Đề tài Quản lý bán hàng trên mạng

Thương mại diện tử ngày một phát triển trên thế giới và ở Việt Nam nói riêng. Sự ra đời các ngôn ngữ lập trình cho phép ban thiết kế và xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên việc phân tích thiết kế là việc đầu tiên trong triển khai xây dựng một chương trình. Sau đó ta có thể sử dụng những ngôn ngữ lập trình khác nhau để xây dựng nên chương trình ứng dụng. Một trong những ứng dụng thương mại điện tử đó là xây dựng ứng dụng bán hàng qua mạng là một trong những ứng dụng mà đó là mục tiêu phát triển cho mỗi công ty, cũng là chiến lược cho mỗi quốc gia. Từ ý tưởng xây dựng ứng dụng trên ta đi bước đầu tiên là phân tích hệ thống quản lý trên. Qua khảo xát thống để đi đến xây dựng các biểu đồ phân cấp chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu và đi tới xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu logic,sau đó ta đi đến thiết kế hệ thống.

doc38 trang | Chia sẻ: tuandn | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 1821 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý bán hàng trên mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên