ : có điều kiện 1. Tên quan hệ : LAPTOP ( malt , tenlt , tgbh , lkien , dtinh ,mancc, maqg, mahkm ) Tên quan hệ : LAPTOP Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 malt Mã số của laptop C B 10 PK 2 tenlt Tên laptop C B 30 3 tgbh Thời gian bảo hành N B 10 4 lkien Linh kiện C B 10 5 dtinh Đặc tính C B 30 6 mancc Mã nhà cung cấp C B 5 FK 7 maqg Mã quốc gia C B 5 FK 8 mahkm Mã hành khuyến mãi C B 10 FK Tổng số 110 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dònh tối đa : 10000 Kích thước tối thiểu : 5000x110(Byte) = 550 KB Kích thước tối đa : 10000x110 (Byte)= 1100 KB 2. Tên quan hệ : NHOM ( manhom ,tennhom , mahg) Tên quan hệ : NHOM Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 manhom Mã số của nhóm C B 10 PK 2 tennhom Tên của nhóm C B 30 3 mahg Mã của hãng C B 10 FK Toång coäng 50 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x50 = 50 KB Kích thước tối đa : 2000x50 = 100 KB 3. . Tên quan hệ : HANG ( mahg , tenhg ) Tên quan hệ :HANG Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mahg Mã số của hãng C B 10 PK 2 tenhg Tên của hãng C B 30 Toång coäng 40 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x40 = 40KB Kích thước tối đa : 2000x40 = 80KB 4. Tên quan hệ : NHACC ( mancc , tenncc ,sdtncc , dchincc ,fax , email ) Tên quan hệ : NHACC Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mancc Mã số nhà cung cấp C B 10 PK 2 tenncc Tên nhà cung cấp C B 30 3 sdtncc Số điện thoại nhà cung cấp S B 10 4 dchincc Địa chỉ nhà cung cấp C K 30 5 fax Số fax của nhà cung cấp C K 10 6 email Địa chỉ email của nhà cung cấp C K 10 Toång coäng 100 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x100 = 100KB Kích thước tối đa : 2000x100 = 200KB 5. Tên quan hệ : CUNGCAP ( mancc , malt , soluong , dongia ) Tên quan hệ : CUNGCAP Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 malt Mã số của laptop C B 10 PK 2 mahd Mã số của hoá đơn C B 10 3 soluong Số lượng laptop được cung cấp S B 10 4 dongia Đơn giá S B 10 Toång coäng 40 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x40 = 40KB Kích thước tối đa : 2000x40 = 80KB 6. Tên quan hệ : NUOCSX ( maqg , tenqg ) Tên quan hệ : NUOCSX Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 maqg Mã số của quốc gia C B 10 PK 2 tenqg Tên quốc gia C B 30 Toång coäng 40 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x40 = 40 KB Kích thước tối đa : 2000x40 = 80 KB 7. Tên quan hệ : HOADON ( mahd , ngayhd , stpt , nglhd ,manv , makh ) Tên quan hệ : HOADON Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mahd Mã số của hợp đồng C B 10 PK 2 ngayhd Ngày hợp đồng N B 10 3 stpt Số tiền phải trả S B 10 4 nglhd Người lập hoá đơn C B 10 5 manv Mã nhân viên C B 10 FK 6 makh Mã khách hàng C B 10 FK 7 malt Mã LAPTOP C B 10 FK Toång coäng 70 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dònh tối đa : 10000 Kích thước tối thiểu : 5000x70 = 350 KB Kích thước tối đa : 10000x70 = 700KB 8. Tên quan hệ : HOADON-1 ( mahd , tiendtt ) Tên quan hệ : HOADON-1 Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mahd Mã số hoá đơn của hoá đơn trả một lần C B 10 PK 2 tiendtt Số tiền phải trả S Đ 10 Toång coäng 20 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dònh tối đa : 10000 Kích thước tối thiểu : 5000x20 = 100KB Kích thước tối đa : 10000x20 =200KB 9. Tên quan hệ : HOADON-n ( mahd , tiendtt ) Tên quan hệ : HOADON-n Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mahd Mã hoá đơn của hoá đơn trả nhiều lần C B 10 PK 2 tiendtt Số tiền phải trả S Đ 10 Toång coäng 20 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dònh tối đa : 10000 Kích thước tối thiểu : 5000x20 = 100KB Kích thước tối đa : 10000x20= 200KB 10. Tên quan hệ : SOLUONG ( malt , mahd , soluong , dongia ) Tên quan hệ : SOLUONG Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 malt Mã số của laptop C B 10 PK, FK (LAPTOP) 2 mahd Mã sổ của hoá đơn C B 10 PK,FK(HOADON) 3 soluong Số lượng bán được S B 10 4 dongia Đơn giá S B 10 Toång coäng 40 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dònh tối đa : 10000 Kích thước tối thiểu : 5000x40 = 200KB Kích thước tối đa : 10000x40= 400KB 11. Tên quan hệ : NHANVIEN ( manv , tennv , sdtnv ,dchinv , ngsinh , gtinh , macv ) Tên quan hệ : NHANVIEN Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 manv Mã số của nhân viên C B 10 PK 2 tennv Tên nhân viên C B 30 3 sdtnv Số điện thoại của nhân viên S K 10 4 dchinv Địa chỉ nhân viên C B 10 5 ngsinh Ngày sinh của nhân viên N K 10 6 gtinh Giới tính L Đ , S 10 7 macv Mã số chức vụ của nhân viên C B FK Toång coäng 80 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 5000 Số dònh tối đa : 10000 Kích thước tối thiểu : 5000x80 = 400KB Kích thước tối đa : 1000x80 = 800KB 12. Tên quan hệ : PHIEUTHANHTOAN ( maptt , ngtra , stien , ngnhan , manv , mahd ) Tên quan hệ : PHIEUTHANHTOAN Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 maptt Mã số của phiếu thanh toán C B 10 PK 2 ngtra Ngày trả N B 10 3 stien Số tiền S B 10 4 ngnhan Người nhận C B 10 5 manv Mã số của nhân viên C B 10 FK 6 mahd Mã số của hoá đơn C B 10 FK Toång coäng 60 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x60 = 60KB Kích thước tối đa : 2000x60 = 120KB 13. Tên quan hệ : PHONGBAN ( mapb , tenpb ) Tên quan hệ :PHONGBAN Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mapb Mã số của phòng ban C B 10 PK 2 tenpb Tên của phòng ban C B 30 Toång coäng 40 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x40 = 40 KB Kích thước tối đa : 2000x40 = 80 KB 14. Tên quan hệ : NV-PB ( manv , mapb ) Tên quan hệ : NV-PB Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 manv Mã số của nhân viên C B 10 PK , FK(NHANVIEN) 2 mapb Mã số của phòng ban C B 10 PK,FK(PHONGBAN) Toång coäng 20 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x20 = 20KB Kích thước tối đa : 2000x20 = 40KB 15. Tên quan hệ : CHUCVU ( macv , tencv ) Tên quan hệ : CHUCVU Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 macv Mã số của chức vụ C B 10 PK 2 tencv Tên của chức vụ C B 10 Toång coäng 20 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x20 = 20KB Kích thước tối đa : 2000x20 = 40KB 16. Tên quan hệ : HANGKHUYENMAI ( mahkm , tenhkm ) Tên quan hệ : HANGKHUYENMAI Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mahkm Mã số hàng khuyến mãi C B 10 PK 2 tenhkm Tên hàng khuyến mãi C B 10 Toång coäng 20 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x20 = 20KB Kích thước tối đa : 2000x20= 40KB 17. Tên quan hệ : PHIEUBH ( mapbh , ngaykt , malt ) Tên quan hệ : PHIEUBH Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mapbh Mã số phiếu bảo hành C B 10 PK 2 ngaybd Ngày bắt đầu bảo hành N B 10 3 ngaykt Ngày kết thúc việc bảo hành N B 10 4 malt Mã số của laptop C B 10 FK Toång coäng 40 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x40 = 40KB Kích thước tối đa : 2000x40 = 80KB 18. Tên quan hệ : PHIEUNX ( mapnx , linhkien , lydobh , giatien , mapbh ) Tên quan hệ : PHIEUNX Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 mapnx C B 10 PK 2 lkien C B 10 3 lydobh C B 10 4 mapbh C B 10 FK Toång coäng 40 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x40 = 40KB Kích thước tối đa : 2000x40= 80KB 19. Tên quan hệ : KHACHHANG ( makh , tenkh , dchikh , sdtkh ) Tên quan hệ : KHACHHANG Stt Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL MGT Số byte Ghi chú 1 makh Mã số của khách hàng C B 10 PK 2 tenkh Tên của khách hàng C B 30 3 dchikh Địa chỉ của khách hàng C K 10 4 sdtkh Số điện thoại của khách hàng S K 10 Toång coäng 60 Khối lượng : Số dòng tối thiểu : 1000 Số dònh tối đa : 2000 Kích thước tối thiểu : 1000x60 = 60KB Kích thước tối đa : 2000x60 = 120KB I.V.THIEÁT KEÁ GIAO DIEÄN A. Caùc Menu chính cuûa giao dieän 1.Menu Ñaêng Nhaäp Heä Thoáng : Trong menu coù : Ñaêng Nhaäp , Thoaùt . Trong Phaàn Ñaêng Nhaäp coù : - Quaûn Trò : Daønh cho nhöõng ngöôøi coù quyeàn Admin . - Nhaân Vieân : Daønh cho Nhaân Vieân bình thöôøng . 2. Menu Danh Saùch Quaûn Lyù : Quaûn lyù caùc Danh saùch Nhaø Cung Caáp , Khaùch Haøng , Nhaân Vieân , Laptop . 3.Menu Baùn Haøng : - Hoaù Ñôn , Phieáu Baûo Haønh , Phieáu Nhaän Xeùt Trong Hoaù Ñôn coù : Hoaù Ñôn -1 , Hoaù Ñôn – N , Phieáu Thanh Toaùn 4.Menu Giuùp Ñôõ : coù - Caùch söû duïng - Caùc thoâng tin veà coâng ty B.Moâ taû Form 1. Form Ñaêng Nhaäp Heä Thoáng Teân ñoái töôïng Kieåu ñoái töôïng Raøng buoäc Döõ lieäu Muïc ñích Haøm lieân quan Giaù trò Default Teân ñaêng nhaäp TextBox Nhaäp töø keyboard Maât khaåu PasswordBox >=6 , <=10 Nhaäp töø keyboard Ñaêng nhaäp Button Ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng dangnhap() Huyû boû Button Huyû , khoâng ñaêng nhaäp vaøo heä thoáng huy() 2. Form Quaûn trò ngöôøi duøng Teân ñoái töôïng Kieåu ñoái töôïng Raøng buoäc Döõ lieäu Muïc ñích Haøm lieân quan Giaù trò Default Quyeàn söû duïng ComboBox Nhaäp töø keyboard Teân ñaêng nhaäp TextBox Nhaäp töø keyboard Maät khaåu PasswordBox >=6 , <=10 Nhaäp töø keyboard Chöùc Danh ComboBox Choïn chöùc vuï töø table