Đề tài Quản lý cửa hàng băng đĩa

Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, lao động trí óc dần thay thế cho lao động chân tay bằng những ứng dụng khoa học kỹ thuật. Và góp phần đắc lực trong cuộc cách mạng khoa học này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin.Công nghệ thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của rất nhiều cửa hàng nói chung và cửa hàng băng đĩa nói riêng vẫn tiến hành rất thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho người quản lý khi muốn xem sét tình trạng các mặt hàng còn hay hết. Từ thực tế như vậy mà nhóm chúng em đã tiến hành xây dựng một phần mềm quản lý cho một cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa . Phần mềm là một chương trình cho phép người sử dụng thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ cập nhật thông tin cho các loại băng đĩa , thực hiện yêu cầu tìm kiếm thông tin thống kê bán hàng hay báo cáo tài chính của cửa hàng với giao diện làm việc thân thiện ,dễ sử dụng . Mong rằng với phần mềm này chúng em có thể đóng góp được một phần nào đó vào sự phát triển kinh doanh của các cửa hàng băng đĩa . Nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm : 1.Nguyễn Thanh Hải - Thiết kế giao diện , lập trình ,mô hình DL quan hệ 2.Trần Minh Hiệu - Vẽ và phân tích BD phân cấp chức năng 3.Hà Thị Phương Loan – Phân tích BD luồng DL, thiết kế CSDL, mô hình E-R Với sự cố gắng và nổ lực của mình, chúng em đã cùng nhau xây dựng và hoàn thành đề tài này .Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế , chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn để cho đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn

doc32 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Ngày: 22/10/2013 | Lượt xem: 4995 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý cửa hàng băng đĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tài Quản lý CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 3 THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI (PROJECT) 4 PHÂN TÍCH VỀ CHỨC NĂNG VÀ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 5 PHÂN TÍCH VỀ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 6 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 8 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 13 BIỂU ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT(E-R) 16 BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU QUAN HỆ 17 THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO PHẦN MỀM……………………………………..20 TỔNG KẾT………………………………………………………………………..27 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, lao động trí óc dần thay thế cho lao động chân tay bằng những ứng dụng khoa học kỹ thuật. Và góp phần đắc lực trong cuộc cách mạng khoa học này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin.Công nghệ thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh doanh của rất nhiều cửa hàng nói chung và cửa hàng băng đĩa nói riêng vẫn tiến hành rất thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho người quản lý khi muốn xem sét tình trạng các mặt hàng còn hay hết. Từ thực tế như vậy mà nhóm chúng em đã tiến hành xây dựng một phần mềm quản lý cho một cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa . Phần mềm là một chương trình cho phép người sử dụng thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ cập nhật thông tin cho các loại băng đĩa , thực hiện yêu cầu tìm kiếm thông tin thống kê bán hàng hay báo cáo tài chính của cửa hàng …với giao diện làm việc thân thiện ,dễ sử dụng ..... Mong rằng với phần mềm này chúng em có thể đóng góp được một phần nào đó vào sự phát triển kinh doanh của các cửa hàng băng đĩa . Nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm : 1.Nguyễn Thanh Hải - Thiết kế giao diện , lập trình ,mô hình DL quan hệ 2.Trần Minh Hiệu - Vẽ và phân tích BD phân cấp chức năng 3.Hà Thị Phương Loan – Phân tích BD luồng DL, thiết kế CSDL, mô hình E-R Với sự cố gắng và nổ lực của mình, chúng em đã cùng nhau xây dựng và hoàn thành đề tài này .Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế , chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn để cho đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn . Chúng em xin chân thành cảm ơn ! Hưng Yên ngày 10/6/2007 Nhóm sinh viên thực hiện : Nguyễn Thanh Hải Trần Minh Hiệu Hà Thị Phương Loan I.KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Nhóm chúng em (nhóm 7) đã đi khảo sát hiện trạng thực tế ở tại 2 cửa hàng cho thuê đĩa tại xã Dân Tiến . Khi quan sát họ làm việc thì nhóm em đã thấy được các công đoạn mà họ làm từ lúc khách hàng yêu cầu thuê đĩa cho tới khi họ tìm đĩa và thanh toán thì mất khoảng thời gian không nhỏ. Khi có khách hàng đến thuê đĩa thì chủ của hàng phải tìm lọai đĩa mà khách hàng yêu cầu ở nhiều nơi trong cửa hàng :chẳng hạn trên giá đĩa , trong một giỏ đĩa lớn bao gồm nhiều loai đĩa khác nhau .Vì vậy để tìm được loại đĩa mà khách hàng muốn cần nhiều thời gian .Ngoài ra khách hàng đến trả đĩa cũng còn nhiều bất cập xảy ra … Và khách hàng trả đĩa thì người chủ cửa hàng thường lấy sổ ra để tìm thông tin về khách hàng ,hay thông tin về đĩa …Xem số lượng đĩa họ thuê là bao nhiêu , số tiền phải trả là bao nhiêu . Cửa hàng thứ 2 có sự quản lí tốt hơn một chút là họ biết sắp xếp phân loại từng vùng riêng cho mỗi loại đĩa ,nhưng vẫn còn chứa nhiều vấn đề không hơp lí , ví dụ như việc tìm kiếm xem loại đĩa nào còn loại đĩa nào hết hoặc để tìm được loại đĩa mà khách hàng yêu cầu và cái khó khăn nữa là sẽ không quản lý được số lượng đĩa một cách nhanh chóng và chính xác do đó cũng khiến cho người quản lý gặp nhiều khó khăn hơn . Dựa vào tình hình thực tế của các cửa hàng như vậy, nhóm em đã dạn hỏi ý kiến chủ cửa hàng ,về những vấn đề mà họ cảm thấy còn gặp nhiều khó khăn ,trong quá trình quản lí và giải quyết các công vệc trong cửa hàng . và họ đã đưa ra một số yêu cầu cần thiết đối với hệ thống mới là: hệ thống mới phải đáp ứng đầy đủ được các thông tin về tất cả các loại đĩa : mã đĩa là bao nhiêu , đĩa thuộc thể loại nào, là đĩa nhạc ,đĩa phim hay đĩa game… hệ thống mới phải đưa ra dược phần trăm lãi xuất mà của hàng thu được trong từng ngày,tháng năm. hệ thống phải thóng kê được những loại đĩa nào được bán chạy nhất trong thơi điêm hiện tại. các chức năng thiết kế phải dễ sử dụng . đồng thời phải có trợ giúp mỗi khi họ cần . hệ thống phải đảm bảo giải quyết các yêu cầu nhanh chóng và chính xác . II.THÔNG TIN VỀ ĐÊ TÀI Tên đề tài : Phân tích và thiết kế phần mềm : “ QUẢN LÝ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA ” Nhóm thực hiện : Nguyễn Thanh Hải Trần Minh Hiệu Hà Thị Phương Loan Yêu cầu của đề tài : Phải đi khảo sát hiện trạng trực tiếp ở các cửa hàng băng đĩa ,qua đó ta biết được những vấn đề còn bất cập ,chưa hợp lí và chưa phù hợp của hệ thống quản lí cũ ,từ đó ta sẽ xây dựng những biện pháp xử lí mới phù hợp hơn với thực tế mà người chủ cửa hàng băng đĩa đang cần . Chương trình có khả năng lưu trữ cập nhật thông tin về các loại CD hiện có trong cửa hàng . Cho phép tìm kiếm thông tin về CD . Thống kê được doanh thu và lãi xuất của cửa hàng (theo ngày, tháng, quý) Thông tin có thể được in ra máy in . Hệ thống mang tính bảo mật . Có khả năng tạo, in ra hóa đơn mỗi khi khách hàng mua hay thuê đĩa Chương trình chạy trên môi trường WinDows. Các thao tác thực hiện công việc phải dễ dàng ,thuận tiện. Font chữ hiển thị nhất quán ,sử dụng bộ mã ABC. Nhân viên của cửa hàng chỉ được phép cập nhật thông tin ,không được phép xem doanh thu và lãi xuất. Chủ cửa hàng được toàn quyền với hệ thống . III.PHÂN TÍCH VỀ CHỨC NĂNG VÀ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Trợ giúp Thống Kê, In Ấn QUẢN LÝ CỬA HÀNG BĂNG ĐĨA Đăng nhập Đăng Ký QL Người Dùng Tìm Kiếm Báo Cáo QL Băng Đĩa Nhập Đĩa Cho Thuê Nhận Đĩa BC Năm BC Tháng BC Ngày Sửa Đổi BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Thay Đổi Kiểm Tra H1.BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 4 2.1 1.0 1.1 1.2 1.3 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 3.0 3.1 3.2 A.BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG B.PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM Theo biểu đồ phân cấp chức năng thì phần mềm có các chức năng sau : Quản lý người dùng Quản lý băng đĩa Thống kê và in ấn Trợ giúp 1.1.Trong chức năng quản lý người dùng thì có các chức năng con sau : Chức năng đăng nhập vào hệ thống : Chức năng bảo mật giúp cho người quản lý có toàn quyền thao tác phần mềm và tất cả thông tin về các loại đĩa cũng như các thông tin về khách hàng .Chỉ khi người quản lý có User và Password thì mới có thể đăng nhập vào hệ thống và có thể sử dụng các chức năng của chương trình .Đây là chức năng cần thiết của chương trình . Chức năng đăng kí : Nó cho phép đăng kí thêm người dùng khi mà công việc của họ cần đến nhiều người quản lý . Chức năng sửa đổi : Cho phép xóa,thay đổi thông tin về người quản lý 1.2.Trong chức năng quản lý băng đĩa thì có các chức năng con sau : Chức năng nhập đĩa : Nhập đĩa cho phép nhập thông tin về đĩa mới : + mã CD + tên CD + số lượng + nhà cung cấp mà người quản lý mới nhập về vào CSDL Chức năng cho thuê : Cho phép người dùng có thể nhập tất cả các thông tin về đĩa cho thuê + mã CD + tên CD + số lượng + nhà cung cấp Nhập thông tin của khách hàng thuê đĩa : + tên khách hàng + địa chỉ khách hàng + thông tin đĩa thuê + số lượng + số tiền đã thanh toán + số tiền còn nợ Nhập thông tin nhà cung cấp: + Mã nhà cung cấp + Mã sản phẩm + Tên nhà cung cấp + Tên sản phẩm + Phone + Fax Chức năng kiểm tra : Cho phép người dùng kiểm tra đĩa mới nhập về có trùng với đĩa đã có trong cửa hàng không ,khách hàng trả có đúng đĩa đã thuê không … 1.3.Trong chức năng thống kê, in ấn có các chức năng con sau : Chức năng tìm kiếm : Cho phép người dùng có thể nhanh chóng tìm được thông tin mình đang cần . Trong chức năng này thì nó cho phép người dùng có thể tìm kiếm thông tin theo : + tên đĩa + mã đĩa + tên khách hàng + mã khách hàng + tên diễn viên Chức năng báo cáo : Thống kê : + Thống kê nhập-xuất hàng + Thống kê tổng doanh thu,lãi suất, số nợ + Thống kê hàng tồn, hàng bán chạy nhất + Thống kê quản lý nhân viên + Thống kê khách hàng Để từ đó giúp cho người chủ cửa hàng có thể cân đối lại việc nhập đĩa mới cho cửa hàng ,xem loại đĩa nào được bán chạy nhất và được đa số khách hàng yêu thích hiện nay nhờ vào đó mà biết được loại đĩa nào nên nhập nhiều hơn ,loại đĩa nào phải nhập ít đi ,nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho cửa hàng và các hoạt động khác của cửa hàng. Trong báo cáo bao gồm cả in ấn ,cho phép in các list đĩa có trong cửa hàng theo nhiều định dạng như :in toàn bộ các đĩa có trong cửa hàng hay chỉ in list đĩa của 1 diễn viên… 1.4.Chức năng trợ giúp Chức năng trợ giúp có tác dụng hướng dẫn cho người sử dụng phần mềm giải quyết các công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả KQ.Thống Kê KQ.Báo Cáo T.T Trợ Giúp KQ. T.T Đĩa KQ.T.T Khách Hàng KQ.T.T Người Dùng , Đăng Nhập , Sửa Đổi KQ.Trợ Giúp NGƯỜI DÙNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ T.T Đĩa T.T Khách Hàng Báo Cáo Thống Kê T.T Người Dùng , Đăng Nhập , Sửa Đổi H2.BIỂU ĐỒ LUÔNG DỮ LIỆU MƯC 0 IV . BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 1 Thống Kê In Ấn QL Đĩa Trợ Giúp QL Người Dùng NGƯỜI SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU KHO DỮ LIỆU TT trợ giúp Trả lời yêu cầu Trả ra TT trợ giúp Yêu cầu trợ giúp TT.Đăng nhập Trả ra TT Trả ra TT ND TT.Người dùng Thông Tin Danh Sách Đưa ra T.T TT.Đĩa Lấy TT Đĩa H3.Biểu Đồ Luông Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh 4 1.0 3.0 2.0 4 BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC 2 Đăng ký QL Người Dùng NGƯỜI SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU Kiểm tra CSDL Yêu cầu đăng nhập Thay đổi thông tin T.T đăng ký Đăng nhập Sửa đổi Thông tin tài khoản đăng nhập Kết quả đăng ký Lưu CSDL Sửa đổi CSDL Kết quả sủa đổi H4.BIỂU ĐỒ LUÔNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH (CHỨC NĂNG DĂNG NHẬP) NGƯỜI SỬ DỤNG SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU Thông tin Thông Kê Tìm Kiếm Yêu cầu Tìm Kiếm Thống Kê Yêu cầu TK Thông tin Tìm Kiếm Thông tin Yêu cầu Thông tin In ấn In ấn H5.biểu Đồ Luồng Dữ Liệu Mức Dưới Đỉnh (Chức Năng Tìm Kiếm Thông Kê) 1.0 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.0 NGƯỜI SỬ DỤNG SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU Thông tin sau kiểm tra Lưu CSDL Nhập Đĩa Kiểm Tra QL Băng Đĩa T.T Đĩa Nhập Cho Thuê, Bán Nhận Đĩa T.T Đĩa T.T Đĩa Nhận T.T Thay Đổi Thay Đổi Yêu cấu kiểm tra T.T Băng Đĩa H6.BD LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI DỈNH (CHƯC NĂNG QUẢN LÝ ĐĨA) 2.5 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 H7.BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH (CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP) Đăng nhập NGƯỜI SỬ DỤNG KHO DỮ LIỆU Kiểm tra CSDL Yêu cầu đăng nhập Thông tin tài khoản đăng nhập Kiểm tra User & Password Đăng nhập không hợp lệ Đăng Ký Kiểm tra Yêu cầu đăng ký T.T tài khoản Thông tin tài khoản đăng ký T.T Đăng ký không hợp lệ Thay đổi Yêu cầu thay đổi T.T Đăng ký không hợp lệ Kiểm tra Quyền thay đổi Thay đổi có hiệu lực Không được quyền thay đổi Lưu CSDL Lưu thay đổi CSDL 1.1 1.2 1.3 1.1.1 1.2.1 1.3.1 V . THIẾT KẾ CSDL Từ mối quan hệ các thực thể và các thuộc tính đã phân tính ta tiến hành xây dựng bảng cơ sở dữ liêụ như sau: Danh sách nhà cung cấp (DSNCC). STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MaNCC Text 6 Mã nhà cung cấp 2 TenNCC Text 30 Tên nhà cung cấp 3 ChungLoai Text 30 Chủng loại đĩa 4 SDT Text 10 Số điện thoại 5 Fax Text 10 Số Fax 6 DiaChi Text 30 Địa Chỉ 2.Nhà cung cấp _Băng đĩa(NCC_CD) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MaNCC Text 6 Mã nhà cung cấp 2 MaCD Text 6 Tên nhà cung cấp 3.Danh sách (băng đĩa) nhập (DSHNHAP). STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MaCD Text 6 Mã sản phẩm 2 TenCD Text 30 Tên băng đĩa 3 MaNCC Text 6 Ma nhà cung cấp băng đĩa 4 Donvitinh Text 20 Đơn vị tính (chiếc) 5 Soluongnhap Integer 12 Số luợng nhập 6 Ngaynhap Date/time 8 Ngày nhập 7 Tongtien Number 12 Tông tiền 4.Khách hàng _ Băng Đĩa (KH_CD) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MaKH Text 6 Mã khách hàng 2 MaCD Text 6 Ma băng đĩa 5.Danh sách băng đĩa cho thuê & bán (DSTHUE_BAN). STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MaCD Text 6 Mã Băng đĩa 2 TenCD Text 30 Tên Băng đĩa 3 Donvitinh Text 20 Đơn vị tính 4 Soluongban Integer 12 Số luợng bán 5 Ngayban_thue Date/time 8 Ngày bán hoặc cho thuê 6 Tongtien Number 12 Tong số tiền 7 Tamung Number 12 Tạm ứng trước 6.Danh sách khách hàng (DSKHACH). STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MaKH Text 6 Mã số khách hàng 2 TenKH Text 30 Tên khách 3 Diachi Text 30 Địa chỉ 4 Phone Text 10 Số điện thoại 5 TenCD Text 6 Tên băng đĩa 6 Soluong Number 10 Số lượng mua 7 Gia Number 10 Giá tiền/CD/Ngay 8 Tongtien Number 12 Tổng tiền 9 Tamung Number 12 Tạm ứng trước 7.Bang băng đia (Bang_CD) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MaCD Text 6 Mã sản phẩm 2 TenCD Text 30 Tên băng đĩa 3 Loai Text 30 Loai đĩa 4 Soluongnhap Integer 12 Số luợng nhập 5 Ngaynhap Date/time 8 Ngày nhập 7.Hoá đơn nhập hàng(HDNHAPHANG) STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1 MsHD Text 6 Mã số Hóa đơn 2 MaCD Text 30 Mã sô băng dĩa 3 Nguoinhap Text 20 Người nhập 4 TenCD Text 20 Tên băng đĩa 5 Donvitinh Text 30 Đơn vị tính 6 Ngaynhap Date/time 8 Ngày nhập 7 Soluongnhap Text 10 Số lượng nhập 8 Thanhtoan Number 12 Thanh toán 9 Tamung Number 12 Tạm ứng trước 10 Tongtien Number 12 Tổng tiền VI.BIỂU ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT(E-R) DSNCC MaNCC TenNCC Diachi SDT Fax ChungLoai DSHNHAP MaCD TenCD MaNCC Donvitinh Soluongnhap Ngaynhap Tongtien DSTHUE_BAN MaCD TenCD Donvitinh Soluong Ngayban/thue Tongtien Tamung HD_NHAPHANG MsHD MaCD Nguoinhap TenCD Donvitinh Ngaynhap Soluongnhap Thanhtoan Nodong Tongtien PHIEUBANHANG MsBH MaCD TenCD Donvitinh Soluongban Ngayxuat Tenkho Thanhtoan Tamung Tongtien BĂNG ĐĨA NCC_CD MaNCC MaCD KH_CD MaKH MaCD DSKHACH MaKH Tenkhach Diachi Phone TenCD Soluong Gia Tongtien Tamung H8.MÔ HÌNH THỰC THỂ QUAN HỆ (E-R) H9.BẢNG QUAN HỆ VÀ KẾT NỐI GIỮA CÁC BẢNG VII. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU QUAN HỆ Cửa Hàng :.................. Địa chỉ:....................... HOÁ ĐƠN NHẬP HÀNG Ngày.....Tháng.....Năm 200....... Họ&tên chủ cửa hàng :................................................................................... Họ&tên người giao hàng :............................................................................... Địa chỉ : .......................................................................................................... STT MsHD Người nhập Tên CD Đơn vị tính (Chiếc) Ngày nhập Số lượng Đơn giá Vnd/cd Tổng tiền Cộng thành tiền (viết bằng chữ):....................................................................... Ngày .......Tháng.........Năm 200..... Chủ cửa hàng (Ký,họ tên) Người giao hàng (Ký,họ tên) Chủ cửa hàng (Ký,họ tên) Người mua (thuê) (Ký,họ tên) Cửa Hàng :.................. Địa chỉ:....................... HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG Ngày.....Tháng.....Năm 200....... Họ&tên chủ cửa hàng :................................................................................ Họ&tên khách hàng :................................................................................. Địa chỉ : .......................................................................................................... STT Ma CD Tên Băng Đĩa Đơn vị tính (Chiếc) Số lượng Đơn giá Vnd/cd Tổng tiền Cộng thành tiền (viết bằng chữ):....................................................................... Ngày .......Tháng.........Năm 200..... VIII.THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO PHẦN MỀM A.Giao Diện Chính Của Hệ Thống Phần Mềm H10.GIAO DIỆN PHÂN MÊM Giao diện chính của phần mềm được xây dựng như trên .Gồm các menu tương ứng với các chức năng của hệ thống .Muốn sử dụng được phần mềm người dùng phải đăng nhâp vào hệ thống . Điều đó lam cho hệ thống mang tính bảo mật cao. Khi đăng nhập thành công thì người sử dụng có thể truy cập ,thay đổi ,sửa chữa ,tìm kiếm thông tin …trong hệ thống.Và khi đó thì các menu sẽ sáng toàn bộ ,thanh toolbar lại hiện cho phép sử dụng . H11.CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG Khi người sử dụng nhấn vào menu “Dang Nhap “ thì sẽ form đăng nhập sẽ xuất hiện để cho người dùng đăng nhập (với tên truy nhâp và mật khẩu) để được cấp quyền truy cập vào hệ thống 2 textbox cho phép gõ cả kí tự và số .Khi click vào nút “Đồng ý “ thì nó sẽ so sánh dữ liệu vừa nhập vào với dữ liệu trong CSDL ,nếu đúng thì cho phép truy cập vào hệ thống,ngược lại thì hệ thống sẽ thông báo lỗi đăng nhập .Khi nhấn vào nút “Cancel” thì thoát khỏi form đăng nhập này Khi người sử dụng muốn đăng ký tài khoản nhấn vào menu “Đăng Kí “ thì form đăng kí sẽ xuất hiện để cho phép người dùng nhập thông tin cần thiết ….. H11. CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP VÀ THAY ĐỔI Khi người dùng nhấn vào menu “Nhập đĩa” thì form nhập đĩa xuất hiện như sau: Người dùng nhập dữ liệu vào các ô trên , ô số lượng chỉ cho phép nhập số mà thôi .Khi nhập xong người dùng nhấn vào nút “Lưu CSDL“ . Thì tất cả dữ liệu ở các ô trên sẽ được đưa vào CSDL, và các textbox nhập dư liệu sẽ trở về trạng thái ban đầu . Muốn thay đổi bạn nhấn vào button “Thay Đổi”để thay đổi thông tin đĩa. Nhấn vào nút “Hủy” thì thoát khỏi form nhập và không lưu vào CSDL giá trị vừa nhập. Khi người dùng muốn tìm kiếm thông tin thì họ sẽ lựa chọn các cách tìm kiếm như trên rồi đưa dữ liệu tìm kiếm vào các ô textbox như trên rồi nhấn vào nút tìm tương ứng .Thì từ đó thông tin sẽ được lấy ra từ CSDL và đưa ra các ô textbox ở trên cùng.Nếu không tìm thấy thì sẽ thông báo ra là không tìm thấy . H13.CHỨC NĂNG TÌM KIẾM THÔNG TIN ĐĨA Khi đó kết quả hiển thị như sau : Muốn tìm kiếm nhanh người sử dụng có thể sử dụng chức năng “Tìm kiếm nhanh” của chương trình : CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRINH Giao diện phần mềm rất dễ sử dụng . Khi cần trợ giúp bạn có thể dùng chức năng trợ giúp của chương trinh : Muốn thoát khỏi chương trình người sử dụng click vào button “Thoát “ sẽ có một hôp thoại hiện ra xác nhận yêu cấu của người dùng : Nếu click Yes bạn sẽ thoát khỏi chương trình ngược lại click No chương trình ở trạng thái hoạt động. IX. TỔNG KẾT Sau một thời gian tích cực làm việc, nghiên cứu của các thành viên trong nhóm cộng với sự hướng dẫn, đóng góp nhiệt tình của thầy giảng dạy bộ môn “Phân tích thiết kế phần mềm” - thầy Nguyễn Minh Quý . Nhóm chúng em cũng đã hoàn thành bản báo cáo của mình với chủ đề là “Phân tích thiết kế phần mềm quản lý cửa hàng băng đĩa”. Nội dung Bản báo cáo đã đề cập tới một số vấn đề như sau: Khảo sát thực tế hiện trạng việc quản lý của một số cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa . Từ đó, thấy được những mặt còn tồn tại, thiếu sót và xây dựng, phát triển nên hệ thống mới khắc phục được những điều đó nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin. Phân tích thiết kế phần mềm quản lý cửa hàng băng đĩa bao gồm các công việc: 1 - Phân tích phương thức hoạt động của các chức năng của hệ thống mới. 2 - Phân tích về biểu đồ luồng dữ liệu. 3 - Phân tích biểu đồ quan hệ. 4 - Thiết kế giao diện. Sử dụng ngôn ngữ để xây dựng lên phần mềm này là Microsoft Visual C# Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng lên hệ thống thì nhóm chúng em cũng đã có tham khảo một số tài liệu của những anh chị khoá trước. Mặc dù nhóm cũng đã rất cố gắng nhưng bản báo cáo này vẫn còn có nhiều thiếu sót, chúng em rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy và các bạn.