Đề tài Quản lí quy trình tín dụng

Ngân hàng là chủ thể đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các loại hình dịch vụ, kinh doanh của ngân hàng ngày càng đa dạng và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Hoạt động vay và cho vay của ngân hàng là một trong những hoạt động chính tạo nên nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động cũng như phương thức quản lí của hoạt động này, nhóm chúng tôi xin đi vào phân tích một quy trình cụ thể đó là quy trình tín dụng.

docx64 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 16/12/2013 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lí quy trình tín dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ -----š›&š›----- BÁO CÁO MÔN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ ĐỀ TÀI: QUẢN LÍ QUY TRÌNH TÍN DỤNG Giáo viên hướng dẫn: Bùi Thị Hồng Nhung Danh sách nhóm 13 – Thứ 2 – Ca 1 Lê Thanh Huyền – Lớp TTA Nguyễn Thùy Trang – Lớp TTA Trần Thị Huyền Trang – Lớp TTA Hà nội, Tháng 6 – năm 2012 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng là chủ thể đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các loại hình dịch vụ, kinh doanh của ngân hàng ngày càng đa dạng và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Hoạt động vay và cho vay của ngân hàng là một trong những hoạt động chính tạo nên nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động cũng như phương thức quản lí của hoạt động này, nhóm chúng tôi xin đi vào phân tích một quy trình cụ thể đó là quy trình tín dụng. Do hạn chế trong quá trình nghiên cứu nên bài làm còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự góp ý của cô và các bạn! Em xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC I. TÌM HIỂU YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG 1.1. Tên đề tài Phân tích quy trình tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển (BIDV). 1.2. Mục đích đề tài Cung cấp thêm thông tin về nghiệp vụ kinh doanh tín dụng cũng như có cái nhìn tổng quát về hệ thống quản lí tín dụng tại ngân hàng BIDV. 1.3. Giới thiệu công ty áp dụng đề tài Tên công ty: Ngân hàng MTCP đầu tư và phát triển BIDV. Địa chỉ: 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ cấu tổ chức: BIDV có 118 chi nhánh và trên 500 điểm mạng lưới, hàng nghìn ATM/POS tại khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Tình trạng làm việc hiện tại: Lĩnh vực kinh doanh da dạng: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính. Phương hướng phát triển trong tương lai:  Định hướng phát triển đa năng, trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, hội nhập ngày càng sâu rộng trên trên thị trường tài chính thế giới, BIDV đang hướng tới mô hình “Tập đoàn Tài chính – Ngân hàng” theo thông lệ quốc tế. 1.4. Quy trình công việc Tùy vào từng ngân hàng sẽ có cách phân chia quy trình tín dụng khác nhau nhưng nhìn chung bao gồm các bước sau: Lập hồ sơ vay vốn. Phẩm định tín dụng. Quyết định tín dụng. Giải ngân. Giám sát Thu nợ. Thanh lí hợp đồng tín dụng. Mô tả quy trình tín dụng tổng thể: Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ01 TC Cán bộ tín dụng lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng và tiến hành tiếp xúc với khách hàng. HĐ 02 TC Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, cán bộ tín dụng hướng dẫn KH ghi thông tin vào giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01. HĐ 03 TC Cán bộ tín dụng kiểm tra vốn khả dụng của ngân hàng, so sánh với nhu cầu vay của khách hàng. + Nếu đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn: chuyển sang bước HĐ 04. + Nếu không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn: Thông báo từ chối vay vốn cho khách hàng và kết thúc nghiệp vụ. HĐ 04 TC Cán bộ tín dụng hướng dẫn KH lập hồ sơ tín dụng theo mẫu. HĐ 05 TC Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ tín dụng và lập phiếu nhận hồ sơ theo mẫu số 05. Nếu hợp lệ: Chuyển sang HĐ04. Nếu không hợp lệ: Quay lại HĐ02. HĐ 06 TC Cán bộ tín dụng thực hiện nghiên cứu, đánh giá, thẩm định hồ sơ tín dụng và lập báo cáo đề xuất tín dụngtheo mẫu số 02 gửi kèm hồ sơ tín dụng lên ban lãnh đạo. HĐ07 TC Ban lãnh đạo quyết định đồng ý hoặc từ chối cấp tín dụng. - Nếu đồng ý, chuyển sang bước HĐ08. - Nếu không đồng ý: chuyển sang HĐ09. HĐ08 TC Cán bộ tín dụng thông báo cho KH về các điều kiện tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển sang HĐ08. HĐ09 TC Cán bộ tín dụng thông báo lí do từ chối cấp tín dụng cho KH và kết thúc nghiệp vụ. HĐ10 TC Nếu KH đồng ý với các điều kiện tín dụng đã được phê duyệt, cán bộ tín dụng thực hiện soạn thảo hợp đồng tín dụng và chuyển sang HĐ09. Nếu KH không đồng ý: kết thúc nghiệp vụ. HĐ11 TC Kí kết hợp đồng tín dụng. HĐ12 TC Cán bộ tín dụng thực hiện các thủ tục đăng kí giao dịch đảm bảo hoặc thủ tục công chứng. Việc giao nhận giấy tờ và TSĐB thực hiện theo mẫu số 2.4. HĐ13 TC Cán bộ tín dụng kiểm tra thông tin KH đã có trong cơ sở dữ liệu chưa. Nếu chưa có chuyển sang HĐ12. Nếu đã có chuyển sang HĐ 13 HĐ14 TC, MT Thêm mới KH và chuyển sang HĐ 13 HĐ15 TC, MT Cập nhật thông tin về hồ sơ tín dụng và hợp đồng tín dụng vào hệ thống và quản lí lưu giữ hồ sơ. HĐ16 TC, MT Thực hiện giải ngân và cập nhật quá trình giải ngân HĐ17 TC, MT Thực hiện thu nợ và giám sát, cập nhật quá trình thu nợ: Cán bộ tín dụng lập thông báo danh sách các khoản nợ đến hạn tới khách hàng để đôn đốc khách hàng trả nợ gốc và lãi đúng hạn. HĐ18 TC Giám sát quá trình sử dụng vốn, hoạt động, việc trả nợ của KH: Nếu KH vi phạm HĐTD: chuyển sang HĐ17 Nếu KH không vi phạm HĐTD: tiếp tục thực hiện giải ngân và thu nợ theo đúng hợp đồng tín dụng. HĐ19 TC Cán bộ tín dụng thực hiện tái thẩm định rồi báo cáo lên ban lãnh đạo để đưa ra các biện pháp xử lí. HĐ20 TC, MT Khi khách hàng đã trả hết nợ, phòng TD thanh lí hợp đồng tín dụng cho KH và lưu trữ hồ sơ tín dụng đã tất toán theo quy định và kết thúc nghiệp vụ. Các thông tin đi kèm: HĐ14: Thông tin khách hàng Mã khách hàng Tên khách hàng Mã số thuế Ngày thành lập Địa chỉ Điện thoại Fax Websize Số tài khoản Ngân hàng mở tài khoản HĐ 15: Hồ sơ tín dụng: Mã hồ sơ Mã khách hàng Tên khách hàng Mục đích vay vốn Thời hạn vay Phương án sản xuất kinh doanh Phương án trả nợ Loại hình tài sản đảm bảo Hợp đồng tín dụng: Mã hợp đồng tín dụng Tên hợp đồng tín dụng Ngày kí kết Mức vay Thời gian vay Hình thức tài sản bảo đảm Giá trị tài sản bảo đảm HĐ15: Thông tin tài sản bảo đảm (TSBĐ) Mã tài TSBĐ Tên TSBĐ Loại TSBĐ Giá trị TSBĐ Cơ quan đăng kí giao dịch TSBĐ Ngày nhận TSBĐ Bên giao Bên nhận Giấy tờ liên quan. Thông tin cán bộ tín dụng (CBTD) Mã CBTD Tên CBTD Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Số điện thoại Chuyên môn Trình độ Ảnh 1.4.1. Quy trình lập hồ sơ tín dụng Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ 01 TC Cán bộ tín dụng lập kế hoạch tìm kiếm, tiếp thị khách hàng trên cơ sở tình hình kinh tế của địa phương và kế hoạch phát triển của ngân hàng trong năm. HĐ 02 TC, MT Phòng tín dụng lập danh sách khách hàng cần tiếp thị và tiến hành tiếp thị khách hàng thông qua các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc gặp gỡ trực tiếp khách hàng. HĐ 03 TC Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, cán bộ tín dụng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng rồi hướng dẫn khách hàng ghi thông tin vào giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01. HĐ 04 TC, MT Cán bộ tín dụng kiểm tra vốn khả dụng của ngân hàng, so sánh với nhu cầu vay của khách hàng. + Nếu đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn: Chuyển sang HĐ05. + Nếu không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn: Thông báo từ chối vay vốn cho khách hàng và kết thúc nghiệp vụ. HĐ 05 TC Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ tín dụng theo mẫu. HĐ 06 TC, MT Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ tín dụng và lập phiếu nhận hồ sơ theo mẫu số 05. Sau đó tiến hành kiểm tra hồ sơ. + Nếu hồ sơ hợp lệ, đúng quy định thì tiến hành các bước tiếp theo của quy trình. + Nếu không hợp lệ, sai quy định: quay lại HĐ05 1.4.2. Quy trình thẩm định hồ sơ tín dụng Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ 01 TC, MT Sau khi tiếp nhận hồ sơ tín dụng, cán bộ tín dụng thực hiện phân tích tín dụng: Đánh giá chung về khách hàng. Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng. Thực hiện chấm điểm tín dụng khách hàng để áp dụng chính sách cho vay phù hợp đối với khách hàng. Phân tích phương án sản xuất kinh doanh, dự án, khả năng trả nợ để xác định hình thức, phương pháp cấp tín dụng phù hợp. Đánh giá về tài sản bảo đảm theo quy định của ngân hàng. HĐ 02 TC Cán bộ tín dụng đánh giá toàn bộ rủi ro và đưa ra các biện pháp phòng ngừa. HĐ 03 TC, MT Cán bộtín dụng lập báo cáo đề xuất tín dụng theo mẫu số 2 kèm theo hồ sơ tín dụng trình Ban lãnh đạo. 1.4.3. Quy trình quyết định tín dụng Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ01 TC Sau khi xem xét báo cáo đề xuất tín dụng và hồ sơ tín dụng, ban lãnh đạo quyết định đồng ý hoặc từ chối cấp tín dụng. - Nếu từ chối: chuyển sang HĐ02 - Nếu đồng ý: chuyển sang HĐ03 HĐ02 TC, MT Cán bộ tín dụng thông báo lí do từ chối cấp tín dụng cho khách hàng và kết thúc nghiệp vụ. HĐ03 TC, MT Cán bộtín dụng thông báo cho khách hàng về các điều kiện tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. HĐ04 TC -Nếu khách hàng đồng ý với các điều kiện tín dụng đã được phê duyệt, cán bộ tín dụng thực hiện soạn thảo hợp đồng tín dụngvà chuyển sang HĐ07 - Nếu khách hàng không đồng ý: chuyển sang HĐ05 HĐ05 TC Cán bộ tín dụng xem xét yêu cầu của khách hàng: - Xét thấy hợp lý: thực hiện tái đề xuất tín dụng trình ban lãnh đạo và chuyển sang HĐ06 - Xét thấy không hợp lý: kết thúc nghiệp vụ. HĐ06 TC, MT Ban lãnh đạo xem xét tái đề xuất tín dụng: - Đồng ý: Cán bộ tín dụng thực hiện soạn thảo hợp đồng tín dụngvà chuyển sang HĐ07. - Không đồng ý: thông báo từ chối cấp tín dụng cho khách hàng và kết thúc nghiệp vụ. HĐ07 TC Kí kết hợp đồng tín dụng. HĐ08 TC Cán bộtín dụng thực hiện các thủ tục đăng kí giao dịch đảm bảo hoặc thủ tục công chứng. Việc giao nhận giấy tờ và TSĐB thực hiện theo mẫu số 2.4 HĐ09 MT Cán bộtín dụng kiểm tra thông tin khách hàng đã có trong cơ sơ dữ liệu chưa. - Nếu chưa có:thực hiện thêm mới khách hàng và chuyển sang HĐ10. - Nếu đã có: chuyển sang HĐ10. HĐ10 MT,TC Cán bộ tín dụng cập nhật thông tin về hồ sơ tín dụng và hợp đồng tín dụng vào hệ thống và tiến hành quản lí lưu giữ hồ sơ. 1.4.4. Quy trình giải ngân Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ01 TC Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị giải ngân bao gồm: Giấy đề nghị giải ngân do khách hàng lập theo mẫu số 1.5 Bảng kê rút vốn vay mẫu số 1.6 Các chứng từ liên quan HĐ02 TC Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ. HĐ03 TC,MT Cán bộ tín dụng kiểm tra mục đích, điều kiện giải ngân, hạn mức còn lại để đưa ra đề xuất về hình thức và phương pháp giải ngân HĐ04 TC, MT Cán bộ tín dụng lập tờ trình giải ngân trình Ban lãnh đạo cấp trên phê duyệt. HĐ05 TC Ban lãnh đạo căn cứ vào tờ trình giải ngân và hồ sơ giải ngân để quyết đinh: - Nếu đồng ý giải ngân: chuyển sang HĐ06 - Nếu từ chối giải ngân: chuyển sang HĐ07 HĐ06 TC, MT Cán bộ tín dụng hoàn thiện lại hồ sơ giải ngân, thực hiện giải ngân và cập nhật thông tin hồ sơ giải ngân vào hệ thống, kết thúc nghiệp vụ. HĐ07 TC, MT Cán bộ tín dụng thông báo từ chối giải ngân cho khách hàng và nêu rõ lí do, sau đó kết thúc nghiệp vụ giải ngân. 1.4.5. Quy trình giám sát Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ 01 TC, MT Cán bộ tín dụng kiểm tra, giám sát định kì hoặc đột suất kiểm tra theo nội dung: - Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng. - Kiểm tra tình hình thực hiện các cam kết. - Kiểm tra thực trạng tài sản bảo đảm theo quy định. - Đánh giá về sự phát triển của phương án sản xuất kinh doanh, dự án của khách hàng. Lập biên bản sau mỗi lần kiểm tra. HĐ 02 MT Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát, cán bộ tín dụng tiến hành phân loại nợ: - Nếu là nợ xấu: chuyển sang HĐ03 - Nếu chưa phải là nợ xấu: chuyển sang HĐ08 HĐ03 MT Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo kết quả phân loại nợ. HĐ 04 TC Cán bộ tín dụng lập đề xuất phòng ngừa rủi ro kèm báo cáo kiểm tra giám sát trình Ban lãnh đạo cấp trên. HĐ 05 TC Ban lãnh đạo xem xét, phê duyệt kiến nghị, đề xuất: - Nếu đồng ý: chuyển sang HĐ06 - Nếu không đồng ý: quay lại HĐ04 HĐ 06 TC,MT Cán bộ tín dụng thông báo biện pháp xử lí rủi ro cho khách hàng. HĐ 07 TC Cán bộ tín dụng thực hiện giám sát về việc chấp hành các biện pháp xử lý của khách hàng. HĐ08 TC,MT Cập nhật quá trình giám sát vào hệ thống. 1.4.6. Quy trình thu nợ Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ01 TC, MT Cán bộ tín dụng gửi thông báo thu nợ cho khách hàng. HĐ02 TC Cán bộ tín dụng tiến hành thu nợ : - Nếu khách hàng trả nợ đúng hạn: chuyển tới HĐ08 - Nếu khách hàng yêu cầu trả nợ trước hạn: chuyển sang HĐ03 - Nếu khách hàng không trả nợ: chuyển sang HĐ05 HĐ03 TC, MT Cán bộ tín dụng thực hiện tính lại phí trả nợ trước hạn và gửi thông báo cho khách hàng. HĐ04 TC Cán bộ tín dụng thu nốt phần nợ còn thiếu và kết thúc nghiệp vụ thu nợ. HĐ05 TC, MT Cán bộ tín dụng gửi thông báo nợ quá hạn cho khách hàng, yêu cầu khách hàng trả nợ. HĐ06 TC, MT Cán bộ tín dụng rà soát nguyên nhân nợ quá hạn và đưa ra biện pháp xử lí: - Nếu do nguyên nhân khách quan: tiến hành gia hạn nợ hoặc điều chỉnh kì hạn nợ cho khách hàng và quay về HĐ01. - Nếu do nguyên nhân chủ quan: chuyển nợ quá hạn thành nợ khó đòi hoặc nợ không có khả năng thu hồi. HĐ07 MT, TC Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số dư sau khi thu nợ: - Nếu dư nợ bằng 0: Cán bộ tín dụng thực hiện thanh lí tài sản bảo đảm. - Nếu dư nợ khác 0: quay lại HĐ01 HĐ08 TC, MT Cập nhật quá trình thu nợ vào hệ thống 1.4.7. Quy trình thanh lí hợp đồng tín dụng Mã Thực hiện Nội dung chi tiết HĐ01 MT Khi có quyết định thanh lí, cán bộ tín dụng thực hiện kiểm tra lại số tiền thu nợ gốc, lãi, phí để tất toán hồ sơ tín dụng. HĐ02 TC Cán bộ tín dụng thực hiện giải chấp các hợp đồng bảo đảm. HĐ03 TC, MT Cán bộ tín dụng thanh lí các hợp đồng. HĐ04 TC Cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ tín dụng đã tất toán theo quy định. II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1. Xây dựng biểu đồ hoạt động tổng thể Biểu đồ hoạt động tổng thể Xây dựng biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình lập hồ sơ tín dụng Biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình thẩm định tín dụng Biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình quyết định tín dụng Biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình giải ngân 2.1.5. Biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình giám sát 2.1.6. Biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình thu nợ 2.1.7. Biểu đồ hoạt động tổng thể quy trình thanh lí 2.2.Xâydựngbiểuđồcasửdụng 2.2.1. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng quy trình thẩm định tín dụng 2.2.2. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng quy trình quyết địnhtín dụng 2.2.2.1. Biểu đồ phân rã ca sử dụng cập nhật thông tin khách hàng Các đối tượng độc lập: Mã số thuế, địa chỉ, điện thoại,email, fax, website, số tài khoản. Biểu đồ ca sử dụng chi tiết cập nhật hàng Mô tả kịch bản ca sử dụng cập nhật khách hàng Tác nhân: cán bộ tín dụng Mục đích: cập nhật các thông tin khách hàng vào danh sách khách hàng Mô tả: sau khi đăng nhập hệ thống, cán bộ tín dụng có thể thêm mới khách hàng, tìm kiếm khách hàng hoặc chọn các khách hàng đã có để sửa, xóa. Mô hình ca sử dụng mức lá: bao gồm 4 ca sử dụng mức lá: Thêm mới KH: thêm mới khách hàng vào danh sách khách hàng Sửa khách hàng: sửa khách hàng trong danh sách khách hàng Xóa khách hàng: xóa khách hàng trong danh sách khách hàng Tìm khách hàng: tìm kiếm khách hàng trong danh sách khách hàng Biểu đồ ca sử dụng mức lá: Biểu đồ ca sử dụng mức lá a. Kịch bản ca sử dụng thêm khách hàng: Tiền điều kiện: cán bộ tín dụng đăng nhập hệ thống: cần có các đối tượng độc lập: mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, email, fax, website, số tài khoản(tất cả đã có sẵn dữ liệu) Hậu điều kiện: sau khi thao tác thành công, thông tin của khách hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu Luồng sự kiện chính: Hành động của tác nhân Phản ứng của tác nhân Đối tượng liên quan Chọn chức năng quản lý khách hàng Hiển thị giao diện của form khách hàng Khách hàng Chọn chức năng thêm mới Hiển thị form trống cho phép nhập các thông tin của khách hàng Mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, email, fax, website, số tài khoản Nhập thông tin về khách hàng và chọn nút lưu Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu Khách hàng Luồng sự kiện phụ: Ở bước 5:Phản ứng của hệ thống là bạn đã chọn lưu chưa Ở bước 6:Kiểm tra thông tin nhập vào, nếu thiếu hoặc không chính xác thì yêu cầu người dùng nhập lại Luồng sự kiện đặc biệt: mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, email, website, số tài khoản được chọn từ danh sách đã có b. Kịch bản ca sử dụng tìm khách hàng Tiền điều kiện: cán bộ tín dụng đăng nhập hệ thống Hậu điều kiện: sau khi đăng nhập thành công, hiển thị thông tin khách hàng cần tìm Luồng sự kiện chính: Hành động của tác nhân Phản ứng của tác nhân Đối tượng liên quan Chọn chức năng quản lý khách hàng Hiển thị giao diện của form khách hàng Khách hàng Chọn chức năng tìm kiếm Hiển thị form trống cho phép nhập các điều kiện tìm khách hàng Nhập thông tin về khách hàng cần tìm kiếm và ấn nút tìm kiếm Hiện danh sách các khách hàng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm Khách hàng Luồng sự kiện phụ: Ở bước 6, nếu không tìm thấy khách hang thỏa mãn điều kiện thì hiển thị thông báo cho người dùng. Không có luồng sự kiện đặc biệt. c. Kịch bản ca sử dụng sửa khách hàng: Tiền điều kiện: cán bộ tín dụng đăng nhập hệ thống Hậu điều kiện: sau khi đăng nhập thành công, các thông tin được sửa sẽ được lưu vào CSDL Luồng sự kiện chính: Hành động của tác nhân Phản ứng của tác nhân Đối tượng liên quan Chọn chức năng quản lý khách hàng Hiển thị giao diện của form khách hàng Khách hàng Chọn chức năng tìm kiếm Hiển thị danh sách các khách hàng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm Khách hàng Chọn chức năng sửa và chọn 1 khách hàng cần sửa Hiện danh form thông tin chi tiết của khách hàng cần sửa Mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, fax, website, , email, số tài khoản Sửa thông tin và bấm nút lưu Cập nhật thông tin vào CSDL Khách hàng Luồng sự kiện phụ: ở bước 8, kiểm tra thông tin mới sửa, nếu không chính xác thì yêu cầu nhập lại. Luồng sự kiện đặc biệt: ở bước 7, các thông tin liên quan được chọn từ danh sách dữ liệu đã có. d. Kịch bản ca sử dụng xóa khách hàng Tiền điều kiện: cán bộ tín dụng đăng nhập hệ thống Hậu điều kiện: sau khi đăng nhập thành công, các thông tin được sửa sẽ được lưu vào CSDL. Luồng sự kiện chính: Hành động của tác nhân Phản ứng của tác nhân Đối tượng liên quan Chọn chức năng quản lý khách hàng Hiển thị giao diện của form khách hàng Khách hàng Chọn chức năng tìm kiếm Hiển thị danh sách các khách hàng thỏa mãn điều kiện tìm kiếm Khách hàng Chọn khách hàng cần xóa và bấm nút xóa Khách hàng được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu Khách hàng Luồng sự kiện phụ: Ở bước 6, xác nhận lại yêu cầu xóa. Nếu người dùng muốn xóa thì xóa dữ liệu ra khỏi CSDL. 2.2.2.2. Biểu đồ phân rã ca sử dụng cập nhật hợp đồng tín dụng Các đối tượng độc lập: Khách hàng, mức vay, thời gian vay, giá trị tài sản bảo đảm, hình thức bảo đảm tín dụng. Biểu đồ ca sử dụng cập nhật hợp đồng tín dụng Mô tả kịch bản ca sử dụng cập nhật Hợp đồng tín dụng Tác nhân: Cán bộ tín dụng Mục đích: Cập nhật các thông tin về Hợp đồng tín dụng được kí kết vào CSDL của Ngân hàng. Mô tả: Sau khi đăng nhập hệ thống, cán bộ tín dụng có thể tiến hành thêm mới hoặc tìm kiếm, sửa xóa Hợp đồng tín dụng. Mô tả ca sử dụng mức lá: Thêm mới Hợp đồng tín dụng Sửa Hợp đồng tín dụng Xóa hợp đồng tín dụng Tìm kiếm Hợp đồng tín dụng Biểu đồ chi tiết hợp đồng tín dụng a.Kịch bản ca sử dụng Thêm mới Hợp đồng tín dụng Tiền điều kiện: Cán bộ tín dụng đăng nhập Hệ thống quản lý Đối tượng độc lập: Khách hàng, mức vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, thời gian vay Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, thông tin về Hợp đồng tín dụng được lưu vào CSDL. Luồng sự kiện chính: Hành động của tác nhân Phản ứng của tác nhân Đối tượng liên quan Chọn chức năng quản lý Hợp đồng tín dụng Hiển thị giao diện của form Hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng Chọn chức năng Thêm mới Hiển thị form trống cho phép nhập các thông tin của Hợp đồng tín dụng Khách hàng, mức vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, thời gian vay Nhập thông tin của Hợp đồng & chọn nút Lưu Lưu thông tin vào CSDL Hợp đồng tín dụng Luồng sự kiện phụ: Ở bước 5, kiểm tra thông tin nhập vào, nếu thiếu hoặc không chính xác thì yêu cầu nhập lại. Luồng sự kiện đặc biệt: Khách hàng, mức vay, hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo đảm, thời gian vay đã có sẵn. Kịch bản ca sử dụng Tìm kiếm Hợp đồng tín dụng Tiền điều kiện: Cán bộ tín dụng đăng nhập hệ thống quản lý Hậu điều kiện: Sau khi thao tác thành công, hiển thị các thông tin cần tìm Luồng sự kiện chính: Hành động của tác nhân Phản ứng của tác nhân Đối tượng liên quan Chọn chức năng quản lý Hợp đồng tín dụng Hiển thị giao diện của form Hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng Chọn chức năng tìm kiếm Hiển