Đề tài Phân tích về hoạt động quản trị nhân lực của công ty FPT

Kinh tế ngày càng hội nhập, cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng. Để giữ được nhân viên giỏi, doanh nghiệp đang phải dùng mọi cách như tăng lương, thưởng, tăng đào tạo, giao thêm quyền hạn cho nhân viên Hơn bao giờ hết, việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường lao động là vấn đề bức thiết. Đào tạo những nhà quản trị có năng lực tuyển dụng, huấn luyện, sử dụng, phát huy tốt nhất nguồn nhân lực ấy lại càng cần kíp và thách thức hơn.Ngành học Quản trị nguồn nhân lực đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu và không ngừng thay đổi, cập nhật cho kịp với xu thế của thời đại. Ở tại Việt Nam, một số ít, rất ít trường Đại học bắt đầu đào tạo ngành này. Sinh viên tốt nghiệp từ ngành này, tuyệt đại đa số đã làm việc đúng chuyên ngành vì đây là một lĩnh vực tương đối mới với nhu cầu cao. Qua thăm dò và khảo sát tình hình tại công ty FPT, chúng em được biết quản trị nguồn nhân lực hiện tại vẫn là một vấn đề khiến nhiều nhà lãnh đạo phải băn khoăn, nhất là khi đất nước đang hội nhập, đang phải vươn mình lớn lên từng ngày, từng giờ. Mặc dù hằng năm có khoảng hơn 300.000 sinh viên tốt nghiệp đã góp phần giải quyết nhân lực cho các doanh nghiệp nhưng thực tế, nhân lực của chúng ta vẫn thiếu và yếu, một số chưa được sử dụng đúng chuyên ngành đào tạo, vì vậy, cũng chưa phát huy được năng lực. Một số đông khác chưa thích nghi kịp với môi trường làm việc, phong cách chuyên nghiệp, hiện đại và còn nhiều bất cập khác. Chính vì thế, chúng em đã làm bài phân tích về hoạt động QTNNL của công ty FPT nhằm đưa ra các giải pháp tốt nhất cho hoạt động của doanh nghiệp này.

doc52 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 11612 | Lượt tải: 119download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích về hoạt động quản trị nhân lực của công ty FPT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ QTNNL 4 1.Khái niệm QTNNL 4 1.1 Khái niệm Nguồn nhân lực 4 1.2 Khái niệm QTNNL 5 1.3 Mục tiêu của QTNNL 5 CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QTNNL CỦA FPT 6 2.1 Giới thiệu chung về FPT 6 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 6 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 8 2.1.3 Hoạt động kinh doanh 15 2.2 Phân tích hoạt động QTNNL của FPT 17 2.2.1 Khái quát NNL của FPT 17 2.2.2. Phân tích hoạt động QTNNL 21 A. Hoạch định NNL 21 B. Phân tích công việc 22 C. Tuyển dụng 25 D. Đãi ngộ 37 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động QTNNL 38 2.2.4 Đánh giá hoạt động QTNNL 39 CHƯƠNG III – GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐÔNG QTNNL TẠI FPT 41 3.1 Định hướng phát triển của FPT 41 A. Định hướng chung 41 B. Định hướng phát triển NNL tại FPT 41 3.2 Giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động QTNNL 42 A. Giải pháp ngắn hạn 43 B. Giải pháp dài hạn 48 KẾT LUẬN 51 LỜI MỞ ĐẦU Kinh tế ngày càng hội nhập, cạnh tranh ngày càng khốc liệt thì vấn đề nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng. Để giữ được nhân viên giỏi, doanh nghiệp đang phải dùng mọi cách như tăng lương, thưởng, tăng đào tạo, giao thêm quyền hạn cho nhân viên…Hơn bao giờ hết, việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường lao động là vấn đề bức thiết. Đào tạo những nhà quản trị có năng lực tuyển dụng, huấn luyện, sử dụng, phát huy tốt nhất nguồn nhân lực ấy lại càng cần kíp và thách thức hơn.Ngành học Quản trị nguồn nhân lực đã xuất hiện trên thế giới từ rất lâu và không ngừng thay đổi, cập nhật cho kịp với xu thế của thời đại. Ở tại Việt Nam, một số ít, rất ít trường Đại học bắt đầu đào tạo ngành này. Sinh viên tốt nghiệp từ ngành này, tuyệt đại đa số đã làm việc đúng chuyên ngành vì đây là một lĩnh vực tương đối mới với nhu cầu cao. Qua thăm dò và khảo sát tình hình tại công ty FPT, chúng em được biết quản trị nguồn nhân lực hiện tại vẫn là một vấn đề khiến nhiều nhà lãnh đạo phải băn khoăn, nhất là khi đất nước đang hội nhập, đang phải vươn mình lớn lên từng ngày, từng giờ. Mặc dù hằng năm có khoảng hơn 300.000 sinh viên tốt nghiệp đã góp phần giải quyết nhân lực cho các doanh nghiệp nhưng thực tế, nhân lực của chúng ta vẫn thiếu và yếu, một số chưa được sử dụng đúng chuyên ngành đào tạo, vì vậy, cũng chưa phát huy được năng lực. Một số đông khác chưa thích nghi kịp với môi trường làm việc, phong cách chuyên nghiệp, hiện đại và còn nhiều bất cập khác. Chính vì thế, chúng em đã làm bài phân tích về hoạt động QTNNL của công ty FPT nhằm đưa ra các giải pháp tốt nhất cho hoạt động của doanh nghiệp này. CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ QTNNL 1.Khái niệm QTNNL 1.1 Khái niệm Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực được hiểu là toàn bộ trình độ chuyên môn mà con người tích luỹ được, có khả năng đem lại thu nhập trong tương lai (Beng, Fischer & Dornhusch, 1995). Nguồn nhân lực, theo GS. Phạm Minh Hạc (2001), là tổng thể các tiềm năng lao động của một nước hay một địa phương sẵn sàng tham gia một công việc lao động nào đó. Khi nói đến nguồn nhân lực, người ta bàn đến trình độ, cơ cấu, sự đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Chất lượng nguồn nhân lực phản ánh trong trình độ kiến thức, kỹ năng và thái độ của người lao động. Sự phân loại nguồn nhân lực theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) đang rất phổ biến ở nước ta hiện nay, nhưng khi chuyển sang nền kinh tế tri thức phân loại lao động theo tiếp cận công việc nghề nghiệp của người lao động sẽ phù hợp hơn. Lực lượng lao động được chia ra lao động thông tin và lao đọng phi thông tin. Lao động thông tin lại được chia ra 2 loại: lao động tri thức và lao động dữ liệu. Lao động dữ liệu (thư ký, kỹ thuật viên...) làm việc chủ yếu với thông tin đã được mã hoá, trong khi đó lao động tri thức phải đương đầu với việc sản sinh ra ý tưởng hay chuẩn bị cho việc mã hoá thông tin. Lao động quản lý nằm giữa hai loại hình này. Lao động phi thông tin được chia 'ra lao động sản xuất hàng hoá và lao động cung cấp dịch vụ. Lao động phi thông tin dễ dàng được mã hoá và thay thế bằng kỹ thuật, công nghệ. Như vậy, có thể phân loại lực lượng lao động ra 5 loại: lao động tri thức, lao động quản lý, lao động dữ liệu, lao động cung cấp dịch vụ và lao động sản xuất hàng hoá. Mỗi loại lao động này có những đóng góp khác nhau vào việc tạo ra sản phẩm. Nồng độ tri thức, trí tuệ cao hay thấp trong sản phẩm lao động phụ thuộc chủ yếu vào đóng góp của lực lượng lao động trí thức, quản lý và phần nào của lao động dữ liệu ở nước ta, tỷ lệ lao động phi thông tin còn rất cao trong cơ cấu lực lượng lao động, do đó hàng hoá có tỷ lệ trí tuệ thấp. Muốn tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, cần tăng nhanh tỷ lệ trí tuệ trong hàng hoá trong thời gian tới. 1.2 Khái niệm QTNNL Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động của tổ chức để xây dựng, phát triển, sử dụng, đành giá, bảo toản và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu của tổ chức cả về mặt số lượng và chất lượng, quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập các tôt chức, giúp cho tổ chức tồn tại và phát triển trong cạnh tranh 1.3 Mục tiêu của QTNNL Mục tiêu cơ bản của bất kỳ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách hiệu suất nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu của tổ chức đó. QTNL nhằm củng cố và duy trì đầy đủ số lượng và chất lượng lao động cần thiết cho tổ chức để đạt được mục tiêu đặt ra. QTNL giúp tìm kiếm và phát triển những hình thức, những phương pháp tốt nhất để người lao động có thể đóng góp nhiều sức lực cho việc đạt được các mục tiêu của tổ chức, đồng thời cũng tạo cơ hội để phát triển không ngừng chính bản thân người lao động Không một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu QTNL. Quản trị nhân lực là bộ phận cấu thành và không thể thiếu của QTKD. QTNL thường là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động SXKD. - Giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu của mình. - Sử dụng các kỹ năng và khả năng của người lao động một cách có hiệu quả. - Cung cấp cho doanh nghiệp những nguồn lao động được đào tạo tốt và có động cơ làm việc mạnh mẽ. - Gia tăng sự thoả mãn của nhân viên đối với công việc. - Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và đạo đức về sử dụng lao động. CHƯƠNG II - PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QTNNL CỦA FPT 2.1 Giới thiệu chung về FPT 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Nhóm ngành: Tập đoàn đa ngành Vốn điều lệ: 918,994,590,000 Địa chỉ: Số 89 Láng Hạ,phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Hà Nội Điện thoại: 04 8560300 Fax: 04 8560316 Email: webmaster@fpt.com.vn Website: Giới thiệu: Lịch sử hình thành: Ngày 13/9/1988, thành lập Công ty Công nghệ Thực phẩm (The Food Processing Technology Company), tiền thân của Công ty FPT. Ngày 27/10/1990, công ty đổi tên thành Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (tên giao dịch quốc tế: The Corporation for Financing and Promoting Technology). Ngày 13/3/1990, công ty mở chi nhánh đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh. Tháng 3/2002, công ty cổ phần hóa với tên Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT (tên tiếng Anh giữ nguyên). Tháng 5/2002, FPT nhận giấy phép cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP). Tháng 7/2002, FPT cho ra đời sản phẩm máy tính FPT Elead dựa trên công nghệ của Intel. Tháng 11/2002, VnExpress.net trở thành tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy phép. - Năm 2003, FPT quyết định chuyển các Trung tâm thành các Chi nhánh. - Năm 2004, FPT khai trương Chi nhánh FPT Đà Nẵng, thành lập một loạt trung tâm mới: Trung tâm Dịch vụ ERP, Trung tâm Đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena, Trung tâm Phát triển Công nghệ FPT. - Năm 2005, FPT thành lập Trung tâm FPT Media, chuyển đổi Chi nhánh Truyền thông FPT thành CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom), FPT Telecom nhận Giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông ở Việt Nam, thành lập Công ty TNHH FPT Software Nhật Bản, Vườn ươm FPT tại TP Hồ Chí Minh. - Năm 2006, FPT Telecom được cấp phép cung cấp thử nghiệm dịch vụ Wimax di động và cố định, triển khai dịch vụ truyền hình Internet (Internet Protocol Television-IPTV), FPT được cấp phép thành lập Đại học FPT. - Tháng 12/2006, niêm yết cổ phiếu của công ty tại Trung tâm GDCK TP.HCM với giá trị vốn hoá lớn nhất thị trường tại thời điểm đó. Thành lập trường Đại học FPT, triển khai dịch vụ truyền hình Internet, nhận chứng chỉ CMMi-5, cung cấp dịch vụ WiMax, tiếp nhận 36,5 triệu USD đầu tư từ Texas Pacific Group và Intel Capital. - Năm 2007, ký kết với Tập đoàn SBI Holdings, Inc để thành lập Quỹ Đầu tư Việt-Nhật (Vietnam-Japan Fund) trị giá 100 triệu USD. Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phần mềm FPT Châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore. Thành lập Công ty TNHH Bán lẻ FPT, CTCP Chứng khoán FPT, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT, Công ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT, Công ty TNHH Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc FPT, Công ty TNHH Bất động sản FPT, Công ty TNHH Truyền thông Giải trí FPT, CTCP Quảng cáo FPT, CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT. Hợp nhất Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm FPT và Trung tâm Dịch vụ ERP thành Công ty Hệ thống Thông tin FPT. FPT trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, tổ chức tư vấn: công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.Kiểm toán độc lập: công ty dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán(AASC)-chi nhánh TP Hồ Chí Minh; công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Tổng số lao động của công ty tính đến thời điểm hiện nay là khoảng 6.300 người.Công ty có 05 công ty thành viên: công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, công ty TNHH Phân phối FPT, công ty TNHH Giải pháp Phần mềm FPT, công ty Cổ phần Phần mềm FPT. Công ty liên doanh thành lập 02 công ty: công ty TNHH Vijasgate; công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh - Tích hợp hệ thống - Sản xuất phần mềm (đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu) - Phân phối các sản phẩm CNTT - Cung cấp các giải pháp, các dịch vụ viễn thông và Internet - Đào tạo lập trình viên quốc tế và chuyên gia mỹ thuật đa phương tiện - Dịch vụ ERP - Lắp ráp máy vi tính - Bảo hành, bảo trì các thiết bị viễn thông và tin học - Phân phối điện thoại di động - Chuyển giao công nghệ - Truyền hình Tất cả các lĩnh vực hoạt động trên của FPT đã được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế ISO 9001:2000. FPT đang làm chủ công nghệ trên tất cả các hướng phát triển của mình với các chứng chỉ ISO cho tất cả các lĩnh vực hoạt động, CMMI cho phát triển phần mềm và đang là đối tác Vàng của Cisco, Microsoft, Oracle, Checkpoint. Bên cạnh đó, FPT cũng đang sở hữu trên 1000 chứng chỉ công nghệ cấp quốc tế của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. FPT đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng nhất do Nhà nước trao tặng năm 2003. Công ty liên tiếp được bạn đọc tạp chí PC World bình chọn là Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam. Sản phẩm và dịch vụ của FPT luôn dành được các giải cao nhất của Hội tin học Việt Nam, VINASA trong những năm qua. 2. Tài chính và ngân hàng: Chứng khoán, ngân hàng, quản lý quỹ đầu tư - Môi giới và lưu ký chứng khoán - Đấu giá và nhận ủy thác đấu giá - Tư vấn cổ phần hóa và niêm yết - Tư vấn tái cấu trúc vốn, M & A, bảo lãnh phát hành - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 3. Bất động sản: - Kinh doanh, đầu tư, môi giới bất động sản - Dịch vụ thuê và cho thuê nhà ở văn phòng, nhà xưởng, kho bãi - Dịch vụ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, học xá - Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi 4. Giáo dục và đào tạo: Đào tạo cử nhân đại học ngành Kỹ sư phần mềm, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Ứng dụng công nghệ thông tin, Mỹ thuật đa phương tiện, Lập trình viên quốc tế. 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức của tập đoàn FPT: FPT là công ty đa quốc gia, hiện đang hoạt động trên bốn lĩnh vực: Công nghệ thông tin và viễn thông; Tài chính và ngân hàng; Bất động sản; Giáo dục và đào tạo. FPT hiện có: - 14 công ty thành viên: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phân phối FPT (FPT Distribution), Tổng Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom Corporation), Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software), Công ty Công nghệ Di động FPT (FPT Mobile), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bán lẻ FPT (FPT Retail), Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPT Securities), Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tin học FPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc FPT, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản FPT (FPT Land), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Giải trí FPT, Công ty Cổ phần Quảng cáo FPT, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT. - Đại học FPT - Trung tâm Phát triển Công nghệ FPT - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng Các lĩnh vực hoạt động chính của FPT: - Tích hợp hệ thống - Giải pháp phần mềm - Xuất khẩu phần mềm - Dịch vụ ERP - Tích hợp hệ thống - Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet - Dịch vụ nội dung trực tuyến - Đào tạo công nghệ - Lắp ráp máy tính - Nghiên cứu và phát triển - Đầu tư phát triển hạ tầng và bất động sản - Dịch vụ tài chính-ngân hàng - Lĩnh vực giáo dục-đào tạo - Lĩnh vực bán lẻ - Giải trí truyền hình - Quảng cáo Dưới đây là sơ đồ tổ chức tập đoàn FPT Đại Hội Đồng Cổ đông 2.1.2.2 - Về cơ cấu bộ máy quản lý: Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Các ban chức năng Các trung tâm Các chi nhánh Các công ty thành viên Đại học FPT Các ban chức năng toàn quốc của FPT gồm có: FPF: Ban kế hoạch Tài chính FHR: Ban tổ chức cán bộ FAD: Văn phòng công ty FCC: Ban truyền thông FQA: Ban đảm bảo chất lượng FID: Ban xây dựng và Phát triển Hạ tầng FIM: Ban công nghệ thông tin FBD: Ban kinh doanh FTH: Văn phòng đoàn thể 2.1.2.3 - Về cơ cấu tổ chức phòng nhân sự: Trong mỗi một đơn vị của mình,từ cấp công ty thành viên,chi nhánh, đại học đều được sắp xếp 1 bộ phận nhân sự,trên hết,tất cả các phòng nhân sự nhỏ này đều chịu sự quản lý của Ban nhân sự toàn tập đoàn(FHR) Trưởng phòng nhân sự Cơ cấu tổ chức các phòng nhân sự có thể biểu diễn qua sơ đồ sau: Phó phòng NS phụ trách tuyển dụng Phó phòng NS phụ trách đào tạo Phó phòng nhân sự phụ trách chính sách , đãi ngộ Nhân viên Nhân viên Nhân viên Với cơ cấu như trên,mỗi một mảng chuyên biệt trong hoạt động nhân sự sẽ được đảm nhiệm bởi các chuyên gia trong từng lĩnh vực, các chuyên gia này lại báo cáo công việc của mình cho giám đốc nhân sự,và từ đó đảm bảo tính chuyên nghiệp,thống nhất và hệ thống trong toàn bộ các khâu tổ chức nhân sự. Và để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động nhân sự của một tập đoàn lớn,hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng,ban tổ chức cán bộ(FHR) chính là cơ quan chủ quản về nhân sự trong toàn bộ tập đoàn,chịu trách nhiệm giám sát,phân bổ,thuyên chuyển,sử dụng lao động một cách hợp lý,hiệu quả và đảm bảo công bằng trong toàn tập đoàn. 2.1.2.4 - Về công tác nhân sự nói chung trong những năm qua: Cùng với sự gia tăng vê quy mô và lĩnh vực hoạt động,nhân sự của FPT cũng gia tăng một cách đáng kể. Năm 2007 chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng cán bộ nhân viên của FPT. Tính tới 31/12/2007, số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại FPT đã đạt tới con số 9,344 người, tăng 2,336 người (33.33%) so với năm 2006. Nguồn: www.fpt.com.vn Đằng sau sự tăng trưởng của FPT trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông là sức mạnh và sự đóng góp của tập thể tính đến thời điểm 12/2007 là hơn 9.000 cán bộ công nhân viên. FPT tự hào là Tập đoàn tập trung đông đảo các cán bộ tin học nhất Việt Nam. Đó là tài sản quý báu nhất và là nền tảng tạo ra mọi thành công của FPT. Các chuyên gia trong nước cũng như quốc tế qua thời gian cộng tác làm việc với đội ngũ kỹ thuật của FPT, đều đánh giá rất cao năng lực cũng như khả năng nắm bắt công nghệ mới của nhân viên công ty.Và đặc biệt, sự phối hợp giữa FPT và các đối tác lớn đã khiến xã hội phải công nhận về hiệu quả, trình độ chuyên môn và độ chuyên nghiệp của các chuyên gia công nghệ thông tin Việt Nam. Bên cạnh việc đầu tư và phát triển chuyên môn, FPT chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ sẵn sàng tiếp bước cũng như kế thừa lớp đàn anh, duy trì và phát triển Tập đoàn đến tầm cao mới. Các chương trình đào tạo như: “Thủ lĩnh trẻ” là một bước đi chiến lược của FPT trong kế hoạch xây dựng lực lượng vững mạnh với 16.000 nhân viên và hơn 1.000 lãnh đạo các cấp vào năm 2008. Đó là thành công không chỉ về măt số lượng mà còn cả về chất lượng của đội ngũ nhân viên FPT trong những năm qua. Hơn hết,với uy tín,thương hiệu,môi trường làm việc năng động và chế độ đãi ngộ xứng đáng,FPT luôn là lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ yêu thích công nghệ thông tin. 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua của FPT tăng trưởng rất mạnh mẽ, đặc biệt là hoạt động phân phối điện thoại di động,xuất khẩu phần mềm tăng trưởng bình quân 3 năm gần đây là 226.4% và 98.8%.Với mô hình chuyên biệt hoá theo từng lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng,mỗi Công ty thành viên FPT và các Trung tâm trực thuộc FPT hoạt động trong một lĩnh vực riêng biệt. Với trình độ công nghệ ngày càng cao và đội ngũ nhân viên năng động,FPT liên tục nghiên cứu,phát triển và cho ra các sản phầm mới, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khách hàng cũng như đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường,từ hoạt động phân phối điện thoại di động, cung cấp đường truyền internet đến các dịch vụ nội dung trực tuyến,dịch vụ đào tạo,dịch vụ ERP,tích hợp hệ thống…. FPT cũng đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm dịch vụ của công ty bao gồm: FPT,Dinatax,Trí tuệ Việt Nam,Balance,FBM Intranet,Smart Bank,Smart Office…. Về tình hình tài chính,Tập đoàn FPT trong năm 2007 đã đạt kết quả kinh doanh rất khả quan, với sự tăng trưởng của hầu hết các chỉ số tài chính. Doanh thu thuần năm 2007 đạt 13,894 tỷ đồng, tăng 18.82% so với năm 2006, đặc biệt doanh thu của phần mềm và dịch vụ năm 2007 đã đạt tới hơn 1,800 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng tới 39.28% so với năm 2006. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của cả tập đoàn tăng trưởng lần lượt là 68.50% và 63.78%. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2007 đạt 726 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 61.16% so với năm 2006 chỉ đạt 450 tỷ đồng, đồng thời cũng vượt kế hoạch tới 33.19%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cuối kỳ (EPS) đạt 7,860 đồng, tăng 6.12% so với năm 2006. Tính tới cuối năm 2007, số tiền công ty FPT nộp ngân sách đã đạt 1,915 tỷ đồng, vượt mức nộp ngân sách năm 2006 tới 49.15%. Về uy tín và thương hiệu, FPT đang làm chủ công nghệ trên tất cả các hướng phát triển của mình với các chứng chỉ ISO cho tất cả các lĩnh vực hoạt động, CMMi cho phát triển phần mềm và đang là đối tác Vàng của Cisco, Microsoft, Oracle, Checkpoint. Bên cạnh đó, FPT cũng đang sở hữu trên 1000 chứng chỉ công nghệ cấp quốc tế của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Các dịch vụ giá trị gia tăng của FPT luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đối tác. Đến nay, FPT đã giành được niềm tin của hàng nghìn doanh nghiệp và hàng triệu người tiêu dùng. FPT đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng nhất do Nhà nước trao tặng năm 2003. Trong suốt những năm qua, FPT liên tục được bạn đọc tạp chí PC World Việt Nam bình chọn là Tập đoàn tin học uy tín nhất Việt Nam. Sản phẩm và dịch vụ của FPT luôn giành được những giải thưởng cao nhất của Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam. Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành tin học và viễn thông nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung, FPT đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Những giải thưởng mà Tập đoàn FPT đã được trao tặng: - 7 năm liền đạt Danh hiệu Công ty Tin học uy tín nhất Việt Nam do bạn đọc PC World Việt Nam bình chọn - Nhiều năm nhận giải thưởng “Đối tác doanh nghiệp xuất sắc nhất năm” của Cisco, IBM, HP… - Giải thưởng
Luận văn liên quan