Đề tài Quản lí kho

Trong xu hưóng toàn cầu hoá nền kinh tế phát triển mức độ hàng hoá lưu thông nhiều hâu như các công tu xí nghiệp đều có các kho hang cho mình và những kho hang đó phải cần quản lý một cách chuẩn xác ,hang hoá luôn luôn cập nhập do vậy cần có sự giám sát trặt chẽ không có sự sai xót nào cả, Bài tập lớn của chúng em là một phần mềm quản lý kho nó được sử dụng để theo dõi và kiểm soát những vấn đề như ,nhập kho , xuất kho chuyển kho nội bộ,nội dung thực hiện phần mềm của chúng ễm trợ giúp một cách hiệu quả quá trình quản lý kho Nhóm thực hiện chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn minh Quý phó trưởng khoa CNTT trường Đại Học Sư Phạm kĩ thuật Hưng Yên, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em thiết kế phần mềm này. Mặc dù đã có nhiều tìm hiểu và cố gắng song do khả năng và sự bó hẹp về thời gian vì vậy mà phần mềm này của chúng tôi hẳn còn có nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến của các bạn.

pdf17 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6263 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lí kho, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề Tài : QUẢN LÍ KHO LỜI NÓI ĐẦU Trong xu hưóng toàn cầu hoá nền kinh tế phát triển mức độ hàng hoá lưu thông nhiều hâu như các công tu xí nghiệp đều có các kho hang cho mình và những kho hang đó phải cần quản lý một cách chuẩn xác ,hang hoá luôn luôn cập nhập do vậy cần có sự giám sát trặt chẽ không có sự sai xót nào cả, Bài tập lớn của chúng em là một phần mềm quản lý kho nó được sử dụng để theo dõi và kiểm soát những vấn đề như ,nhập kho , xuất kho chuyển kho nội bộ,nội dung thực hiện phần mềm của chúng ễm trợ giúp một cách hiệu quả quá trình quản lý kho Nhóm thực hiện chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn minh Quý phó trưởng khoa CNTT trường Đại Học Sư Phạm kĩ thuật Hưng Yên, đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em thiết kế phần mềm này. Mặc dù đã có nhiều tìm hiểu và cố gắng song do khả năng và sự bó hẹp về thời gian vì vậy mà phần mềm này của chúng tôi hẳn còn có nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến của các bạn. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN --*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*-- ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… HưngYên, ngày.…tháng…năm 2007 GVHD: NGUYỄN MINH QÚY NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Gồm ba phần : 1.Phần 1: Phân tích hệ thống 2.Phần 2:Thiết kế hệ thống 3.Phần 3:Lập trình PHẦN 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG A.Khảo sát và đánh giá hiện trạng 1.Mục tiêu quản lý Mục tiêu quản lý của bài toán quản lý kho là:  Theo dõi nhập hàng ( chi tiết tới từng số lượng và đơn giá của từng mặt hàng).  Theo dõi hàng xuất hàng ( chi tiết tới số lượng và đơn giá của từng mặt hàng).  Tổng hợp số tồn ( chi tiết tới số lượng và đơn giá của từng mặt hàng). 2.Nội dung của khảo sát là: a. Tác nghiệp nhập *Theo dõi được tác nghiệp nhập với từng chứng từ nhập ( ngày nhập, người nhập, diễn giải của chứng từ và chi tiết các hàng nhập). *Mỗi chứng từ nhập có thể có nhiều chi tiết nhập với các thông tin về mặt hàng, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền). *Số liệu chứng từ nhập kho phải được cập nhập tự động và tức thì lên số tồn kho cả về số lượng lẫn giá trị của mặt hàng tương ứng. *Kiểm soát để không có tình trạng cùng một mặt hàng có nhiều mã khác nhau dẫn đến số tồn bị sai. Giá trị kho = Tổng số lượng tồn kho*Đơn giá. Sau mỗi lần nhập hàng thì: Giá trị kho mới = Gía trị kho cũ +Số lương nhập*Đơn giá nhập. b. Tác nghiệp xuất *Theo dõi được tác nghiệp xuất với từng chứng từ xuất( ngày xuất, người/ đơn vị nhận, diễn giải của chứng từ và chi tiết của hàng xuất). *Gợi ý đươc số hàng tồn và đơn giá tồn mỗi khi có yêu cầu xuất trong vòng thời gian *Đơn giá xuất = Gía trị tồn kho /Số lượng tồn *Mỗi chứng từ xuất có thể có nhiều chi tiết xuất với các thông tin về mặt hàng, số lượng, đơn vị tính, đơn gía, thành tiền. * Số liệu chứng từ xuất kho có phải được cập nhật tự động và tức thì lên số tồn kho cả về số lượng lẫn giá trị của mặt hàng tương ứng. * Sau mỗi lần xuất hàng, Gía trị kho(của mặt hàng ) thay đổi theo công thức: Gía trị kho mới = Gía trị kho cũ -Số lượng xuất* Đơn giá xuất. *In được phiếu xuất có các thông tin xuất hàng, chữ ký của thủ kho và bên nhận hàng. * Các báo cáo kho. * Lập và in được thẻ kho theo từng mặt hàng. * Có cộng tổng cho các cột Số lượng xuất, Số lượng nhập, Gía trị xuất, Gía trị nhập. * Lập đươc báo cáo kho hàng hàng tháng cho toàn bộ kho hàng. * Báo cáo kho có dạng bảng mỗi dòng thể hiện biến động xuất nhập và tồn của một mặt hàng trong tháng bao gồm các thông tin: Mặt hàng , Số lượng, và gía trị kỳ đầu. Số lượng và Gía trị nhập trong kỳ, Số lượng và Gía trị xuất trong kỳ, Số lượng và Gía trị tồn cuối. * Có cộng tổng cho các cột Tồn giá trị đầu kỳ, Gía trị nhập, Gía trị xuất, Tồn giá trị cuối kỳ. PHẦN 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG A.Phân cấp chức năng nghiệp vụ -Mô hình chức năng. 1. Xây dựng sơ đồ chức năng. Căn cứ trên mục tiêu quản lý và khảo sát và đánh giá hiện trạng ở phần trên ta xây dưng biểu đồ phân cấp chức năng của bài toán Quản lý kho như sau: Biểu đồ ngữ cảnh của bài toán quản lý kho là Quản lý kho Tác nghiệp nhập Tác nghiệp xuất Tổng kết Lập hoá đơn Lập báo cáo Diễn giải Lập hoá đơn Diễn giải Lập hoá đơn In ấn QUẢN LÝ KHO Đơn vị nhận Nhà cung cấp Kế toán Thông tin đơn hàng Thông tin đơn hàng Trả lời đơn hàng Trả lời đơn hàng Thông Tin Kho Hàng (Hàng nhập, xuất, tồn) Báo cáo Hàng nhập xuất tồn Biểu đồ mức 2 của bài toán quản lý kho: Biểu đồ định nghĩa chức năng ( Nhập hàng) Xuất hàng Tổng kết Nhập hàng Đơn vị cung cấp Đơn vị nhận hàng Kế toán Báo cáo Chứng từ nhập Chứng từ xuất Ktra hoá đơn nhnhập Trả lời TT Đơn hàng KT Hoá đơn nhập Trả Lời KT Hoá Đơn xuất Trả Lời TT mặt hàng Ktra Hoá Đơn Trả Lời Tổng kết xuất nhập hàng & tồn Trả lời & in TT đơn hàng Kế toán Yêu cầu in ấn Biểu đồ định nghĩa chức năng (Xuất hàng ) Nhập danh sách đơn xuất hàng In ra hoá đơn hàng xuất và hàng tồn Kế toán Chứng từ xuất TT đơn hàng Trả lời Yêu cầu in ấn Kết quả Bảng thuộc tính chứng từ của bài toán quản lý kho: 4.Thiết kế chức năng: Từ bảng thuộc tính, biểu đồ sơ đồ phân cấp chức năng, mức ngữ cảnh ta mẫu thiết kế chức năng cho phần Nhập kho Mô hình dữ liệu chức năng: Chứng từ nhập: Ngày nhập: Các thong tin: Chi tiết hàng nhập: Mặt hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Chữ ký: Bảng chứng từ nhập Số chứng từ Ngày nhập Các thông tin Mặt hàng 1 ĐVT1 Số lượng 1 Đơn giá 1 .......... Mặt hàng n ĐVT n Số lượng n Đơn giá n b )M ô tả sử dụn g dữ liệu của chức năng: Tạo Đọc Cập Nhật Xoá Kết Qủa Chứng từ nhập #ID X X X Ngày X X X X Loại Tiền X X X X Diễn Giải X X X X Chi tiết hàng nhập #Chứng từ hàng nhập_ID X X X #Mằt hàng_ID X X X X Chứng từ nhập #ID Ngày Loại tiền Diễn giải Chi tiết nhập #Chtừ nhập_ID #Mã hàng_ID Số Lượng Đơn giá Mặt Hàng (Danh mục mặt hàng) #ID ĐVT Mô tả TốnSốLượngĐầuNăm TốnGíaTrịĐầuNăm NhậpSốLượngKỳ: 1 NhậpGíaTrịKỳ : 1 XuấtSốLượngKỳ: 1 XuấtGíaTrịKỳ: 1 … NhậpSốLượngKỳ :12 NhậpGíaTrịKỳ :12 XuấtSốLượngKỳ :12 XuấtGíaTrịKỳ :12 Số Lượng X X X X Đơn Gía X X X Mặt Hàng #ID X ĐVT X Mô tả X Tồn số lượng đầu năm Tồn giá trị đầu năm Nhập số lượng kỳ 1 X Nhập giá trị kỳ 1 X Xuất số lượng kỳ 1 X Xuất giá trị kỳ 1 X ……. X Nhập số lượng kỳ 12 X Nhập giá trị kỳ 12 X Xuất số lượng kỳ 12 X Xuất giá trị kỳ 12 X From Thông Tin Chi Tiết Về Hàng Hoá Form Danh Mục Vị Trí Kho Form hợp đồng mua hàng Form Phiếu Xuất Kho
Luận văn liên quan