Đề tài Phát triển kinh tế vùng trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

(Bản scan) Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đề tài đã sử dụng các phương pháp phân tích vùng và kinh tế học phân tích vùng và địa lý học sử dụng ma trận SWOT với vấn đề xác định lợi thế so sánh, hạn chế, thách thức của mỗi vùng, mô hình chữ U ngược với vấn đề xác định chênh lệch vùngv

pdf317 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát triển kinh tế vùng trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan